Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Uzavřená "obecní" cesta

8.10.2019 20:17:47 | odpovědět Karel Němec

Dobrý den,
před nedávnem jsem navštívil své rodné město a s několika přáteli jsme se rozhodli projít si Pasekářskou stezku v Jaroslavicích. Na křižovatce ulic Pasekářská a Průkop jsme pravděpodobně špatně odbočili a cca po 150 metrech narazili na plot s cedulí se zákazem vstupu. Po nahlédnutí do mapy jsem zjistil, že ulice Průkop je "nezvykle" přerušená a po návratu domů jsem se ze zvědavosti na tuto podíval do katastrální mapy. K mému údivu je zde ulice nepřerušená a cesta s parcelním číslem 1328 je v majetku města Zlína. Zajímalo by mne, zda je ve Zlíně běžné zabírat si část obecní cesty a znemožňovat tím volný pohyb občanů po veřejných komunikacích. Děkuji předem za odpověď na tomto fóru. Předpokládám, že to bude zajímat více lidí, dle mého názoru jsem nebyl první, kdo byl překvapen zákazem vstupu i následnou neadekvátní reakcí postaršího obyvatele vedlejšího domu, když jsme se přiblížili k plotu.

Info - cena za svoz KO r. 2020

7.10.2019 11:09:13 | odpovědět Lenka Hyklová

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaká bude cena za svoz KO v roce 2020. Zůstane stejná? Nyní Kč 500,-/občan, Kč 300,-/dítě, důchodce. Děkuji za odpověď.

Info - cena za svoz KO r. 2020

7.10.2019 11:25:43 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

cenu určuje vyhláška o které však budou hlasovat zastupitelé až v prosinci. V tuto chvíli tak o zachování či navýšení ceny není ještě rozhodnuto.

Hezký den

Přechody ve Štípě

7.10.2019 11:06:47 | odpovědět Jana Výmolová

Dobrý den,
prosím o odpověď na dva dotazy:
1) Je v plánu přidat přechody ve Štípě,u křižovatky s ulicemi Velíkovská-Zámecká-Nová cesta? Na obou stranách ulice Nová cesta jsou autobusové, resp. trolejbusové zastávky pro trol č. 4 (směr Lešná ZOO) a trol č. 5 (směr Štípa škola). Křižovatka začala být frekventovaná a z autobusu vystupují často děti jedoucí ze školy. Na křižovatce, kde nejsou ani přechody ani semafory, je přecházení dost nebezpečné.
2) Zastávky pro trolejbusy č. 4 a 5 na Nové cestě a nové přestupní zastávky u Lešná ZOO jsou bez stříšky a bez laviček. Je v plánu tyto zastávky dokončit tak, aby se v zimě, v dešti, ve větru bylo kam schovat, případně si při čekání na trol nebo na přestupní bus sednout?

Děkuji za odpověď.

Autoopravna na Jižních Svazích

7.10.2019 10:35:56 | odpovědět Šujanová

Dobrý den,

bydlím pod prvním segmentem na Jižních Svazích. V budově pod poštou se nachází autoopravna. To by až takový problém nebyl, ale kolem ní je parkoviště plné opravovaných vozů. Mnohdy se kolem nich nedá ani projet k poště protože stojí na nadjezdu. za rohem jsou uskladněné pneumatiky. Vzhled v tomto místě sídliště je prostě strašný. Může s tím město něco podniknout?

Děkuji
Šujanová

Autoopravna na Jižních Svazích

11.10.2019 12:32:28 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

po konzultaci s Odborem stavebním, živnostenským a dopravy mohu konstatovat, že používání veřejných parkovišť je upraveno zákonem o provozu na pozemních komunikacích. To znamená, že na veřejném parkovišti může parkovat kdokoli (tedy i zákazník servisu) za předpokladu, že nebude porušovat znění tohoto zákona. Tedy samotné parkování na parkovišti není proti ničemu. Jiná situace je u vjezdu, kde dle vámi zaslané fotografie, dochází k porušování znění tohoto zákona. To je však již čistě v gesci Městské policie. Předám jim tento tip, ale v urgentních případech je vhodnější je vždy zavolat. Co se týče pneumatik, přidávám vyjádření OŽP.

....

Na základě informace o uskladněných pneumatikách bylo ze strany Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína provedeno místní šetření v předmětné lokalitě. Při místním šetření bylo zjištěno, že původní autoservis není v uvedených prostorách již delší dobu provozován, v současné době má prostory pronajaty fyzická osoba, která zde má zřízenu soukromou autodílnu, která neslouží komerčním účelům. Dále bylo při místním šetření zjištěno, že pneumatiky byly na chodník vedle objektu uloženy občany města. Z tohoto důvodu budou pneumatiky uklizeny jako tzv. „černá skládka“ na náklady statutárního města Zlína.

Vladimíra Pavlovová,
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Průchod stavbou cyklostezka Malenovice

5.10.2019 23:13:58 | odpovědět Petr Plhal

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč jsou již několik měsíců na začátku i na konci cyklostezky (i pro pěší) v Malenovicích od ul. Husovy směrem ke hřbitovu umístněny dopravní značky "průchod stavbou" a značky označující začátek cyklostezky jsou zakryty igelitem, když se tam nic neděje? Popřípadě, co se tam bude dít, jestli se tam teda něco bude dít? Děkuji Plhal.

Kovy do nádob na plasty?

4.10.2019 13:55:57 | odpovědět Pavel Kučera

Dobrý den,
již z několika míst jsem slyšel názor, že kovové odpady je všeobecně možno vhazovat do žlutých nádob na plasty. Na třídící lince jsou údajně takové odpady správně vytříděny a dále zpracovány. Moc této informaci nevěřím, proč by jinak město budovalo síť sběrných nádob na kovy? Také potisk žluté sběrné nádoby nic takového nenaznačuje. Může se, prosím, někdo kompetentní k tomuto vyjádřit? Co se stane s hliníkovou či železnou plechovkou, vhodím-li ji ve Zlíně do žluté popelnice?

Kovy do nádob na plasty?

8.10.2019 11:28:30 | odpovědět Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Dobrý den,

systém sběru a svozu odpadu je odlišný téměř v každé obci - je závislý na svozové společnosti a zpracovateli odpadu. Ve Zlíně nevhazujte kovové obaly do žlutých kontejnerů na plast, protože třídící linka Technických služeb Zlín v Loukách není schopna zvládnout další komoditu ve směsi plastů a nápojového kartonu. Obsah šedých nádob je svážen přímo k odběrateli, stejně jako kovové odpady odevzdané ve sběrném dvoře a nejsou dále nijak tříděny.

Hezký den

Kovy do nádob na plasty?

7.10.2019 10:21:23 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

slyšel jsem, že Vámi popsaný systém funguje např. v Uh. Hradišti. Nikoliv však ve Zlíně. Vyjádření kompetentní osoby zajistím. Hezký den

Lavička

2.10.2019 11:44:30 | odpovědět Alena Zapletalová

Dobrý den, mohlo by město nainstalovat lavičku na trolejbusovou zastávku Randysková, směr Podhoří. Děkuji.

Lavička

3.10.2019 10:43:27 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, děkujeme za podnět, lavičku máme přidanou do souhrnné objednávky, kterou následně nainstalujeme na místo.

Hezký den.

LAVIČKA

3.10.2019 17:13:11 | odpovědět Luděk Solař

Před rekonstrukcí ulice Nad Stráněmi byly u chodníku tři lavičky. Po rekonstrukci zde není ani jedna :-(

LAVIČKA

7.10.2019 12:47:28 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, lavičky nebyly v rámci rekonstrukce komunikací zahrnuty, nicméně prověříme místa, kam by se daly lavičky usadit a poté bychom přidali do centrální objednávky a osadili. Děkujeme, hezký den.

Náměstí Míru, divadelní park

1.10.2019 11:08:08 | odpovědět Petr Holeček

Dobrý den,
zajímal by mě aktuální stav přípravy rekonstrukce náměstí Míru a divadelního parku dle výsledků arch. soutěží.
Děkuji
PH

Náměstí Míru, divadelní park

7.10.2019 13:54:01 | odpovědět Ivo Tuček, vedoucí oddělení prostorového plánování

Dobrý den,

1. Nám Míru – probíhá jednání se soukromými investory stran možné finanční spoluúčasti na podzemním parkovišti pod nám. Míru. Na základě toho bude zpřesněn rozsah projekčních prací.

2. U divadelního parku se řeší problematika platného stavebního povolení na části řešeného území.

vraky na parkovištích na Podhoří

29.9.2019 20:31:27 | odpovědět Jan Inderka

Dobrý den,
mám dotaz k vraku dodávky na parkovišti na ulici Pod Šternberkem. Již se to tu v minulosti myslím řešilo a bylo odpovězeno tazateli víceméně negativně, protože vrak má nějakou definici, kdy už je vrakem. Mám za to, že tento stav již před nějakou dobou nastal. Automobilu chybí nejen kola, ale i části motoru a řízení, tudíž automobil se z tohoto místa již sám nijak nedostane. Nebo to ještě něco potřebuje ztratit?
Další vrak stojí na parkovišti na ulici Sv.Čecha (křížení s ul. Nerudovou). Jde o staré BMW, které již také samo v tom stavu nemůže odjet. Navíc je v blízkosti velké dětské hřiště.
Pokud tedy do definice vraku nevstupuje koeficient David Copperfield, pak nerozumím tomu, proč tento šrot ještě hyzdí tato místa.

vraky na parkovištích na Podhoří

1.10.2019 11:10:28 | odpovědět Petr Hlaváč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

obě tato vozidla už definici vraku samozřejmě naplňují a k oběma jsme již před časem podali žádost na silniční správní úřad k zahájení řízení o jejich odstranění. Bohužel je to poměrně zdlouhavý legislativní proces, kdy je dána majiteli vozidla lhůta k jeho odstranění a teprve po marném uplynutí této lhůty může odtah provést vlastník komunikace.

U obou těchto vozidel aktuálně stále běží čas, který byl jejich vlastníkům určen ze strany silničního správního úřadu, nicméně v případě BMW už jsme téměř na konci lhůty, takže vozidlo zmizí nejpozději do poloviny října.

Hezký den

vraky na parkovištích na Podhoří

1.10.2019 11:14:19 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Rád bych tedy jen doplnil, že to co nazýváte ve svém příspěvku koeficientem Copperfielda, není nic jiného než dodržování zákonných limitů, termínů a lhůt. Nemusíme s nimi souhlasit, ale musíme se dle nich řídit.

Hezký den

rozbitá kostkovice Nerudova

29.9.2019 20:22:55 | odpovědět Jan Inderka

Dobrý den,
chtěl bych vás poprosit o informaci, kdy dojde k nějakému posunu při opravě vytlučené kostkové cesty na ulici Nerudova (u křížení L.Váchy). Bylo zde postaveno spousta značek o nerovnosti a snížení rychlosti, ale to bylo před několika měsíci. A nic se neděje.
Jediné co se stalo, tak otvor je větší a větší.
Nepochopím také smysl těchto značek. Je zde 30, kterou se jistě nedá přes takto rozbitou vozovku jet. Musíte zpomalit a jet krokem.
Dál nepochopím, že jsou značky dané na části vozovky, která je relativně ok a nutí to auta jezdit zrovna přes tu vytlučenou díru.
A nakonec to zabijí automobily, které někteří zaparkují mezi značky a to až k ulici L.Váchy (což je zase porušení pravidel silničního provozu bez akce kterékoliv části policie), takže ať chcete nebo ne, zase musíte přes nejvíce rozpáranou část cesty. Kdyby tam na té části bylo alespoň zákaz zastavení, aby se dalo slušně projet.
Kdesi jsem se dočetl o tom, že se řeší zjednosměrkování ulic L.Váchy a B.Němcové s tím, že ulice Nerudova a M.Alše budou spojovací projízdné oběma směry. Doufám tak, že na obou potom bude zákaz zastavení (nebo alespoň stání). Jinak to nebude mít logiku.

rozbitá kostkovice Nerudova

8.10.2019 13:39:24 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den,

opravu výmolů na ulici Nerudova řešíme s Technickými službami. Oprava kostek by měla být hotova do poloviny listopadu.

Vzhledem ke specifickému druhu opravy bylo potřeba najmout externí firmu, která tento druh prací provádí. Současně potvrzujeme, že plánujeme zjednosměrnění zmíněných ulic. Smyslem těchto úprav je umožnit podélné parkování bez porušení předpisů.

Hezký den

<  1  2  3  4   ...z 4  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«říjen '19»
PÚSČPSN
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)