Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Prasata v ulici

19.10.2020 9:35:21 | odpovědět Jiří Poštolka

Zdravím, chci se zeptat. V ulici Zátiší se pohybuje 8 značně vyžraných divočáků. Například 17.10. v 6:30 stáli přímo před naším domem a rozryli nám trávník. Touto dobou chodí lidi do práce, takže uděláme krok z domu a do očí nám kouká 16 značně nevrlých potencionálně agresivních očí. Je mi jasné že si příroda hledá své cesty, ale to že stojí cca 100m vzdušnou čarou od hlavního tahu na Fryšták a pravidelně chodí až do ulice beckovská kde je důchodci pozorují z oken, to už je celkem alarmující. Je to každoroční martyrium s radnicí, kdy se Vás já zde zeptám jestli by jste s tím něco nepodnikli a Vy vyplivnete stanovisko že s tím nic dělat nemůžete a že máme riskovat své životy i při cestě do práce. Co by to bylo ale za tradici, kdybych řetěz přerušil a tak se ptám na výše zmíněnou otázku. Nechtěla by radnice zakročit a něco s divočáky začít dělat?? Ti co zde byli naposledy, to byli solidní kousky... Přijeďte s vozíkem, naložte si je a můžete na náměstí (samozřejmě přes výdejní okénko s 2m rozestupy) uspořádat týden trvající hody pro celé město. Teda pokud nemají zase prasečí chřipku.... Nám by to jedině pomohlo. Děkuji.

Prasata v ulici

20.10.2020 10:02:01 | odpovědět Jiří Vašík, OMZ

Dobrý den, v uvedené lokalitě je povolen odlov prasete divokého na nehonebních pozemcích (p.č. 2959/5, 2959/7 a 2941/10 vše k.ú. Zlín).
V letošním roce zde byly odloveny 4 ks prasete divokého.

Hezký den

PRASATA V ULICI

20.10.2020 17:23:58 | odpovědět Jiří Poštolka

Zdravím, lovit tam jeden pán chodí, včera jsem s ním mluvil ale o žádném úlovku se nezmiňoval, pouze minulý rok asi 3 kusy (o těch vím). Každopádně, nic to nemění na tom, že se nám přímo před domy prochází prozatím 8ks značně urostlých prasat.
Navíc prasata mají ve zvyku se nevracet na místa, kde byl jejich kolega zastřelen, k nám se ale rády vracejí. Předpokládám ale že město nemá v plánu jakkoli řešit tuto situaci, jinak než odstřelem. Je to ale škoda, mohli dát do horního žlebu zábrany jako za prasečí chřipky a bylo by po problému. Nezbývá tedy asi opět jiné možnosti než vlastní domobrany a střílet vzduchovkami z oken. Každopádně děkuji za informaci. Pokusím se ji prasatům předat, aby si pohyb u domů rozmysleli.

Chystané dopravní stavby na území Zlína

19.10.2020 1:08:33 | odpovědět Adam

Dobrý den mám několik otázek k chystaným dopravním stavbám na území Zlína.

První dotaz se týká výstavby kruhového objezdu na Jižních Svazích a souvisejícího propojení Kocandy a Podlesí. V jaké fázi aktuálně projekt je a kdy přibližně se předpokládá zahájení výstavby, případně uvedení stavby do provozu? O této stavbě, která by ulevila mnoha místním, se mluvilo ještě za minulého vedení města, ale nyní již delší dobu nebyly zveřejněny žádné nové informace o aktuálním postupu.

Další dotaz se týká sice krajské stavby, ta bude mít ale vliv i na záležitosti města, takže předpokládám, že bude s mnohým srozuměno. Kraj plánuje v souvislosti s dálnicí D49 rozšíření silnice v ulicích Sokolská (od úrovně Kauflandu) a Fryštácká. Z pohledu běžného občana zde ale pro takovou stavbu nejsou prostorové parametry. Jakým způsobem sem bude silnice vtěsnána? Jak ovlivní stavba nedávné městské investice v oblasti (zastávky, semafory)? Jak bude zajištěno např. vedení cyklostezky u střelnice, přístup k sportovnímu areálu, napojení na čtvrť Vršava nebo točna MHD? Vedle 4 pruhů silnice se zdá, že na nic zmíněného zde nezbývá místo.

Poslední otázka se týká chystaného kruhového objezdu na ulici Vodní. V tiskové zprávě se mimo jiné píše o zatrolejování. Co konkrétně si pod tímto pojmem představit? Projekt má počítat i s kloubovými vozidly. Znamená to snad konečně možnost zavedení MHD do dopravního uzlu? Pokud ano, s jakými směry obsluhy v lokalitě město počítá?

Předem děkuji pěkně za všechny odpovědi.

Chystané dopravní stavby na území Zlína

26.10.2020 16:43:06 | odpovědět Nikola Vaculíková, Odbor dopravy

Dobrý den, prvně k dotazu týkající se Kocandy a propojení s Podlesím.
Jedná se o 2 stavby, kdy výstavba okružní křižovatky na Kocandě je tou první. Pro ni je zpracovaná projektová dokumentace i vydané stavební povolení. Pro následující rok bude Odbor dopravy žádat o přidělení financí na tuto stavbu. V případě přidělení financí proběhne i realizace.
Druhá stavba je propojení Podlesí a Kocandy. U této stavby byla zahájena projektová činnost na zhotovení projektové dokumentace pro společné územní i stavební řízení. Nejprve však musí být vyřešeny majetkoprávní vztahy se společností Lesy ČR, s. p.
S Vaším druhým dotazem týkajícím se výstavby dálničního přivaděče se prosím obraťte na Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., jelikož se jedná o II. úsek výstavby dálnice D49 a dálničního přivaděče. Statutární město Zlín řeší III. navazující úsek – obchvat Zálešné.
Co se týká zatrolejování ulice Vodní, znamená to, že parametry křižovatky byly upraveny tak, aby do budoucna bylo možno zavést MHD prostřednictvím trolejbusů přes tuto křižovatku a propojit tak ulici Vodní s ulicí Douhá a Gahurova a dále, např. na budoucí dopravní terminál Zlín.
Hezký den.

Smíšená stezka Sokolská - tř. 2. května

7.10.2020 19:27:27 | odpovědět Jiří Tkadlčík

Dobrý den,
již několik týdnů je dokončena výstavba spojovací smíšené stezky (cyklo/pěší) mezi ulicemi Sokolská a tř. 2. května. Stavba je vizuálně dokončena, žádní pracovníci se tu už pár týdnů nevyskytují. Přesto je celý úsek ohrazen a jsou zde stále značky zakazující vstup. Je tady problém s kolaudací (jako nedávno s podjezdy na páteřní cyklostezce) nebo něco jiného?
Hezký den, J.T.

Smíšená stezka Sokolská - tř. 2. května

13.10.2020 16:02:16 | odpovědět Jaroslav Kubáč, Odbor dopravy

Dobrý den,
uvedená stavba je hotova, ale zatím není zkolaudována (což je proces, který může trvat i několik měsíců). Vzhledem ke skutečnosti, že již máme k dispozici souhlasné stanovisko Policie ČR, bude zítra, tj. 14.10.2020 dočasné dopravní značení odstraněno.

Hezký den

SMÍŠENÁ STEZKA SOKOLSKÁ - TŘ. 2. KVĚTNA

13.10.2020 18:00:07 | odpovědět Jiří Tkadlčík

Dobrý den,

děkuji za informaci o otevření stezky a přeji hezký den.

J.T.

Podhoří - U Slanice - zábor městského pozemku?

7.10.2020 0:25:21 | odpovědět Pavel Kučera

Na konci ulice U Slanice na Podhoří je cesta ukončena branou a není umožněn průchod https://en.mapy.cz/s/mofuhavusa. Z katastru je zřejmé, že cesta je na pozemku města (p.č. 956/22, k.ú Zlín) a měla by být tedy průchozí. Připadá mi to jako nelegální zábor majitelů okolních pozemků. Nebo existuje nějaká smlouva s městem, která by jim dovolovala si takto pozemek města oplotit? Brána není zamčená, tedy technicky vzato je průchod umožněn, není ale zřejmé, zda se na pozemku nepohybuje pes.

Podhoří - U Slanice - zábor městského pozemku?

14.10.2020 13:49:33 | odpovědět Renata Matuškovičová, oddělení pozemkové správy

Dobrý den,

brána byla postavena cca před 50 lety. Existence stávajícího oplocení byla zřejmá i v roce 2010. Při prodeji pozemku p.č. 956/22 k.ú. Zlín, který sousedí s předmětnou komunikací na pozemku p.č. 956/2 k.ú. Zlín ve vlastnictví SMZ, byla v kupní smlouvě sjednána podmínka zachování průjezdu lesní technikou a odvozu dříví pro majitele lesa "Tlustá hora". Pokud je mi známo, tato podmínka není ze stany kupujících porušována a je umožněn jak volný průjezd, tak průchod.

Hezký den

Doplňující informace z OD a OMZ. Místní komunikace končí před bránou. Dále je to pozemek města vedený v katastru jako ostatní komunikace. Kolem oplocení byla také vybudována pěšina lesem, která turisty k pramenům dovede. Nicméně ani v průchodu po městské komunikaci by Vám dle dohody být bráněno nemělo.

Kruhový objezd na ulici Vodní a Trávníky.

6.10.2020 15:14:42 | odpovědět Jiří Mahdalík

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat jak bude řešeno propojení pro cyklisty přes plánovaný kruhový objezd na ulici Vodní a Trávníky, který byl zveřejněn ve Zlínském magazínu? Na vizualizacích nebyla patrná, žádná oddělená či smíšená cyklostezka ve směru Čepkov (páteřní cyklostekza 471) - Náměstí Míru. Jelikož k dané stavbě nemůžu najít na stránkách města, žádnou dokumentaci tak se ptám jestli bude zajištěno bezpečné a ideálně od chodců a automobilů separované propojení zlínské cyklopáteře s hlavním náměstím? V dané lokalitě by toto opatření bylo velmi vhodné a cyklisty využívané. Při takto rozsáhlé přestavbě křižovatky by se na cyklisty nemělo zapomínat.

Kruhový objezd na ulici Vodní a Trávníky.

26.10.2020 14:20:16 | odpovědět Nikola Vaculíková, Odbor dopravy

Dobrý den, s řešením pro cyklisty v této oblasti se počítá, nicméně cyklistickou infrastrukturu řeší až navazující projekt.
V minulosti již byl zpracován projekt pro řešení této křižovatky, který zpracovala společnost Cream Real Estate, s.r.o. Na tento projekt následně získala územní rozhodnutí.
Město smluvně převzalo investorství nad touto stavbou. Následně bylo zjištěno, že původní projekt řešil křižovatkou pouze pro potřeby automobilové dopravy a tedy bylo nutné tento projekt upravit. V rámci úprav projektu byly přidány důležité potřeby dopravní infrastruktury, které původní projekt neřešil – vedení MHD (zatrolejováním ulic), řešení pěších a cyklistů.
V současnosti má město vyřízené územní rozhodnutí a lze tedy pokračovat dále. Výsledné řešení pro cyklisty bude zveřejněno na webových stránkách města Zlína. Hezký den.

Kruhový objezd na ulici Vodní a Trávníky.

14.10.2020 13:34:41 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

souhlasím s Vámi. Dle mých prvotních informací se s cyklořešením počítá. Je to zmíněno i v oné tiskové zprávě Odboru dopravy. Vizualizace nebývají vždy zcela podrobné a rozvedeny do detailu. Nicméně jsem požádal Odbor dopravy o podrobný popis řešení této lokality. Jen poprosím, s ohledem na současnou situaci kdy je řada kolegyň doma s dětmi, o strpení.

Hezký den

KRUHOVÝ OBJEZD NA ULICI VODNÍ A TRÁVNÍKY.

19.10.2020 10:00:35 | odpovědět Tomáš Stavjaník

Dobrý den pane Fabiáne. I já jsem shlédl zmíněnou animaci kruhového objezdu a pochopil jsem, jak bezpředmětná byla moje snaha, o alespoň provizorní řešení pěšiny, vyšlapané od železničního přechodu na Čepkově, směrem do továrního areálu. Z animace je zřejmé, že se s touto pěšinou nepočítá. Není pro ni místo. Chodec bude, místo deseti metrů po chodníku, nucen přejít tři přechody přes silnici, aby se po cca osmdesáti metrech vrátil do zamýšleného místa.
A nyní dovětek, který si neodpustím.
Řešení se pravděpodobně inspirovalo klasickým dílem naší literatury, kde hlavní hrdina pronáší :"...mně na nějakém tom kroku nezáleží."

KRUHOVÝ OBJEZD NA ULICI VODNÍ A TRÁVNÍKY.

26.10.2020 16:53:57 | odpovědět Nikola Vaculíková, Odbor dopravy

Dobrý den, ano, jak správně uvádíte tato pěšina zde po zmodernizování trati již nebude. Pozemek, na které pěšina v současnosti je, není v majetku statutárního města Zlína. Hezký den.

KRUHOVÝ OBJEZD NA ULICI VODNÍ A TRÁVNÍKY.

20.10.2020 10:14:06 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,
odborně se jistě vyjádří OD, ovšem jako laika mě upoutala ta vaše poznámka "není tam místo", kterou si, dle mého, vlastně odpovídáte. Pěšiny jsou na pozemcích Správy železnic. Železnice se bude rozšiřovat, nelze tedy očekávat, že by městu pozemky tzv. pustila. Krom toho, dle mých zkušeností, trvá jednání se státem o směně pozemků cca 1 -2 roky... a pak vám většinou řeknou, že ne. Vyjádření OD bude doplněno.

Jednosměrka Prštné

4.10.2020 19:46:06 | odpovědět Karel

Dobrý den.
Kdy budou hotové úpravy v městké části Prštné? Jak budete řešit zvýšený provoz v Loukách? V ranních a odpoledních je prakticky nemožné přejít. Přechod zde není ani jeden ( ulice Hasičská). Uvědomil si někdo, že zde chodí rodiče s dětmi do školky?

Jednosměrka Prštné

19.10.2020 10:24:14 | odpovědět Nikola Vaculíková, Odbor dopravy

Dobrý den, ke zjednosměrnění ulic mezi místními částmi Louky - Prštné zatím přistoupeno nebylo.
Zklidnění dopravy a regulaci intenzity provozu v místní části Prštné bychom chtěli dosáhnout aktuálně prováděnými úpravami, které mají být ukončené dle smlouvy ke 31. 10. 2020.
Na ulici Hasičská bohužel nelze přechod pro chodce stanovit z důvodu chybějících návazností na chodník na protilehlé straně. Vybudování přechodu pro chodce musí navazovat na chodník z obou stran, přičemž v této ulici toto vybudovat nelze.
U zastávky MHD Louky, hřiště je zbudováno místo vhodné pro přecházení. Přechod v tomto místě by nebyl v souladu s příslušnými předpisy (mj. by byl chodec v zákrytu za stojícím autobusem).
Z tohoto důvodu odbor dopravy nemá zpracovaný projekt ani zbudování přechodu v blízkosti, tento požadavek není uveden ani v prioritách místní části Louky.

Hezký den.

Řešení sociálně slabých.

3.10.2020 16:47:07 | odpovědět Stanislav Šuranský

Dobrý den, stále více bezdomovců a sociálně slabých občanů vítám přepravovat se v podnicích s nadějí že naleznou nějaké oblečení na blížící se zimu. Přemýšlel jsem a napadlo mě, jestli by nějaké takové schránky nemohly být rozmístěny přímo pro ně právě v místech kde popelnice jsou, aby do nich bylo možné vyhazovat např. Oblečení po.pozůstalosti, onošené nebo vůbec nenošené ošacení, aby tito sociálně slabí lidé nebo bezdomovci nemusely věci hledat mezi páchnoucími odpadky a rozbitý sklem.

Řešení sociálně slabých.

7.10.2020 9:12:04 | odpovědět Radana Dundálková

Dobrý den, ošacení je osobám bez přístřeší ve Zlíně celoročně a zdarma poskytováno Oblastním spolkem Českého Červeného kříže a dále Charitou Zlín (ve čtvrtek od 10:00 – 14:00 hod.). Situace lidí bez přístřeší je pravidelně monitorována sociální kurátorkou pro dospělé občany – v rámci depistáže v terénu a v rámci preventivní práce je jim tato možnost sdělována. Tito lidé vědí, kam si mohou pro ošacení přijít a je na jejich uvážení, zda tuto možnost využijí.

S pozdravem

Řešení sociálně slabých.

6.10.2020 11:06:55 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

konzultoval jsem námět s Odborem životního prostředí (popelnice) i Odborem sociálních věcí a shodli jsme se, že pokud potřebuje bezdomovec oblečení, nepotřebuje se kvůli němu přehrabovat v popelnici. Tam hledají něco jiného pro ně užitečného. Pravidelně se ve spolupráci charity a města pořádají sbírky vyřazeného oblečení. Od terénních pracovníků také vědí, kde je toto oblečení k dispozici k vyzvednutí. Co se týče speciálních popelnic na staré oblečení, tak i ve Zlíně je několik desítek těchto stanovišť, kam lze oblečení uložit a to je následně zpracováno či přerozdělováno.

Zde najdete seznam nádob na textil.

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Dol45p7l2VDOkHoFgKAPCJK18Gs&ouid=0&ll=49.243733350485286%2C17.68028769999998&z=13

cestování

2.10.2020 21:47:50 | odpovědět marta

Dobrý den. Byla bych ráda, kdyby někdo po 100 letech umyl lavici na zastávce Věžové domy, směrem na Jaroslavice. Patří městu. děkuji MK

cestování

6.10.2020 11:37:07 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den, po prověření jsem zjistil, že lavičky jsou sice na pozemku města, nicméně dle pasportu mobiliáře městu nepatří, respektive je nemá město v majetku, tudíž je ani nemůže legálně udržovat. Jen pro zajímavost, z cca 3000 laviček uvedených v pasportu je jich ve správě města či jeho organizace asi jen polovina. Nicméně ve spolupráci s Odborem dopravy se pokusíme vypátrat majitele či zajistit převod, aby mohly být udržovány. Děkujeme za podnět a přeji hezký den

CESTOVÁNÍ

7.10.2020 0:02:44 | odpovědět Pavel Kučera

Dopravní podnik ve svém pasportu tvrdí, že je správcem Magistrát města Zlína - Odbor dopravy a silničního hospodářství - https://www.dszo.cz/komunikace/?page=zastavky&pasport=116
To
by mohlo vysvětlovat, proč na lavici nikdo 100 let nesáhnul.

CESTOVÁNÍ

7.10.2020 9:09:10 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den, předávám na Odbor dopravy nechť se to může sjednotit a s DSZO vykomunikovat.

Hezký den

Dětské hřiště ( č. 430 ) na ulici Vodní.

1.10.2020 15:54:43 | odpovědět Josef Snášel

Dobrý den.
Chtěl bych se zeptat, proč se zlikvidoval dřevěný herní domek se skluzavkou na dětském hřišti (č. 430 ) na ulici Vodní. Bylo to pěkné, využívané a v neposlední řadě i udržované místo pro menší děti. Není škoda ho rušit?
Na stránkách "Odboru městské zeleně Veřejně přístupná dětská hřiště a sportoviště Aktuality a upozornění" jsem nic o likvidaci ani případné rekonstrukci nenašel.
Hezký den.

Dětské hřiště ( č. 430 ) na ulici Vodní.

7.10.2020 12:54:26 | odpovědět Kristyna Králová, inspektorka hřišť

Dobrý den, domeček byl v havarijním stavu. Byl opakovaně rekonstruován, ale hniloba nosných kůlů již byla fatální. Po inspekci ČOI a výstupu hodnocení roční kontroly nezávislým subjektem jsme byli nuceni prvek odstranit. O další budoucnosti a podobě parčíku Vodní se právě jedná.

Rušivé veřejné osvetleni

28.9.2020 19:24:56 | odpovědět Jarmila Vankova

Dobrý den, chci poprosit o informaci, na jaký odbor MMZ se máme obrátit v případě velmi rusiveho veřejného osvětlení v naši lokalitě. Technické služby nám bohužel nejsou ochotny vyhovět. Děkujeme za informaci.

Rušivé veřejné osvetleni

29.9.2020 9:32:37 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

patrně jste první odpověď v diskuzi, i druhou ve vašem mailu, přehlédla, že vkládáte stejný dotaz potřetí. Potřetí Vám tedy píšu, že veřejné osvětlení není v gesci žádného odboru. Je to v gesci TS a pokud nejste s řešením TS srozuměna (na váš popud zde došlo k výměně světel), lze postup TS reklamovat u příslušného náměstka. Je-li obtěžování světlem nadlimitní a porušuje-li to normy, můžete zastání hledat u Krajské hygienické stanice, která tyto limity hlídá. (v klidnějších dobách, zda teď dělají i něco jiného než covid, je otázka)
Jsou i lidé, a já mezi ně patřím, kteří problém světla z ulice vyřešili instalací žaluzií nebo v lepším případě rolety.

Hezký den

<  1  2  3   ...z 3  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«říjen '20»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 9 - 11 a 14 - 17
Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě občana
s pracovníkem odboru


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)
'), } ] }); --->