Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Križovatka "pod jižními svahy"

17.10.2017 10:05:48 | odpovědět Roman Šenkeřík

Dobrý den, měl bych ještě jednu připomínku k dopravě - nemohlo by město Zlín nějak "zatlačit" na kraj, jestli by nevyřešil situaci na křižovatce pod jižními svahami u čerpací stanice SHELL Vršava. Často tam musím stát v kolonách na odbočení doleva - jižní svahy - Fryšták - dopravních nehod je tam taky požehnaně, přitom je tam obrovský prostor na namalování kruhové křižovatky (pomalu i dvouproudé). V cizině jsem se v městech často setkal, že se použijou jednoduché plastové červeno bílé bariéry (ty co známe Barum Rallye), udělá se malý kruh uprostřed, tam značka kruháče, smažou se čáry, nakreslí nové, a přes noc je z kapacitně nevyhovující nebo nebezpečné křižovatky kruhová... Posílal jsme dotaz na kraj a bylo mi odpovězeno - bude vyřešeno se stavbou 4902.1 D49 přivaděč Zlín - jenže ta bude možná hotova tak v roce 2022-2025? přinejlepším, pokud se zabvíme křečků u Hulína? Mohlo by město s ohledem na zabezpečení zdraví občanů a plynulosti dopravy aktivně bojovat o alespoň dočasnou "provizorní změnu" křižovatky. Místa je tam dost a viděl jsem to v okolních státech nejmíň 100x takto řešeno. Děkuji

Autovrak na parkovišti Zelinova

16.10.2017 12:14:25 | odpovědět Roman Šenkeřík

Dobrý den, bylo by možné posoudit patřičným odborem/zaměstnanci v terénu zda by bylo možné odtáhnout autovrak, který již cca 1 rok parkuje naproti vchodu bytového domu č.p. Zelinova 5588. Jedná se o zelenou felicii, navíc parkuje šikmo přes 2 parkovací místa. STK má dle SPZ do 09/2016. Děkuji

Autovrak na parkovišti Zelinova

16.10.2017 12:52:43 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

věc jsem předal k prověření na daný odbor. V drtivé většině případů však o těchto vozech město ví, ale nemá zákonnou možnost vozidlo odstranit. Úplně stejně jako město byste musel postupovat i vy, pokud by Vám někdo odstavil auto na pozemku. Zda se o voze ví, je možné si ověřit i tím že se člověk podívá, zda je na vozidle nálepka MP.

V případě zájmu mohu zaslat bližší metodiku podle které se určuje co je a co není vrak. Každopádně je tato problematika řešena i v některém z posledních čísel Magazínu Zlín.

Hezký den

AUTOVRAK NA PARKOVIŠTI ZELINOVA

17.10.2017 9:47:40 | odpovědět Roman Šenkeřík

Dobrý den,

děkuji za předání dále, podívám se, ale tuším že naposledy (2 týdny dozadu) jsem tam viděl akorát za stěračem deštěm rozpuštěné upozornění od MP na parkování v době blokového čištění.

Hřiště č. 214 - Slunečná

13.10.2017 18:48:18 | odpovědět Adam Svoboda

Dobrý den,
chtěl bych se vás zeptat, kdo byl zhotovitelem a projektantem opravy dětského hřiště č. 214 ve Zlíně. Jaká byla cena za dílo? Kteří další potencionální zhotovitelé byli osloveni? Zda bylo dílo již statutárním městem Zlín převzato. Proč není v registru smluv zveřejněna smlouva o dílo? Předem děkuji za odpověď.
S pozdravem
Adam Svoboda

Parkování ulice Slunenčá, Nad Stráněnmi a přilehlé ulice.

13.10.2017 11:43:15 | odpovědět Petr Markytán

Dobrý den, bydlím na ulici Slunečná a v době výuky na UTB (fakulta informatiky) je problém zaparkovat jelikož všechna přilehlá parkoviště jsou obsazena auty studentů. Lze nalézt nějaké řešení například nějakou dopravní značkou parkování pro residenty či něco podobného?

Děkuji Markytán

Parkování ulice Slunenčá, Nad Stráněnmi a přilehlé ulice.

16.10.2017 13:07:10 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

osobně je mi to líto, ale podobné problémy řeší téměř každý řidič včetně mé osoby. Když bych to řekl ryze řečí zákona tak: Na parkovací místo u domu není právní nárok. Když nad tím ovšem přemýšlím prakticky, tak k čemu by to vedlo? Vedlo by to k tomu, že podobné důvody může uvádět každá ulice. Např. na Letné řeknou, že nechtějí, aby ji tam parkovali lidé při hokeji, na nábřeží nebudou chtít návštěvníky fotbalu, na Hornomlýnské např. návštěvníky veteriny, u Majáku lidi, kteří jedou na houby a tak bych našel příklad na všechny ulice. Nakonec by to postihlo i Vás, protože byste nemohl zaparkovat v lokalitě, ve které potřebujete někdy zaparkovat zase vy. Nebo vy občas neparkujete v jiných ulicích Zlína?

Každopádně zásadní změna systému parkování je politické téma a tak na tomto fóru, určeném ke komunikaci mezi občany a úředníky, již nic více nezjistím.

tragický stav chodníku ulice Slunečná

13.10.2017 11:36:37 | odpovědět Petr Markytán

Dobrý den, chtěl bych se zaptat zdali je v plánu opravit chodníky kolem cesty a poté k panelovým domům č.p. 4557, 4558, 4559. Chdníky jsou skoro poslední v ulici které nejsou opraveny.
Děkuji Markytán.

tragický stav chodníku ulice Slunečná

16.10.2017 16:23:01 | odpovědět Jaroslav Kubáč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

v letošním roce (pokud to počasí dovolí) budeme realizovat opravu chodníků dle již delší dobu připraveného projektu (viz příloha). Na zbývající neopravené úseky chodníků (u č. p. 4557 a 4558) je objednáno zpracování projektové dokumentace včetně vyřízení stavebního povolení. Na tuto zbývající část budeme nárokovat finanční prostředky na příští rok.

Hezký den

Ul. Vodní - oprava propadu vozovky

12.10.2017 14:43:36 | odpovědět Ivan

Dobrý den,každý den jezdím na ulici Vodní kolem propadu vozovky osazeném sice upozorňujícím značením, ale vzhledem k tomu, že k propadu došlo myslím po dešti v červenci a poslední činnost směřující zřejmě k opravě zde byla zhruba v srpnu, odvážně se zeptám - nezapomnělo se náhodou na dokončení této opravy? Je možné, že je tam nějaký závažnější problém, pak se omlouvám, ale prostě to tempo této drobné ( z mého pohledu ) opravy mě fascinuje. Pro upřesnění - propad je ve směru od nadjezdu na ulici Dlouhou, cca 80 metrů za odbočkou k náměstí. Kdyby se oprava stihla do zimy, bylo by to fajn. Děkuji

Zastávka Školní

11.10.2017 15:24:13 | odpovědět Dagmar Coufalová

Dobrý den, probíhají dokončovací práce na zastávce MHD Školní. Jedná se významnou přestupní křižovatku cestujících MHD , chodců i jen procházejících návštěvníků - nově vznikající chodník je téměř o polovinu užší než předchozí. když započteme ještě případné stojící čekající po stříškou, obtížně se vyhnou dva proudy chodců. přitom jde o menší pobíhající školáky. maminky s kočárky, starší občany s omezenou pohyblivostí...
Je možno zjistit u investora něco bližšího? Zastávka by měla poskytovat bezpečí a ne se stát potenciálním "bolavým" místem centra Zlína. Děkuji za odpověď.

Zastávka Školní

17.10.2017 11:59:29 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

ve značně omezeném městském prostoru si každá nová výstavba či rekonstrukce vyžaduje často bolestné kompromisy. Pokud by to bylo možné, všichni bychom měli rádi široké chodníky i silnice s dostatkem zeleně okolo. Bohužel v drtivé většině je to buď a nebo. V úplné zkratce mohu uvést, že zachování šíře chodníků by znamenalo mimo jiné obětovat stromy. Jsem skálopevně přesvědčen, že skácení vrostlých stromů by vyvolalo stejné, ale spíše mnohem větší negativní reakce a lidé by se jistě ptali, zda nešlo najít jiné řešení. To jen na vysvětlenou, že se nejedná o rozmar města, ale vynucený kompromis. Zde ještě přikládám komplexní vyjádření pana Zlámala z Odboru koncepce a realizace dopravních staveb, kde Vám popisuje, co všechno se muselo brát v úvahu:

Chápu tazatelku a pokusím se vysvětlit problematiku, se kterou jsme se museli při řešení umístění autobusového přístřešku na zastávce MHD „Školní“ vypořádat:
- šířka zastávkového pásu pro umístění autobusového přístřešku zůstala neměnná,
- z jedné strany nás limitovaly odstupové vzdálenosti od kořenového systému stávajících stromů (kaštany), (ale i tak byly kořenové systémy celkovou výstavbou ovlivněny),
- z druhé strany odstupové vzdálenosti od zastávkového zálivu a trolejového vedení vlastních trolejbusů, (zde jsme na minimálním požadovaném odstupu),
- pod zastávkovou plochou vedou inženýrské sítě (voda, kanalizace, vedení el. nízkého napětí, sdělovací kabel),

Bylo nutné zajistit odstupové vzdálenosti základů u osazeného přístřešku od zmiňovaných vedení inženýrských sítí, které bylo mimochodem nutné navíc přeložit tak, abychom veškeré zmiňované stavební objekty zde zajistili.

Autobusový přístřešek je z důvodu kapacitních požadavků atypický (srovnat ho lze pouze s přístřeškem MHD „U Zámku“). Původní kapacitní rozsah autobusového přístřešku byl pro potřeby veřejnosti poddimenzovaný.

Je nám jasné, že se jedná o omezení šířkových parametrů u této zastávkové plochy, ale snahou bylo zajistit i přes tyto komplikace, co možná největší komfort při čekání na zastávce MHD „Školní“.

Děkujeme za zájem o dění ve městě a přeji hezký den

Parkoviště Zahradnická

9.10.2017 23:14:49 | odpovědět Karel Š.

Dobrý den, bydlím v blízkosti parkoviště na ulici Zahradnická pod budovou UTB U16. Toto parkoviště je v době školní výuky zcela obsazeno studenty Střední průmyslové školy. Často jsme nuceni zaparkovat až v garážích prodejny Albert. V minulém týdnu si jeden z obyvatel umístil na parkovací místo vedle nádob na odpad zvedací branku a neoprávněně tak zabral velkou část veřejné parkovací plochy. Je to vůbec na veřejném parkovišti možné? Kdo jej může donutit branku odstranit? Jde o SPZ 3Z5 5459.
Předem děkuji za odpověď a řešení této situace

Parkoviště Zahradnická

16.10.2017 12:47:40 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

věc jsem předal k prověření na MP. Následně jsem dostal zprávu, že závora je již odstraněna.

Hezký den

dům kultury

6.10.2017 15:03:36 | odpovědět Daniel

dobrý den,
máte prosím nějaké info ohledně rekonstrukce Domu kultury? Pokud vím, byly již vyřešeny spory s pozemky. Je to jeden z posledních objektů na nejfrekventovanějším místě Zlína, který je dlouhodobě a hodně zanedbaný - nezateplená fasáda (okolní svitovské budovy již opraveny), rezavé reklamy, nekultivovaný prostor kolem chodníku směr nádraží atd.. Chtěl jsem se na to poptat na DK, ale nemají ani email.

dům kultury

9.10.2017 10:18:02 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

Dům kultury není objekt v majetku města a nemáme tedy možnost jeho vzhled ovlivnit. Osobně jsem také nezaznamenal žádné zprávy o chystané rekonstrukci, ale je to skutečně spíše dotaz na paní ředitelku DK. (zkusím se však poptat a pokud se něco dozvím, tak to sem doplním)

Hezký den

pomník padlým na hřbitově v Loukách

1.10.2017 21:17:47 | odpovědět Zdenka Machova

prosím, zda by se nedal důstojně upravit malý pomníček padlým v 1.sv.válce-tak, aby bylo dostáno slibu na pomníku (vašich obětí nikdy nezapomeneme)? Blíží se opět svátek zemřelých a náklady by nemusely být velké. Děkuji. Z.M.

pomník padlým na hřbitově v Loukách

4.10.2017 10:55:12 | odpovědět Milan Macura, ředitel Pohřebnictví zlín

Dobrý den,

úpravu pomníku padlým v 1. světové válce na hřbitově v Loukách připravujeme. Po konzultaci s Odborem kultury a památkové péče MMZ, vyčleníme v roce 2018 finanční prostředky na pokrytí nákladů úpravy pomníku.

Realizace proběhne v roce 2018.

Přeji hezký den.

Milan Macura, ředitel Pohřebnictví Zlín

<  1  2  3  4  5   ...z 5  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«říjen '17»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
761 40 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČ: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky