Informace poskytnuté na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.

dokumenty ke stažení

.pdf Informace k zasílání kopií spisů ve správních řízeních 60,51 kB
.pdf Kopie titulních stran písemností 49,45 kB
.pdf Informace k seznamu stavebních projektů 113,76 kB
.pdf Informace k žádosti o změnu stavby 26,8 kB
.pdf Informace k pozemkům - Boněcko 616,4 kB
.pdf Informace k místnímu referendu 411,62 kB
.pdf Žádost o zaslání dokladů 26,51 kB
.pdf Informace k dílčím pochybením 148,05 kB
.pdf Informace k historickému vozidlu 78,54 kB
.pdf Informace ke lhůtám pro vydávání KZS 297,64 kB
.pdf Informace k OSPOD a Ceně města Zlína 60,29 kB
.pdf Kopie protokolu z kontrolní prohlídky 28,33 kB
.pdf Informace k prošetření stavby 79,13 kB
.pdf Informace k dotazu na nevyřízenou stížnost ve věci MUF 67,84 kB
.pdf Poskytnutí kopií dokumentů 43,67 kB
.pdf Informace k pořizování záznamů z jednání 66,63 kB
.pdf Přítomnost policejního orgánu u jednání 54,58 kB
.pdf Informace k povolení specifikovaných staveb 59,06 kB
.pdf Informace k podání u stavebního úřadu 27,58 kB
.pdf Žádost o zaslání kopie pravomocného rozhodnutí MMZ 50,94 kB
.pdf Informace k elektrické energii 267,12 kB
.pdf Informace k pronájmu městských bytů 276,17 kB
.pdf Informace ke skládce odpadu - Malenovice 104,92 kB
.pdf Informace k Fondu kulturních a sociálních služeb 236,46 kB
.pdf Informace k rouškám ve školním zařízení 57,64 kB
.pdf Informace k vlastnictví pozemku 39,72 kB
.pdf Informace k pozemkům 42,43 kB
.pdf Informace k nemovitostem - životní prostředí 67,46 kB
.pdf Informace k nádobě na komunální odpad 33,69 kB
.pdf Informace k přesahu stavby domu na cizí pozemek 43,02 kB
.pdf Poskytnutí soupisu k řízení stavby 29,8 kB
.pdf Informace ke stížnosti na rušení nočního klidu 47,22 kB
.pdf Informace k vydaným rozhodnutím o uložení pokut 34,49 kB
.pdf Informace k chemickému postřiku 65 kB
.pdf Kopie dokladů o převzetí rozhodnutí 29,44 kB
.pdf Informace k povoleným objektům pozemních staveb 48,12 kB
.pdf Kopie situačního výkresu k umístění stavby 35,26 kB
.pdf Informace k přestupku provozovatele vozidla 3781,19 kB
.pdf Kopie protokolů z kontrolních prohlídek 36,12 kB
.pdf Informace ke správním řízení 53,27 kB
.pdf Informace k přestupkovému řízení 48,78 kB
.pdf Informace k pozemku-parkovací stání 39,01 kB
.pdf Informace k rozhodnutím o povolení a umístění stavby 57,25 kB
.pdf Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti 293,98 kB
.pdf Informace k signalizačnímu zařízení 33,12 kB
.pdf Informace o parkovišti na pozemku SMZ 288,56 kB
.pdf Studie pravobřežní komunikace 359,19 kB
.pdf Informace k získání titulu 52,43 kB
.pdf Informace k zahájení a vydání rozhodnutí 100,02 kB
.pdf Informace ke kontrolní prohlídce stavby 33,05 kB
.pdf Výzva k upřesnění žádosti 45,97 kB
.pdf Informace k podaným žádostem 38,12 kB
.pdf Žádost o poskytnutí kopie 41,46 kB
.pdf Informace k právním předpisům 102,32 kB
.pdf Kopie závazného stanoviska 28,96 kB
.pdf Informace k fotbalovému hřišti 246,93 kB
.pdf Informace ke stížnosti na postup 51,51 kB
.pdf Územní souhlas 24,44 kB
.pdf Vyjádření MU Fryšták 37,55 kB
.pdf Informace k novostavbě rodinného domu 69,36 kB
.pdf Informace k odstranění stavby 78,79 kB
.pdf Informace k oplocení 63,32 kB
.pdf Informace k povolení stavby 45,92 kB
.pdf Informace ke zřízení přírodního parku - příloha 761,07 kB
.pdf Informace ke zřízení přírodního parku 59,87 kB
.pdf Žádost o poskytnutí informace 134,69 kB
.pdf Informace k finanční kontrole - příloha 253,27 kB
.pdf Informace k finanční kontrole 570,84 kB
.pdf Přerušení řízení o odstranění stavby 29,2 kB
.pdf Informace k povolení změny užívání domu 48,41 kB
.pdf Informace ke schváleným investičním projektům 38,07 kB
.pdf Informace ke stanoveným pravidlům 361,31 kB
.pdf Dokumentace ke stavebnímu řízení 25,74 kB
.pdf Informace ke komunikaci a pozemku 287,33 kB
.pdf Informace k titulu 39,13 kB
.pdf Informace ke zrušení čísla popisného(2) 54,68 kB
.pdf Informace ke zrušení čísla popisného(1) 31,63 kB
.pdf Informace k místnímu referendu 145,38 kB
.pdf Informace k deklaratorním řízením 44 kB
.pdf Informace o opravě komunikace - Jaroslavické paseky 31,7 kB
.pdf Informace k vydání karty pro vjezd 291,26 kB
.pdf Informace k plánované výstavbě komunikace Prštné-Louky 362,2 kB
.pdf Informace k veřejnému osvětlení 314,32 kB
.pdf Dotaz k využití trvalek 140,06 kB
.pdf Kontrolní prohlídka stavby domu 48,89 kB
.pdf Informace k pozemku 100,39 kB
.pdf Informace k řidičskému oprávnění 51,25 kB
.pdf Zamítnutí prodeje pozemku 49,24 kB
.pdf Informace k předání dokumentů 58,54 kB
.pdf Informace k poskytnutí stavebního povolení 60,5 kB
.pdf Informace k povolení staveb 46,03 kB
.pdf Kontrolní prohlídka novostavby 38,68 kB
.pdf Informace k úpravě prostoru Klečůvka 139,49 kB
.pdf Informace k napojení na inženýrské sítě 152,31 kB
.pdf Informace k přípravě rekonstrukce-Ronzovy Paseky 288,56 kB
.pdf Informace k rekonstrukci Mostní X Březnická 39,22 kB
.pdf Informace k přístupovému chodníku v Malenovicích 362,35 kB
.pdf Informace ke stavbě-garáž 47,33 kB
.pdf Informace k umístění stavby 90,48 kB
.pdf Informace-krčky obytných bloků-Jižní Svahy 86,69 kB
.pdf Informace k bytovým projektům 176,79 kB
.pdf Informace k objektům - ul. Slovenská, Příkrá 185,3 kB
.pdf Informace k rekonstrukci křižovatky Mostní a Březnická 321,75 kB
.pdf Informace k rekonstrukci vnitrobloku Na Honech I,II 31,5 kB
.pdf Informace k pozemkům 48,94 kB
.pdf Čistírny odpadních vod a zasakovací systémy 200,06 kB
.pdf Informace ke stavbě 59,11 kB
.pdf Most č. 88 290,7 kB
.pdf Rekonstrukce hřiště 40,54 kB
.pdf Žádost o výpůjčku 121,3 kB
.pdf Závazné stanovisko 37,48 kB
.pdf Garáže 58,57 kB
.pdf Informace ke stavbě 53,06 kB
.pdf Informace k dopravní stavbě 296,44 kB
.pdf Informace ke stavbě 30,39 kB
.pdf Informace k pozemku 40,17 kB
.pdf Informace ke stavebnímu souhlasu 28,07 kB
.pdf Informace ke stavbě 50,65 kB
.pdf Informace k pozemkům 353,28 kB
.pdf Informace k veřejné vyhlášce 160,82 kB
.pdf Informace k pozemku Prštné 55,25 kB
.pdf Dotaz na lávku v Prštném 289,36 kB
.pdf Kompenzace v dopravě 304,67 kB
.pdf Informace ke změnám v územním plánu_Malenovice 45,1 kB
.pdf Smlouvy o výpůjčce 1152,31 kB
.pdf Informace ke kopiím vydaných rozhodnutí 64,24 kB
.pdf Informace ke stavbě 44,1 kB
.pdf Informace dálniční přivaděč 291,7 kB
.pdf Informace cyklistická doprava 290,25 kB
.pdf Informace k autoškolám 111,05 kB
.pdf Informace ke komunikaci 30,57 kB
.pdf Informace ke stavbám 36,66 kB
.pdf Informace vodní dílo 149,86 kB
.pdf Informace k dopravní stavbě 291,04 kB
.pdf Informace k firmě 49,62 kB
.pdf Manipulační řad k vodní nádrži Rusava 40,5 kB
.pdf Informace ke Kocandě 373,56 kB
.pdf Informace k povolení stavby 73,27 kB
.pdf Informace k vodnímu dílu 153,26 kB
.pdf Informace Kocanda 289,98 kB
.pdf Informace k MHD 289,4 kB
.pdf Informace k pozemkům 49,05 kB
.pdf Informace ke komunikaci 28,78 kB
.pdf Informace k Prštenské příčce 292,02 kB
.pdf Informace ke stavbám 33,92 kB
.pdf Informace k dopravnímu značení 51,64 kB
.pdf Informace k dokumentům 27,9 kB
.pdf Informace k cyklostezce 292,09 kB
.pdf Informace ke komunikaci 30,29 kB
.pdf Informace k vodní ploše JS 450,18 kB
.pdf Informace ke strukturálním fondům EU 51,74 kB
.pdf Informace ke kácení dřevin 485,48 kB
.pdf Informace k veřejné zakázce 33,9 kB
.pdf Mediace v činnosti OSPOD 95,3 kB
.pdf Informace k dokumentu 33,79 kB
.pdf Informace ke komunikaci 685,96 kB
.pdf Informace k pozemku 86,92 kB
.pdf Informace k dokumentům 34,86 kB
.pdf Informace k dokumentu 21,12 kB
.pdf Informace ke společnému řízení 32,55 kB
.pdf Informace k dopravnímu přestupku 177,46 kB
.pdf Informace k poplatkům za psa 59,08 kB
.pdf Informace ke komunikaci Prštné 289,05 kB
.pdf Informace stavební projekty 106,88 kB
.pdf Informace k veřejné zakázce 185,27 kB
.pdf Informace lávka v Prštném 376,24 kB
.pdf Informace ke stavbě 37,81 kB
.pdf Informace ke stavebnímu povolení 47,88 kB
.pdf Informace k finančním investicím 112,28 kB
.pdf Informace k plné moci 30,41 kB
.pdf Informace k centrálnímu zásobování teplem 55,89 kB
.pdf Informace k odvolání 150,19 kB
.pdf Informace k Tržišti Pod Kaštany 58,61 kB
.doc Informace k dopravním stavbám 81,5 kB
.pdf Informace ke komunikaci 29,86 kB
.pdf Informace ke stavební parcele 32,11 kB
.pdf Informace ke stavebnímu řízení 39,62 kB
.pdf Informace ke komunikaci Pod Strání 633,58 kB
.pdf Informace ke komunikaci na ul. Stráně 287,98 kB
.pdf Informace k vrtu studny 69,45 kB
.pdf Informace ke strategii rozvoje města Zlína 305,98 kB
.pdf Informace ke koordinovanému stanovisku ŽP 55,33 kB
.pdf Informace k dotacím 59,98 kB
.pdf Informace ke správním rozhodnutím 1285,84 kB
.pdf Informace k rozboru vody 52,03 kB
.pdf Informace registrované partnerství 86,25 kB
.pdf Informace k tržišti Pod Kaštany 70,07 kB
.pdf Informace k veřejnoprávní smlouvě 36,97 kB
.pdf Informace ke stavbě rodinného domu 42,28 kB
.pdf Informace ke stavbě 61,96 kB
.pdf Informace k veřejným zakázkám 204,44 kB
.pdf Informace k pozemkům 39,61 kB
.pdf Informace k pozemkům 167,96 kB
.pdf Informace o zastavení řízení 35,97 kB
.pdf Informace k přehledu prací v MČ Lhotka - Chlum 165,85 kB
.pdf Informace k jednacím řádům ZMZ 121,97 kB
.pdf Informace k realizaci podpory znevýhodněných dětí 105,52 kB
.pdf Informace ke studni 161,72 kB
.pdf Informace k osobním dokladům 162,2 kB
.pdf Informace k základním školám 768,79 kB
.pdf Informace_odpor 163,3 kB
.pdf Informace stavební záměr 291,29 kB
.pdf Informace ke stavbě 762,33 kB
.pdf Informace k přestupkům provozovatele 229,85 kB
.pdf Informace k šířce komunikace 202,78 kB
.pdf Informace ke stavebnímu řízení 182,58 kB
.pdf Informace k systému automatické detekce hustoty silničního provozu 43,45 kB
.pdf Informace k přestupkovému řízení 111,34 kB
.pdf Informace_k MČ Lhotka-Chlum 96,21 kB
.pdf Informace k přestupkovému řízení 407,68 kB
.pdf Informace k rozpočtu 117,65 kB
.pdf Informace k vodoprávnímu řízení 309,85 kB
.pdf Informace ke kanalizaci 368,23 kB
.pdf Informace ke kolaudaci 220,64 kB
.pdf Informace k pozemkům 133,32 kB
.pdf Informace ke stavbě 236,88 kB
.pdf Informace k Ekofondu 48,32 kB
.pdf Informace k výpisu z usnesení 139,72 kB
.pdf Informace ze spisového materiálu správního řízení 3690,1 kB
.pdf Informace k sankcím 111,33 kB
.pdf Informace k veřejné zakázce 55,14 kB
.pdf Informace ke kopii písemnosti 339,39 kB
.pdf Informace k účelové komunikaci 153,89 kB
.doc Informace sousedící pozemek 33 kB
.pdf Informace_organizační řád 115,08 kB
.pdf Informace ke značkám na místní komunikaci 235,13 kB
.pdf Informace kolaudační rozhodnutí 131 kB
.doc Žádost dle 106.99 Sb.Informace_kopie materiálů ZMZ_21.3.2019 24,5 kB
.pdf Informace k dotaci 154,21 kB
.pdf Informace k umístění dopravního značení 67,46 kB
.pdf Informace o povolení k nakládání s vodami 281,98 kB
.pdf Informace o zpracování studie proveditelnosti 42,18 kB
.doc Informace o utajení osvojení dle § 837 zákona č. 892012 Sb., občanského zákoníku 31,5 kB
.pdf Poskytnutí kopií materiálů ZMZ 190,45 kB
.pdf Informace o kopii smlouvy o výpůjčce 45,5 kB
.pdf Informace o vedení vyvlastňovacích řízení 226,39 kB
.doc Informace o zavedení, nezavedení místních poplatků 98,5 kB
.doc Informace_kopie materiálů ZMZ_13.12.2018 28,5 kB
.docx Poskytnutí informace o prodeji sedadel z Velkého kina 13,81 kB
.pdf Informace k uzavření smluv města a s bankovními institucemi 304,14 kB
.pdf Informace o čerpání poskytnutí dotací společnosti FC FASTAV ZLÍN, a.s. 101,78 kB
.pdf Informace o přestupcích od 1. října 2012 udělených úřadem 637,37 kB
.doc Poskytnutí seznamu jednotlivých komisí RMZ 47 kB
.pdf Informace o pozemcích 417,35 kB
.pdf Informace k pozemkům - územní souhlas stavebního úřadu 183,73 kB
.pdf Informace o poskytnutí opisu z Rejstříku trestů 65,46 kB
.pdf Informace o stavbách povolených na základě uzavření veřejnoprávních smluv 92,8 kB
.pdf Informace k podkladovým materiálům vztahujících se k usnesením zastupitelstva... 205,99 kB
.pdf Informace o veřejných zakázkách 46,33 kB
.pdf Informace o vybudování rozvodné soustavy 307,01 kB
.pdf Informace o vodohospodářské infrastrukuře ve vlastnictví SMZ 43,8 kB
.pdf Poskytnutí dokumentů ke změnám stavby 242,84 kB
.pdf Informace o výpůjčce pozemku 71,94 kB
.pdf Oznámení a poděty k šetření případů na ochranu zvířat 167,89 kB
.pdf Zodpovězení dotazů ohledně pozemku v k. ú. Zlín 297,21 kB
.pdf Poskytnutí fotografie a dokumentů ve věci přístavby 202,77 kB
.pdf Informace k přístavbě rodinného domu 251,36 kB
.pdf Kolaudační rozhodnutí stavebního úřadu 280,68 kB
.pdf Zaslání požadovaných informací 201,11 kB
.pdf Vydané rozhodnutí o umístění a provedení předmětných staveb 187,86 kB
.pdf Informace ze spisového materiálu na správní řízení 4391,53 kB
.pdf Zaslání požadovaných fotografií na stavbu RD 202,77 kB
.pdf Poskytnutí informace o nejvyšší nabídce a výzva k úhradě 98,47 kB
.pdf Poskytnutí informace o pracovnici Statutárních města Zlína 124,82 kB
.pdf Kopie koordinovaných závazných stanovisek 482,97 kB
.pdf Zaslání kopie rozhodnutí MMZL-SU ... 124,71 kB
.pdf Informace o zahájení geologických prací 274,98 kB
.pdf Působnost silničního správního úřadu pro účelové komunikace 179,94 kB
.pdf Informace k přístavbě rodinného domu 570,59 kB
.doc Požadované podklady z jednání Zastupitelstva města Zlína 78 kB
.pdf Informace o šířce účelové komunikace k jízdě motorových vozidel ... 149,2 kB
.pdf Kopie koordinovaného závazného stanoviska k projektové dokumentaci 393,12 kB
.doc Poskytnutí podkladů k bodu č. 8_22Z_2013 77,5 kB
.pdf Informace o postupu řízení spisové značky MMZL 177,99 kB
.pdf Poskytnutí protokolu z úředních jednání ve věci stavby RD 187,16 kB
.pdf Poskytnutí protokolu stavby Rodinný dům 187,1 kB
.docx Informace o zaslání Kolektivních smluv ... 17,56 kB
.pdf Informace o poskytnutí záznamu o dopravním přestupku 416,95 kB
.pdf Informace o kácení a výsadbě dřevin 361,64 kB
.pdf Poskytnutí informací o zamítnutých žádostech o územním rozhodnutí 320,47 kB
.pdf Poskytnutí informací k dotacím a darům pro občanské sdružení ... 201,87 kB
.pdf Informace o poskytnutí protokolů z úředních jednání 171,78 kB
.pdf Informace ke krácení odměny člena OVK 208,36 kB
.pdf Informace o poskytnutí dokumentací... 513,36 kB
.pdf Informace o závazném stanovisku u pozemků a staveb 758,55 kB
.pdf Informace o stavu implementace GDPR 33,74 kB
.pdf Informace o přípravě implementace GDPR 45,78 kB
.pdf Informace o stavebních pozemcích a stavební činnosti na pozemcích 375,04 kB
.pdf Informace kolaudací staveb sousedních nemovitostí 365,25 kB
.doc Poskytnutí kopie materiálů ZMZ 27,5 kB
.pdf Poskytnutí kopie koordin. závazného stanoviska ke stavbě 308,49 kB
.pdf Informace o poskytnutí kopie stavebního povolení... 279,81 kB
.pdf Informace o výši nájemného pozemku... 79,42 kB
.doc Informace o poskytnutí kopií materiálů pro jednání ZMZ 27,5 kB
.doc Informace o zastupitelstvu Statutárního města Zlín 93,5 kB
.pdf Informace o poskytnutí stavebního povolení nebo dalších informací o stavbě.. 217,72 kB
.pdf Informace o bytových domech ve Zlíně 422,86 kB
.pdf Informace o poskytnutí veřejné vyhlášky 218,81 kB
.pdf Informace o čerpání dotací pro spolek ... 64,96 kB
.pdf Informace o odstranění nepovolené stavby 285,17 kB
.pdf Informace o zaslání seznamu osob 236,74 kB
.pdf Řízení ve věci výstavby chodníku nebo jiných staveb - Štefánikova 306,2 kB
.pdf Informace o Smouvě o výpůjčce 44,43 kB
.doc Informace o veřejněných zakázkách 25,5 kB
.pdf Informace o implementaci GDPR 260,25 kB
.pdf Informace o poskytnutí územního rozhodnutí a stavebního povolení 147,52 kB
.pdf Informace o poskytnutí kopií písemností... 382,86 kB
.doc Informace_kopie materiálů ZMZ_21 jednání 28 kB
.pdf Informace o zaslání vyjádření stavebního úřadu... 449,53 kB
.pdf Informace o právní analýze, postavení SMZ... 43,11 kB
.pdf Informace o ekonomické a právní analýze 99,31 kB
.pdf Informace o poskytování právních služeb 64,24 kB
.pdf Informace o poskytnutí faktur 30,08 kB
.pdf Informace o oznámení protiprávního jednání 388,09 kB
.doc Informace o poskytnutí dotací pro spolek... 26,5 kB
.pdf Informace o stavebním povolení 825,92 kB
.pdf Informace o bytech v krajském městě 62,27 kB
.doc Sdělení podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 48,5 kB
.docx Poskytnutí kopií materiálů pro jednání ZMZ 32,98 kB
.pdf Poskytnutí usnesení Rady města Zlína a přípisů společností... 132,3 kB
.pdf Poskytnutí kopie materiálů pro jednání ZMZ 33,29 kB
.pdf Informace k pozemkům 171,16 kB
.pdf Poskytnutí žádosti 316,54 kB
.pdf Majetková evidence vodovodů a kanalizací 492,54 kB
.pdf Žádosti o územně plánovací informaci 165,58 kB
.pdf Problémy s holuby 284,23 kB
.pdf Kontroly spalovacího stacionárního zdroje 229,27 kB
.pdf Kopie spisového materiálu ve věci dopravní nehody 196,62 kB
.pdf Poskytnutí kopie spisové dokumentace 350,96 kB
.jpg Smlouva města Zlína a sportovních klubů policie 50,12 kB
.pdf Rekonstrukce obvodového pláště Nemocnice Atlas 334,66 kB
.doc Smluvní vztahy a závazky s obalovou společností 104 kB
.pdf Kontrolní prohlídka stavby 270,54 kB
.pdf Rozhodnutí o odnětí nebo omezení vlastnického práva 192,79 kB
.pdf Pravopis - třída Tomáše Bati 121,29 kB
.pdf Kontroly spalovacích stacionárních zdrojů 233,86 kB
.pdf Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě SMZ 49,52 kB
.pdf Silniční správní úřad - vydání pravomocných rozhodnutí 325,32 kB
.pdf Parkovací místo pro ZTP - Kúty 391,07 kB
.zip Statistiky přestupků 175,01 kB
.pdf Odpadové hospodářství 408,89 kB
.zip Referendum 373,42 kB
.pdf Etický kodex 510,55 kB
.pdf Poskytnutí informací ze správních řízení 378,94 kB
.pdf Poskytnutí informací ze správních řízení 417,35 kB
.pdf Hrubý plat vedoucích odborů a oddělení za měsíc září 2016 18,97 kB
.pdf Zpoplatnění komunálního odpadu v letech 1997-2016 220,43 kB
.pdf II. Pozemní komunikace Vítová 193,22 kB
.pdf I. Pozemní komunikace Vítová 194,9 kB
.pdf Kopie dokumentů ze spisu 43,53 kB
.pdf Pronájem pozemků - část 1 - odpověď 57,42 kB
.pdf Pronájem pozemků - část 2 - přílohy 814,47 kB
.pdf Investiční projekty v roce 2017 53,55 kB
.pdf Vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví SMZ 64,58 kB
.pdf Vodohospodářská infrastruktura ve vlastnictví SMZ 63,11 kB
.pdf Projednávání přestupků na OSaDŘ 183,61 kB
.pdf Udělení souhlasu k odnětí půdy ze ZPF 232,94 kB
.pdf Vyhotovení kopie stavebního povolení a kolaudačního souhlasu 264,12 kB
.pdf Stavba komína 360,61 kB
.pdf Žádost o vyhotovení kopií listin - bytové projekty 213,27 kB
.pdf Stavební úpravy objektu - klimatizace v 1. až 5. NP budovy MMZ 249,73 kB
.pdf SK Zlín 207,3 kB
.doc Dotace v rámci Operačních programů 24,5 kB
.pdf Protokol z kontrolní prohlídky 345,92 kB
.pdf Kopie pravomocného stavebního povolení 305,53 kB
.pdf Kopie rozhodnutí stavebního úřadu 253,12 kB
.pdf Již zveřejněné kopie faktur 227,63 kB
.pdf Povolená stavba 230,97 kB
.pdf Odstranění stavby 303,89 kB
.pdf Již poskytnuté služby Konica Minolta 177,31 kB
.pdf Zastavení stavebních prací_Kovárna Viva 282,72 kB
.pdf Místní šetření v lokalitě u Zoo Lešná 355,45 kB
.pdf Kopie požadovaného podání 184,32 kB
.pdf Problémy s parkováním 479,73 kB
.pdf Dodatečné povolení stavby 474,03 kB
.pdf Stavba na železniční vlečce 217,51 kB
.pdf Posudek velké kino 230,42 kB
.pdf Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice 401,36 kB
.pdf Splašková a dešťová kanalizace 572,26 kB
.pdf Vyúčtování energií 75,29 kB
.pdf Aerobik sport centrum Zlín 108,44 kB
.doc MHD 21,97 kB
.pdf Územní plán Zlína 322,87 kB
.pdf Kopie všech podání 187,1 kB
.pdf Finanční prostředky obětem trestných činů 599,08 kB
.pdf Výše podpory Aerobik sport centrum Zlín 108,44 kB
.pdf Měřící zařízení Camea 253,91 kB
.pdf Štípa kanalizační přípojka 252,94 kB
.pdf Konica Minolta 249,96 kB
.pdf Vlastnictví ke garáži 321,35 kB
.pdf Lužkovice 359,2 kB
.pdf Energie Sportovních klubů 90,05 kB
.pdf Dotace ke KUC 140,89 kB
.pdf Příjmy z místních poplatků 466,3 kB
.pdf Zajištění přenosu dat a informací 226,29 kB
.pdf Územní plán 36,68 kB
.pdf Proplacené faktury 182,07 kB
.pdf Kopie rozhodnutí o povolení k vybudování, umístění nové odpadní jímky 648,8 kB
.pdf Stavební úpravy 263,53 kB
.doc Kopie materiálů ZMZ 12.jednání 28 kB
.pdf Územní plán Zlína 312,33 kB
.pdf Osobní ohodnocení, odměny 19,13 kB
.pdf Vedoucí oddělení 18,84 kB
.pdf Studna Jasenná 221,92 kB
.doc Kopie materiálů ZMZ 11.jednání 28 kB
.xlsx Počet vydaných LL pro cizince 11,21 kB
.pdf Materiály ZMZ 20,26 kB
.pdf IP ADRESA 192,25 kB
.pdf Signalizační zařízení, dopravní systémy 1325,73 kB
.pdf Spisová služba 173,85 kB
.pdf Uchovávání dokumentů 14,05 kB
.pdf Datové zprávy 325,82 kB
.pdf Kácení stromů na Honech 659,03 kB
.pdf Zaslání podkladů ke spisu 274,92 kB
.pdf Suchý důl 342,48 kB
.pdf Černá stavba 304,59 kB
.pdf Výsadba zeleně, kácení stromů 969,43 kB
.pdf ZSZ 187,16 kB
.pdf datové zprávy 325,82 kB
.pdf výše platů 18,82 kB
.pdf Provodov 805,06 kB
.pdf Pracovní smlouva, směrnice 74,37 kB
.pdf Nízkoenergetické stavby 463,43 kB
.pdf Impromat Computer 195,94 kB
.pdf Investiční plán 1214,68 kB
.doc MČ Prštné 28,5 kB
.pdf HW,SW 363,24 kB
.doc Kopie materiálů 27,5 kB
.pdf Dopravní zrcadlo 33,37 kB
.pdf Systém sběru využitelných složek 504,98 kB
.pdf Stavební projekty uvažované na rok 2016 290,48 kB
.pdf Zhotovení kopie dodatečného stavebního povolení 172,89 kB
.pdf Dopravní značka Nebezpečí smyku 269,31 kB
.pdf Revitalizace ulice J. A. Bati 188,3 kB
.pdf Vyhlášky vydané v řízení 228,51 kB
.pdf Měření emisí 406,05 kB
.pdf Dopravní nehoda 572,65 kB
.doc Formát dat jízdních řádů 79 kB
.pdf Úsekové měření ve Zlíně 1666,52 kB
.zip Etický kodex 2 433,9 kB
.zip Odměny 334,93 kB
.pdf Využívání soukromých bezpečnostních agentur 438,67 kB
.pdf "Prediko centrum 1" 269,71 kB
.pdf "Prediko centrum 2" 273,83 kB
.pdf Investiční prostředky 699,44 kB
.pdf Právní služby 84,18 kB
.pdf problémy s parkováním u polikliniky 34,26 kB
.pdf Dotace, kanalizace Velíková,.. 60,6 kB
.zip Zápis z veřejného projednání návrhu územního plánu obce Šarovy 207,98 kB
.pdf výstavba nákupních center 2005 - 2014 351,35 kB
.doc Omezení provozu na komunikaci ul. Gahurova 79,5 kB
.doc omezení provozu na komunikaci ul. Štefánikova 81,5 kB
.pdf souhlas pro výstavbu parkoviště 272,16 kB
.pdf Biologický průzkum a vyhodnocení biologického stavu lokality Kudlov 300,13 kB
.pdf výdaje na komunální služby 466,44 kB
.pdf podmínky provozu 169,54 kB
.pdf stavba schodiště, rampy, zábradlí 200,88 kB
.pdf MHD 224,99 kB
.pdf prodej nemovitosti 37,18 kB
.pdf výběr poplatků 258,84 kB
.pdf výše průměrného platu 291,72 kB
.pdf dopravní značení 33,33 kB
.pdf vydání stavebního povolení, povolení o užívání stavby 233,17 kB
.zip Zjednosměrnění Lesní Čtvrti 1855,33 kB
.pdf náklady vynaložené na referendum 156,48 kB
.pdf napojení rodinného domu na kanalizační přípojku 296,11 kB
.pdf výše nájmů, znalecké posudky 473,12 kB
.pdf kopie daňových dokladů dodavatelům 169,53 kB
.doc Výběr správních poplatků 59,5 kB
.pdf Průměrný plat, průměrné odměny 524,94 kB
.doc komunální odpad 36,5 kB
.pdf etický kodex 1130,68 kB
.pdf provozní model,prodej akcií společnosti Vak Zlín... 256,81 kB
.pdf plány realizací na rok 2015.. 93,38 kB
.pdf situační výkres k řešení dopravy ulice Díly IV 432,94 kB
.docx rozdělení ploch veřejné zeleně v k.ú. Zlín 19,12 kB
.zip podklady k bodům 10P a 11P plánovaného jednání zastupitelstva dne 14.5. 2015 3047,1 kB
.doc Rekonstrukce ulice Filmová 33 kB
.pdf přestupek - černá stavba 337,24 kB
.pdf zjednosměrnění Lesní Čtvrti II 2532,01 kB
.pdf smlouva se společností TSE spol. s. r. o. 139,61 kB
.pdf vyúčtování dotace 62,52 kB
.pdf žádost o přerušení nebo zrušení živnostenskéo oprávnění 261,57 kB
.docx informace o podzemních garážích KCZ 13,23 kB
.zip Mateřská škola Prostřední, Mateřská škola Zlín tř. T.Bati 1285 19936,21 kB
.zip účetní závěrka - MŠ Prostřední 4312,82 kB
.zip výkaz mateřské školy 304,99 kB
.zip vodovody a kanalizace 421,39 kB
.pdf Zpřístupnění seznamu spolků, občanských sdružení, popř. dalších subjektů, které se ve Zlíně zabývají environmentálními aktivitami nebo přímo ochranou životního prostředí 764,85 kB
.zip faktury proplacené v letech 2014 a 2015 společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech, s.r.o. 8102,04 kB
.zip Kopie objednávky a faktury za služby placeného exportu dat od firmy Gordic, s.r.o 457,27 kB
.pdf Poskytnutí kopie smlouvy s vítěznou firmou pro kopírování, isk, faxování a skenování 265,25 kB
.pdf Posouzení umístění objektů vertikála, sousoší a kaple do krajiny v okolí Šarovy 317,69 kB
.docx výsadba v areálu KNTB 20,51 kB
.pdf Cena odborného hodnocení vlivu záměru na krajinný ráz 573,42 kB
.xlsx Počet zaměstnanců v roce 2014 9,75 kB
.pdf prodej a pronájem pozemků, na nichž se nachází veřejná parkovací místa 38,19 kB
.pdf schválení rozpočtu SMZ 27,65 kB
.pdf Agenda dopravních přestupků za uplynulé 3 kalendářní roky 98,74 kB
.pdf Rozhodnutí o zákazu zastavení v ulici Padělky VII 43,02 kB
.pdf smlouva o dílo se společností MANAG 63,9 kB
.pdf Územní rozhodnutí vydané v roce 2014 pro území Dřevnice 192,77 kB
.pdf Dokumentace k územnímu řízení v souvislosti s nynější realizací nadstavby budovy na pozemku p.č. st. 3294 157,89 kB
.pdf kopie spisového materiálu - MMZL-163536/2013 51,19 kB
.pdf dokumentace k oplocení pozemku 4037_1 181,18 kB
.pdf závazné stanovisko restaurační zařízení 206,88 kB
.pdf dokumentace oplocení a parkovací budky 188,3 kB
.pdf dokumentace parkovací budka 204,69 kB
.pdf oznámení MPZ na konkrétní osobu 440,48 kB
.pdf materiál o bezdomovectví 125,18 kB
.pdf regionální cyklostezka 426,89 kB
.pdf majitel komunikace 196 kB
.pdf územní rozhodnutí Kostelec 404,92 kB
.pdf dokumentace pro zahájení řízení MMZL 157773_2013 243,6 kB
.pdf smlouva o výpůjčce Klečůvka 230,16 kB
.pdf rozhodnurí mmzl86012 148,62 kB
.pdf uzavírka fryšták Lešná 231,24 kB
.pdf dokumentace stavba pro reklamu 596,69 kB
.pdf dokumenatce k oplocenína pozemku pč 4037 192,14 kB
.pdf investiční akce 571,42 kB
.pdf kolaudační rozhodnutí venkovního posezení u baru 5194 187,35 kB
.pdf dokumentace parkovací budky 238,06 kB
.pdf rozhodnutí vydaná stavebním úřadem ve věci odstranění staveb na pozemcích v k.ú. Zlín 265,78 kB
.pdf právní důvody pro umístění staveb 328,51 kB
.pdf poplatky za lázeňský a rekreační pobyt 181,53 kB
.pdf petice k hřišti na ulici Prostřední 289,89 kB
.pdf náhrady mzdy a výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce členů zastupitelstva 605,75 kB
.pdf Kovové prvky fasád na objektu č.p. 5555 182,33 kB
.pdf Kopie rozhodnutí ve věci povolení předčasného užívání stavby _Rodinné domy Kudlov, SO 25 komunikace vozidlové_ 955,9 kB
.pdf Informace ve věci hracích automatů a příjmů z loterie ve Zlíně 261,37 kB
.pdf informace k domu náměstí Míru 66 169,02 kB
.pdf Informace k _Obchvatu Zálešné_ 1758,67 kB
.pdf Dotazy na územní plán 286,59 kB
.pdf územní rozhodnutí na parkovací budovu 204,23 kB
.pdf územní rozhodnutí pro parkovací budku na parcele 1119_219 212,82 kB
.pdf územní rozhodnutí pro restaurační zařízení 204,96 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)