Informace pro delegující do okrskových volebních komisí

Dle § 14e zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR může každá politická strana, politické hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise.
Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje členy na neobsazená místa primátor města.

(Seznam zaregistrovaných přihlášek k registraci bude známý po 20. 4. 2018).

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle primátorovi, a to v listinné nebo v elektronické podobě.

Delegace musí být obecnímu úřadu doručena nejpozději do 28. 4. 2018 do 16:00 hod.

Následně budou složeny jednotlivé okrskové volební komise, proběhne odeslání pozvánek na 1. zasedání OVK jednotlivým členům. Vzhledem k nadcházejícímu dni pracovního klidu a státnímu svátku bychom Vás však chtěli laskavě požádat o dodání seznamů delegování do pátku 27. 4. 2018, 16:00 hod. tak, aby bylo možné zajistit doručení pozvánek alespoň s několikadenním předstihem.

Delegovaní členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání a taktéž účastnit se příp. II. kola doplňovacích voleb do Senátu PČR (I. kolo 18. - 19. 5. 2018, příp. II. kolo 25. - 26. 5. 2018).

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mj. zveřejňuje na úřední desce magistrátu (odkaz zde) a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.


SEZNAM/DELEGACE

dle § 14e odst. 4) zákona č. 247/1995 Sb. musí obsahovat:

jméno a příjmení delegovaného,

datum narození delegovaného,

adresa místa trvalého pobytu,

jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmením

seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice, osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 3 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.


dalšími doporučenými údaji jsou:

telefonní číslo delegovaného,

doručovací adresa delegovaného,

e-mail delegovaného,

ID datové schránky delegovaného,

údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen.

Zde k dispozici doporučený vzor formuláře delegování členů a náhradníků do OVK.

Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK ukládá zákon).

Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK ještě před zasláním nebo předáním seznamu: Jolana Pešková, tel.: 577 630 139.

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:

Státní občan, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let, u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva (podle § 4 odst. 2 - zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva) a který není kandidátem pro volby do Parlamentu ČR.


1. ZASEDÁNÍ OVK:

Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a nezastupitelná!!!

Dle § 14c zák. 247/1995 Sb. se oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) mj. zveřejňuje na úřední desce magistrátu a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

TERMÍNY 1. ZASEDÁNÍ OVK (pro město Zlín): pátek 4. 5. 2018 

časy začátku pro jednotlivé OVK:

OVK 1 - 25 od 10:30 hod.,

OVK 26 – 50 od 14:00 hod.,

OVK 51 – 74 od 16:30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ OVK: Interhotel Moskva Zlín (sál v 1. patře).

Z důvodu zákonného termínu delegování členů politických stran do OVK (28. 4. 2018 do 16:00 hod.) a technickým možnostem doručení zásilek obdrží členové pozvánky na 1. zasedání OVK v nejbližším možném termínu – tzn. až 2. 5. 2018.

školení ČSÚ k vyhodnocení výsledků voleb:

OVK 1 - 25, čtvrtek 10. 5. 2018, od 8:30 hod.,

OVK 26 - 50, čtvrtek 10. 5. 2018, od 11:00 hod.,

OVK 51 - 74, pátek 11. 5. 2018, od 8:30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ: zasedací místnost 16. etáž ZK (21. budova v továrním areálu).


Pozvánky obdrží předseda + 1 člen OVK na 1. zasedání OVK. 

ODMĚNA ČLENA OVK:

Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:

Předseda 1600 Kč,

Zapisovatel 1500 Kč,

Člen 1300 Kč.

V případě konání II. kola volby prezidenta se odměna za výkon funkce člena zvyšuje o 200 Kč.

Člen OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.
Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní volební komise.


Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil (nutná omluva předem), dle § 12, odst. 5 Vyhlášky MV č. 233/200 Sb.) obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.


SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ:

Seznam všech 74 OVK na území statutárního města Zlín naleznete zde (zákonný termín zveřejnění: 23. 4. 2018).

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«duben '20»
PÚSČPSN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

Neplatí do odvolání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)