Informace pro delegující do OVK pro volby do zastupitelstev krajů, Senátu PČR a místního referenda

Dle § 17 zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů a § 14e zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volbu do zastupitelstva kraje nebo každá politická strana, politické hnutí a koalice i nezávislý kandidát, jejichž přihláška k registraci byla zaregistrována pro volby do Senátu ve volebním obvodu, jehož součástí je volební okrsek,  delegovat 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise (dále OVK). Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK (dle §15 ost. 1 písm.c), deleguje členy na neobsazená místa primátor města.


Delegování
 členů a náhradníků se provede tak, že se jejich seznam osobně doručí nebo zašle primátorovi, a to v listinné nebo v elektronické podobě.

Delegace musí být doručena nejpozději do 2. 9. 2020 do 16:00 hod.

Následně budou složeny jednotlivé okrskové volební komise a proběhne odeslání pozvánek na 1. zasedání OVK jednotlivým členům.

Členové OVK jsou povinni zúčastnit se všech zasedání OVK.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mj. zveřejňuje na úřední desce magistrátu (odkaz zde) a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

SEZNAM/DELEGACE

dle § 17 odst. 3 zákona č. 130/2000 Sb. musí obsahovat:

- jméno a příjmení delegovaného,

- datum narození delegovaného,

- adresa místa trvalého pobytu,

- jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popř. jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu zmocněncem pověřena a která kopii tohoto písemného pověření k seznamu přiloží,

- seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice nebo osoby, která je k provedení delegování členů a náhradníků zmocněncem pověřena.

Dalšími doporučenými údaji jsou:

- telefonní číslo delegovaného,

- doručovací adresa delegovaného,

- e-mail delegovaného,

- ID datové schránky delegovaného,

- údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen (pokud tento údaj chybí, zařadí jej do okrskových volebních komisí primátor).

Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK ukládá zákon).


Níže je k dispozici k příp. využití doporučený vzor delegování členů a náhradníků do OVK.

Z důvodu časové náročnosti technického zpracování dat členů OVK, přivítáme předání či zaslání seznamů s delegováním členů s časovým předstihem oproti stanovenému termínu.

Informace, případně možnost konzultace a kontroly seznamu delegovaných členů do OVK ještě před zasláním nebo předáním seznamu: Jolana Pešková, tel.: 577 630 139.KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK (dle § 17):

občan ČR,

a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK),

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a

c) který není kandidátem pro volby do zastupitelstva kraje nebo Senátu PČR, pro který je okrsková volební komise vytvořena.

 

1. ZASEDÁNÍ OVK:

 

Dle § 15 (2) zák. č. 130/2000 Sb. oznámení o svolání 1. zasedání OVK:
- primátor zasílá delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování,
- na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti,
- nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a 
- současně toto oznámení vyvěsí na úřední
 desce magistrátu (odkaz zde), oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.


POZOR ZMĚNA!

TERMÍNY 1. ZASEDÁNÍ OVK (pro město Zlín):
Interhotel Moskva Zlín

OVK 1 – 15, čtvrtek 10. 9. 2020, 13:30 – 15:00 hod.,
OVK 16 – 30, čtvrtek 10. 9. 2020, 16:30 – 18:00 hod.,
OVK 31 – 45, pátek 11. 9. 2020, 10:00 – 11:30 hod.,
OVK 46 – 60, pátek 11. 9. 2020, 13:30 – 15:00 hod.,
OVK 61 – 74, pátek 11. 9. 2020, 16:30 – 18:00 hod.


Z důvodu mimořádných opatření MZČR platných od 1. 9. 2020 proběhne školení a zasedání s ochrannými prostředky dýchacích cest (rouška, ústenka, šátek, apod.)

Z důvodu zákonného termínu delegování členů OVK politickými stranami (nejpozději do středy 2. 9. 2020 do 16:00 hod.) a technickým možnostem doručení zásilek předpokládáme, že členové obdrží pozvánky na 1. zasedání OVK v nejbližším možném termínu – tzn. cca 7. 9. 2020.

 

Školení ČSÚ k vyhodnocení výsledků voleb:

OVK 1 - 25, středa 23. 9. 2020, 9:00 - 12:00 hod.,
OVK 26 - 50, čtvrtek 24. 9. 2020, 9:00 - 12:00 hod.,
OVK 51 - 74, pátek 25. 9. 2020, 9:00- 12:00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ: zasedací místnost 16. etáž ZK.

Pozvánky obdrží zapisovatel, předseda + místopředseda na 1. zasedání OVK.

 


ODMĚNA ČLENA OVK:


Dle § 55 zák. č. 130/2000 Sb má:

- člen OVK má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel OVK mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové OVK.
Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen OVK, který nesplnil povinnost zúčastnis se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování,
ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

- člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena ovk.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.


Výše zvláštní odměny (vč. příp. II. kola voleb do Senátu PČR 9. - 10. 10. 2020) - POZOR ZMĚNA:

předseda 4100 Kč,

místopředseda 4000 Kč,

člen 3400 Kč.

V případě, že se člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.

 

 

SEZNAM VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ:

Seznam všech 74 OVK na území statutárního města Zlín naleznete na úřední desce (zákonný termín zveřejnění: 18. 8. 2020).

vzor delegování členů a náhradníků do OVK

.xlsx doporučený VZOR delegování do OVK_VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJů_SENÁT PČR_2020 14,57 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«duben '21»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)