Informace pro okrskové volební komise, přihláška pro bezpartijní zájemce o členství v OVK

Dle § 14e zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volbu do Poslanecké sněmovny ve volebním kraji, jehož součástí je volební okrsek, delegovat nejpozději 30 dnů přede dnem voleb 1 člena a 1 náhradníka do okrskové volební komise v každém volebním okrsku (dále OVK).

Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK (dle §14c ost. 1 písm. c, odkaz na úř. desku), jmenuje na neobsazená místa další členy komise primátor města.

Přihlášku pro bezpartijní zájemce o členství v okrskové volební komisi je možné podat:

Vyplněním přihlášky nevzniká nárok na členství v okrskové volební komisi. V případě možnosti zařazení do komise, budeme přihlášené zájemce kontaktovat (možno až do volebních dnů, včetně).

Zájemci o členství v okrskových volebních komisí, kteří chtějí být delegováni politickými stranami, koalicemi a hnutími, které při daných volbách mají právo delegovat, řeší svůj zájem o členství s jednotlivými politickými subjekty.

 

Seznam volebních místností:

Seznam všech 74 OVK na území statutárního města Zlín naleznete na úřední desce v sekci voleb (zákonný termín zveřejnění: 24. 8. 2021).

 

Registrace vašeho e-mailu k odběru informace o aktualizaci on-line přihlášky:

Na www.zlin.eu/volby jsou v období cca 1,5 měs. před volbami pravidelně aktualizovány informace k volbám vč. on-line přihlášky pro bezpartijní zájemce o členství v okrskových volebních komisích.

V případě, že máte zájem být obeslán/a e-mailem s informací o aktualizaci on-line přihlášky, registrujte svůj e-mail na odkazu: www.zlin.eu/volby-chcidokomise .

 

 

 

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK (dle § 14e):

státní občan ČR,

a) který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let (slib se skládá na 1. zasedání OVK),

b) u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva, a

c) který není kandidátem pro volby do Poslanecké sněmovny PČR.

 

Členové jsou povinni zúčastnit se všech zasedání (jednání) komise. 

1. ZASEDÁNÍ OVK:

Dle § 14c (2) oznámení o svolání 1. zasedání OVK:
- primátor zasílá delegovaným a jmenovaným zástupcům do datové schránky, případně na adresu, kterou mu sdělili jako adresu pro doručování,
- na adresu evidovanou v informačním systému evidence obyvatel, na kterou mají být doručovány písemnosti,
- nebo na adresu místa jejich trvalého pobytu a
- současně toto oznámení vyvěsí na úřední desce magistrátu (odkaz zde), oznámení se pokládá za doručené dnem vyvěšení na úřední desce.

 

TERMÍNY 1. ZASEDÁNÍ OVK (pro město Zlín):
Interhotel Moskva Zlín
pátek 17. 9. 2021

OVK 1 – 25, od 10:30 hod.,
OVK 26 – 50, od 14:00 hod.,
OVK 51 - 74, od 16:30 hod.

Případné změny, např. z důvodu aktuálně platných mimořádných opatření MZČR, budou zveřejněny.

Z důvodu zákonného termínu delegování členů OVK politickými stranami (nejpozději do středy 8. 9. 2021 do 16:00 hod.) a technickým možnostem doručení zásilek předpokládáme, že členové obdrží pozvánky na 1. zasedání OVK v nejbližším možném termínu – tzn. cca 14. 9. 2021.

 

ŠKOLENÍ ČSÚ k vyhodnocení výsledků voleb:

OVK 1 - 25, středa 29. 9. 2021, 9:00 - 12:00 hod.,
OVK 26 - 50, pátek 1. 10. 2021, 9:00 - 12:00 hod.,
OVK 51 - 74, středa 6. 10. 2021, 9:00- 12:00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ: zasedací místnost 16. etáž ZK.

Pozvánky obdrží zapisovatel, předseda + místopředseda na 1. zasedání OVK (po vylosování funkcí).
Účast na školení je dle zákona povinná.

 

 

ODMĚNA ČLENA OVK:

Dle § 81 zák. č. 247/1995 Sb. má:

- člen OVK má nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Předseda, místopředseda a zapisovatel OVK mají nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce než ostatní členové OVK.
Nárok na vyšší zvláštní odměnu za výkon funkce nemá člen OVK, který nesplnil povinnost zúčastnis se školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování (školení ČSÚ), ledaže byl zapisovatel jmenován nebo předseda a místopředseda určen losem v době, kdy již nebylo možné účast na školení zajistit.

- člen OVK, který je v pracovním nebo služebním poměru, má nárok na pracovní nebo služební volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy, platu, služebního příjmu nebo odměny ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním nebo služebním poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena ovk.

Z důvodu změny daňového zákona jsou od 1. 1. 2014 všechny platby zdaňovány zálohovou daní.

 

Výše zvláštní odměny (dle Vyhlášky MV ČR č. 233/2000 Sb.)

předseda 2700 Kč,

místopředseda 2600 Kč,

člen 2300 Kč.

V případě, že se člen OVK všech jednání nezúčastňuje, obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o jejich účasti na jednáních OVK.


Systém distribuce hlasovacích lístků voličům - bude upřesněn.

 

Další odkazy k volbám naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR:

www.mvcr.cz – odkaz Informační servis – Volby: https://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx

 

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise: Jolana Pešková, kancelář č. 119, tel. 577 630 139.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '21»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)