Jiří Kadeřábek - odpovědi na dotazy

Jiří Kadeřábek - odpovědi na dotazy

Dotaz č. 1

Datum: po 13. 1. 2014, 9:04
EMAIL: ihs@centrum.cz

DOTAZ:

dobrý den, kolik ještě stihnete zrušit přechodů pro chodce do konce funkčního období? Všechny jsou nebezpečné. Hába

ODPOVĚĎ:

Dobrý den pane Hábo,
Vy patrně narážíte na zrušený přechod na Dlouhé. Ten byl zrušen na základě doporučení Policie ČR jako nebezpečný o čemž svědčí vysoká nehodovost v policejních statistikách. O žádném dalším rušení neuvažujeme a ani neevidujeme podněty ze strany policie ke zrušení.
Nebezpečný a občany kritizovaný byl ale úsek před KUC,ten jsme však vyřešili zřízením zvýšeného prahu a místem pro přecházení.

Jiří Kadeřábek

Dotaz č. 2

Datum: po 13. 1. 2014, 11:55
EMAIL: jaromirmb@seznam.cz

DOTAZ:

Dobrý den pane náměstku.

Při rekonstrukci silnice I/49 došlo v rámci stavby k zaslepení výjezdu ulice 3.května v její západní části - křižovatce U mlýna.

Domníváte se, že by bylo technicky možné rozšíření současného výjezdu od konce protihlukové stěny směrem na západ, pokud možno až k výhybně vzdálené cca 50m, na tuto by navázala. Vyřešily by se tak konfliktní situace při výjezdu a vjezdu vozidel v ulici. K těmto dochází pokud vozidla odbočující z Tř. 3. května nebo Zahradní ulice zajíždí do ul. 3. května a střetnou se v křižovatce či její blízkosti, při opravách inženýrských sítí apod.

Za odpověď Vám děkuji.
Jaromír Bařina

ODPOVĚĎ:

Vážený pane Bařino,
na stavební úpravy v ul. 3. května (řešící rozšíření současného výjezdu a dvě výhybny) je zpracována projektová dokumentace. V současné době probíhá územní řízení. Případná realizace bude možná v příštím roce, je však závislá na finančních možnostech města.

Jiří Kadeřábek

DOTAZ:

Dále by mě zajímalo, zda je pravda, že se nepodařilo vykoupit pozemek na trase budoucí cyklostezky v Malenovicích. Takže část trasy nepovede podle plánu podél Dřevnice, nýbrž ulicí Bezručovou, Tečovskou a před mostem zpět na břeh Dřevnice, dle projektu.
Za odpověď děkuji.

Jaromír Bařina

ODPOVĚĎ:

Ano, to je pravda. Jeden pozemek se nepodařilo vykoupit, proto je trasa vedena kolem prodejny Unicars. Toto řešení považujeme za dočasné, ideální trasa musí samozřejmě v budoucnu logicky vést po břehu Dřevnice. Bohužel majetkoprávně byla situace složitá a nejen v tomto úseku, ale i v dalších. Podobné problémy jsme řešili i na připravované cyklostezce Lešná-Lukov.
Jsem rád, že se po dlouhé a složité přípravě začnou obě části Zlín-Otrokovice i Lešná-Lukov na jaře stavět.

S pozdravem

Jiří Kadeřábek

Dotaz č. 3

Datum: po 13. 1. 2014, 14:42
EMAIL: ivan.kantorek@email.cz

DOTAZ:

Dobrý den,právě jsem zjistil,že se plánuje demolice budovy bývalé měnírny, nyní předprodej jízdenek na okraji parku Komenského. Je to skutečně nezbytné? I drobné a na první pohled nenápadné stavby tohoto druhu (trafostanice, staré benzinky atd) jsou součástí kulturního dědictví města a ve světě je zvykem je chránit. Děkuji za odpověď

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,

jsem přesvědčen, že zrovna tato stavba není tou důležitou součástí kulturního dědictví města. Její dnešní výraz a poloha tomu nenasvědčují. Ustoupí urbanizaci poměrně rozsáhlého území centra města, věřím, že novému a kvalitnímu řešení veřejného prostoru, vzešlého z veřejné soutěže.

Jiří Kadeřábek

Dotaz č. 4

Datum: po 13. 1. 2014, 15:07
EMAIL: jano.kar@seznam.cz

DOTAZ:

Pane Kadeřábek, město Zlínneplní dostatečně funkci jako centrum kraje.
Místo toho, aby se podporoval jeho význam v podpoře podnikání, turist.atraktivity, dopravní dostupnosti aj., radnice je např. proti dostavbě železnice z Vizovic na Slovensko, f. Mitas nemohla výrobu pneumatik rozšířit v areálu Svit, proto ji nakonec realizovala v Tomě Otrokovicích, p. Šperka nemůže uskutečnit své plány na lyž.svahu atd.
Nebo si myslíte, že radnice dělá maximum proto, aby prestížZlína rostla ? K.J.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,
Dovolte, abych se vyjádřil k jednotlivým bodům Vaší otázky :

 1. Podpora podnikání – v loňském roce jsme vytvořili přehled všech lokalit vhodných pro podnikatelské aktivity a navázali spolupráci s CZECHINVESTem, zprostředkujícím kontakty na zahraniční podnikatelské subjekty. Také jsme připravili dokument STRATEGIE 2020, v němž jsme formulovali záměry města do budoucnosti ve všech oblastech života
 2. Turistické aktivity – mezi priority, které jsme si při našem nástupu na radnici dali, patří i zlepšení neutěšeného stavu města a myslím, že se nám to daří. Opravy chodníků, komunikací, popř. rekonstrukce Mariánského náměstí ve Štípě, či revitalizace Gahurova prospektu atd. určitě zlepšují "image" města. Mezi významné turistické cíle určitě patří ZOO Lešná, která se již 3 roky po sobě stala druhou nejnavštěvovanější zoo v ČR. V letošním roce dokončíme revitalizaci podchodu a Parku Komenského a novými cyklostezkami propojíme Zlín s Lukovem a Otrokovicemi.
 3. Dopravní dostupnost – v loňském roce byla dokončena rekonstrukce centrální komunikace I/49, která město připojila k dálnici u Otrokovic. V letošním roce snad přes všechny těžkosti započně stavba prodloužení rychlostní komunikace R49 z Hulína do Fryštáku a projektuje se přivaděč z Fryštáku do Zlína. Během několika týdnů bude zahájeno výběrové řízení na projektanta dokumentace k akci Obchvat Zálešné a výběrové řízení k akci Dopravní generel města Zlína – komplexního řešení všech druhů dopravy. Máte pravdu – radnice je skutečně zásadně proti prodloužení železniční dopravy z Vizovic na Slovensko, ale naopak ve spolupráci s Krajským úřadem ZK spolupracuje a velmi usilovně tlačí na Ministerstvo dopravy a SŽDC ( Správa železniční dopravní cesty) pro urychlení přípravy Rekonstrukce a elektrizace trati z Otrokovic do Vizovic. Aktivity v areálu SVITu – bohužel, městu tady patří většina komunikací, ale pouze jediná budova. To znamená, že náš vliv na aktivity firem je zde minimální
 4. Svah – vedení města několikrát deklarovalo svůj pozitivní vztah k projektu rozšíření lyžařského svahu a dalších aktivit. Bohužel, záměr skončil díky nesplnění některých zákonem vyžadovaných požadavků, které vyhodnocují orgány státní správy na něž my, jako samospráva města, nemáme, ani nemůžeme mít žádný vliv.

Jiří Kadeřábek

Dotaz č. 5

Datum: po 13. 1. 2014, 23:10
EMAIL: tommyx09@gmail.com

DOTAZ:

Dobrý den,

 1. 1.Protože se zajímám o dění v mém městě měl bych tu pár otázek.Zajímalo by mě jak to vypadá s elektrifikací na trase Otrokovice-Zlín- Vizovice a následná výstavba budovy nádraží veZlíně. Vím, že tam byly nějaké termíny pro dotaci, ale už jsem se nedozvěděl jak to dopadlo a proto se ptám na aktuální situaci.
 2. Dále bych se chtěl zeptat na linku MHD číslo 38, která zajíždí do areálu Svitu. Konkrétně na řešení parkování na trase. Především v oblasti u budovy Max32 (česká pošta) a v ulici Kvítková. Jednoznačně podporuji tuto linku, ale příjde mi, že na uvedených ulicích je přeplněno zaparkovanými auty a pro autobus je cesta poměrně obtížná. Dotaz tedy zní: plánuje se úprava/výstavba parkovacích míst tak aby pro MHD bylo pohodlné zajíždět na tyto lokality? Další má otázka je k celkovému řešení dopravní situace veZlíně. Poslední dobou více než dřív si všímám, že ve špičce je centrum ucpané a to zejména v lokalitách Náměstí práce, Školní, Dlouhá. I v mém bydlišti se poměrně radikálně zvýšil počet zaparkovaných automobilů a domnívám se, že to bude jen horší. Je nějaké řešení do budoucna jak ulevit dopravě v centruZlína?
 3. Moc se mi líbí „znovuožívání“ bývalého továrního areálu Svit, ale když procházím tak mi vadí vzhled budovy číslo 13. Okolní budovy jsou krásně zrekonstruované (12, 14, 15, 22, 23) nebo výstavba nových budov „Fabrika“, ale „13ka“ nic. Kdo má budovu číslo 13 ve vlastnictví, případně plánuje se v budoucnu její rekonstrukce aby byla východní část Svitu kompletní?
 4. Neplánuje se něco provést s autobusovým nádražím? Pokud ano je nutné aby bylo tak veliké a nebylo by lepší například část nahradit dalšíma parkovacíma místama?
 5. Další můj dotaz se týká zimního stadionu Luďka Čajky. V minulém roce se jednalo o převodu stadionu na město a následná větší rekonstrukce. Zajímalo by mě v jakém stádiu se projekt nachází a případně nějaké bližší informace k rekonstrukci.Další mé dotazy jsou lehčí:Co si představujete, že by mělo vzniknout na místě bývalého soudu v centruZlína? Budete mít nějaké zvláštní požadavky?
 6. Jak se daří sehnat peníze na rekonstrukci Domu umění a kdy by mohla započít její rekonstrukce?
 7. Angažovalo se nějak město ohledně neuskutečněného rozšířenízlínského lyžařského svahu?
 8. Možná trochu palčivější otázka: není v plánu aquapark veZlíně? Můj osobní názor na koupaliště Panorama je takový, že ano (vzhledem k přeplněnosti koupaliště Zelené), ale mnohem raději bych tu viděl celoroční aquapark. Nejsou například lázně prodělečné?
 9. Jaké jsou předběžné plány/vize radnice co se týče projektů na následujících několik let a nezmínil jsem to tu?

Omlouvám se za obsáhlejší dotazy, ale opravdu mě zajímá dění ve městě a jsem velmi rád, že se rekonstrukce Svitu, parků, podchodu, chodníků a dalších blíží ke zdárnému konci a doufám, že snaha radnice ke zpříjemnění života občanů bude pokračovat i v dalších letech.

S pozdravem
Tomáš Polčák

ODPOVĚĎ:

Dobrý den pane Polčáku,

na některé Vaše otázky jsem již odpověděl v předešlém dotazu. Ale postupně:
1. železnice – v květnu 2012 získal investor SŽDC územní rozhodnutí na úsek železnice Otrokovice – Zlín.

Bohužel tehdy byla součástí procesu přípravy i Studie proveditelnosti (zjednodušeně ekonomické vyhodnocení stavby, vypracované firma SUDOP), která však nebyla Ministerstvem dopravy akceptována. Po několika jednáních se Zlínským krajem, Ministerstvem dopravy a SŽDC byl deklarován všemi zúčastněnými velký zájem o tuto stavbu (ministerstvo potvrdilo, že akce je prioritní pro rozpočtové období EU 2014-2020) a začala se připravovat studie nová, která však zohledňuje komplexní železniční dopravu kraje a zabývá se celým úsekem z Otrokovic do Zlína. Stavba bude řešit nejenom elektrifikaci, ale i snížení vibrací a snížení hluku železnice. Její součástí by byla i výstavby pro Zlín důležité tzv "Prštenské příčky" (mimoúrovňové propojení Prštného s I/49 východně od INTERSPARU) a výstavba nové nádražní haly ČD. Samozřejmě, bude se jednat o akci v řádově miliardách korun, proto bude využito financí z Evropských fondů. Termín zahájení je teď však těžké odhadnout.
2. Linka 38 a doprava – jak jsme již občany informovali, jedná se o zkušební provoz, který bude vyhodnocen z hlediska kapacity, četnosti spojů, umístění zastávek i zajíždění do zastávek
Pro řešení dopravy automobilové, MHD, cyklistické i v klidu (parkování) připravujeme podle zadání dopravních expertů koncepční materiál Dopravní generel města. Ten připraví podklady pro dopravní řešení i stavby.
3. Areál SVIT – i my jsme rádi, že se do východní části SVITu začíná vracet život. Bohužel, nebo bohudík je však pouze v rukou soukromých vlastníků budov, v jakém stavu jsou. Město (resp. Stavební úřad magistrátu) může zasáhnout až v případě, kdy stavby ohrožují okolí či obyvatele. Budova 13 patří firmě PMT REAL a.s.
4. Autobusové nádraží – bohužel, autobusové nádraží, stejně jako vlakové nepatří městu. S vlastníkem autobusového nádraží (BENT holding) připravujeme schůzku, abychom se dozvěděli, jak si vlastník další budoucnost nádraží představuje.
Vlakové nádraží patří Českým drahám. Jeho budoucnost závisí na rekonstrukci železnice (viz odpověď výše). Jen pro informaci – nová výpravní budova by měla být několikaposchoďová, výpravní část pro cestující i obsluhu bude v přízemí, další patra budou parkovací.
5. Stadion L.Čajky – celá tato záležitost je, pokud je mi známo, zatím ve stadiu úvah a prověřování možností. Toto je ale v gesci pana primátora, který nás, ale i veřejnost bude jistě o nějakém konkrétním posunu informovat
6. Soud – budova soudu je pro naše město, které příliš neoplývá historickými budovami, jistě významná. Bohužel, v souvislosti se stěhováním muzea a knihovny do 14. a 15. budovy SVITu, jsme byli nuceni rychle řešit i využití zámku a bývalé knihovny a přiznám se, že pro soud jsme zatím smysluplné využití nenašli. Dokonce jsme jej dvakrát nabídli k prodeji, ale bez valného výsledku. Nicméně budova ještě stojí a stále doufám, že se najde někdo, kdo její potenciál využije. A třeba na to, co v ní původně bylo – pivovar. Samozřejmě, pokud by došlo k přestavbě, bude do ní jistě mluvit památková péče a jistě bude požadovat splnění svých regulativů.

Památník T. Bati – v současnosti se dopracovává studie rekonstrukce včetně projednání s dotčenými orgány, v polovině roku by mohlo proběhnout výběrové řízení na projektanta a příští rok i stavební řízení. To znamená, že v průběhu příštího roku by mohla být rekonstrukce připravena, nicméně musíme současně i zajišťovat potřebné finance a to hovoříme možná o 60 mil. Kč. Věříme, že se nám podaří využít některých dotačních titulů, protože z vlastních prostředků příspěvků a darů sponzorů památník neopravíme.
7. Svah – ano, orgány samosprávy záměr podpořily mimo jiné tím, že došlo mezi námi a investorem k dohodě týkající se pozemků nutných k rozšíření aktivit nebo tím, že byla celým zastupitelstvem schválena změna územního plánu v této lokalitě. Ostatní viz předcházející dotaz.
8. Aquapark – pokud vím, obecně se na bazény a koupaliště všude doplácí – města je dotují a ne málo.
Myslím, že o případném aquaparku se mělo intenzivně hovořit tehdy, když se připravovalo koupaliště Panorama za 100 mil. Kč!
9. Plány – pokud se týká mých kompetencí, byl bych rád, kdyby se připravily (architektonické soutěže) a zrealizovaly rekonstrukce tržiště Pod Kaštany, Náměstí Práce a Náměstí Míru,kdyby se povedlo najít vhodné využití budovy soudu a kdybychom se zbavili nešťastného torza na Jižních Svazích, o němž se usilovně jedná. Jsem přesvědčen, že se v příštím volebním období podaří zrekonstruovat Památník T.Bati a zahájí se rekonstrukce a elektrifikace železnice, jako jedna z podstatných opatření ve zlepšení dopravní situace ve městě.
A samozřejmě by se mělo intenzivně pokračovat v opravách komunikací a chodníků nejen centra, ale i místních částí města.


Jiří Kadeřábek

Dotaz č. 6

Datum: út 14. 1. 2014, 9:23
EMAIL: sek@dvi.cz

DOTAZ:

VeZlíně je běžnou kratochvílí porušování Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, §25 ods.(3): \"Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy\". Nejenže to prání běžnému provozu, ale púsobí to komplikace vozidlům HZS. Kolikrát jste intervenoval jako radní za dopravu obě policie, aby konaly proti těmto přestupkům?

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,
Několikrát měsíčně vedeme intenzivní a pravidelná jednání s městskou policií, kde řešíme operativní problémy i koncepčnější záležitosti právě s ohledem na bezpečnost provozu, parkování apod. Obecně není situace s parkováním ve Zlíně uspokojivá. Je to zejména z důvodu prudkého rozvoje motorizace v devadesátých letech a nedostatečně dimenzovaných parkovacích ploch během výstavby v minulosti. Každý rok realizujeme nová parkovací místa, bohužel, v některých lokalitách již další rozšiřování parkovacích ploch nepůjde. Poptávka je ale tak vysoká, že dle mého osobního názoru se bez přísné regulace (např. zóny a plošná zpoplatnění ) v budoucnu neobejdeme.
Jiří Kadeřábek

Dotaz č. 7

Datum: út 14. 1. 2014, 9:57
EMAIL: cez@hotmail.cz
--------------------------------

DOTAZ:

Dobrý den

1) Jak to vypadá se stavbou R49 z Hulína do Fryštáku ?
2) Kdy se začne fyzicky pracovat na přívaděči z Fryštáku do Zlína ?
3) Kdy bude dokončena celá cyklostezka Zlín - Otrokovice ?
4) Kudy povede cyklostezka podél zahrady Lešná Zoo ? Je tam chodník pro pěší a z druhé strany silnice je dům.
5) Kdy bude otevřena a zprovozněna nová točna trolejbusů Antonínova ?
6) Co bude na místě nynější točny Sportovní Hala ?
7) Kdy se začne opravovat ul.Mostní a zbavíme se té hrozné dlažby ?
8) Kdy bude upraveno napojení silnice z ul. Mostní na ul.Březnickou ? Už je to slibováno několik let a pořád nic.
9) Není doufám plánován semafor na ul.Dlouhá x ul.Kvítková (za zrušený přechod)
10) Není v plánu něco udělat s podjezdem na Dlouhé ?
11) Kdy se začne s opravou a elektrifikací Železniční tratě Otrokovice-Zlín ?

Děkuji Lukáš

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,
1. R49 - investorem této akce je ministerstvo dopravy prostřednictvím servisní organizace ŘSD. Dle jejich posledních vyjádření se obnovuje dílčí stavební povolení. Zda bude stavba zahájena ještě letos podle našich posledních informací není jisté.
2. Přivaděč- investorem této akce je stát – ŘSD (úsek Holešov Fryšták-Kostelec) a Zlínský kraj - prostřednictvím příspěvkové organize ŘSZK (úsek Kostelec-Kaufland). V současné době probíhají práce na dokumentaci a dle posledních vyjádření kompetentních pracovníků se stále řeší stanovisko ministerstva životního prostředí o vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Datum realizace si netroufám odhadnout, nicméně je naší snahou řešit obě akce (prodloužení R49 a přivaděč) současně.
3. Cyklostezka - úsek propojující Otrokovice a Zlín je nyní ve finále příprav, v současné době probíhá hodnocení nabídek výběrového řízení. Předpoklad realizace je v průběhu tohoto roku.

4) Kudy povede cyklostezka podél zahrady Lešná Zoo ? Je tam chodník pro pěší a z druhé strany silnice je dům.

Cyklostezka povede souběžně s komunikací Lukovská, od hlavního vchodu do zoo podél její zdi. U zadního sezónního parkoviště přejde na druhou stranu komunikace. Současně s výstavbou cyklostezky bude rekonstruována i samotná komunikace. Projektant Vámi uvedený problém vyřešil, je schválen stavebním úřadem. V případě zájmu je dokumentace k nahlédnutí na odboru dopravy.

5) Kdy bude otevřena a zprovozněna nová točna trolejbusů Antonínova ?

Točna Antonínova je vysoutěžena a smlouva se zhotovitelem je podepsána. Dokončení předpokládáme ke konci tohoto roku v návaznosti na stavební činnost Univerzity T.B.

6) Co bude na místě nynější točny Sportovní Hala ?

Toto území je velmi cenné a proto si je necháváme jako rezervu pro případné využití v budoucnosti. Do té doby bude fungovat stále jako parkoviště. Na jaře hodláme horní část upravit a parkování rozšířit

7) Kdy se začne opravovat ul.Mostní a zbavíme se té hrozné dlažby ?

Stavba by měla být dokumentačně připravena a povolena v průběhu tohoto roku. Samotná realizace tedy přichází v úvahu začátkem roku 2015. Dlažba bude nahrazena asfaltem.

8) Kdy bude upraveno napojení silnice z ul. Mostní na ul.Březnickou ? Už je to slibováno několik let a pořád nic.

Také tato stavba by měla být připravena a povolena v průběhu tohoto roku. Realizace tedy přichází v úvahu začátkem roku 2015, samozřejmě podle finančních možností města

9) Není doufám plánován semafor na ul.Dlouhá x ul.Kvítková (za zrušený přechod)

V tomto momentě plánován není.

10) Není v plánu něco udělat s podjezdem na Dlouhé ?

Dlouhá ulice je mimo naši kompetenci. Je to krajská komunikace a krajský úřad žádné řešení (i vzhledem k plánované rekonstrukci železnice) neplánuje.


11) Kdy se začne s opravou a elektrifikací Železniční tratě Otrokovice-Zlín ?

Železniční trať Otrokovice – Vizovice má vydané územní rozhodnutí v úseku Otrokovice – Zlín. Dále probíhá aktualizace investičního záměru Studie proveditelnosti), pro potřeby evropské komise. Akci investičně připravuje ministerstvo dopravy prostřednictvím své servisní organizace ŠZDC. Ministerstvo potvrdilo, že akce je prioritní pro rozpočtové období EU 2014-2020. Termín realizace si vzhledem ke složitosti netroufám odhadnout.

Dotaz č. 9

Datum: st 15. 1. 2014, 12:51
EMAIL: Lemont@seznam.cz
--------------------------------

DOTAZ:

Dobrý den,

připadá Vám v pořádku, že do Baťova areálu byla zavedena MHD, aniž by tam byla jakkoliv řešena už tak složitá dopravní situace? V areálu nejsou dobudovány chodníky, parkovací místa... Vypadá to, že město jde až podezřele na ruku investičním zájmům společnosti Cream. Jaké jsou tedy další plány města z hlediska dopravní infrastruktury v areálu?

Díky za odpověď

Filip Kučera

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,
ano, jsme přesvědčeni, že zavedení linky mělo smysl. Propojuje totiž nejen Krajskou nemocnici T.Bati s poliklinikou a nemocnicí Atlas, ale obsluhuje i úřady a firmy v jejich blízkosti. O její prospěšnosti nás přesvědčuje i obsazenost spojů.
Dopravní situace v areálu opravdu není ideální, připravujeme však rekonstrukci komunikace J.A. Bati včetně parkovacích míst podél ní. Pokud bude příznivá finanční situace města, měla by rekonstrukce proběhnout v roce 2015.
Jiří Kadeřábek

Dotaz č. 10

Datum: st 15. 1. 2014, 13:37
EMAIL: jarmila.frelichova@seznam.cz

DOTAZ:

Mam prosim dotazy ohledne rozsahleho zavedeni jednosmerek na Lesni ctvrti:
1.Proc nebyli informovani vsichni obyvatele teto oblasti primo do schranek formou pisemneho sdeleni o zmenach.Proc nebylo i upozorneni v magazinu MMZ.
Podle obcanu bylo upozorneni na zmeny nedostacujici.
2.Proc bylo zavedeno zjednosmereni v takto sirokem rozsahu?
3.Kdo z obcanu si zadal takto siroky zasah a kdo z obcanu dal podnet k tomu, aby byla cela oblast zjednosmernena.
4.Mohu jako obcan bydlici v teto oblasti videt konkretni stiznosti,pripominky technickych sluzeb, zachranneho systemu atd..na spatny prujezd touto oblasti?Mohu videt pozadavky techto instituci na zjednosmerneni ?
5.Jak a na zaklade jakych udaju bylo provedeno zjednosmerneni?jaka byla provedena pozorovani a jak a kde byl monitorovan provoz v teto oblasti PRED zavedenim jednosmerek?
Mohou tyto udaje videt i obcane ?
6.Jak a na zaklade jakych udaju se bude vyhodnocovat zavedeni jednosmerek? Udajne je 6 kriterii pro toto vyhodnoceni, mohli by se obcane dozvedet konkretne tato kriteria a uvedte je prosim.
7.Budou obcane seznameni s hodnocenim provozu jednosmerek?Ne ale vseobecne systemem, ze nekde se situace sklidnila ,dale nyni jsou komunikace prujezdne a je zajisten bezproblemovy prujezd vozidel svazejici odpad. Napr. v dolni casti ulice Prikra je situace mnohem horsi a rizikovejsi a i jinde, pak tedy v souctu oproti nekde nejakemu zlepseni je vysledek nulovy.Vetsi problemy pri prujezdu vozidel svazejich odpad jsou po zavedeni jednosmerek.A to i dle bezneho vizuelniho pozorovani.Ptal se nekdo primo pracovniku Technikych sluzeb, tech, kteri jsou v terenu, jak jim jednosmerky vyhovuji a nebo bylo rozhodnuto dle teorie? A nebo bylo rozhodnuto podle okruhu lidi, kterym toto zavedeni vyhovovalo nejvic a taky podle toho smery jednosmernych ulic vypadaji?!
8.Proc se u jednosmerek vsude uvadi termin nahoru-dolu?Je zde nejaka zasada pro uplatneni jednosmerek z duvodu svazitosti,zejmena pri urceni jeich smeru po svahu nahoru a nebo ze svahu dolu?
9.Jaká šířka pro silnici je stanovena pro to, aby mohla zůstat v obou směrech průjezdná, jak bylo zdůvodněno v některych případech, kdy zůstaly ulice průjezdné podle původního stavu.
10.V pripade, ze je nutne vsechny cesty o urcitych rozmerech zjednosmernit a nebo takto legalizovat parkovani v nich,tak jak bylo zduvodneno v oblasti Lesni ctvrt kdy takto budou zjednosmerneny i vsechny zbyvajici silnice se stejnymi parametry v cele oblasti Zlina ?
Dekuji za opovedi
J.Frelichova

ODPOVĚĎ:

Ke  zjednosměrňování komunikací  budeme postupně  přistupovat v lokalitách, které to umožňují, a kde jsou    opakovaně problémy s průje zdností a  bezpečností silničního provozu.

Jiří Kadeřábek

Dotaz č. 11

Datum: st 15. 1. 2014, 14:55
EMAIL: jarmila.frelichova@seznam.cz

DOTAZ:

V oblasti Lesni ctvrt jsou obrovske problemy po zavedeni jednosmernych ulic ve velkem rozsahu a proto vyuzivam teto prilezitosti a pripojuji dalsi dotazy ohledne teto problematiky.
11.Na diskusnim foru MMZ je hodne dotazu ohledne jednosmerek a nikdo na ne v nekterych pripadech neodpovida. Je to nedostatkem casu a nebo kompetencemi a nebo je diskusni forum natolik volne, ze se zde odpovida obcanum jen na vybrane dotazy?Je diskusni forum urcene i k tomu, aby obcane odpoved dostali?
12.Proc doposud nebyla opravena z duvodu hlucna ulice Slovenska, proc uz davno nebyl vymenen nevyhovujici kostkovy hlucny zulovy povrch?Lide zde zadaji o zmenu nekolik let a vyhoveno jim nebylo!
13.Proc nebyla provedena stavebni priprava pred zahajenim jednosmerek na LC?Napr ulice Kriva je uz z horni casti natolik propadla a hrbolata a tim nevyhovujici, ze se ji vsichni ridici pokud mozno vyhnou a prejezdy veskere dopravy se tim vice po zavedeni jednos.provozu soustredily do urcitych ulic! To same ulice Slovenska, ridici radeji prejizdeji po ulci Prikra a ta je pretizena.
14.Proc uz davno nebylo postaveno parkoviste u Male sceny a je pravda, ze je toto zadano soukrome firme?tak potom je toto zadani dobre pro byznys, ale ne pro obcany !
15.Proc nebylo provedeno planovane zpevneni a oprava silnice Lesni ctrt I. v jeji horni casti uz pred zahajenim noveho jednosmerneho provozu v cele oblasti LC? Tak dojde k dalsimu zatizeni obcanu a provozu tim, ze lide nebudou mit v jednosmerkach moznost volby dostat se vubec do sveho bydliste a opet bude jednostranne zatizena jen urcita oblast.
16.Kdy bude realizovana planovana svetelna krizovatka Slovenska ulice x Stefanikova?
17.Planujete vyhovet pozadavkum obcanu, kteri zbytecne prejizdeji cely smer od Priluku a nemohou se dostat nahoru na Lesni ctvrt a smer Gymnazium?Kdy otevrete konecne nejaky smer vzhuru od ulice Stefanikova, aby ridici nemuseli vse zbytecne objizdet a nekolik km denne navic ?
18.Uvazuje se o udajnem otoceni jednosmerky na ulici Kriva a z jakeho duvodu?
19.Kdy bude otocena jednosmerka v ulici Pod Skolou do puvodniho stavu a proc byla vlastne zmenena,kdyz uz takto byla nekolik let a provoz takto byl zauzivan?
20.Kdy bude v problemovych mistech nainstalovana znacka s minim.rychlosti? V jednosmerkach nekde auta projizdi rychlosti i 60-80km/hod.
21.Proc je stezovatelum ohledne jednosmerek odpovidano ze str.MMZ, ze jde vlastne jen o zkusebni provoz a vse bude reseno?Kdy to bude tedy reseno a je provoz zkusebni, jak to bylo avizovano i na jinych mistech ?
22.Lide pozaduji dodatecne sezeni s odpovednymi zastupci MMZ k jednosmerkam, uvazujete o tom?
23.V regionalnim zpravodajstvi CT byla zverejnena zprava s titulkem, Brnu pomohly zavory,Zlinu jednosmerky, mysleno smerem k problemu s parkovanim.Dale ze byli lide pokutovani v oblasti LC a temito jednosmerkami pokuty odpadly a vse je timto vyreseno! Je toto pravdive ??
dekuji za odpovedi
J.Frelichova

ODPOVĚĎ:

Povinností pracovníků MMZ je odpovídat na vznesené dotazy . Jak jsem uváděl výše , zpoždění odpovědi na dotazy, popř. opomenut í zodpovědět dotaz, není ze strany pracovníků MMZ účelové.

Jiří Kadeřábek

 

Dotaz č.12

Datum: st 15. 1. 2014, 15:09
EMAIL: jarmila.frelichova@seznam.cz

DOTAZ:

Dobry den ,
mam dotaz ohledne uprav na namesti Miru. Bylo slibovano, jak bude namesti Miru krasne, vyuzitelne pro obcany, pripraveno pro aktivni zivot obcanu v teto zone po zbourani bunkove zastavby .
Patm se, proc nebylo ucineno aspon minimum, proc neni v teto oblasti aspon vice lavicek, kdyz v lete si zde neni mozne sednout kvuli obsazenosti tech par lavicek kolem kasny.Sadove - tzv sadove upravy jsou spise z plevelnych rostlin, bez nejake koncepce a tvarovani, coz se tento obrovsky prostor namesti k tomuto primo vybizi.Mohla byt uz davno i nejaka pekna tvarovana zelena stena ze strany od hlavni silnice. I kdyz se k tomuto udajne chysta park Komenskeho, hlavni namesti by melo svou kvetinovou vyzdobou vypadat zcela jinak. I kdyz kvetinova vyzdoba v truhlicich a betonovych prostorach na namesti je krasna, ostatni zustalo temer ladem.
Proc neni vyuzit prostor na volne travnate plose namesti, kde jiz jsou vyznaceny nejake zahony, tak proc nejsou lepe udrzovany a lepe a ozdobne tvarovany a vyuzity pro kvetinovou ozdobu a ne pro skoro plevelne rostliny ? /Mimo okrasne zeli a urcite druhy trav vse prorusta do sebe a nevytavri zadnou kompozici/ Dekuji J.Frelichova

ODPOVĚĎ

Dobrý den paní Frelichová,

Máte naprostou pravdu - náměstí je v neutěšeném stavu. Plně si uvědomuji, jak důležitý a významný prostor to je. A nejenom já i další občané a odborníci. Pokud si pamatujete, několikrát o náměstí proběhly vášnivé diskuze - zda je uzavřít v místě kašny, zda jej naopak nechat otevřené atd.
Bohužel, žádné jednoduché řešení revitalizace náměstí neexistuje. Právě proto, že je tak významné, musí být řešeno architektonickou soutěží, což je ale úkol pro další volební období. Vždyť např. příprava revitalizace Gahurova prospektu, podchodu a parku trvala 3 roky ! Myslím si, že by příští politická garnitura měla soutěžemi řešit i náměstí Práce a tržiště Pod Kaštany.

Ke koncepci a kvalitě zeleně nejsem schopen se objektivně vyjádřit, přeposílám Vám tedy informaci Ing. Divokého, vedoucího odboru městské zeleně:
Prostor na náměstí Míru,který vznikl po odstranění tzv. buňkoviště, byl koncipován jako veřejnosti přístupné trávníky se záhony trvalek a letniček. Snahou při výběru rostlin je co nejdelší doba kvetení či barevnosti během celého roku. Jsou zde použity desítky druhů trvalek a letniček.Moderní trendy květinových záhonů nabízí také mj.pestré kultivary košťálové zeleniny,která vydrží i nízké venkovní teploty. Trávníky kolem kašny jsou intenzivně udržovány pro využití krátkodobé rekreace občany či návštěvníky města,což je plně využíváno v rámci nejrůznějších akcí na náměstí.

S pozdravem

Jiří Kadeřábek
1. náměstek primátora
statutární městoZlín

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '21»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)