Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty připravované

Expozice historie města Zlína

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Dotačního řízení Ministerstva financí, Fondy EHP v rámci programu Kultura; výzva Inovativní využití movitého i nemovitého kulturního dědictví.

Stručná anotace projektu:
Hlavním cílem je založit zážitkovou, výtvarně hodnotnou a emočně bohatou expozici, ve které půjde o zpřítomnění emoční podstaty daného místa a jeho historie. Prostřednictvím atraktivních multimédiálních prvků a nových technologií oslovit širokou veřejnost a vzbudit jejich povědomí o lokální kulturní identitě. Zatraktivnit okolí kulturní památky. Prostřednictvím edukačních programů navazujících na realizaci projektu rozšířit nabídku vzdělávacích aktivit.

Zlín na rozdíl od jiných měst trpí absencí paměťové instituce, která by prezentovala ucelený přehled o historii města a nezabývala se pouze historií 20. stol. Realizací projektu ve veřejném prostoru v blízkosti nejstarší památky města – zámecké budovy, vznikne volně přístupná expozice vyprávějící poutavou formou historii města a jeho obyvatel.

 

Celkové předpokládané náklady projektu: 12 973 400 Kč
Celkové předpokládané způsobilé výdaje: 7 361 068 Kč
Celková předpokládaná výše podpory: 6 624 961 Kč
Vlastní podíl SMZ: 736 106 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru