Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Ševcovská, Díly III (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

23. 01. 2019 - 07. 02. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- upozornění na průjezd a průchod stavbou

.pdf 2019-002772 146,99 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 010970_2019 604,33 kB

S D Ě L E N Í č.p. 802, ul. Smetanova, Zlín

23. 01. 2019 - 07. 02. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ "optická síť FTTx Lužkovice - Klečůvka"

23. 01. 2019 - 07. 02. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - sil. č. II/490 - ul. Dlouhá, Sokolská, místní komunikace - ul. Benešovo nábř., Fügnerovo nábř., Na Výsluní, Smetanova, Tyršovo nábř., Vývoz v obci Zlín

23. 01. 2019 - 07. 02. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- zajištění bezpečnosti diváků a účastníků fotbalových zápasů

.pdf 2019-002589 154,76 kB
.pdf Příloha č. 2 k Č.J. MMZL 010673_2019 124,27 kB
.pdf Příloha č. 1 k Č.J. MMZL 010673_2019 2747,44 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. č. III/4915 a č. II/490 v obci Zlín a v obci Fryšták

22. 01. 2019 - 06. 02. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Borová, Lazy VI, Lazy VII, Na Honech I, Příkrá, Vodní, veř. přístup. účel. komunikace - ul. J. A. Bati v obci Zlín

22. 01. 2019 - 06. 02. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Masarykova na parkovací ploše před č.p. 1242 v obci Zlín, Malenovice

22. 01. 2019 - 06. 02. 2019 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - změna SPZ

.pdf 2018-096396 143,77 kB
.pdf J.Slováčková_2 490,37 kB

Revize 29. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZAJIŠTĚNÍ PERSONÁLNÍHO A PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

22. 01. 2019 - 30. 04. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

"Vodojem Březnice, 2× 60 m3" - společné povolení

21. 01. 2019 - 05. 02. 2019 | Petr Kupský, Odbor životního prostředí a zemědělství

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Ševcovská u č.p. 4078 v obci Zlín

21. 01. 2019 - 05. 02. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Padělky IV, parkovací plocha za č.p. 3923 v obci Zlín

21. 01. 2019 - 05. 02. 2019 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - změna SPZ

.pdf 2018-121767 142,74 kB
.pdf Polčáková_2 77,57 kB

ROZHODNUTÍ "KŘIŽOVATKY VODNÍ-BARTOŠOVA A GAHUROVA-VAREČKOVA"

21. 01. 2019 - 05. 02. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Záchytné příkopy v k. ú. Machová" - povolení stavby vodního díla

18. 01. 2019 - 02. 02. 2019 | Petr Kupský, Odbor životního prostředí a zemědělství

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Středová (vč. komunikace pro pěší - chodníku) v obci Zlín

18. 01. 2019 - 04. 02. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, ul. Středová - oprava komunikace a stezka pro cyklisty"

.pdf 2018-158024 153,87 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 008645_2019 405,31 kB

Výzva - vyjádření k podanému odvolání

18. 01. 2019 - 04. 02. 2019 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

zrušení přejezdu v km 13,438 v rámci stavby "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice"

.pdf EUROCODEC_CZ 1576,65 kB
.pdf Daníček 273,58 kB
.pdf EURO_CAR 1624,61 kB
.pdf 2018-087271 618,99 kB

oznámení o uložení zásilky -Stanislav Skřivánek

18. 01. 2019 - 04. 02. 2019 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Exekutorský úřad Zlín, vyklizení bytu - Jaroslav Kovář

18. 01. 2019 - 22. 02. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Exekutorský úřad Zlín, vyklizení bytu - Milan Bičan, Jarmila Bičanová

18. 01. 2019 - 18. 02. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Doplnění oznámení o zahájení řízení

17. 01. 2019 - 01. 02. 2019 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

omezení veřejného přístupu na komunikaci - UK-7, p.č. 1736, k.ú. Březůvky, Obec Březůvky

.pdf 2018-116753 625,99 kB

Rozhodnutí - stavební povolení - p.č. 1990/27, 1990/28 v k.ú. Zlín

16. 01. 2019 - 31. 01. 2019 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, oprava chodníků mezi ulicemi Jílová a Křiby"

.pdf 2018-136156 146,12 kB

Oznámení o zahájení společného řízení - p.č. 1360/1, 1365/5, 1365/14, 1365/15 v k.ú. Kudlov

16. 01. 2019 - 31. 01. 2019 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"ZTV 3 RD, Fabiánka 2"Rodinné domy Zlín Kudlov p.č. 1365/5" Objekt SO 100-Komunikace

.pdf 2018-137128 632,51 kB

Oznámení o uložení zásilky - Ondřej Kadlec

16. 01. 2019 - 01. 02. 2019 | Marcela Gábová, Odbor živnostenský

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ VÝJIMKY "Bytový dům" na pozemku st. p. 3895 v katastrálním území Zlín.

15. 01. 2019 - 30. 01. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - stanovisko k vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí - Zlín - územní plán - změna č. 3B a 3D

14. 01. 2019 - 29. 01. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - bezejmenné veřejně přístupné účelové komunikace v obci Zlín, Louky

14. 01. 2019 - 29. 01. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Propojovací komunikace areálů UNI HOBBY a RENAULT Zlín, Louky n/D" dokončení realizace stavby

.pdf 2018-143315 147,84 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 005787_2019 884,16 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Bartošova, Soudní v obci Zlín

11. 01. 2019 - 28. 01. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace na p.č. 322/2, 322/3, 322/4, 322/17 k.ú. Zlín u č.p. 4352 (ul. Kvítková)

11. 01. 2019 - 28. 01. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Okresní soud Zlín, vyhláška - určení data úmrtí - Zdeněk Jurča

11. 01. 2019 - 11. 02. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

ROZHODNUTÍ "stavební úpravy a přístavba rodinného domu" Zlín, Lazy VI č.p. 3783

10. 01. 2019 - 25. 01. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

oznámení o uložení zásilky -Martin Macháček

10. 01. 2019 - 28. 01. 2019 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -David Slováček

10. 01. 2019 - 28. 01. 2019 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Radek Trčka

10. 01. 2019 - 28. 01. 2019 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Michal Morávek

10. 01. 2019 - 28. 01. 2019 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 61/1, 61/7, 61/10, 61/11, 61/14, 61/16, 61/17, 61/20, 61/32, 61/67, 62/16, 83 v k.ú. Jaroslavice

09. 01. 2019 - 24. 01. 2019 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oprava komunikace ul. Ve Svahu I., Zlín - Jaroslavice"

.pdf 2018-143423 620,65 kB

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 281/1, 1263/240 v k.ú. Hvozdná

09. 01. 2019 - 24. 01. 2019 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Komunikace a inž. sítě - lokalita "A"- jižní část, Hvozdná", SO 01/J - příprava území a SO 02/J komunikace a zpevněné plochy

.pdf 2018-161425 135,73 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Růmy u č.p. 1393 v obci Zlín

09. 01. 2019 - 24. 01. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"SPŠ Polytechnická, COP Zlín, zřízení strojírensko-plastikářských dílen" - dočasné komunikační napojení

.pdf 2018-145291 150,45 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 003881_2019 841,05 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. č. III/4915 - ul. Zámecká, místní komunikace - ul. Ke Hřišti, U Pekárny, Za Dvorem v obci Zlín, Štípa

09. 01. 2019 - 24. 01. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Rekonstrukce ul. Zámecké, Zlín Štípa" - dokončení realizace stavby

.pdf 2018-134685 146,8 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 003681_2019 1012,24 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Ke Koňáku v obci Zlín, Příluky

09. 01. 2019 - 24. 01. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - veřejně přístupná účelová komunikace (parkovací plocha) - ul. L. Váchy u č.p. 517 v obci Zlín

09. 01. 2019 - 24. 01. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Regenerace panel. sídliště Zlín - Podhoří" dokončení realizace stavby

.pdf 2018-118390 145,78 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 003467_2019 409,75 kB

OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - sil. č. III/4913 - ul. Hlavní v obci Hvozdná

09. 01. 2019 - 24. 01. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Přechod pro chodce řízený světelnou signalizací v obci Hvozdná" dokončení stavby

.pdf 2018-109088 146,87 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 003213_2019 417,33 kB

ADITIS, s.r.o. - E.ON, oznámení - vytyčování a zaměřování stávajících sítí NN - Březnice u Zlína

09. 01. 2019 - 31. 01. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Rozhodnutí - stavební povolení - st. p. 6558, 6566, 6571, p.č. 1990/8, 1990/12, 1990/30 v k.ú. Zlín

08. 01. 2019 - 23. 01. 2019 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oprava chodníků ve vnitrobloku na ul. Dětská, Zlín"

.pdf 2018-151053 146,4 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na bezejmenných místních komunikacích na p.č. 482/1, 534, 836, 533/1, 481/1, 664 v k.ú. Sazovice

08. 01. 2019 - 23. 01. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

oznámení o uložení zásilky -Vítězslav Opatříl

07. 01. 2019 - 23. 01. 2019 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky - Milan Sušina

07. 01. 2019 - 23. 01. 2019 | Marika Nováková, Odbor živnostenský

29. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZAJIŠTĚNÍ PERSONÁLNÍHO A PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

12. 12. 2018 - 30. 04. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

27. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZEFEKTIVNĚNÍ SILNIČNÍHO PROVOZU PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE INTELIGENTNÍCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ

27. 11. 2018 - 30. 04. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27. 08. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '18»
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky