Informace pro delegující do OVK

Dle § 14e zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volbu do Poslanecké sněmovny ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku (dále OVK).


Delegování
 členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle primátorovi, a to v listinné nebo v elektronické podobě (datová schránka).

Delegace musí být doručena nejpozději do středy 8. 9. 2021 do 16:00 hod.

Následně budou složeny jednotlivé okrskové volební komise a proběhne odeslání pozvánek na 1. zasedání OVK jednotlivým členům.

Členové OVK jsou povinni zúčastnit se všech zasedání OVK (1. zasedání OVK + v případě zvolení funkce předsedy a místopředsedy - účast na škoelní k vyhodnocení výsledků voleb).

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mj. zveřejňuje na úřední desce magistrátu (odkaz zde) a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

SEZNAM/DELEGACE

dle § 14e odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb. musí obsahovat:

- jméno a příjmení delegovaného,

- datum narození delegovaného,

- adresa místa trvalého pobytu,

- jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popř. jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží,

- seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoby, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena.

Dalšími doporučenými údaji jsou:

- telefonní číslo delegovaného,

- doručovací adresa delegovaného,

- e-mail delegovaného,

- ID datové schránky delegovaného,

- údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen (pokud tento údaj chybí, zařadí jej do okrskových volebních komisí primátor).

Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK ukládá zákon).

 

Níže je k dispozici k příp. využití doporučený vzor delegování členů a náhradníků do OVK.

Z důvodu časové náročnosti technického zpracování dat členů OVK, přivítáme předání či zaslání seznamů s delegováním členů s časovým předstihem oproti stanovenému termínu.

Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK ještě před zasláním nebo předáním seznamu: Jolana Pešková, tel.: 577 630 139.KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK (dle § 14e):

státní občan ČR,

a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK),

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a

c) který není kandidátem pro volbu do PS PČR.

 

1. ZASEDÁNÍ OVK:

 Dle § 14c oznámení o svolání 1. zasedání OVK:
primátor zasílá delegovaným a jmenovaným zástupcům:

- do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování,
- na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti,
- nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a 
- současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce magistrátu (odkaz zde), oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.


TERMÍNY 1. ZASEDÁNÍ OVK (pro město Zlín):

Interhotel Moskva Zlín,
pátek 17. 9. 2021,

OVK 1 – 25, od 10:30 hod.,
OVK 26 – 50, od 14:00 hod.,
OVK 51 - 74, od 16:30 hod.

Případné změny, např. z důvodu aktuálně platných mimořádných opatření MZČR, budou zveřejněny.

Z důvodu zákonného termínu delegování členů OVK politickými stranami (nejpozději do středy 8. 9. 2021 do 16:00 hod.) a technickým možnostem doručení zásilek předpokládáme, že členové obdrží pozvánky na 1. zasedání OVK v nejbližším možném termínu – tzn. cca 14. 9. 2021.

  

Školení ČSÚ k vyhodnocení výsledků voleb:

MÍSTO KONÁNÍ: zasedací místnost 16. etáž ZK

OVK 1 - 25, středa 29. 9. 2021, 9:00 - 12:00 hod.,
OVK 26 - 50, pátek 1. 10. 2021, 9:00 - 12:00 hod.,
OVK 51 - 74, středa 6. 10. 2021, 9:00- 12:00 hod.

Pozvánky obdrží zapisovatel, předseda + místopředseda na 1. zasedání OVK (po vylosování funkcí).

Účast na školení je dle zákona povinná.

 


ODMĚNA ČLENA OVK:

Dle § 81 zák. č. 247/1995 Sb. má:

- člen OVK má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel OVK mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové OVK.
Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen OVK, který nesplnil povinnost zúčastnis se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování (školení ČSÚ), ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

- člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena ovk.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.

 

Výše zvláštní odměny (dle Vyhlášky MV ČR č. 233/2000 Sb.)

předseda 2700 Kč,

místopředseda 2600 Kč,

člen 2300 Kč.

V případě, že se člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.

 

 SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ:

Seznam všech 74 OVK na území statutárního města Zlín naleznete na úřední desce (zákonný termín zveřejnění: 24. 8. 2021).

 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)