Informace pro delegující do OVK

Dle § 17  zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o o změně některých zákonů může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí.  Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje členy na neobsazená místa primátor města.

 

Delegování členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle primátorovi, a to v listinné nebo v elektronické podobě.

Delegace musí být doručena nejpozději do 5. 9. 2018 do 16:00 hod.

Následně budou složeny jednotlivé okrskové volební komise, proběhne odeslání pozvánek na 1. zasedání OVK jednotlivým členům.

Členové OVK jsou povinni zúčastnit se všech zasedání.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mj. zveřejňuje na úřední desce magistrátu (odkaz zde) a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

SEZNAM/DELEGACE

dle § 17 odst. 3) zákona č. 491/2001 Sb. musí obsahovat:

- jméno a příjmení delegovaného,

- datum narození delegovaného,

- adresa místa trvalého pobytu, příp. přechodného pobytu

- jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, popř. jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží; v případě nezávislého kandidáta jeho jméno a příjmením

- seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo jiné volební strany, ledaže jde o nezávislého kandidáta, osoba, která je k provedení delegování členů a náhradníků podle odstavce 2 zmocněncem pověřena, nebo nezávislý kandidát.

- dalšími doporučenými údaji jsou:

- telefonní číslo delegovaného,

- doručovací adresa delegovaného,

- e-mail delegovaného,

- ID datové schránky delegovaného,

- údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen.
Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK ukládá zákon).

Zde je k příp. využití doporučený vzor formuláře delegování členů a náhradníků do OVK.


Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK ještě před zasláním nebo předáním seznamu: Jolana Pešková, tel.: 577 630 139.


KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK (dle § 17):

- státní občan ČR, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK),

- u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva,

- a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

1. ZASEDÁNÍ OVK:

Upozorňujeme, že účast na 1. zasedání OVK je povinná a nezastupitelná!

Dle § 15 (2) zák. č. 491/2001 Sb. se oznámení o svolání 1. zasedání OVK mj. zveřejňuje na úřední desce magistrátu (odkaz zde) a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.


TERMÍNY 1. ZASEDÁNÍ OVK (pro město Zlín):

pátek 14.  9. 2018, Interhotel Moskva Zlín

pro OVK 1 - 25 od 14:00 hod.,

pro OVK 26 - 50 od 16:30 hod,

pro OVK 51 - 74 od 10:30 hod.

 

Z důvodu zákonného termínu delegování členů politických stran do OVK  (nejpozději do středy 5. 9. 2018 do 16:00 hod.) a technickým možnostem doručení zásilek předpokládáme, že členové obdrží pozvánky na 1. zasedání OVK v nejbližším možném termínu – tzn. cca 10. - 11. 9. 2018.

Školení ČSÚ k vyhodnocení výsledků voleb:


OVK 1 - 25, středa 19. 9. 2018, 9 - 12 hod.,

OVK 26 - 50, čtvrtek 20. 9. 2018, 9 - 12 hod.,

OVK 51 - 74, středa 26. 9. 2018, 9 - 12 hod.

MÍSTO KONÁNÍ: zasedací místnost 16. etáž ZK.

Pozvánky obdrží zapisovatel, předseda + 1 člen OVK (místopředseda) na 1. zasedání OVK.Člen OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.  Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK (dle § 12, odst. 5 Vyhlášky MV č. 233/200 Sb.).

 

 

ODMĚNA ČLENA OVK:

Výše zvláštní odměny - po schváleném navýšení:

předseda 2200 Kč,

místopředseda  2 100 Kč,

člen 1800 Kč.


Člen OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise a zvláštní volební komise.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil (nutná omluva předem), dle § 12, odst. 5 Vyhlášky MV č. 233/200 Sb.) obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.

SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ:

Seznam všech 74 OVK na území statutárního města Zlín naleznete na úřední desce (zákonný termín zveřejnění: 21. 8. 2018).

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)