Diskusní fórum

Pravidla pro práci s rubrikou "Diskusní fórum"

Obecné informace o diskusním fóru

Diskuze
Všechna formulářová pole jsou povinná.

Autoopravna na Jižních Svazích

7.10.2019 10:35:56 | odpovědět Šujanová

Dobrý den,

bydlím pod prvním segmentem na Jižních Svazích. V budově pod poštou se nachází autoopravna. To by až takový problém nebyl, ale kolem ní je parkoviště plné opravovaných vozů. Mnohdy se kolem nich nedá ani projet k poště protože stojí na nadjezdu. za rohem jsou uskladněné pneumatiky. Vzhled v tomto místě sídliště je prostě strašný. Může s tím město něco podniknout?

Děkuji
Šujanová

AUTOOPRAVNA NA JIŽNÍCH SVAZÍCH

28.10.2019 9:57:53 | odpovědět Alexander Čapka

Vážená paní Šujanová, za prvé, nikdy to neměl být autoservis, pouze pneuservis. Za druhé. Nic si nimi nezačínejte. Oni jsou kryti papaláši z magistrátu a policií. Oni hodili na balkon nad tím "autoservisem" zápalnou láhev, aby umlčeli ženy, co na jejich činnost upozornily. Musely před nimi utéct mimo Zlín. Ať se to nestane také vám, nebo něco horšího. Slovenská Gorila bydlí i ve Zlíně (vlastně Gottwaldově). S úctou, Alex Čapka.

AUTOOPRAVNA NA JIŽNÍCH SVAZÍCH

30.10.2019 10:07:05 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

děkujeme za podnětný příspěvek. Připomenu, že kdokoliv ví o spáchání trestného činu má zákonnou povinnost toto oznámit policii ČR.
V případě nedůvěry v PČR se lze obrátit na Generální inspekci bezpečnostních sborů.

Přeji Vám klidný den

Autoopravna na Jižních Svazích

11.10.2019 12:32:28 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

po konzultaci s Odborem stavebním, živnostenským a dopravy mohu konstatovat, že používání veřejných parkovišť je upraveno zákonem o provozu na pozemních komunikacích. To znamená, že na veřejném parkovišti může parkovat kdokoli (tedy i zákazník servisu) za předpokladu, že nebude porušovat znění tohoto zákona. Tedy samotné parkování na parkovišti není proti ničemu. Jiná situace je u vjezdu, kde dle vámi zaslané fotografie, dochází k porušování znění tohoto zákona. To je však již čistě v gesci Městské policie. Předám jim tento tip, ale v urgentních případech je vhodnější je vždy zavolat. Co se týče pneumatik, přidávám vyjádření OŽP.

....

Na základě informace o uskladněných pneumatikách bylo ze strany Odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína provedeno místní šetření v předmětné lokalitě. Při místním šetření bylo zjištěno, že původní autoservis není v uvedených prostorách již delší dobu provozován, v současné době má prostory pronajaty fyzická osoba, která zde má zřízenu soukromou autodílnu, která neslouží komerčním účelům. Dále bylo při místním šetření zjištěno, že pneumatiky byly na chodník vedle objektu uloženy občany města. Z tohoto důvodu budou pneumatiky uklizeny jako tzv. „černá skládka“ na náklady statutárního města Zlína.

Vladimíra Pavlovová,
vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Průchod stavbou cyklostezka Malenovice

5.10.2019 23:13:58 | odpovědět Petr Plhal

Dobrý den, chtěl bych se zeptat, proč jsou již několik měsíců na začátku i na konci cyklostezky (i pro pěší) v Malenovicích od ul. Husovy směrem ke hřbitovu umístněny dopravní značky "průchod stavbou" a značky označující začátek cyklostezky jsou zakryty igelitem, když se tam nic neděje? Popřípadě, co se tam bude dít, jestli se tam teda něco bude dít? Děkuji Plhal.

Průchod stavbou cyklostezka Malenovice

21.10.2019 10:36:54 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den pane Plhale,

uvedené dočasné úpravy dopravního značení byly provedeny v souvislosti se skutečností, že kolaudace předmětné cyklostezky nebyla ještě dokončena. Z tohoto důvodu příslušná dopravní značka informuje o tom, že se formálně jedná stále o nedokončenou stavbu, ačkoli vlastní stavební činnost na ní byla ukončena. Není však vyloučeno, že dílčí stavební úpravy může ještě dodatečně požadovat stavební úřad při kolaudační prohlídce stavby. Hezký den.Kovy do nádob na plasty?

4.10.2019 13:55:57 | odpovědět Pavel Kučera

Dobrý den,
již z několika míst jsem slyšel názor, že kovové odpady je všeobecně možno vhazovat do žlutých nádob na plasty. Na třídící lince jsou údajně takové odpady správně vytříděny a dále zpracovány. Moc této informaci nevěřím, proč by jinak město budovalo síť sběrných nádob na kovy? Také potisk žluté sběrné nádoby nic takového nenaznačuje. Může se, prosím, někdo kompetentní k tomuto vyjádřit? Co se stane s hliníkovou či železnou plechovkou, vhodím-li ji ve Zlíně do žluté popelnice?

Kovy do nádob na plasty?

8.10.2019 11:28:30 | odpovědět Vladimíra Pavlovová, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství

Dobrý den,

systém sběru a svozu odpadu je odlišný téměř v každé obci - je závislý na svozové společnosti a zpracovateli odpadu. Ve Zlíně nevhazujte kovové obaly do žlutých kontejnerů na plast, protože třídící linka Technických služeb Zlín v Loukách není schopna zvládnout další komoditu ve směsi plastů a nápojového kartonu. Obsah šedých nádob je svážen přímo k odběrateli, stejně jako kovové odpady odevzdané ve sběrném dvoře a nejsou dále nijak tříděny.

Hezký den

Kovy do nádob na plasty?

7.10.2019 10:21:23 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

slyšel jsem, že Vámi popsaný systém funguje např. v Uh. Hradišti. Nikoliv však ve Zlíně. Vyjádření kompetentní osoby zajistím. Hezký den

Lavička

2.10.2019 11:44:30 | odpovědět Alena Zapletalová

Dobrý den, mohlo by město nainstalovat lavičku na trolejbusovou zastávku Randysková, směr Podhoří. Děkuji.

Lavička

3.10.2019 10:43:27 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, děkujeme za podnět, lavičku máme přidanou do souhrnné objednávky, kterou následně nainstalujeme na místo.

Hezký den.

LAVIČKA

3.10.2019 17:13:11 | odpovědět Luděk Solař

Před rekonstrukcí ulice Nad Stráněmi byly u chodníku tři lavičky. Po rekonstrukci zde není ani jedna :-(

LAVIČKA

7.10.2019 12:47:28 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, lavičky nebyly v rámci rekonstrukce komunikací zahrnuty, nicméně prověříme místa, kam by se daly lavičky usadit a poté bychom přidali do centrální objednávky a osadili. Děkujeme, hezký den.

LAVIČKA

13.10.2019 18:51:58 | odpovědět Luděk Solař

Děkuji za příznivou zprávu. Jistě to uvítá hodně místních.

Náměstí Míru, divadelní park

1.10.2019 11:08:08 | odpovědět Petr Holeček

Dobrý den,
zajímal by mě aktuální stav přípravy rekonstrukce náměstí Míru a divadelního parku dle výsledků arch. soutěží.
Děkuji
PH

Náměstí Míru, divadelní park

7.10.2019 13:54:01 | odpovědět Ivo Tuček, vedoucí oddělení prostorového plánování

Dobrý den,

1. Nám Míru – probíhá jednání se soukromými investory stran možné finanční spoluúčasti na podzemním parkovišti pod nám. Míru. Na základě toho bude zpřesněn rozsah projekčních prací.

2. U divadelního parku se řeší problematika platného stavebního povolení na části řešeného území.

vraky na parkovištích na Podhoří

29.9.2019 20:31:27 | odpovědět Jan Inderka

Dobrý den,
mám dotaz k vraku dodávky na parkovišti na ulici Pod Šternberkem. Již se to tu v minulosti myslím řešilo a bylo odpovězeno tazateli víceméně negativně, protože vrak má nějakou definici, kdy už je vrakem. Mám za to, že tento stav již před nějakou dobou nastal. Automobilu chybí nejen kola, ale i části motoru a řízení, tudíž automobil se z tohoto místa již sám nijak nedostane. Nebo to ještě něco potřebuje ztratit?
Další vrak stojí na parkovišti na ulici Sv.Čecha (křížení s ul. Nerudovou). Jde o staré BMW, které již také samo v tom stavu nemůže odjet. Navíc je v blízkosti velké dětské hřiště.
Pokud tedy do definice vraku nevstupuje koeficient David Copperfield, pak nerozumím tomu, proč tento šrot ještě hyzdí tato místa.

vraky na parkovištích na Podhoří

1.10.2019 11:10:28 | odpovědět Petr Hlaváč, Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Dobrý den,

obě tato vozidla už definici vraku samozřejmě naplňují a k oběma jsme již před časem podali žádost na silniční správní úřad k zahájení řízení o jejich odstranění. Bohužel je to poměrně zdlouhavý legislativní proces, kdy je dána majiteli vozidla lhůta k jeho odstranění a teprve po marném uplynutí této lhůty může odtah provést vlastník komunikace.

U obou těchto vozidel aktuálně stále běží čas, který byl jejich vlastníkům určen ze strany silničního správního úřadu, nicméně v případě BMW už jsme téměř na konci lhůty, takže vozidlo zmizí nejpozději do poloviny října.

Hezký den

vraky na parkovištích na Podhoří

1.10.2019 11:14:19 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Rád bych tedy jen doplnil, že to co nazýváte ve svém příspěvku koeficientem Copperfielda, není nic jiného než dodržování zákonných limitů, termínů a lhůt. Nemusíme s nimi souhlasit, ale musíme se dle nich řídit.

Hezký den

rozbitá kostkovice Nerudova

29.9.2019 20:22:55 | odpovědět Jan Inderka

Dobrý den,
chtěl bych vás poprosit o informaci, kdy dojde k nějakému posunu při opravě vytlučené kostkové cesty na ulici Nerudova (u křížení L.Váchy). Bylo zde postaveno spousta značek o nerovnosti a snížení rychlosti, ale to bylo před několika měsíci. A nic se neděje.
Jediné co se stalo, tak otvor je větší a větší.
Nepochopím také smysl těchto značek. Je zde 30, kterou se jistě nedá přes takto rozbitou vozovku jet. Musíte zpomalit a jet krokem.
Dál nepochopím, že jsou značky dané na části vozovky, která je relativně ok a nutí to auta jezdit zrovna přes tu vytlučenou díru.
A nakonec to zabijí automobily, které někteří zaparkují mezi značky a to až k ulici L.Váchy (což je zase porušení pravidel silničního provozu bez akce kterékoliv části policie), takže ať chcete nebo ne, zase musíte přes nejvíce rozpáranou část cesty. Kdyby tam na té části bylo alespoň zákaz zastavení, aby se dalo slušně projet.
Kdesi jsem se dočetl o tom, že se řeší zjednosměrkování ulic L.Váchy a B.Němcové s tím, že ulice Nerudova a M.Alše budou spojovací projízdné oběma směry. Doufám tak, že na obou potom bude zákaz zastavení (nebo alespoň stání). Jinak to nebude mít logiku.

rozbitá kostkovice Nerudova

8.10.2019 13:39:24 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den,

opravu výmolů na ulici Nerudova řešíme s Technickými službami. Oprava kostek by měla být hotova do poloviny listopadu.

Vzhledem ke specifickému druhu opravy bylo potřeba najmout externí firmu, která tento druh prací provádí. Současně potvrzujeme, že plánujeme zjednosměrnění zmíněných ulic. Smyslem těchto úprav je umožnit podélné parkování bez porušení předpisů.

Hezký den

chodník na K.Světlé

29.9.2019 20:09:14 | odpovědět Jan Inderka

Dobrý den,
již před několika lety jsem upozorňoval na kritický stav chodníku na ulici K.Světlé od křížení Svatopluka Čecha až po Mikoláše Alše. Rád bych se zeptal zda a kdy je naplánovaná realizace nového chodníku v této lokalitě.

chodník na K.Světlé

7.10.2019 12:44:34 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, kompletní rekonstrukce chodníku je plánovaná v rámci další etapy regenerace veřejného prostranství na sídlišti Podhoří, na kterou se snažíme získat dotaci ze státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Lokální nedostatky prověříme a objednáme opravu.

Hezký den


Koupelny

28.9.2019 17:24:14 | odpovědět Ludmila Pernicová

Dobrý den, jaké dodáte topení do koupelen?!!!!!!!!!!! Staré 2 roury byly proti plísní dostačující. Toto vytápění nešlo uzavřít a MUSELO se rozdělit mezi všechny nájemníky. Kdy uděláte změnu v koupelnách???
Zajímá nás kdo o tomto rozhodl a kdo zaplatí náhradu za nový systém topení v koupelnách.
Neříkejte,že měření jen na radiátorech je vše.Každý dům musí zaplatit vše co odebral.
Čekáme na odpověď
Jan a Ludmila Pernicovi
Vodní 4209

Koupelny

4.10.2019 11:03:08 | odpovědět Leopold Bednařík, vedoucí ORIA

Dobrý den,

topná tělesa v koupelnách nejsou, prochází tam jen potrubí větší dimenze, která jsou při celkových rekonstrukcí uvolněných bytů z prostorových důvodů odstraňována. Odvětrání koupelen je zajištěno novými odtahovými ventilátory.

KOUPELNY

30.10.2019 5:52:28 | odpovědět Bednaříková Ivana

Dobrý den, ještě dotaz ohledně koupelen na Vodní,kde jste vyřadili z provozu Vámi uvedené potrubí, které složilo k vytápění koupelen,bylo to topné těleso, které mělo v 7. patře odvzdušnění, takže to bylo topné těleso. Kdy nám uděláte nové topení, abychom neměli v bytě a koupelnách vlhko. Topení se vždy rozpočítalo na nájemníky a všichni jsme to zaplatili, tak proč tyto změny, nějaký ventilátor nám byt od plísně nepomůže. Díky Bednaříková

KOUPELNY

30.10.2019 9:26:06 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Vážená paní Bednaříková, dle mých informací je v bytovém domě na ulici Vodní zveřejněn harmonogram prací a stavební firma zde má i kontaktní kancelář, kde se můžete na konkrétní postupy a termíny zeptat. Informace získané od stavebníka přímo na místě budou mnohem relevantnější a přesnější než informace získané od úředníků.

Děkuji za pochopení a přeji hezký den

Parkoviště

27.9.2019 11:58:14 | odpovědět Bednaříková Ivana

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat,na parkování u domu Vodní 4201-10, velký dům a málo parkovacích míst!!! Co s tím město bude dělat, přibývají noví nájemníci, kteří vlastní auta a naše stávající parkoviště není nafukovací,máme vyřízené i rezidenční parkování na placeném parkovišti vedle barev -laků, ale i tam je to většinou bezvýsledné.
Díky za odpověď
Bednaříková Ivana, Vodní Zlín

Parkoviště

3.10.2019 7:56:00 | odpovědět Lukáš Fabián, referent vnějších vztahů

Dobrý den,

obávám se, že problém s nedostatkem parkování, a v centru obzvlášť, není jen problémem Vodní. Stejně by mohli na město apelovat lidé z většiny jiných částí města. V této části však ani není stavebně možné rozšířit parkování bez výrazné ztráty zeleně. Je mi líto, ale žádný zákon negarantuje parkovací místo přímo u domu. Bydlení v centru města má navíc řadu nesporných výhod, mezi které však bohužel nepatří parkování. Město se snaží postupnými kroky tento stav zlepšovat, ale městský prostor není nafukovací a když dnes chce mít téměř každá rodina ne jedno, ale dvě až tři auta, je to velmi těžké. O vyjádření jsem požádal i Odbor dopravy, ale obávám se, že to bude podobné.

Parkoviště

3.10.2019 10:35:27 | odpovědět Nikola Jurigová, Odbor dopravy

Dobrý den, paní Bednaříková, ačkoliv rozumíme dnešní zhušťující se dopravě, zde plně souhlasíme s kolegou Fabiánem. Rozmístění v centru města je dáno historicky a tedy se jen obtížně hledají možnosti pro navýšení parkování. Děkujeme za pochopení a přejeme hezký den.

<  1  2  3  4   ...z 4  >  >>

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«listopad '19»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)