Informace pro okrskové volební komise

Dle § 18 odst. 2)  zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky může občan, který je oprávněn navrhnout kandidáta na funkci prezidenta republiky a jím podaná kandidátní listina byla zaregistrována, politická strana, politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení v Poslanecké sněmovně nebo Senátu, anebo politická strana, politické hnutí nebo koalice, která nemá zastoupení v Parlamentu ČR a v posledních volbách získala alespoň jeden mandát v územně příslušném zastupitelstvu kraje, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK.
(Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo 29. 11. 2017 seznam subjektů oprávněných delegovat do okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta republiky - odkaz zde.)

Není-li takto dosaženo minimální počtu členů OVK, jmenuje primátor města členy na neobsazená místa.

Přihlášku pro bezpartijní zájemce o členství v okrskové volební komisi je možné podat:

- elektronicky vyplněním formuláře 
- nebo osobně: nám. Míru 12, Zlín, kancelář č. 121.

Vyplněním přihlášky nevzniká nárok na členství v okrskové volební komisi. V případě možnosti zařazení do komise, budeme přihlášené zájemce kontaktovat (možno až do volebních dnů, včetně).

Kdo se může stát členem OVK :

- státní občan, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK),

- u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva (podle § 4 odst. 2 - zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidí nebo omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva)

- a který není kandidátem na prezidenta republiky.

Členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání a taktéž účastnit se příp. II. kola volby prezidenta republiky (12. - 13. 1. 2018, příp. II. kolo 26. - 27. 1. 2018).


TERMÍNY 1. ZASEDÁNÍ OVK (pro město Zlín):

středa 20.  12. 2017

časy začátku pro jednotlivé OVK:

OVK 1 - 25 od 10:30 hod.

OVK 26 – 50 od 14:00 hod.

OVK 51 – 74 od 16:30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ OVK:

Interhotel Moskva Zlín (sál v 1. patře).


Nedostaví-li se jmenovaný zástupce na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude povolán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká složením slibu.
Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme na přihlášce uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení komisí. Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mj. zveřejňuje na úřední desce magistrátu (odkaz zde) a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.

 


Školení k vyhodnocení výsledků voleb:

OVK 1 - 25 - pátek 5. 1. 2018, 8:30 hod. - 10:30 hod.,

OVK 26 - 50 - pátek 5. 1. 2018, 11:00 - 13:00 hod.,

OVK 51 - 74 - středa 10. 1. 2018, 8:30 - 10:30 hod.

MÍSTO konání:

zasedací místnost 16. etáž sídla Zlínského kraje (21. budova v továrním areálu).
Pozvánky členové obdrží na 1. zasedání OVK.
Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:

Předseda 1600 Kč,
Zapisovatel 1500 Kč,
Člen 1300 Kč
V případě konání II. kola volby prezidenta se odměna za výkon funkce zvyšuje o 200 Kč.

Členovi OVK, který není v pracovním poměru nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK ve výši 43 Kč/hod., nejvýše však 340 Kč/den.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.


Systém distribuce hlasovacích lístků voličům - roznos a balení hlasovacích lístků bude zajišťovat Česká pošta.

 

Informace k volbě prezidenta republiky naleznete i na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz – odkaz Informační servis – Volby: http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx .


Kontaktní osoba pro okrskové volební komise: Jolana Pešková, kancelář č. 121, tel. 577 630 139.

 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)