Doručování písemností veřejnou vyhláškou

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O PROVEDENÍ STAVBY Č.j. MMZL 157662/2017 "ZLIN HILL RESORT" Zlín, Kudlov ") na pozemku st. p. 475, parc. č. 1169/19...v k.ú. Kudlov

15. 12. 2017 - 27. 12. 2017 | Jolana Prchlíková, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Retenční nádrž SN2 a související objekty v k. ú. Mysločovice" - oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla včetně povolení k nakládání s povrchovými vodami

15. 12. 2017 - 31. 12. 2017 | Petr Kupský, Odbor životního prostředí a zemědělství

vč. povolení k nakládání s povrchovými vodami

.pdf Oznámení Mysločovice retenční nádrž SN2 12-12-2017 399,66 kB

oznámení o uložení zásilky - STIVAL INVEST a.s.

14. 12. 2017 - 02. 01. 2018 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Miroslav Červeňák

14. 12. 2017 - 02. 01. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Petr Bánovský

14. 12. 2017 - 02. 01. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Leona Barglová

14. 12. 2017 - 02. 01. 2018 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Dlouhá, místní komunikace - ul. Rašínova v obci Zlín

13. 12. 2017 - 28. 12. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49015 v obci Zlín, Lukov

13. 12. 2017 - 28. 12. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"KARIBUNI - výběh B pro slony africké"

.pdf 2017-146008 164,16 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 158296_2017 1549,26 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace a veřejně přístupné účel. komunikace na ul. Štefánikova v obci Zlín

13. 12. 2017 - 28. 12. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, UTB - Vzdělávací komplex"

.pdf 2017-133713 185,23 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 157918_2017 866,04 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Křiby v obci Zlín

13. 12. 2017 - 28. 12. 2017 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Vyhrazené parkovací místo ZTP, ZTP/P - ul. Křiby u č.p. 4721, k.ú. Zlín SPZ/7B3 1757

.pdf 2017-126733 636,43 kB
.pdf NOOP-Tomášek 58,63 kB

Krajská veterinární správa Zlín, veřejná vyhláška-Nařízení SVS - africký mor prasat -změna - povolení lovu dančí zvěře

12. 12. 2017 - 27. 12. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. K Pasekám, Pasecká, Stráže v obci Zlín

11. 12. 2017 - 27. 12. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, křiž. ul. K Pasekám - Pasecká - Strážné - Pasecká - Klabalská"

.pdf 2017-148285 168,86 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 156934_2017 1116,7 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Nivy I, Slovenská v obci Zlín

11. 12. 2017 - 27. 12. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. 4. května, bezejmenná veřejně přístupná účel. komunikace zajišťující doprav. obsluhu obj. fy UNIMARCO a.s. v obci Želechovice n/D

11. 12. 2017 - 27. 12. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Montovaná hala firmy UNIMARCO, Želechovice nad Dřevnicí, p.č. 2710/1"

.pdf 2017-110801 165,38 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 155678_2017 501,06 kB

ROZHODNUTÍ ZMĚNA ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ "Zlín - Mladcová, chodník z ulice Vinohrádek ke hřbitovu" Zlín - Mladcová

11. 12. 2017 - 27. 12. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ "Oplocení pozemku manželů Zacharových" na pozemku parc. č. 2935/73 v katastrálním území Zlín

11. 12. 2017 - 27. 12. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

ROZHODNUTÍ "NOVOSTAVBA BD ZLÍN - PASECKÁ" v katastrálním území Zlín

11. 12. 2017 - 27. 12. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

INFORMACE O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY "RODINNÝ DŮM - NOVOSTAVBA" na pozemcích parc. č. 1216/126, 1216/123 v katastrálním území Doubravy

08. 12. 2017 - 18. 12. 2017 | Jana Gillová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Opatření obecné povahy

08. 12. 2017 - 23. 12. 2017 | Veronika Šubíková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. třída Svobody v obci Zlín, Malenovice

07. 12. 2017 - 22. 12. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Veřejná vyhláška - Alena Froňková

07. 12. 2017 - 27. 12. 2017 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

TP/133/2017

.pdf doručení VV_133_2017 234,6 kB

Prodloužení platnosti st.povolení "Parkoviště Padělky IV-Zlín"

06. 12. 2017 - 21. 12. 2017 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/49016 - ul. Gahurova, místní komunikace - ul. Vodní, Trávník, veřejně přístupné účelové komunikace - ul. Dvacátá, Desátá, Vavrečkova v obci Zlín

04. 12. 2017 - 19. 12. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- havárie kabel. tunelu a kanalizace a propadnutí vozovky

.pdf 2017-142919 129,44 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 153545_2017 1075,9 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Slunečná (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

04. 12. 2017 - 19. 12. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, ul. Slunečná, oprava chodníku"

.pdf 2017-150046 134,49 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 153758_2017 602,69 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/4913, místní komunikace - ul. Pekárenská, Cecilka, Pod Jurým, U Tescomy v obci Zlín

04. 12. 2017 - 19. 12. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Mikulášský běh" a "Štěpánský běh"

.pdf 2017-142369 132,79 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 153184_2017 384,04 kB

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 768/11, 768/28, 768/30, 768/31, 768/32, 768/78, 768/79, 768/224, 768/507, 778/3, 4089/4 v k.ú. Zlín

04. 12. 2017 - 19. 12. 2017 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"chodník podél MK ul. Slovenská, Zlín"

.pdf 2017-139717 598,14 kB

oznámení o uložení zásilky - Irena Beňová

04. 12. 2017 - 20. 12. 2017 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

OOP - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA PK - "MK nám. Práce Zlín"

01. 12. 2017 - 18. 12. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA PK -"silnice č. III/4913, č. III/4915 v obci Hvozdná"

01. 12. 2017 - 18. 12. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

oznámení o uložení zásilky - Mgr. Hana Maršálková

30. 11. 2017 - 18. 12. 2017 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Květoslav Balšán

30. 11. 2017 - 18. 12. 2017 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Miloš Kolařík

30. 11. 2017 - 18. 12. 2017 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Norbert Boček

30. 11. 2017 - 18. 12. 2017 | Marika Nováková, Odbor živnostenský
.pdf Bocek_VV 73,65 kB

E.ON

30. 11. 2017 - 15. 12. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0102 41,16 kB

oznámení o uložení zásilky - Lukáš Novosád

29. 11. 2017 - 15. 12. 2017 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Karel Erben

29. 11. 2017 - 15. 12. 2017 | Marika Nováková, Odbor živnostenský
.pdf Erben_VV 73,36 kB

oznámení o uložení zásilky - Aleš Pavelka

29. 11. 2017 - 15. 12. 2017 | Petra Králíčková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Tomáš Mica

29. 11. 2017 - 15. 12. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Veřejná vyhláška - návrh Změny č.1 ÚP Tečovice - společné jednání

28. 11. 2017 - 16. 01. 2018 | Jana Surovcová, Středisko územního plánování

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

22. 11. 2017 - 08. 01. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

15. výzva k předkládání projektových záměrů VÝSTAVBA A MODERNIZACE ZASTÁVEK VEŘEJNÉ DOPRAVY S DŮRAZEM NA MULTIMODÁLNÍ VAZBY II

22. 11. 2017 - 31. 12. 2017 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

Okresní soud v Kroměříži, veřejná vyhláška - Usnesení, určení data smrti - Roman Kocháň

14. 11. 2017 - 15. 12. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3A A 3C ÚZEMNÍHO PLÁNU ZLÍNA

01. 11. 2017 - 19. 12. 2017 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška-Záměr převodu nemovitých věci v očekávaných výměrách včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví ZK

31. 10. 2017 - 17. 12. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Katastrální úřad pro ZK Zlín, veřejná vyhláška - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

19. 10. 2017 - 31. 12. 2018 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí ( pozemků ) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

16. 10. 2017 - 31. 12. 2017 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Opatření obecné povahy - zákaz odběru vody z potoků

15. 08. 2017 - 31. 12. 2017 | Martina Vašátková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«prosinec '17»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
761 40 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČ: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky