menu
zavřít

Jarmarky

Informace pro prodejce v celodřevěných stáncích

Informace k elektronické aukci na pronájem celodřevěných prodejních stánků na akci "ADVENTNÍ ZLÍN 2022".

Aukční síň bude pro registrace účastníků aukce otevřena od 26. 9. 2022 od 12:00 hod.

Elektronická aukce proběhne v pondělí 10. 10. 2022 ve 12:00 hod.

Plánek náměstí Míru s nákresem rozmístění celodřevěných stánků. Stánky jsou rozděleny do dvou kategorií (dražebních skupin):

  • velké celodřevěné stánky o půdorysném rozměru délka 3.400 cm x šířka 1.800 cm za vyvolávací cenu 42 000 Kč/stánek, tj. 1 500 Kč/den (v plánku náměstí jsou číslovány červeně). Upozornění - stánky č. 1 a č. 2 nejsou předmětem výběrového řízení.
  • malé celodřevěné stánky o půdorysném rozměru délka 2.550 cm x šířka 1.500 cm za vyvolávací cenu 33 600 Kč/stánek, tj. 1 200 Kč/den (v plánku náměstí jsou číslovány modře).

Každý účastník může soutěžit o libovolný počet stánků, může však získat do nájmu maximálně 3 stánky, z toho maximálně 2 v jedné kategorii, tzn. v jedné kategorii 2 ks a v druhé kategorii 1 ks. Účastník bere na vědomí, že v případě, že zvítězí v aukci u více než 3 stánků, je povinen vzít stánky s nejvyšší nabídkou.

Jako první účastník vyplní Žádost o účast v e-aukci, následně mu bude doručena Přihláška.

Po vyplnění Přihlášky, ve které si zvolíte své přístupové jméno a heslo, Vám bude zaslán desetimístný klíč. S těmito přístupovými údaji se můžete přihlásit do elektronické schránky na adrese https://aukce.proebiz.com.

Info o jistotě:
Podmínkou účasti zájemce o pronájem celodřevěného prodejního stánku při tomto výběrovém řízení realizovaném formou veřejné elektronické dražby je seznámení se s podmínkami Nájemní smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami a složení jistoty ve výši 5.000 Kč na účet 3434912/0800 – depozitní účet města vedený u České spořitelny pro tyto účely pod variabilním symbolem = IČO, v případě nepodnikající FO prvních šest čísel rodného čísla. Jistotu lze složit jen a pouze na tento účet, a to jedině bankovním převodem. Důkazem o proběhlé platbě bude vložení scanu potvrzení o převodu do Příloh v dražební síni.

Jistota musí být na uvedený účet složena a doložena potvrzením o převodu do 10. 10. 2022 do 10:00 hodin. Zájemci, kteří nesplní tuto podmínku, budou před zahájením dražby z výběrového řízení vyřazeni.

Pokud nebude variabilní symbol řádně vyplněn, nebude realizovaná platba považována za složenou jistotu.

Zájemci, který v dražbě nezíská pronájem ani jednoho stánku, bude jistota vrácena v plné výši nejpozději do 14 dnů od vyhodnocení soutěže. Zájemci, který v dražbě získá pronájem stánku, bude jistota vrácena dle ujednání v Nájemní smlouvě. Za dobu od složení jistoty do uplynutí lhůty k jejímu vrácení nemůže zájemce uplatňovat vůči městu Zlínu nárok na příslušenství z jistoty přirostlé za toto období. Jistota bude zájemci vrácena na účet, ze kterého byla zaslána.

Poskytnutá jistota připadne městu Zlínu:
a) odstoupí-li zájemce od nejvyšší cenové nabídky, resp. od všech svých nabídek,
b) neuzavře-li zájemce, jehož nejvyšší cenová nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší, Nájemní smlouvu do 15 dnů od doručení výzvy k podpisu této smlouvy,
c) nezaplatí-li zájemce, jehož nejvyšší cenová nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší, cenu za pronájem stánků do 15 dnů po uzavření Nájemní smlouvy,
d) k úhradě závazků po splatnosti, vyplývajících z nájmu stánku, dle Nájemní smlouvy, uzavřené s nájemcem.

Dokumenty ke stažení ze složky Informace pro prodejce v celodřevěných stáncích - související soubory

Harmonogram e-aukce AZ 2022.pdf

0.27MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace pro prodejce alkoholu AZ 2022.pdf

0.32MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru