Doručování písemností veřejnou vyhláškou

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Přístav, Pod Mlýnem, Boněcko I, Ronzovy Paseky, Lorencova, Santražiny, Sadová, Lipová, Vršava I, Na Honech I, Luční, Zbožensko, bezejmenná MK v MČ Lhotka v obci Zlín

22. 02. 2019 - 11. 03. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- umístění kontejnerů pro velkoobjemový odpad

.pdf 2019-016199 155,05 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 025593_2019 5347,34 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci - ul. Husova za č.p. 752 v obci Malenovice

22. 02. 2019 - 11. 03. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - prodloužení

.pdf 2018-066586 138,28 kB
.pdf Velehracová Vlasta 8810 opravný návrh 125,33 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích - ul. Borová, Lazy VI, Lazy VII, Na Honech I, Příkrá, Vodní a na veřejně přístupné účelové komunikaci - ul. náměstí Práce v obci Zlín

22. 02. 2019 - 11. 03. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, nám. Práce, oprava zpevněných ploch pod hotelem Moskva a OD PRIOR"

.pdf 2018-150864 136,24 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 026299_2019 812,53 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích - ul. náměstí Práce v obci Zlín

22. 02. 2019 - 11. 03. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, nám. Práce, oprava zpevněných ploch pod hotelem Moskva a OD PRIOR" - DZ severně od hotelu Moskva

.pdf 2018-149720 136,05 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 026287_2019 806,52 kB

Veřejná vyhláška - ZTV BD Fryšták - Za Humny

22. 02. 2019 - 11. 03. 2019 | Robert Navrátil, Odbor životního prostředí a zemědělství

ZTV BD - Fryšták - Za Humny vodovod a kanalizace pro bytové domy ve Fryštáku

.pdf 2019-013340 149,23 kB

Krajská veterinární správa Zlín, veřejná vyhláška - nařízení SVS - AMP - ukončení - pachové ohradníky

22. 02. 2019 - 11. 03. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - výzva k odstranění reklamních zařízení umístěných v ochranném pásmu silnice I/49 na pozemku parc. č. 244/9 v katastrálním území Malenovice u Zlína

22. 02. 2019 - 11. 03. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

21. 02. 2019 - 08. 03. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON006 65,43 kB

Magistrát města Brna, veřejná vyhláška - stanovení místního poplatku

21. 02. 2019 - 25. 03. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

ROZHODNUTÍ "Novostavba bytového domu na p.č. 556/3 k.ú. Zlín" Zlín, ul. Lorencova

20. 02. 2019 - 07. 03. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Rozhodnutí - stavební povolení - p.č. 1875/3, 1915/67, 2263, 2265, 2266, 2267, 2268, 2275,... v k.ú. Malenovice u Zlína

19. 02. 2019 - 06. 03. 2019 | Lubomír Kotásek, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Protipovodňová a protierozní opatření v k.ú. Malenovice, etapa I.", SO 01 Polní cesta CZ1, SO 02 Polní cesta CZ2, SO 03 Polní cesta CN2, SO 04 Polní cesta CN4, SO 05 Polní cesta CN5, SO 06 Polní cesta C12, SO 06.1 Polní cesta CN6, SO 07 Polní cesta C15

.pdf 2017-158970 639,36 kB

Veřejná vyhláška - Dobromila Kneblová

19. 02. 2019 - 07. 03. 2019 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

E.ON

19. 02. 2019 - 06. 03. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON004 32,13 kB

Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí

18. 02. 2019 - 05. 03. 2019 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Komunikace a inž. sítě - lokalita "A"- jižní část, Hvozdná", SO 01/J - příprava území a SO 02/J komunikace a zpevněné plochy

.pdf 2018-161425 141,13 kB

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 715, 721, 830 v k.ú. Machová, p.č. 484/1, 705, 698, 735, 748, 676 v k.ú. Sazovice

18. 02. 2019 - 05. 03. 2019 | Lubomír Kotásek, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Polní cesta C2 v k.ú. Machová a C8 v k.ú. Sazovice", ČR SPÚ pro Zlín

.pdf 2019-003242 616,56 kB

Veřejná vyhláška - Tomáš Večeřa

18. 02. 2019 - 06. 03. 2019 | Ivana Hoferková, Oddělení správní

PRŮVODNÍ DOPIS "Stavební úpravy rodinného domu na vilu, Zlín- Vršava včetně řešení retence dešťových vod a zpevněných ploch" na pozemcích st. p. 1980, 8659, parc. č. 3722/1, 3723/26, 3725/1 v katastrálním území Zlín

15. 02. 2019 - 04. 03. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Doplnění oznámení o zahájení společného řízení

15. 02. 2019 - 04. 03. 2019 | Renáta Varišová, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"ZTV 3 RD, Fabiánka 2"Rodinné domy Zlín Kudlov p.č. 1365/5" Objekt SO 100-Komunikace

.pdf 2018-137128 636,05 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Podlesí III u č.p. 4948 v obci Zlín

14. 02. 2019 - 01. 03. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - prodloužení

.pdf 2018-043484 136,43 kB
.pdf Vaja Jiří 8810 96,87 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Okružní u č.p. 4699 v obci Zlín

14. 02. 2019 - 01. 03. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - prodloužení

.pdf 2018-080561 136,21 kB
.pdf Velikovský Jaroslav 8810 82,5 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Benešovo nábř. před č.p. 3743 v obci Zlín

14. 02. 2019 - 01. 03. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2018-133810 136,99 kB
.pdf Vaculíková Dita 8810 74,26 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Husova za č.p. 752 v obci Zlín, Malenovice

14. 02. 2019 - 01. 03. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - prodloužení

.pdf 2018-066586 136,4 kB
.pdf Valehrachová Vlasta 8810 58,63 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích - ul. Borová, Lazy VI, Lazy VII, Na Honech I, Příkrá, Vodní a na veřejně přístupné účelové komunikaci - ul. Zborovská před č.p. 4137 v obci Zlín

14. 02. 2019 - 01. 03. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2018-115930 136,24 kB
.pdf Hrubošová Marta 8810 104,38 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Na Honech II u č.p. 4917 v obci Zlín

14. 02. 2019 - 01. 03. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - prodloužení

.pdf 2018-058693 136,2 kB
.pdf Osičková Ludmila 8810 92,88 kB

Rozhodnutí - stavební povolení - p.č. 465/1, 608/2, 633, 634, 636, 638, 716, 717, 719, 722, 786 v k.ú. Machová

14. 02. 2019 - 01. 03. 2019 | Lubomír Kotásek, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Část 2 - Polní cesty v k.ú. Machová" stavby Vodní nádrž SN1, záchytné příkopy a polní cesty

.pdf 2018-143497 635,39 kB

oznámení o uložení zásilky -Leo Pavlík

14. 02. 2019 - 04. 03. 2019 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

oznámení o uložení zásilky -Vladimír Švagera

14. 02. 2019 - 04. 03. 2019 | Lenka Houžvová, Odbor živnostenský

Oznámení o zahájení stavebního řízení - p.č. 28, 412, 419 v k.ú. Horní Ves u Fryštáku

13. 02. 2019 - 28. 02. 2019 | Petr Vančík, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Oprava mostu v ulici Korábová"

.pdf 2019-014358 134,73 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích - ul. Hluboká v obci Zlín

13. 02. 2019 - 28. 02. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P - prodloužení

.pdf 2018-059304 136,73 kB
.pdf Maloň Zdeněk 8810 108,77 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. J. A. Bati v obci Zlín

13. 02. 2019 - 28. 02. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Kúty u č.p. 1960 v obci Zlín

13. 02. 2019 - 28. 02. 2019 | Lenka Nováková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf SKM_C364e19021313480 529,54 kB
.pdf 2018-137684 136,07 kB

ROZHODNUTÍ OPRAVA ZŘEJMÝCH NESPRÁVNOSTÍ "Bytový dům Ševcovská 3350" Zlín

13. 02. 2019 - 28. 02. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ VÝJIMKY "Bytový dům" na pozemku st. p. 3895 v katastrálním území Zlín

13. 02. 2019 - 28. 02. 2019 | Hana Sovadinová, Odbor stavebních a dopravních řízení I

Krajský úřad Zlín, veřejná vyhláška - Záměr EKO/017/19

13. 02. 2019 - 14. 04. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Santražiny v obci Zlín

12. 02. 2019 - 27. 02. 2019 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2018-053281 133,59 kB
.pdf Vinklárková 66,36 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Lešetín I v obci Zlín

12. 02. 2019 - 27. 02. 2019 | Gabriela Divoková, Odbor stavebních a dopravních řízení II

vyhr. park. místa ZTP, ZTP/P

.pdf 2018-151934 135,21 kB
.pdf Vinklárková_2 428,71 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Ševcovská, Díly II (vč. komunikací pro pěší - chodníků) v obci Zlín

12. 02. 2019 - 27. 02. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Úprava uličního prostoru ul. Ševcovská a Díly II, Zlín"

.pdf 2019-009714 154,99 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 019960_2019 1041,21 kB

Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. K Pasekám, Klabalská I, Pasecká, Stráže v obci Zlín

12. 02. 2019 - 27. 02. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

"Zlín, křižovatka ul. K Pasekám-Pasecká-Stráže-Pasecká-Klabalská" dokončení stavby

.pdf 2018-153057 136,81 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 019530_2019 758,91 kB

Krajský úřad Zlín, Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění reklamního zařízení -p.č. 1164/2 v katastrálním území Prštné

11. 02. 2019 - 26. 02. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Krajský úřad Zlín, Veřejná vyhláška - Pozvánka na besedu s občany Zlínského kraje na téma Nová krajská Baťova nemocnice

11. 02. 2019 - 26. 02. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Kvítková, parkovací plocha u severní strany č.p. 1276 v obci Zlín

11. 02. 2019 - 26. 02. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

- výměna výtahů

.pdf 2019-016323 146,69 kB
.pdf Příloha k Č.J. MMZL 019250_2019 379,96 kB

Krajský úřad Zlín, Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění reklamního zařízení -p.č. 1119/98 v katastrálním území Zlín

11. 02. 2019 - 26. 02. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

11. 02. 2019 - 26. 02. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON003 31,63 kB

OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na PK - místní komunikace - ul. Dlouhá u č.p. 111 v obci Zlín

08. 02. 2019 - 25. 02. 2019 | Martin Hapák, Odbor stavebních a dopravních řízení II

Krajský úřad Zlín, Veřejná vyhláška - Výzva k odstranění reklamního zařízení

08. 02. 2019 - 25. 02. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

E.ON

08. 02. 2019 - 25. 02. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12
.pdf E.ON002 33,23 kB

Krajský pozemkový úřad Zlín, veřejná vyhláška - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lhota u Zlína včetně částí navazujících k.ú. Salaš u Zlína a Komárov u Napajedel - pozvánka na úvodní jednání

06. 02. 2019 - 14. 03. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Státní pozemkový úřad, Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Lhota u Zlína

01. 02. 2019 - 19. 03. 2019 | Alena Pekařová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Okresní soud Zlín, vyhláška - určení data úmrtí - Antonín Chrastina

28. 01. 2019 - 25. 02. 2019 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Revize 29. výzvy k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZAJIŠTĚNÍ PERSONÁLNÍHO A PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

22. 01. 2019 - 30. 04. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

29. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZAJIŠTĚNÍ PERSONÁLNÍHO A PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ PRO POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

12. 12. 2018 - 30. 04. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

27. výzva k předkládání projektových záměrů a žádostí o podporu ZEFEKTIVNĚNÍ SILNIČNÍHO PROVOZU PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE INTELIGENTNÍCH DOPRAVNÍCH SYSTÉMŮ

27. 11. 2018 - 30. 04. 2019 | Magdaléna Vandíková, Oddělení koordinace projektů

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

27. 08. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška - výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

12. 03. 2018 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 09. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

17. 02. 2017 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

14. 09. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

29. 02. 2016 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

04. 12. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Oznámení o vydání ÚP Bohuslavice u Zlína

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Šarovy

24. 11. 2015 - 24. 11. 2025 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Oznámení o vydání ÚP Lhota

18. 11. 2015 - 18. 11. 2030 | Zlata Dorušková, Středisko územního plánování

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

21. 08. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu Zlín, veřejná vyhláška-Výzva, aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí

25. 05. 2015 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín - Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří jsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

18. 02. 2015 - 31. 12. 2023 | Michaela Řezníčková, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

10. 10. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

15. 07. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Zlín-Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě

26. 03. 2014 - 31. 12. 2023 | Miroslava Vajová, Podatelna a výpravna nám. Míru 12

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červen '18»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky