Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Stezka pro pěší na Kocandě

9.12.2019 15:07:53 | odpovědět David Štěrba

Dobrý den, v rámci projektu Tvoříme Zlín byla realizována zpevněná stezka pro pěší v lokalitě Kocanda. V těchto vlhkých dnech se však její povrch mění v souvislou bahnitou plochu, takže současný stav stezky je horší než před její přestavbou. Prosím o info, zda je toto již konečná verze stezky a kolik tato "rekonstrukce" stála. Děkuji

Stezka pro pěší na Kocandě

11.12.2019 9:02:48 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, jedná se o hotovou stavbu. Nicméně stav prověří místně příslušný technik odboru dopravy. Cena zpevněné stezky vyšla na cca 420 tis. Kč. Hezký den.

Hluk z náměstí Míru

7.12.2019 20:31:22 | odpovědět Roman Jaroš

V posledních desetiletích během adventu probíhají na náměstí Míru hudební produkce. Vše probíhalo v pořádku, ale letos sou produkce tak hlasité, že jsou slyšet intenzivně až 1 až 2 km daleko na Jižní Svahy. I přes utěsněná plastová okna je hluk takový, že člověk málem neslyší vlastní TV nebo rádio. Hrůza. Proč musí být produkce tak hlasitá? Vždyť pokud si chci něco poslechnout, vydám se na náměstí. Nechápu, proč by hluk měl "oblažovat" i obyvatele přilehlých čtvrtí, kteří o to nemají zájem? A navíc proč je pódium směřované na sever k hustě obydleným čtvrtím a ne na jih, kde bydlí mnohonásobně méně lidí? Vánoční trhy se konají ve všech větších městech, ale snad jen ve Zlíně je kolem toho takový rámus. Těžko si lze představit, že by např. Praha nebo Brno strpěly na svých hlavních náměstích takový hluk, který by byl slyšet kilometry daleko.

Hluk z náměstí Míru

9.12.2019 11:10:04 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Vážený pane Jaroši, přikládám vyjádření zástupce pořadatelské agentury pana Žáčka:


Dobrý den,

produkce jsou hlučné stále stejně jako všechny hudební produkce v centru města – tj. na náměstí atd. I aparatura je použita naprosto stejně výkonná, jako např. vloni při vánočním programu.
Obecně platí, vzhledem k tomu, že město Zlín leží v údolí, že při jakékoliv hudební produkci v centru se muzika nese údolím např. směrem k Jižním Svahům (ale úvodní sobotní koncert Avion Big Band 30.11. jsem slyšel z údolí Jaroslavic když jsem šel po staré Baťově dálnici...).

Já osobně bydlím na Klabalské na Pasekách, a i tam doléhá (velmi vzdálený) zvuk když se v centru města hraje... Není to však hluk při kterém by nebylo možné poslouchat TV, není to ani hluk který by nějak extra obtěžoval, ale zkrátka když se hraje na náměstí, je to vzdáleně slyšet v některých čtvrtích. U nás to registrujeme hlavně v létě, kdy v pokojíku dětí při otevřeném okně je slyšet např. muzika z filmového festivalu či dalších akcí, ale stačí střešní okno zavřít, a zvuk slyšet není...
Otázku orientace podia asi nelze řešit hlavně z hlediska uspořádání náměstí, navíc tak jak je podium situováno dnes, hraje vlastně „do bariéry“ domů, které jsou na severní straně náměstí.
Samozřejmě na hlavní koncerty v rámci 3-týdenního programu se aparatura posiluje dle technických požadavků kapel (např. včera NoName), ale to ani nejde jinak, protože kapely mají v technických podmínkách stanovený minimální výkon aparatury s ohledem na velikost prostoru a předpokládaný počet lidí, a ten pokrýváme v dolní hranici, takže nic předimenzováno není.
A znovu zdůrazňuji, že oproti loňsku není výkon navýšen, je naprosto stejný, i stejný aparát...

Hezký den

Ukazatel dojezdového času

2.12.2019 9:12:42 | odpovědět Jaroslav Fgal

Dobrý den,

chci se zeptat, zda město neutratilo miliony za ukazatel dojezdové vzdálenosti zbytečně. Pokud jedu autem z Jižních svahu ve všední den či o víkendu a to kteroukoliv denní i noční hodinu, čas ukazuje stále stejné hodnoty. Minimálně už více než půl roku co tento nesmyslný projekt sleduji. Nebylo by levnější tento " ukazatel" vypnout a napsat tam na bílou plechovou značku 15 a 16 minut černou barvou? Město by nemuselo následně platit "údržbu" a spotřebu elektrické energie. Na závěr chci podotknout, že tyto časové hodnoty vlastně vůbec neodpovídají realitě. S pozdravem J.F.

Ukazatel dojezdového času

10.12.2019 8:32:24 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, tyto systémy jsou financovány převážně z dotačních titulů, což přináší nejen výhody, ale i nevýhody. Bohužel nevýhodou je mnohdy dlouhodobá udržitelnost. Během této „lhůty“ stávající zařízení nejsou v souladu s technologickým a technickým pokrokem. Co se týká údržby, tak spotřeba energií je v případě těchto tabulí minimální oproti například SSZ nebo veřejnému osvětlení města.

Dojezdové časy jsou pravidelně aktualizovány na základě automatických propočtů podle aktuálních dojezdových časů. Hezký den.

odpadové kontejnery Podlesí Zlín

26.11.2019 10:08:33 | odpovědět Petr Coufalík

Dobrý den, chtěl bych touto cestou upozornit na naprosto neúnosný stav s odpadovými kontejnery v části Podlesí (umístění mezi Podlesím a Na Honech III). Jedná se o kontejnery na tříděný odpad - sklo, plasty a papír. Vždy ve druhé polovině týdne jsou tyto kontejnery beznadějně zaplněny a v případech i mírného větru je odpad roznášen po okolí. Domnívám se, že kapacita kontejnerů je nedostatečná.

odpadové kontejnery Podlesí Zlín

2.12.2019 14:04:59 | odpovědět Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Dobrý den,
dle Vašeho popisu nejsme schopni identifikovat konkrétní stanoviště, které je předmětem upozornění. Pracovníci lokalitu zkontrolovali a pravděpodobně se jedná o stanoviště na ul. Na Honech III, které bylo ale v době kontroly uklizené. Okolní stanoviště s nepořádkem byla zadána k úklidu Technickým službám Zlín.

Místní občané bohužel nevyužívají pro objemnější odpady sběrné dvory, ale znečišťují jimi okolí nádob na odpad. Stanoviště na tříděný i směsný komunální odpad jsou uklízeny v celé lokalitě průběžně vlastně stále. Tříděný odpad - plasty a papír jdou zde sváženy 2x týdně a kapacitu kontejnerů není možno, vzhledem k požadavkům na parkovací místa, navýšit. Stanoviště v lokalitě budeme nadále monitorovat.

Poškozená houpačka - park Komenského

25.11.2019 13:04:34 | odpovědět Lukáš Nečas

Dobrý den, jedna sedačka u dvojice houpaček v parku Komenského je poškozena - chybí u ní jeden ze čtyř šroubů uchycení. Můžete opravit? Děkuji.

Poškozená houpačka - park Komenského

2.12.2019 13:26:49 | odpovědět Kristýna Králová, inspektorka hřišť

Dobrý den,

děkujeme za podnět, závada byla neprodleně odstraněna.

S pozdravem

Poškozená houpačka - park Komenského

26.11.2019 8:26:44 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

děkujeme za upozornění, předal jsem k vyjádření a vyřešení na patřičný odbor.

Hezký den

Občané třídí BRKO. A co úředníci a městské organizace?

21.11.2019 9:35:46 | odpovědět Jarmila Novákova

Dobrý den,

Ráda bych se zeptala. Radnice chce po občanech, a z mého pohledu zcela správně, aby třídili biologicky rozložitelný odpad. Zajímalo by mě, zda by neměli jít úředníci příkladem, zda by město tedy nemělo dát možnost třídit biologicky rozložitelný odpad i svým zaměstnancům. Pracovala jsem na úřadě v jiném městě a tak vím, že po vytřídění papíru a plastu, tam zbývá hlavně metráky logru z kafe a zbytky od svačin v podobě ovoce a zeleniny... melounové slupky atd. Řada měst má již kompostér na dvoře, nebo i uvnitř budovy vermikomposter (např. Hlučín). V souladu s baťovským heslem, nehledej důvody proč to nejde, najdi způsob aby to šlo, se těším na odpověď.

Občané třídí BRKO. A co úředníci a městské organizace?

2.12.2019 10:02:36 | odpovědět Pavel Vařák, vedoucí oddělení vnitřní správy MMZ

Dobrý den,

ukládání bio-odpadu mohou provádět naši zaměstnanci do sběrných nádob Technických služeb Zlín umístěných v pochůzné vzdálenosti od magistrátních budov. O pořízení sběrných nádob (např. vermikompostérů) přímo do administrativních budov, neuvažujeme.

Děkuji za podnět
Pavel Vařák, vedoucí oddělení vnitřní správy MMZ

Poškozené stromy u světelné křižovatky v Kostelci

20.11.2019 17:35:10 | odpovědět Roman Šerý

Dobrý den,

V těsné blízkosti světelné křižovatky u Kostelce jsou u řeky poškozeny bobry dva vzrostlejší stromy.
Stromy jsou ohlodány víc než z poloviny. Můžete to prosím prověřit? Osobně si myslím, že větší vítr je dokáže zlomit.
Děkuji.

Poškozené stromy u světelné křižovatky v Kostelci

21.11.2019 9:42:23 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

dle OMZ se jedná o břehový porost v majetku státního podniku Povodí Moravy. Váš podnět, za který děkujeme, jsem postoupil zodpovědnému pracovníkovi Povodí Moravy a požádal jej o vyřízení a vyjádření.

Hezký den

Aktualizace 22. 11. Dle vyjádření pracovníka Povodí Moravy byly stromy pokáceny hasiči z HZSZK a včera pracovníky PM odklizeny.

Děkujeme za upozornění, které pomohlo vyřešení věci urychlit.

dotaz jak se žádá o výměnu bytu na Vodní ulici po rekonstrukci

20.11.2019 9:37:55 | odpovědět Helena Zatloukalová

Dobrý den,jako první jsem si napsala žádost o výměnu bytu po rekonstrukci 2´kk a žádala jsem o ten samý byt 2kk v téže lokalitě na VODNÍ ULICIbyla mi tato žádost schválena ,ale za byt 1kk,tudíž velmi špatně,ale jsou podané i jiné žádosti,i když se v této lokalite neustále stěhují a žádosti o výměnu bytu po rekonstrukci byla schválená,ano jsem již v důchodě zde bydlím už 35let nikdy jsem nežadala nemožné,vše jsem se snažila vyřídit a obstarat samam,tuto výměnu jsem chtěla jenom z důvodu dalších rekonstrukcích,kterým jsem se chtěla vyhnout,jsem velmi zklamaná tím co mi bylo nabídnuto i když jsem o byt 1kk nežádala ale že uvolním byt2kk k další rekonstrukci. s pozdravem všem vyhovět nelze ale vše se může ověřit krásné a slunné dny přeje Helena ZATLOKALOVÁ

dotaz jak se žádá o výměnu bytu na Vodní ulici po rekonstrukci

21.11.2019 9:40:33 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den, osobně je mi líto, že váš požadavek nemohl být vyřízen k vaší absolutní spokojenosti, ale za stavu, kdy má město 74 tisíc obyvatel ale pouze cca 2000 bytů a navíc dalších cca dva tisíce čekatelů na městský byt, je velmi obtížné vyhovět všem k plné spokojenosti.

Děkujeme za pochopení. Hezký den

Nádoby na oleje a tuky

13.11.2019 7:46:14 | odpovědět Petr Dvořák

Dobrý den
Měl bych dotaz, zda se neuvažuje o jednorázovém rozmístění několika dalších nádob na oleje a tuky z domácností, které jsou zatím na zkoušku rozmístěny po městě tři, a to na období vánoc, kdy se dá předpokládat větší množství těchto odpadů z domácností.
Děkuji.

Nádoby na oleje a tuky

13.11.2019 15:31:01 | odpovědět Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Dobrý den,

testovací nádoby na oleje a tuky jsou umístěny na lokalitách, u kterých můžeme odhalit vhodnost umístění a také sledovat naplněnost a to nejen žádoucím obsahem, ale i příměsemi (nežádoucí manipulace s nádobami, odpadky u nádob i v nich, vhodnost stanoviště vzhledem k realizaci vývozu nádoby…).

Další nádoby budou, v případě osvědčení této formy sběru, umisťovány na podzim příštího roku. Upozorňujeme, že je možno i nadále využít k odevzdání olejů také sběrných dvorů.

Oprava vozovky

6.11.2019 21:05:28 | odpovědět Zdeňka Podéšťová

Dobrý den, upozorňuji na katastrofální stav příjezdové cesty na poštu 5 na JS. Je tam příšerná díra téměř přes celou šířku vozovky. Každý rok zaplátujete jen díry, bylo by vhodné cestu opravit pořádně. Jezdí tam půlka Zlína. JS má na starost pan Staroba.
Děkuji ZP

Oprava vozovky

13.11.2019 15:29:48 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, prozatím byla zadána lokální oprava do evidence závad. Tyto opravy řeší pro město Technické služby Zlín. Co se týká komplexní opravy, pan Ing. Staroba prověří možnosti a zváží případnou formu opravy. Pokud budete mít jakékoliv další dotazy, můžete se na Odbor dopravy obrátit i přímo, a to e-mailem nebo telefonicky na čísle 577 630 678 nebo 577 630 744.

Pěkný den.Oprava vozovky

7.11.2019 12:56:50 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

podnět předávám na Odbor dopravy, ovšem pokud víte, kdo to má konkrétně na starosti, je mnohem efektivnější kontaktovat konkrétního pracovníka. Vynecháte tak několik prostředníků a zprávy se urychlí. Reakci OD doplním. Bohužel je faktem, že vhodných oprav či investic je tu tak za 10 miliard. Město však disponuje mnohem menším rozpočtem a možnostmi. Předpokládám, že ani vy si nemůžete dovolit pořídit cokoliv chcete a ihned, město to má stejně a musí se určovat (mnohdy bolestně) priority.

Hezký den

<  1  2  3   ...z 3  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«prosinec '19»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)