Jiří Kadeřábek - odpovědi na dotazy

Dotaz č. 1

Datum: po 16. 1. 2012, 9.03 hod.
Email: nsk@post.cz

Dobrý den,
zeptám se Vás stejně jako Vaší předchůdkyně - domníváte se, že realizace výsledků architektonických soutěží na rekonstrukci spodní části Gahurova prospektu a podchodu na náměstí Práce vylepší vzhled Zlína v duchu tradic jeho kvalitní architektury? Nebylo by lépe přiznat, že vítězné návrhy těchto dvou soutěží jsou podprůměrné a buď uspořádat nové soutěže nebo použít nesrovnatelně kvalitnější návrh A.I.Design?

Děkuji za vyjádření
Petr Holeček

Odpověď:

Dobrý den pane Holečku,

jsem velmi rád, že máte zájem o dění ve městě.
K vaší otázce – ano, jsem přesvědčen, že vítězné návrhy na rekonstrukci a revitalizaci podchodu, Gahurova prospektu a parku Komenského jsou kvalitní a plně odpovídají duchu zlínské architektury. Svědčí o tom, že je tak vyhodnotily největší kapacity české architektury při veřejné soutěži. A ta, jak jsem přesvědčen, je jedinou zárukou kvalitního výběru.

Jiří Kadeřábek

Dotaz č. 2

Datum: po 16. 1. 2012, 9.55 hod.
Email: hastam@zl.ipex.cz

Dobrý den pane Kadeřábek,
na rozdíl od dob cca před 20-ti lety, mne nenechává vývoj ve státě, potažmo v našem kraji a obci klidným, obzvláště ve spojení s krizovým vývojem...
Myslím (a jsem o tom dokonce přesvědčen), že klíčovou otázkou bytí a nebytí je úpadek výroby, zpracovatelského průmyslu a zemědělství za poledních 20 let. Nahradil ho masivní dovoz zboží, realizovaného v cizích obchodech.....V této souvislosti si dovoluji předložit Vám několik otázek:

 1. Jaký máte názor na nutnost, zcela razantní obnovy regionálního průmyslu, zpracovatelského průmyslu, zemědělství a obchodu, co pro to dělá město, kraj a co můžeme pro to udělat my...?
 2. Stran korupce-jaký máte názor na zadávání veřejných zakázek, přímo našim určeným a zkušeným firmám za předem a veřejně stanovených podmínek. Dříve dodávaly státu jen naše firmy a prostor pro korupci byl téměř nulový. Zářným příkladem je dnes aktuální nákup vozů pro SúS- dříve Tatry a Liazky-jezdí dodnes..., dnes Iveco, Mercedes ...a tisíce dalších příkladů!
 3. Jsem přítelem historie, tradic a folklóru....nicméně si myslím, že vysoká investice do nového muzea, je mírně řečeno předčasná a tuto bych spíše věnoval na vytvoření provozu a poloprovozů v daném místě va spolupráci s vybranými, perspektivními firmami, které ještě drží tradiční výrobu a řemesla, která zde byla po desetiletí a dnes zkomírají...Jak dlouhu vydrží bez vzájemné podpory? pokud bude ve Zlíně prosperita velkých firem...pak můžeme věnovat část výnosů na kulturu, výstavbu silnic a dálnic...dělat to naopak je myslím risk a hazard...Jaký je Váš názor?

Možná, že by nebylo marné do důledku plnit, stále aktuální baťovské heslo ve smyslu: "Bouráme minulé století, budujeme nový Zlín."
Dekuji za vyslyšení s pozdravem Štěpán Rak- HASTAM, Štípa

Odpověď:

Dobrý den pane Raku,

máte naprosto pravdu – za posledních dvacet let se v naší společnosti mnohé diametrálně změnilo. A nejen v naší společnosti, ale i ve světě. Ta všemi zmiňovaná globalizace však podstatně ovlivnila i naše město. Bohužel, u nás patrně k horšímu – převratné změny jej zasáhly kolapsem SVITU, ZPS a dalších firem, které udávaly ráz Zlína a živily většinu obyvatel okolí. Co s tím?

 1. Prostředky města i kraje jsou, zvláště v této době, velmi omezené. Bojím se, že nějak významně se ani "v lepších dobách" na zásadnějších změnách podílet nemohou. Asi těžko očekávat, že by město či kraj samy zahájily nějaké nové výroby atd. Mohou a musí však vytvářet podmínky pro podnikatele, kteří mají o zahájení či rozšíření výroby zájem. Jsou to například dopravní dostupnost výstavbou dálniční sítě či budováním průmyslových zón. A samozřejmě, musí se snažit zlepšit kvalitu života obyvatel celého regionu. Byl bych rád ( a chci to i navrhnout), kdyby se co nejrychleji započala diskuze mezi městem a místními podnikateli o tom, co jim ve Zlíně chybí k dobrému podnikání, mezi městem a studenty UTB o tom, proč studenti odcházejí ze Zlína pryč a co může město udělat pro to, aby je tu udrželo.
 2. Já jsem přesvědčen, že už žádní čistě čeští výrobci v těchto komoditách vlastně nejsou. Firmy, které uvádíte, jsou vlastněny zahraničními majiteli (opět ta globalizace!). Podle mého názoru je jedinou cestou proti korupci otevřená soutěž s jasnými pravidly, jasným vyhodnocením a samozřejmě, veřejně přístupná na internetu. Veřejně přístupná tak, aby z ní bylo vidět zadání, vyhodnocení vítěze, skutečný průběh (např. stavby) a výsledná cena.
 3. Pokud Vašemu dotazu dobře rozumím, ptáte se na tzv. Baťův institut ve 14. a 15. budově. Jedná se o investici Zlínského kraje, ne města. Ano, i já často slýchám, že prostředky do ní vložené, mohly být použity vhodněji. Nutné je však říci, že tento projekt vznikal v době, kdy byl náš stát i kraj v úplně jiné finanční kondici. Doufám, že se vše zlepší a všichni se budeme radovat z krásných nových budov v Baťově areálu.

Přeji Vám hodně optimismu
Jiří Kadeřábek

Dotaz č. 3

Datum: po 16. 1. 2012, 12.23 hod.
Email: jiri.tkadlcik@tiscali.cz

Dobrý den, město opravilo za nemalý peníz Malou scénu, ale prostor pod ní vypadá hrozně. Je-li to městský pozemek, přemýšlí město o jeho úpravě? Není-li, má možnost nějak působit na "zkulturnění" této plochy? Děkuji za odpověď a přeji hezký den. Jiří Tkadlčík

Odpověď:

Dobrý den,

ani mně není jedno, v jakém stavu jsou některé lokality ve Zlíně. Podchod, park Komenského, Gahurův prospekt, tržiště, nádraží ČD atd. Je toho hodně, co nám předešlá radniční garnitura zanechala a to byl také důvod, proč ji naše hnutí M.O.R. kritizovalo. Vždyť za to, co se do KUC a koupaliště na Jižních svazích investovalo, mohl být Zlín "pozlacený".
Abychom zkulturnili prostor pod Malou scénou, zadali jsme a máme vytvořenu architektonickou studii řešení – jedno či dvoupodlažní podzemní parkoviště pro samotnou Malou scénu a obyvatele okolních domů. Bohužel, bojím se, že na realizaci nebudeme mít v blízké budoucnosti dost finančních prostředků. Možná, že se však najde soukromý investor, jenž ji pomůže řešit. Něco podobného se připravuje (doufám, že i vyjde) v centru Zlína.
Pokud budete mít zájem, můžete se na studii ke mně přijít podívat.

Mějte se pěkně
Jiří Kadeřábek

Dotaz č. 4

Datum: po 16. 1. 2012, 13.00 hod.
Email: jaromirmb@seznam.cz

Dobrý den,
Při rekonstrukci silnice I/49 došlo v rámci stavby k zaslepení výjezdu ulice 3.května v její západní části - křižovatce U mlýna.
Domníváte se, že by bylo technicky možné rozšíření současného výjezdu od konce protihlukové stěny směrem na západ, pokud možno až k výhybně vzdálené cca 50m, na tuto by navázala. Vyřešily by se tak konfliktní situace při výjezdu a vjezdu vozidel v ulici. K těmto dochází pokud vozidla odbočující z Tř. 3. května nebo Zahradní ulice zajíždí do ul. 3. května a střetnou se v křižovatce či její blízkosti, při opravách inženýrských sítí apod.


Za odpověď Vám děkuji.
Jaromír Bařina

Odpověď:

Vážený pane Bařino,

na Váš dotaz dnes nejsem schopen dát uspokojivou odpověď. Jedná se o problém, který musí být konzultován s kompetentními odborníky. Velmi se totiž bráním nabízet odmítat či potvrzovat nějaká dopravní řešení, která nejsou odborně podložena.
Odpověď Vám zašlu na váš mail později.

Děkuji za pochopení
Jiří Kadeřábek

Dotaz č. 5

Datum: po 16. 1. 2012, 17.18 hod.
Email: Zdenek.Nevrivy@seznam.cz

Vážený pane náměstku, rád bych využil této služby a zeptal se Vás na několik otázek:

 1. Kdy se začne rekonstruovat podchod na náměstí Práce, revitalizovat Gahurův prospekt a park Komenského. Snad jsem slyšel, že by se měl rekonstruovat podchod, ale o ostatních jsem se nic nedoslechl.
 2. Nevím jestli něco víte o tom, jak se vyvíjí připravovaná rekonstrukce obchodní domu Prior. Obchodní dům je v celkem žalostném stavu, proto by mě celkem zajímalo, jak to vypadá s jeho rekonstrukcí.
 3. Moje poslední otázka se týká využití budovy současné knihovny a zámku, když se knihovna a muzeum z těchto budov vystěhují do zrekonstruované 14. a 15. budovy.


Předem Vám děkuji za zodpovězení mnou položených otázek. Nevřivý

Odpověď:

Dobrý den vážený pane,

 1. Vámi uvedené akce úprav centrálních částí města mě teď velmi zaměstnávají – do finále se totiž dostává jejich "papírová" část – dokončování projektů, komunikace s obchodníky v podchodu, stavební řízení, výběrová řízení na dodavatele atd.Pokud vše dobře dopadne, začne revitalizace Gahurova prospektu v červenci 2012, rekonstrukce podchodu a parku Komenského v září 2012. Vzhledem ke složité finanční situaci, ale budeme pečlivě zvažovat průběh financování a možná ještě harmonogram prací přehodnotíme. Na všechny projekty máme sice zajištěny dotace 120 mil. Kč, ale ty obdržíme až po ukončení jednotlivých etap prací. Nemůžeme v žádném případě ohrozit další důležité investice, které máme v plánu – opravy chodníků, opravy mostů, rozšíření parkovacích ploch atd.
 2. Rekonstrukce PRIORU-podle poslední informace předsedy představenstva PRIORu Mgr. Vlka se z důvodů všeobecně neutěšené finanční situace státu odkládá rekonstrukce budovy PRIORu o tři roky, to znamená na rok 2015.
 3. Jak jistě víte, nedávno bylo ukončeno vyhodnocení dotazníkové akce na využití budovy zámku. Jistě také víte, že město získalo budovu soudu a uvolnila se budova Baťova muzea (Dům umění, o stěhování knihovny a muzea jste se již zmínil. Bohužel, žádné definitivní rozhodnutí o využití těchto významných budov Vám dnes nejsem schopen dát. To totiž ještě ani není vše – musíme se také věnovat Baťovu archivu a sbírkám Hanzelky a Zikmunda.


Na konci loňského roku jsme se ve vedení města dohodli, že se k těmto otázkám vrátíme hned počátkem roku a vyhodnotíme všechny nápady a nabídky, které máme. Samozřejmě o tom budeme veřejnost informovat.

Přeji Vám pěkný den
Jiří Kadeřábek

Dotaz č. 6

Datum: st 18. 1. 2012, 7.30 hod.
Email: neuveden

Dobrý den,

jelikož mě ve věci rozšíření zlínského lyžařského svahu zaujalo několik drobností, chtěl jsem vás poprosit, jestli byste je mohl okomentovat či vysvětlit.

 1. Michal Cepek vystupuje jako generální ředitel firmy SPORTHOUSE CZ Corporations s.r.o., která je provozovatelem areálu. Zároveň však není ani jednatelem ani částečným vlastníkem této firmy, přesně ode dne 15.5.2009. Jaký je tedy vztah k této firmě, který svah provozuje?
 2. Podivil jsem se nad skutečností, že předtím byl 100% vlastníkem firmy s velmi podobným názvem, pouze chybělo slovo \"Corporations\": Sporthouse CZ s.r.o. I v poslední zmíněné firmě působil jako jednatel a společník, stejné funkce zastával náhodně ve velmi podobném období i v první zmíněné firmě (nynější provozovatel svahu). Sporthouse CZ s.r.o. pak ale byla \"prodána na Ukrajinu\".
 3. Jste si opravdu jistý, že Změna územního plánu bude sloužit k dobré věci, tedy pro občany města Zlína, a nedojde jen k dalšímu ze zlínských kliček na zákon? Nerad bych, aby to skončilo vytěžením lesa nebo něčím podobným.

Případ sám je podivný v tom, že zlínský svah v nadmořské výšce 400 mnm je tak asi výjimkou, který je na tom finančně dobře - i přes extrémně blbou nehorskou polohu a krátkou sezónu, a tedy si může dovolit zbudovat bobovou dráhu a zbudování 4sedačkové lanovky.

Děkuji i za krátký komentář!
S pozdravem, Tom Dohnálek

Odpověď:

Dobrý den pane Dohnálku,

naše hnutí M.O.R.i naši koaliční partneři podporují a budou podporovat všechny projekty, které nabízejí zřízení či rozšíření sportovních, kulturních či jiných společenských aktivit ve Zlíně. Zároveň však dbáme na to, aby neměly negativní dopady na život obyvatel. K tomu nám také slouží nový územní plán, který všechny významné plochy ve Zlíně reguluje, to znamená, že určuje podmínky, za jakých může být území zastavěno. A ty jsou i pro vámi uvedený lyžařský svah přísné. V době, kdy jsme nastupovali do funkcí a přebírali po našich předchůdcích návrh nového územního plánu, nebyla tato plocha nijak omezena. Na náš návrh jsme k ní doplnili podmínku zpracování územní studie. Studie bude muset být projednána s veřejností a oficiálně zaregistrována a měla by vyřešit složité dopravní i jiné vazby, které by mohly být pro území problematické.
Co se týká pana Cepka a jeho firem, přiznám se, že pokud nejednáme o konkrétních pronájmech či prodejích pozemků, nejsou tyto informace pro nás podstatné a pokud někdy k jednání dojde, určitě si ověříme zda jednáme s odpovědnými zástupci firem.

Mějte se pěkně
Jiří Kadeřábek

Dotaz č. 7

Datum: st 18. 1. 2012, 10.46 hod.
Email: magi68@seznam.cz

Dobrý den pane Kadeřábku, mám jen jednu otázku - jak se Vám líbí Kongresové centrum a koncerty v něm. Děkuji za odpověď Marek Gill

Odpověď:

Dobrý den,

můj subjektivní názor na budovu KUC nerad prezentuji, ale prozradit snad mohu, že ve mně nějaké velké emoce nevyvolává. Ale určitě je dobře, že se o ní ve veřejnosti diskutuje.
Velký problém ale mám s tím, že projekt nebyl vybrán v soutěži a vadí mi také "načasování" stavby. Musím jen zopakovat, co jsem již jednou napsal - je toho hodně, co nám předešlá radniční garnitura zanechala (zanedbaného) a to byl také důvod, proč ji naše hnutí M.O.R. kritizovalo. Vždyť za to, co se do KUC a koupaliště na Jižních svazích investovalo, mohl být Zlín "pozlacený". Bylo to přibližně 400 mil. Kč mimo dotace!

S pozdravem
Jiří Kadeřábek

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '21»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)