Informace pro okrskové volební komise, přihláška pro bezpartijní zájemce o členství v OVK

Dle § 17  zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o o změně některých zákonů může každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do zastupitelstva obce, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí (termín delegování: nejpozději do 5. 9. 2018, 16:00 hod.). 


Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů OVK, jmenuje členy na neobsazená místa primátor města (podle § 17 odst. 2).

 

Přihlášku pro bezpartijní zájemce o členství v okrskové volební komisi je možné podat:

elektronicky vyplněním formuláře
- nebo osobně: nám. Míru 12, Zlín, kancelář č. 121.

Vyplněním přihlášky nevzniká nárok na členství v okrskové volební komisi. V případě možnosti zařazení do komise, budeme přihlášené zájemce kontaktovat (možno až do volebních dnů, včetně).

Kdo se může stát členem OVK (dle § 17):

- státní občan ČR, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK),

- u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva,

- a který není kandidátem pro volby do zastupitelstva obce, pro které je okrsková volební komise vytvořena.

Členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání komise.

 

TERMÍNY 1. ZASEDÁNÍ OVK (pro město Zlín): 


pátek 14.  9. 2018, Interhotel Moskva Zlín

pro OVK 1 - 25 od 14:00 hod.,

pro OVK 26 - 50 od 16:30 hod,

pro OVK 51 - 74 od 10:30 hod.

Účast na 1. zasedání OVK je povinná.

V případě vážného důvodu k neúčasti se člen omlouvá pouze dle postupu, který bude uveden v doručené pozvánce na 1. zasedání OVK. Dle vyhlášky MV ČR č. 59/2002 Sb. § 1 v případě, že se předseda nebo člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.

Z důvodu zákonného termínu delegování členů politických stran do OVK  (nejpozději do středy 5. 9. 2018 do 16:00 hod.) a technickým možnostem doručení zásilek předpokládáme, že členové obdrží pozvánky na 1. zasedání OVK v nejbližším možném termínu – tzn. cca 10. - 11. 9. 2018.

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme na písemné přihlášce uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení komisí. Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce.

Dle § 15 (2) zák. č. 491/2001 Sb. se oznámení o svolání 1. zasedání OVK mj. zveřejňuje na úřední desce magistrátu (odkaz zde) a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.


Školení ČSÚ k vyhodnocení výsledků voleb:

OVK 1 - 25, středa 19. 9. 2018, 9 - 12 hod.,

OVK 26 - 50, čtvrtek 20. 9. 2018, 9 - 12 hod.,

OVK 51 - 74, středa 26. 9. 2018, 9 - 12 hod.

MÍSTO KONÁNÍ: zasedací místnost 16. etáž ZK.

Pozvánky obdrží zapisovatel, předseda + 1 člen OVK (místopředseda) na 1. zasedání OVK.

 

ODMĚNA ČLENA OVK:

Výše zvláštní odměny - po schváleném navýšení:

předseda 2200 Kč,

místopředseda 2 100 Kč,

člen 1800 Kč.


Člen OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu
ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.  Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.

V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK (dle § 12, odst. 5 Vyhlášky MV č. 233/200 Sb.).Systém distribuce hlasovacích lístků voličům - bude upřesněn v do konce srpna 2018.


Informace k volbám naleznete i na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz – odkaz Informační servis – Volby: http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx .

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise: Jolana Pešková, kancelář č. 121, tel. 577 630 139.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)