Doručování písemností veřejnou vyhláškou

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - p.č. 2323 v k.ú. Březnice

17. 10. 2017 - 01. 11. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

oznámení o uložení zásilky - DAM, s.r.o - v likvidaci

17. 10. 2017 - 02. 11. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ "Dobrkovice, VN, TS T6 a NN, obnova"Dobrkovice č.p. 22 na pozemcích st. p. 32, 33, 34, 114...v k.ú.Dobrkovice

17. 10. 2017 - 01. 11. 2017 | Jolana Prchlíková, Odbor stavebních a dopravních řízení I

"Napojení obce Lukoveček na SV Zlín" - oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla

17. 10. 2017 - 02. 11. 2017 | Petr Kupský, Odbor životního prostředí a zemědělství

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 1322, 792/51 v k.ú. Kostelec u Zlína a p.č. 4132, 2623/22 v k.ú. Zlín

16. 10. 2017 - 31. 10. 2017 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Silnice III/49018: Zlín, Vršava - Jižní Svahy"

.pdf 2017-118349 113,23 kB

E.ON - Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí ( pozemků ) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

16. 10. 2017 - 31. 12. 2017 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský pozemkový úřad Zlín, veřejná vyhláška - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Bohuslavice u Zlína - oznámení o zahájení řízení, pozvánka na úvodní jednání

16. 10. 2017 - 15. 11. 2017 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ "Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice 7. etapa - 2. stavba" na pozemcích parc. č. 906/73, 906/200, 906/203 v katastrálním území Malenovice u Zlína

13. 10. 2017 - 30. 10. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ "Regenerace panelového sídliště Zlín - Malenovice 7. etapa - 1. stavba" na pozemcích parc. č. 860/3 a parc. č. 860/8 v katastrálním území Malenovice u Zlína

13. 10. 2017 - 30. 10. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

E.ON

13. 10. 2017 - 30. 10. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0093 81,57 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Pionýrů v obci Zlín, Malenovice

12. 10. 2017 - 27. 10. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Malenovice - rekonstrukce panel. komunikace v ul. Pionýrů"

.pdf 2017-072191 123,35 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 130769_2017 823,56 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - bezejmenné veřejně přístupné účel. komunikace - parkovací plochy u BD na ul. Zahradní č.p. 1297 v obci Zlín, Malenovice

12. 10. 2017 - 27. 10. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

E.ON

12. 10. 2017 - 27. 10. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0092 78,93 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/4892, bezejmenné místní komunikace v obci Vlčková

11. 10. 2017 - 26. 10. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

čištění koryta potoka od nánosů

.pdf 2017-119978 131,65 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 129942_2017 531,55 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. III/4915, III/4911, III/4912, III/49015 v obci Zlín, Štípa

11. 10. 2017 - 26. 10. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

demontáž přípojky VN

.pdf 2017-117023 132,56 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 129611_2017 501,27 kB

OZNÁMENÍ O UZAVŘENÍ VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY "Novostavba rodinného domu Březnice u Zlína" na pozemcích parc. č. 2569/18, 2570/1 v katastrálním území Březnice u Zlína.

11. 10. 2017 - 26. 10. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

oznámení o uložení zásilky - Vanda Miškechová

11. 10. 2017 - 27. 10. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška-Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

11. 10. 2017 - 26. 10. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

11. 10. 2017 - 26. 10. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0091 77,23 kB

14. výzva k předkládání projektových záměrů MODERNIZACE NAPOJENÍ AGLOMERACE NA SILNIČNÍ SÍŤ TEN-T

11. 10. 2017 - 08. 12. 2017 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

13. výzvy k předkládání projektových záměrů NAVÝŠENÍ KAPACITY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ PRO NÍZKOPŘÍJMOVÉ SKUPINY OBYVATEL

11. 10. 2017 - 05. 12. 2017 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. č. III/438 na území obce Machová

10. 10. 2017 - 25. 10. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci - ul. Kvítková před č.p. 2898 v obci Zlín

10. 10. 2017 - 25. 10. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

oznámení o uložení zásilky - Jakub Král

10. 10. 2017 - 26. 10. 2017 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

zahájení řízení o odstanění vraku Opel Astra na Podlesí V

10. 10. 2017 - 25. 10. 2017 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Lorencova, Bratří Jaroňků, Díly II, Díly III, Hluboká, Široká, Díly IV, Díly VI, Podvesná XVII, Kvítková, tř. T. Bati (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

09. 10. 2017 - 24. 10. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Sil. I/49 Zlín, křiž. Lidl - ul. Lorencova"

.pdf 2017-117576 142,1 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 128262_2017 2015,18 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Zahradnická, tř. T. Bati (komunikace pro pěší - chodníky) v obci Zlín

09. 10. 2017 - 24. 10. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín- tř. T. Bati - smíšená stezka v úseku Váchova - Antonínova, I. etapa"

.pdf 2017-114595 133,43 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 128000_2017 1700,15 kB

oznámení o uložení zásilky - Irena Glücková

09. 10. 2017 - 25. 10. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Josef Strýček

09. 10. 2017 - 25. 10. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Petr Křemének

09. 10. 2017 - 25. 10. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ "Zlín - Mladcová, chodník z ulice Vinohrádek ke hřbitovu"

06. 10. 2017 - 23. 10. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

ROZHODNUTÍ "REKONSTRUKCE VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉHO VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ č. 216, ZLÍN - JIŽNÍ SVAHY" Zlín, Nad Stráněmi

06. 10. 2017 - 23. 10. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. 4 května a bezejmenná veřejně přístupná účelová komunikace v obci Želechovice nad Dřevnicí

05. 10. 2017 - 20. 10. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Montovaná hala firmy UNIMARCO, Želechovice nad Dřevnicí, p.č. 2710/1" - dokončení stavby

.pdf 2017-110801 119,09 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 126804_2017 504,04 kB

E.ON

06. 10. 2017 - 23. 10. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0090 100,75 kB

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ "OFFICE AH-ENERGY" na pozemcích st. p. 1309, parc. č. 142/11, 142/13, 142/33, 142/47, 906/203, 906/311, 916/20, 916/43, 916/48 v katastrálním území Malenovice u Zlína.

05. 10. 2017 - 20. 10. 2017 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

oznámení o uložení zásilky - Iryna Cigošová

05. 10. 2017 - 23. 10. 2017 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Svatopluk Juráň

05. 10. 2017 - 23. 10. 2017 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Bartošova, U Hřiště, Lázeňská, Náves, Pod Strání a na veřejně přístup. účelové komunikaci na p.č. 22/1, k.ú. Salaš v obci Zlín

04. 10. 2017 - 19. 10. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

oznámení o uložení zásilky - Ing. Libor Hanák

04. 10. 2017 - 20. 10. 2017 | Gabriela Dvořáková, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Milan Řezníček

04. 10. 2017 - 20. 10. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Rozhodnutí - stavební povolení - p.č. 26, 62, 79, 539/1, 539/4 v k.ú. Lúžkovice

04. 10. 2017 - 19. 10. 2017 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oprava komunikace ul.Spojová, Horní, Šefranice a Legera-Zlín, Lúžkovice" -SO 101-Oprava místní komunikace

.pdf 2017-079297 619,22 kB

E.ON

04. 10. 2017 - 19. 10. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0089 107,24 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Spojovací, Břetislava Bakaly, Osvobození I, Osvobození II, Osvobození III, Osvobození IV, Osvobození V v obci Fryšták

03. 10. 2017 - 18. 10. 2017 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

E.ON

03. 10. 2017 - 18. 10. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON0088 107,92 kB

oznámení o uložení zásilky - STIVAL INVEST a.s.

02. 10. 2017 - 18. 10. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Marek Bobál

02. 10. 2017 - 18. 10. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Petr Zavřel

02. 10. 2017 - 18. 10. 2017 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Zveřejnění informace o umístění vozidla na vybraném parkovišti

27. 09. 2017 - 27. 11. 2017 | Ivana Chudíčková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Oznámení o projednání návrhu zadání Změny č. 3D Územního plánu Zlína - Veřejná vyhláška

26. 09. 2017 - 27. 10. 2017 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

12. výzva k předkládání projektových záměrů PODPORA TECHNICKÉHO A PŘÍRODOVĚDNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH A V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ II

26. 09. 2017 - 18. 10. 2017 | Zlata Dorušková, Oddělení koordinace projektů

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

"Dálnice D49, stavba 4901 Hulín - Fryšták - úpravy koryt vodních toků a úpravy meliorací" - oznámení o zahájení řízení o povolení stavby vodního díla

20. 09. 2017 - 21. 10. 2017 | Petr Kupský, Odbor životního prostředí a zemědělství

Veřejná vyhláška - Oznámení o projednání vávrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kaňovice v uplynulém období 2012 - 2017

20. 09. 2017 - 21. 10. 2017 | Jana Surovcová, Středisko územního plánování

Veřejná vyhláška - zveřejnění návrhu Změny č. 2 Územního plánu Březůvky

20. 09. 2017 - 07. 11. 2017 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Krajský soud v Brně, veřejná vyhláška-Jan Suchoň-Vyrozumění, výzva a poučení osoy zúčastněné na řízení

18. 09. 2017 - 18. 10. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský pozemkový úřad Zlín, veřejná vyhláška-Komplexní pozemk. úpravy v k. ú. Lužkovice, části k. ú. Příluky u Zlína a části k. ú. Hvozdná

14. 09. 2017 - 18. 10. 2017 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Zvířata nalezená na území statutárního města Zlína

08. 09. 2017 - 08. 11. 2017 | Jolana Michenková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Opatření obecné povahy - zákaz odběru vody z potoků

15. 08. 2017 - 31. 12. 2017 | Martina Vašátková, Odbor životního prostředí a zemědělství

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«říjen '17»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
761 40 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČ: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Aukro Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky