Informace pro okrskové volební komise, přihláška pro bezpartijní zájemce o členství v OVK

Dle § 18  zákona č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volbu do Evropského parlamentu, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK v každém volebním okrsku, ve kterém se do příslušného zastupitelstva volí.

Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK (dle §16 ost. 1 písm.c), jmenuje členy na neobsazená místa primátor města.

 

Přihlášku pro bezpartijní zájemce o členství v okrskové volební komisi je možné podat:

elektronicky vyplněním formuláře
- nebo osobně: nám. Míru 12, Zlín, kancelář č. 121.

Vyplněním přihlášky nevzniká nárok na členství v okrskové volební komisi. V případě možnosti zařazení do komise, budeme přihlášené zájemce kontaktovat (možno až do volebních dnů, včetně).

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK (dle § 18):

občan ČR nebo občan jiného členského státu,

a) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva podle § 5 odst. 2,
b) který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu, a
c) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK).

Členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání komise.

 

TERMÍNY 1. ZASEDÁNÍ OVK (pro město Zlín): 


pátek 3. 5. 2019, Interhotel Moskva Zlín

pro OVK 1 - 25 - od 10:30 hod.,

pro OVK 26 - 50 - od 14:00 hod.,

pro OVK 51 - 74 - od 16:30 hod.


Účast na 1. zasedání OVK je povinná.

V případě vážného důvodu k neúčasti se člen omlouvá pouze dle postupu, který bude uveden v doručené pozvánce na 1. zasedání OVK. 

Z důvodu zákonného termínu delegování členů politických stran do OVK  (nejpozději do středy 24. 4. 2019 do 16:00 hod.) a technickým možnostem doručení zásilek předpokládáme, že členové obdrží pozvánky na 1. zasedání OVK v nejbližším možném termínu – tzn. cca 29. - 30. 4. 2019.

Člen OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.  Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.

Dle vyhlášky MV ČR č. 409/2003 Sb. §10:  
v případě, že se předseda nebo člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.

 

Vzhledem k výše uvedenému doporučujeme na písemné přihlášce uvést e-mailovou adresu, pro operativní zaslání pozvánky na 1. zasedání OVK elektronicky, ihned po sestavení komisí. Číslo OVK bude uvedeno na pozvánce.

Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mj. zveřejňuje na úřední desce magistrátu (odkaz zde) a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.


Školení ČSÚ k vyhodnocení výsledků voleb:

OVK 1 - 25, středa 15. 5. 2019, 9 - 12 hod.,

OVK 26 - 50, čtvrtek 16. 5. 2019, 9 - 12 hod.,

OVK 51 - 74, pondělí 20. 5. 2019, 9 - 12 hod.

MÍSTO KONÁNÍ: zasedací místnost 16. etáž ZK.

Pozvánky obdrží zapisovatel, předseda + 1 člen OVK (místopředseda) na 1. zasedání OVK.

 

ODMĚNA ČLENA OVK:

Výše zvláštní odměny - po schváleném navýšení:

předseda 2200 Kč,

místopředseda 2 100 Kč,

člen 1800 Kč.


Člen OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele.  Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena okrskové volební komise.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.

Dle vyhlášky MV ČR č. 409/2003 Sb. §10:  
v případě, že se předseda nebo člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.Systém distribuce hlasovacích lístků voličům - bude upřesněn.


Informace k volbám naleznete i na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz – odkaz Informační servis – Volby: https://www.mvcr.cz/clanek/volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx.

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise: Jolana Pešková, kancelář č. 121, tel. 577 630 139.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«duben '19»
PÚSČPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky