Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Skácení stromu na ul.KŘIBY

20.5.2018 19:50:03 | odpovědět Jiří Adámek

Dobrý den, na ul.Křiby před 17.ZŠ byl skácen smrk, po kterém zůstal zcela zdravý pařez průměru cca 80cm cm a obvodu cca 250cm. Jednalo se o soliterní smrk, tím že rostl osamoceně, velmi krásný. Strom nikomu nastínil ani nijak nezavazel. Rostl již před zahájením prací na přilehlé části sídliště a přežil tudíž veškerou stavební činnost v okolí. Nepřežil ale současný zásah a protože při kácení stromu bylo poškozeno přilehlé zábradlí, nabízí se možnost, že zásah byl od počátku neprofesionální. Prosím o sdělení, kdo skácení smrku povolil a zda toto rozhodnutí bylo v souladu se zákonem. Děkuji.

Skácení stromu na ul.KŘIBY

21.5.2018 16:40:30 | odpovědět Petra Halašková, OMZ

Dobrý den,

Odbor městské zeleně Magistrátu města Zlína obdržel 27. 4. 2018 žádost o posouzení stavu smrku rostoucího v blízkosti ZŠ Zlín, Křiby na Jižních Svazích od ředitele školy Mgr. Zdeňka Mikošky. V jeho žádosti bylo uvedeno, že smrk začíná pozvolna usychat a na jeho špatný stav byl v posledních týdnech upozorněn již několikrát i ze strany rodičů a obyvatel z okolních panelových domů na ulici Křiby. Vzhledem k tomu, že smrk stál v těsné blízkosti příjezdových komunikací a chodníků u ZŠ Zlín, Křiby, byla dle Mgr. Mikošky tímto ohrožena především bezpečnost žáků školy. Obrátil se tedy proto na náš odbor se žádostí o vyslání pracovníka našeho odboru na odborné posouzení stavu tohoto smrku.

Odbor městské zeleně místním šetřením vyhodnotil aktuální stav stromu a k žádosti o posouzení stavu smrku bylo žadateli 10. 5. 2018 sděleno následující:

„Konkrétně se jedná o smrk ztepilý (Picea abies) č. 125 na ploše ZŠ Křiby a Církevní ZŠ dle veřejně přístupného internetového portálu www.stromypodkontrolou.cz. Z hlediska fyziologického stáří se jedná o dospělý strom. Jeho zdravotní stav je silně narušený, je zde souběh defektů či přítomnost poškození výrazně snižujících dožití hodnoceného jedince (jedná se především o poškození kořenů a napadení podkorním hmyzem (pravděpodobně lýkožrout smrkový – Ips typographus)). Fyziologická vitalita stromu je výrazně snížená, je zde patrný začínající ústup koruny. Stabilita stromu je výrazně snížená, je zde přítomnost staticky významných defektů většího rozsahu (především jde o infekci kmene). Strom je neperspektivní, na stanovišti nevhodný, případně s velmi krátkou předpokládanou dobou přežití.

Po zhodnocení aktuálního stavu na základě Vaší žádosti bylo zjištěno výrazné zhoršení stavu jedince v důsledku napadení kůrovcem. Dle našich informací je pozemek, na kterém smrk roste, ve správě ZŠ Křiby. Ze zákona o lesích si každý musí počínat tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů, tedy pokud se objeví kalamitní škůdce, jako jsou kůrovci na stromech rostoucích mimo les, je Vaší povinností včas a účinně zasáhnout. V případě napadení kalamitním škůdcem, jako je lýkožrout smrkový, obecně zvaný kůrovec, je třeba strom v nejbližším možném termínu pokácet a do 15 dnů oznámit Magistrátu města Zlína, Odboru životního prostředí a zemědělství. Samozřejmé je zajištění důkazů o napadení stromu kůrovcem například fotodokumentací. Kácení si však musíte zařídit sami, Odbor městské zeleně na zahradách škol nekácí. Ručíte za všechny škody způsobené kácením, dřevní hmotu si můžete ponechat. Důležitá je také následná asanace škůdce. Kůrovce vyvíjející se pod kůrou lze asanovat včasným odvozem a zpracováním dřeva na pile, popř. mechanickým odkorněním na plachtu a spálením nebo odkorněním frézovacím adaptérem na motorovou pilu.“Z výše uvedeného vyplývá, že kácení proběhlo v souladu se zákonem. Povolení ke kácení v tomto případě nebylo potřeba - kácení stromů napadených kůrovcem je nutno pokácet co nejdříve. Fotodokumentace předmětného smrku dokazující napadení kůrovcem (např. výletové otvory na kmeni, výrazné sesychání jehličí, nadměrné smolení) je k dispozici k nahlédnutí na Odboru městské zeleně, budova Zarámí 4421, kancelář č. 211 (kontaktní osoba Ing. Petra Halašková). Kácení bylo v režii samotné školy, která ručí za všechny škody způsobené kácením.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů se na mě neváhejte obrátit.

Cyklostezky

17.5.2018 7:27:39 | odpovědět Jana

Dobrý den,
je super že se sice pomalu ale určitým způsobem rozrůstá počet kilometrů cyklostezek v rámci Zlína. Může mi ale někdo odpovědět na otázku, kdy se začnou řešit napojení těchto jednotlivých úseků? Jak se má člověk s kolem dostat například od Čepkova na Cigánov, od Dopravního podniku na nábřeží u Zálešné, o Příluku nemluvě. Návaznost je opravdu tristní. Většina "cyklostezek" je už staršího data ale problém s přejezdy se absolutně neřeší.
Děkuji za odpověď

Cyklostezky

17.5.2018 8:15:57 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

úvodem poznamenám, že je velká škoda, že jste se včera nezúčastnila či nemohla zúčastnit cyklo debaty se zástupci radnice, která probíhala až do 18 hodin. Vše tam bylo k dispozici a na vše se dalo zeptat. Napojení jednotlivých úseků se pochopitelně řeší a účastníci včerejší akce si i mohli prohlédnout koncept celkového stavu stezek ve Zlíně. Bohužel nejde všechno hned a ne každá komunikace patří městu. Jsou tu komunikace krajské, státní, soukromé atd. Např. cyklopruhy musí povolit policie. Není to tak, že si radnice rozmyslí, že je chce, tak je udělá. Svou roli také hrají platné normy, které při omezených prostorových podmínkách neumožňují realizovat vše. Některé věci bohužel nejsou tak jednoduché, jak se mohou na první pohled zdát. Jinak Vás ale snad potěším, protože Vámi popisovaný úsek Čepkov - Cigánov je vyprojektovaný a bude se brzy stavět.

Děkujeme za trpělivost a zájem o dění ve městě

Hostinec Horní Malenovice

16.5.2018 16:33:50 | odpovědět Jan

Dobrý den,
Malenovicemi se šíří zprávy o uzavření (demolici) Hostince Horní jar. Staši 157 Malenovice. Tak bych se rád zeptal:
- Je to pravda?
- Má být místo něho vybudována ubytovna?
- Není to objekt patřící k historii Malenovic a tím pádem taky odkaz předků?
- Nebylo-by ostudné zastavět kostel ze severních pohledu, když už se tak činí o kousek dál?
- V případě pravdy, dá se proti tomu ještě něco dělat?

Děkuji za odpověď

Hostinec Horní Malenovice

17.5.2018 9:50:43 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

náhledem do katastru zjišťuji, že se nejedná o majetek města, majitelé jsou z Prahy a se svým majetkem mohou zacházet tak, jak jim umožní platný zákon či územní plán. Další už je na orgánech státu jako je stavební úřad či třeba památkáři. (pokud by to bylo chráněno).

Tímto je komentář za město vyčerpán. Ovšem pokusím se Vám pochopitelně ještě zjistit více podrobností.


Hezký den

HOSTINEC HORNÍ MALENOVICE

17.5.2018 11:33:05 | odpovědět Daniel

dobrý den,
zjistěte prosím víc, mě to taky zajímá. Hospůdka dodává Malenovicím jakýstakýs starobylý ráz a jestli jí tam nahradí nějaká nevzhledná "ubytovna" tak jsem přímo zděšen.

HOSTINEC HORNÍ MALENOVICE

17.5.2018 12:41:00 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

na stavebním úřadě mi sdělili, že tam žádnou žádost o demolici tohoto objektu nemají. Takže pochopitelně ani projekt k nějaké výstavbě.
Takže je to asi klasická fáma, nebo-li jak se dnes říká hoax. Nebo minimálně oficiálně tomu nic nenasvědčuje. Více by asi měl vědět přímo nájemce objektu. (jestli tam nějaký je, neznám to tam do detailů).

Bohužel se dá očekávat, že čím blíže se budou blížit komunální volby, tím více, fám, hoaxů i vyložených nesmyslů se bude městem šířit. Tak to chodí, s tím se nedá dělat nic jiného, než nevěřit hned všemu a případně se skutečně raději nejdříve zeptat. Ale opakuji, objekt není města a tak tedy může město jeho osud ovlivnit pouze v zákonných mezích.

Hezký den

pitná voda

11.5.2018 22:32:24 | odpovědět ludmila

Dobrý den
Na malenovském náměstí je vybudované pítko pro osvěžení v horkých dnech, ale při nedostatku vody by se vodotrysk a pítko mnělo zrušit. s vodou s pítka se plýtvá děti se stříkají, nechávají zbytečně vodu téct. Vždy když jdu kolem a vidím co ty děti dělají tak je okřiknu, aby si s vodou nehráli ale pak odejdu a ohlédnu se a jedou na novo je to jak když se hází hrách na zeď. Zalévání zahrádek se zakazuje a tady se plýtvá s pitnou vodou.

pitná voda

14.5.2018 9:48:18 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

sucho a plýtvání vodou je nyní skutečně problém a každý by si měl sáhnout do svědomí, jak a k čemu využívá pitnou vodu. Dle informací od kolegů z OKaRDS se proud pitka sám ukončí, takže voda neteče nonstop.
Pitko je určeno k osvěžení kolemjdoucích, k opláchnutí obličeje či rukou a vodní prvky se obecně zřizují pro zvýšení vlhkosti okolního vzduchu.

Jsem naprosto přesvědčen, že děti za rok nevyplýtvají více vody, než je jedno napuštění bazénu. Přitom pohledem na leteckou mapu zjišťuji, že ten má v Malenovicích na zahradě téměř každý. Kdyby si jen jeden člověk odpustil napuštění bazénu, ušetří se mnohem více vody, než zrušením pitka. Zrušit lidem možnost se občerstvit či opláchnout při pobytu venku se zde tedy zatím neplánuje.

Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji hezký den

rozšíření parkoviště ul. Česká, Moravská, Slezská

10.5.2018 13:17:41 | odpovědět Tomáš

Dobrý den,
rád bych se zeptal v jaké fázi se nachází akce rozšíření parkování (Česká x Moravská x Slezská).
Prozatím byly vykáceny stromy a seřezané keře.
- Jaký je datum prvního kopnutí do země ?
- Jak bude řešena zvýšená prašnost ?
- Bude se akce realizovat najednou nebo bude rozdělena na nějaké rozumné etapy?
- Bude umožněno obyvatelům dojezd k domu (vyložení a naložení)?
Děkuji za odpověď

rozšíření parkoviště ul. Česká, Moravská, Slezská

14.5.2018 10:08:05 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

Ano, práce jsou rozděleny na etapy. V první etapě je na řadě ulice Česká. V rámci předpřípravy se nyní připravuje náhradní provizorní parkoviště. Termín zahájení je přelom června/července. Co se prašnosti týče, existují limity, které musí každý stavitel dodržet. Tyto požadavky a limity jsou stanovené zákonem. Ke stavebnímu povolení se vyjadřuje i Krajská hygienická stanice Zl. kraje a Odbor životního prostředí (oba zástupci státu, ne města). Tyto organizace si stanoví podmínky, za jakých je možné v lokalitě stavit. Namátkou uvedu např. čisté stroje, nutnost kropení vodou pro snížení prašnosti atd. Tyto požadavky zahrne „stavební úřad“ do podmínek udělení stavebního povolení. Kontrola dodržování je pak na výše uvedených orgánech. Úředník, který to má na starost, však z pochopitelných důvodů nemůže být na místě denně, má mnoho další věcí k řešení. Proto i uvítáme, pokud budou občané slušnou a korektní formou upozorňovat, že něco není dodrženo. (A ideálně to doloží důkazem, např. fotkou z mobilu) Ad vyložení a naložení, budu muset nejdříve prověřit. Další informace budou také zveřejněny v dalším čísle Magazínu Zlín.

Hezký den

1.máj ve Zlíně

9.5.2018 22:47:27 | odpovědět Jana

Prvomájový průvod od budovy kraje je dobrý nápad. Málo pochopitelné už bylo strnulé, polomrtvé čelo průvodu, což, jak si vzpomínám, bylo i v předchozím roce. To by se nelíbilo ani Baťovi, svátek chápal mimo
jiné i jako svátek jara, mládí, radosti. Určitě by organizátoři nepochybili, kdyby v úvodu průvodu šel soubor Vonica nebo Dechovka mladých. Část průvodu s nimi byl už veselejší.
Mimo to se domnívám, že by měly být pozvány i spolky a sportovní kluby, které dostávají od města a kraje
nemalé finanční prostředky na činnost.

1.máj ve Zlíně

14.5.2018 10:40:50 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

děkujeme za připomínky. Samotný průvod město Zlín neorganizovalo. Vaše podněty a připomínky rádi předáme. Do budoucna se budeme snažit, aby tyto akce byly pochopitelně jen lepší a lepší k čemuž mohou sloužit i tipy od občanů.

Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji hezký den

Boj proti zavíječi na krušpánku ?

9.5.2018 20:27:20 | odpovědět J.Frelichová

Mám dotaz, zda Odbor městské zeleně MMZ totálně vzdal boj proti zavíječi na krušpánku? A jestli si někdo z odboru uvědomil, že takovým přístupem dochází k šíření toho agresivního škůdce? I když toto ponechání ke zničení = sežrání buxusu housenkami zavíječe bylo zdůvodněno ze strany odboru loni tím, že nemají kapacity !
/Občané uschlé keře krušpánku nebo silně napadené aspoň vylikvidují, na veřejném prostranství keře i naprosto suché zůstávají!!/
Letos je k dostání nový biologický přípravek Lepinox -postřik, dodává i přímo do domu firma Bioagens ,která s aplikací i poradí. Vím a mám i ověřeno, že zabírá na housenky zavíječe na krušpánku velmi dobře. Lepinox je nyní používán i v zahradách zámků, veřejných parcích ap. Uvažuje o tomto použití i Odbor městské zeleně ve Zlíně?
Nebo už je buxus na pozemcích MMZ sežrán housenkami všude?
Děkuji za opověď.
PS nevím, zda se dá zveřejnit jméno Bioagens jako pomoc zahrádkářům doposud bojujících se zavíječem?Ale název Lepinox se snad zveřejnit dá.Díky .

Boj proti zavíječi na krušpánku ?

17.5.2018 13:47:12 | odpovědět Ivo Divoký, vedoucí Odboru zeleně

Dobrý den,

Odbor městské zeleně monitoruje rozsáhlý žír zavíječe na zimostrázu. Boj s tímto škodlivým faktorem je v rámci rozsahu Zlína komplikovaný. Je rozdíl chránit buxus na zahradě a na 300 ha veřejné zeleně. Od příštího týdne však budou zkoušeny i biologické přípravky proti škůdci

S pozdravem

rekonstrukce ul.I.Veselkové

9.5.2018 13:14:45 | odpovědět Irena Ondrová

Dobrý den.
Dotaz: je v budoucnu plánovaná zásadní oprava ul. I.Veselkové v Malenovicích / povrch vozovky, chodníky, atd./. Jedná se o jednu z nejvyužívanějších a nejstarších ulic ve "starých" Malenovicích.
Děkuji.

rekonstrukce ul.I.Veselkové

16.5.2018 12:42:22 | odpovědět Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

v letošním roce budou postupně zahájeny projekční práce na rekonstrukci uvedené ulice, tj. zaměření celého prostoru a vypracování návrhu řešení celého uličního prostoru. Po jeho odsouhlasení bude následně projekt dopracován a bude se vyřizovat stavební povolení. Předpoklad realizace tohoto projektu předpokládáme nejdříve v roce 2020 v případě, že bude stavba finančně kryta.

S pozdravem

UPOZORNĚNÍ: omezení funkce diskuze 7.5. - 11.5.

4.5.2018 10:38:41 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Vážení diskutující,

v týdnu 7. - 11. 5. čerpám ŘD. Vaše příspěvky budu moci řešit nejdříve 15.května. V urgentních případech se proto obracejte přímo na dané odbory. Např. v případě potíží se zelení na Odbor zeleně, v případě připomínek k dopravě na OKaRDS apod. Zveřejněné dotazy, na které dosud nebylo zodpovězeno, byly předány k řešení. Odpověď vložím po návratu.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den a víkend

Autobusová zastávka

1.5.2018 7:08:30 | odpovědět Karel

Dobrý den, na Mokrou se buduje nový most a silnice. Hned za mostem (směrem na Mokrou) byla zastávka. Proč se nevybudoval nový zastávkový pruh ? Místa tam je dostatek.

Autobusová zastávka

16.5.2018 12:43:26 | odpovědět Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

projekt vychází ze studie z roku 2013, která byla odsouhlasena dopravními orgány včetně Policie ČR. Zastávka „Mokrá“ je zastávka na znamení a intenzita zastavujících autobusů je velmi nízká. V pruhu území pro případný zastávkový pruh jsou inženýrské sítě, které by se musely přeložit. Z výše uvedeného bylo rozhodnuto o ponechání zastávky v jízdním pruhu.

S pozdravem

<  1  2  3  4   ...z 4  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '18»
PÚSČPSN
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky