Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Se psem do lesa Zlín-Malenovice

13.3.2018 10:28:50 | odpovědět Hradilová

Dobrý den,

chtěla bych se prosím zeptat, jestli se ve Zlíně-Malenovicích může chodit se psem do lesa - ptám se na to skrz mor afrických prasat. Přesněji se mi jedná o stezku začínající u OC Zlín a dále pokračující k tzv. Svaté vodě.

Předem děkuji za odpověď.

S pozdravem


Hradilová

Se psem do lesa Zlín-Malenovice

14.3.2018 10:00:16 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

po konzultaci s kolegy z Odboru životního prostředí a z Odboru městské zeleně Vám mohu sdělit, že Vámi popisované trasy a oblasti se zákaz kvůli AMP netýká. V okolí Malenovic je však vyhlášen jiný zákaz vstupu do lesa a to kvůli odstraňování škod po podzimní vichřici. Stezku od OC Zlín ve směru ke svaté vodě - po zelené značce - však využívat lze! Zelená značka do zákazu nezasahuje. Bohužel kvůli té kombinaci AMP a zákazu vstupu, o které si zažádaly Lesy ČR, moc legálně přístupných míst v lesích není. Situace by se měla zlepšit v dubnu, kdy pominou termíny zákazu vstupu do některých lokalit.

Zde ještě přikládám odkaz na článek s mapou zákazu vstupu v okolí Malenovic kvůli polomu.

http://www.zlin.eu/zakaz-vstupu-do-lesu-kvuli-polomu-byl-prodlouzen-aktuality-4140.html

Příluky - úprava svahu

12.3.2018 19:47:50 | odpovědět Lubomír Slovák

Dobrý den
Bylo by prosím možné pokračovat v úpravě břehu (vykácení náletu) v části Příluky, za esíčkem po Dolní dědina, směrem od cesty ke žlabu. V loni se zde započalo s odstraňováním náletu. Stále zde však zůstává hodně křoví, které by bylo dobré odstranit. Pokud by však bylo možné ponechat část porostu přímo u cesty, aby tento odděloval komunikaci od zástavby. Děkuji.

MĚSTO ZELENĚ

8.3.2018 9:27:53 | odpovědět Ondřej Dostál

Dobrý den,
Rád bych se zeptal na, z mého úhlu pohledu, docela závažnou problematiku třídění odpadu. To, že se odpad třídí, je samozřejmě v naprostém pořádku, samotným problémem jsou sběrné místa (barevné třídící koše), které alespoň v lokalitě Kvítková – mezi Morýsovými domy nebo pod hotelem Sole u parkoviště, vypadají jako malé skládky, a to především z důvodu nízké frekvence příjezdu popelářů. Často to potom (hlavně po víkendu) vypadá tak, že do přecpaných košů se už nedá nic narvat a v bezprostředním okolí košů naházené tašky s plasty, papíry, rozbité sklo. Lidé tedy třídit odpad chtějí, což je skvělé, ale měli by jim k tomu ze strany města být dopřány tomu adekvátní podmínky. A to nemluvím o tom, že u zmiňovaných barevných košů na ulici Kvítková (pod/mezi Morýsovými domy) je přístup ke košům přímo z této komunikace, což je dost nešťastné.
PS: Je bezva, že roste síť cyklostezek ve městě. Minulý rok byla otevřena jedna od ulice Díly IV po křižovatku u LIDLu. Na této cyklostezce vzniklo několik laviček, ani u jedné z nich ale není odpadkový koš. Proto vždy, když po ní jdu, jsou u laviček rozbité flašky a nepořádek. Mohlo by se město postarat o instalaci odpadkových košů? Stačí samozřejmě malých, ale alespoň nějakých.
Děkuji za odpověďi.
OD

MĚSTO ZELENĚ

12.3.2018 12:52:52 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

přikládám vyjádření ředitele TS Zlín a vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství k problematice kontejnerů. V úvodu také reakci k doplnění košů.

Ad koše u cyklostezky:

Odpadkové koše budou doplněny, protože se jedná o nové typy odpadkových košů, byly již objednány do výroby a budou instalovány okamžitě po změně klimatických podmínek.
Michal Zlámal, OKaRDS

ad kontejnery:
U zmiňovaných kontejnerů, jak na stanovišti u garáží pod Morýsovými domy a pod hotelem Sole na parkovišti, byla právě z důvodu přeplňování v minulém roce navýšena frekvence vývozů a jsou vyváženy 3x týdně. Nepořádek kolem kontejnerů je způsobován neuvědomělými občany, kteří nezmenšují objem vyhazovaného odpadu (u kartonových krabic a PET láhví), odkládají vedle nádob odpady, které patří do sběrného dvora (elektrospotřebiče, sanitární keramiku, nábytek atd.) a mnohdy také odkládají vedle nádob vytříděné odpady bez ohledu na naplněnost nádob. Stanoviště pod hotelem Sole je velmi častým místem úklidu černých skládek.

Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Stanoviště kontejnerů na tříděný odpad u hotelu SOLE vyváží Technické služby vždy v pondělí, středu a pátek. Naplněnost všech kontejnerů sledujeme a vyhodnocujeme, pokud některé stanoviště vykazuje přeplněnost kontejnerů, zvyšuje se frekvence svozu. Uklízíme také okolí kontejnerů, kde bohužel často vznikají černé skládky.
Odpadkových košů je na území města Zlína pro Vaši informaci umístěno více než 1000. O osazení nových košů rozhoduje Odbor koordinace a realizace dopravních staveb. Ne vždy je to vhodné a účelné. Samotná absence odpadkových košů na některém místě ale není příčinou nepořádku.

Jakub Černoch, ředitel TS Zlín

Rekonstrukce chodníků ve Zlíně Pod Mlýnem

8.3.2018 7:34:10 | odpovědět Zdeněk Rokos

Dobrý den,
v loňském roce se opravovaly chodníky v Příluku ul. Pod Mlýnem. Zajímá mě , kdy budou dokončeny úpravy travnatých ploch, protože partu , která rekonstrukci prováděla jsem viděl pracovat na další rekonstrukci Na zarámí. Další problém je znečištěná komunikace. Bylo by možné v dohledné době tuto komunikaci vyčistit?
Hezký den

Rekonstrukce chodníků ve Zlíně Pod Mlýnem

8.3.2018 10:04:05 | odpovědět Martin Poláček, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

terénní a sadové úpravy budou zhotovitelem stavby dokončeny na jaře letošního roku v závislosti na počasí. Konkrétní komunikace v návaznosti na stavbu budou očištěny po dokončení prací. Čištění celé oblasti je plánováno v rámci blokového čistění na září letošního roku.

S pozdravem

rozhlas po internetu

26.2.2018 19:03:22 | odpovědět Hába

Chcete posílat mailem zprávy z rozhlasu. Přihlásil jsem se. Bohužel na Podhoří žádný rozhlas neprovozujete. Ani skřínku u kanceláře MČ Podhoří neplánujete. Co kdyby paní hlasatelka z Prštného přečítala do rozhlasu i zprávy pro Podhoří - jedná se o stejné katastrální území.

rozhlas po internetu

28.2.2018 9:19:49 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Vážený pane Hábo,

tento pilotní projekt, který je zatím ve zkouškovém režimu, počítá se zasíláním zpráv z místních částí. Tedy z částí, kde je místní rozhlas provozován. Ve zprávě, která na tuto novinku upozorňovala, je zcela explicitně vypsáno, kterých částí se to týká. Podhoří tam uvedeno není, a proto si jej logicky nemůžete zadat. Chcete-li poslouchat zprávy z Prštného, zadejte si Prštné. Hlášení místního rozhlasu se používá v částech, které mají svůj komunitní život, a toto hlášení tak slouží čistě pro obyvatele dané lokality. Jedná se např. o zábavu hasičů, ples místních myslivců, pouštění draků dětmi atd. Podhoří takovou částí není, Podhoří je sídliště města Zlína. Co se týče nástěnky, na Podhoří jsou dvě na velmi exponovaných místech. Nedomnívám se, že v době rozšiřování digitálních technologií je efektivní rozšiřovat počet nástěnek.

Přeji hezký den

Hlášení rozhlasu Podhoří

9.2.2018 17:14:38 | odpovědět Václav Hájek

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč zde na Podhoří posloucháme hlášení rozhlasu z místní části Příluky ? Když už teda nějaké hlášení je, tak by mohlo být z místní části Prštné. Nebo opět pro změnu pokud je hlášení místní části Prštné, tak ho poslouchají na Příluku ?

Hlášení rozhlasu Podhoří

14.2.2018 12:33:04 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

děkujeme za upozornění. Pochopitelně se nejednalo o úmysl, ale došlo k neočekávané nestandardní technické závadě, která mohla být i díky Vašemu upozornění odstraněna.

Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji hezký den

PS: Tímto prosím další občany, kteří chtějí hlásit závady podobného typu. Velmi by pomohlo nahlásit rovnou i ulici či případně i číslo sloupu (každý ho má přiděleno). Technici pak mohou jít na jistotu a nemusí prověřovat sloup od sloupu. Děkujeme

Přechod Obeciny

8.2.2018 17:15:53 | odpovědět Jarmila Zdráhalová

Dobrý den,
prosím o informaci, proč není vybudován bezpečný přechod pro chodce na Obecinách (zastávka MHD, konec ulice Štefánikova, začátek Přílucká), kde zhoustla doprava natolik, že zde není možné přejít pro dospělého natož pro děti. Je bezpečnost a zdraví až na druhém místě před plynulým průjezdem vozidel?
Děkuji za pozitivní odpověď.

Přechod Obeciny

19.2.2018 14:56:02 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

problematika zřizování přechodů je obecně mnohem složitější, než jakou má veřejnost často představu. Na úvod musím zmínit, že rozhodnutí o umístění přechodu nestojí na vůli města. Město je pouze navrhovatel a žadatel. Návrh poté posoudí silniční správní úřad a také Dopravní inspektorát policie ČR. Když jsem o tom mluvil s kolegy na OKaRDS, kteří mají s žádostmi o zřízení přechodů praktické zkušenosti tak konstatovali, že v daném místě je povolení přechodu neproveditelné a to právě z důvodu bezpečnosti.

Pro zřízení přechodu platí v současnosti velmi přísné normy, které se ne vždy podaří splnit. V tomto konkrétním místě jsou bohužel velmi stísněné podmínky pro zřízení bezpečného přechodu. Jsou tam křižovatky a mezi nimi vměstnané zastávky MHD a vjezdy do domů, takže tam není moc kam ten přechod umístit. Dalším problémem je, že na ul. Štefánikova u Obecin není soustředěný proud chodců v jednom místě. Intenzita chodců přecházejících tuto komunikaci je víceméně rovnoměrně rozložena do celé délky ulice, přičemž norma opět vyžaduje určité intenzity pěších soustředěné do jednoho místa.
V místě, kde lidé přechází nejčastěji, bezpečný přechod zřídit nelze. V místě, kde by to možní šlo, by se jednalo o zacházku a lidé by jej stejně nevyužívali.

Závěrem také musím připomenout, že z hlediska statistiky se více srážek s chodci v prostoru města či obce děje právě na přechodu. Je to paradoxní, ale je to tak a svým způsobem i logické. Někteří chodci považují svou přednost před vozidly za absolutní a vstupují často do vozovky bez rozmyslu,(např. při náledí, atd.) což vede pak ke kolizním situacím. Zatímco v místech, kde přechod není, jsou chodci mnohem opatrnější.
Musíte to znát i z vlastní zkušenosti. Když člověk přechází, kde nemá, desetkrát se rozhlédne a přejde, až když je to skutečně bezpečné. Kdežto na přechod někteří lidé vbíhají jako bez rozmyslu a právě to často bývají děti.

Ostatně abych to trochu ilustroval i na vlastním příkladu, v obci kde bydlím, nemáme jeden jediný přechod. Jedná se jeden z hlavních tahů na Zlín a tak u nás rozhodně není menší intenzita dopravy než ve vámi zmíněné ulici. Přitom si zároveň nevybavuji, že by se tam v poslední době stala nějaká kolize.

Hezký den

Parkoviště před OD Prior

8.2.2018 10:18:07 | odpovědět Petr Holeček

Dobrý den,
prosím o info zda probíhá jednání mezi městem Zlín a vlastníkem OD Prior týkající se opravy parkoviště.
Děkuji
PH

Parkoviště před OD Prior

22.2.2018 12:21:21 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

ano, jednání se vedou, úpravy se chystají. Bude se jednat především o renovaci současného nevyhovujícího stavu. Počet stání zůstane přibližně stejný, ale změní se prostor pro chodce, který bude zřetelně vymezený a tím i bezpečnější. Bude prodloužena cyklostezka podél budovy Tržnice a dojde k osázení stromů. Plocha bude i nadále univerzálně využitelná i pro jiné účely, například festivaly a Barum rallye. V ideálním případě dojde k realizaci ještě v průběhu tohoto roku.

Hezký den

Přístřešky na zastávkách MHD

6.2.2018 19:56:50 | odpovědět Jiří Tkadlčík

Dobrý den,
město v posledních letech opravuje v hojné míře zastávky MHD, což usnadňuje cestování a je přijímáno obyvateli kladně. Součástí těchto rekonstrukcí bývá i výměna přístřešků. Proč se ale povětšinou instalují přístřešky bez bočních stěn? Zčásti to tak popírá funkci samotných přístřešků při nepřízni počasí. U starých byly boční stěny aspoň využívány k reklamě a jistě přinášely aspoň nějaké finance DSZO.
Děkuji za odpověď. J.T.

Přístřešky na zastávkách MHD

7.2.2018 8:48:08 | odpovědět Michal Zlámal, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

tam, kde jsou autobusové přístřešky bez bočnic se většinou jedná o případy, kdy průchozí šířka zastávkového pruhu je natolik úzká, že pro hendikepované občany by bočnice byly překážkou v chůzi (např. autobusové přístřešky osazené v průchozím chodníku, apod.)

Stávají se i případy, kdy bočnice ze strany příjezdu vozidla MHD zakrývá jeho aktuální příjezd a řidič vozidla (případně cestující v přístřešku) včas nezaregistruje tuto nastalou situaci.
Samozřejmě tam, kde je to možné se bočnice v rámci autobusového přístřešku umisťují (i bez ohledu na jejich reklamní využití).

Dětské hřiště - Lužkovice

5.2.2018 21:08:47 | odpovědět Hynek Dědek

Dobrý den,

v místní části Lužkovice zcela chybí dětské hřiště. To které je u fotbalového hřiště se dětským nazývat nedá. A torzo dětské hřiště z 80.tých let na ulici Rovinka je v opravdu špatném stavu. Má město v plánu v této místní části nějaké moderní dětské hřiště vybudovat?

Dětské hřiště - Lužkovice

15.2.2018 12:56:04 | odpovědět Kristýna Králová, inspektorka hřišť

Dobrý den,

v roce 2011 se hledal, na podnět občanů v Lužkovicích, nový vhodný pozemek pro vybudování dětského hřiště. Bohužel se nenašel, protože převážná většina pozemků je v soukromém vlastnictví. Hřiště na ul. Rovinka pravděpodobně není na městském pozemku, protože není ani součástí pasportu veřejně přístupných hřišť a sportovišť. Prověřovala se i varianta u fotbalového hřiště, ale bohužel je tato lokalita v záplavovém území a tudíž není možné v této lokalitě hřiště postavit. V r. 2012 se alespoň zrekonstruovalo stávající hřiště na ul. Pod Tvrzí a vyměnili se nevyhovující prvky za prvky certifikované. Velmi jsme však limitováni malým prostorem.

S pozdravem

<  1  2   ...z 2  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«březen '18»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky