Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně

OHLÉDNUTÍ ZA PROJEKTEM „KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNĚ"

Projekt probíhal od 1. 4. 2013 do 31. 3. 2015, a byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Jeho partnery byly organizace NADĚJE, pobočka Zlín a Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně. Do projektu se nám podařilo zapojit 5 okolních měst a obcí, konkrétně Fryšták, Lípu, Lukov, Sazovice a Želechovice nad Dřevnicí.

V jeho rámci byly ustanoveny 4 pracovních skupiny (1. Děti, mládež, rodina, 2. Senioři, 3. Osoby se zdravotním postižením a 4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením), ve kterých byli zastoupení zadavatelé, poskytovatelé, uživatelé sociálních služeb a rovněž zájemci z řad široké veřejnosti. Všichni tito zástupci měli zásadní podíl na obsahu plánů v rámci plánování sociálních služeb ve Zlíně a jeho okolí. Hlavním - a nejzásadnějším výstupem jednání těchto pracovních skupin - bylo zpracování a vydání publikace „Střednědobý plán sociálních služeb ve Zlíně na období 2013 – 2017 – aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 -2017". Mezi další výstupy projektu patří aktualizace „Katalogu poskytovatelů sociálních služeb" za roky 2013, 2014 a 2015. V únoru 2015 se podařilo vydat publikaci „Vybrané instituce ve Zlíně, Fryštáku, Lípě, Lukově, Sazovicích a Želechovicích nad Dřevnicí z pohledu (bez)bariérovosti".

Smyslem této brožury bylo přehledné zmapování důležitých institucí a zařízení tak, aby bylo jednoduše a ihned zřejmé, v jakém rozsahu jsou bezbariérově přístupné. Všechny výše uvedené publikace jsou v tištěné formě k dispozici v Městském informačním a turistickém středisku a na Odboru sociálních věcí Magistrátu města Zlína, dále v elektronické podobě na webových stránkách města (www.zlin.eu) a byly taktéž převedeny do zvukové podoby pro nevidomé a slabozraké osoby.

Velmi zajímavou akci, která se v rámci tohoto projektu uskutečnila, byla studijní cesta do partnerského polského města Chorzówa. Jejím smyslem byla výměna zkušeností z fungování sociálních systémů v Polsku a ČR, jakož i poznání sociálních služeb (a jejich případného plánování) přímo v Chorzówě. V rámci této cesty jsme navštívili několik zařízení, kde jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, jak dobře a jednoduše sociální služby v Polsku fungují.
Dále byly v rámci projektu konány tzv. „kulaté stoly", na kterých se setkávali zástupci statutárního města Zlína se zástupci organizací pracujících v sociálních službách. V roce 2013 to byli hosté z řad institucí pracujících ve prospěch dětí, mládeže a rodiny a v roce 2014 z řad organizací, které pracují ve prospěch seniorů. Každoročně se také uskutečnily „Vánoční koncerty" jako poděkování těmto subjektům, které byly zvukově přenášeny na náměstí před zlínskou radnicí, a přispěly tím k příjemné sváteční atmosféře vánočního jarmarku.

Významnou událostí na závěr projektu byla březnová „Konference o plánování sociálních služeb". V rámci tohoto setkání proběhla výměna zkušeností v oblasti plánování sociálních služeb mezi zástupci vybraných měst zlínského regionu. Jako velmi obohacující bylo vystoupení hostů z partnerských měst, slovenského Trenčína a polského Chorzówa. Jsme přesvědčeni, že projekt „Komunitního plánování sociálních služeb ve Zlíně", byl velmi přínosný, mimo jiné i proto, že se v jeho rámci se podařilo uskutečnit několik projektových záměrů, které byly pro některé oblasti sociálních služeb velmi zásadní.

Zapsala: Bc. Alena Podaná, koordinátorka projektu

dokumenty ke stažení

.pdf Katalog poskytovatelů sociálních služeb 2015 626,48 kB
.doc Článek - Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně“ se blíží do finále 75,5 kB
.pdf Publikace Vybrané instituce ve Zlíně, Fryštáku, Lípě, Lukově, Sazovicích a Želechovicích nad Dřevnicí z pohledu (bez)bariérovosti 1517,37 kB
.pdf Zápis z jednání u kulatého stolu 5049,43 kB
.pdf Představení projektu Family Point a Senior Point 319,45 kB
.pdf Plánování a financování SS ve Zlínském kraji 916,86 kB
.pdf Střednědobý plán sociálních služeb na období 2013 - 2017 - aktualizovaná a rozšířená verze na období 2014 - 2017 475,12 kB
.pdf Zpráva o studijní cestě do Chorzówa ( Článek do MZ+foto ) 624,81 kB
.pdf Zpráva o studijní cestě do Chorzówa 122,83 kB
.docx Lidem pečujícím o nemocné pomůže NADĚJE 27,61 kB
.pdf Katalog poskytovatelů sociálních služeb_březen 2014 1450,66 kB

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 26. 3. 2015

.pdf Zápis z 13. jednání PS č. 1 ze dne 26. 3. 2015 101,71 kB
.pdf Zápis z 13. jednání PS č. 2 ze dne 26. 3. 2015 102,21 kB
.pdf Zápis z 13. jednání PS č. 3 ze dne 26. 3. 2015 97,97 kB
.pdf Zápis z 13. jednání PS č. 4 ze dne 26.3.2015 137,93 kB

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 15. 1. 2015

.pdf Zápis z 12. jednání PS č. 1 ze dne 15. 1. 2015 2475,49 kB
.pdf Zápis z 12. jednání PS č. 2 ze dne 15.1.2015 2501,15 kB
.pdf Zápis z 12. jednání PS č. 3 ze dne 15.1.2015 2515,51 kB
.pdf Zápis z 12. jednání PS č. 4 ze dne 15.1.2015 2628,03 kB

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 13. 11. 2014

.pdf Zápis z 11. jednání PS č. 1 ze dne 13.11.2014 108,22 kB
.pdf Zápis z 11. jednání PS č. 2 ze dne 13.11.2014 130,85 kB
.pdf Zápis z 11. jednání PS č. 3 ze dne 13.11.2014 128,23 kB
.pdf Zápis z 11. jednání PS č. 4 ze dne 13.11.2014 116,03 kB

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 25. 9. 2014

.pdf Zápis ze společného jednání PS ze dne 25. 9. 2014 2744,95 kB

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 10. 6. 2014

.pdf Zápis z 9. jednání PS č. 4 ze dne 10.6.2014 220,22 kB
.pdf Zápis z 9. jednání PS č. 3 ze dne 10.6.2014 185,92 kB
.pdf Zápis z 9. jednání PS č. 2 ze dne 10.6.2014 192,04 kB
.pdf Zápis z 9. jednání PS č. 1 ze dne 10.6.2014 232,2 kB

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 27. 5. 2014

.pdf Zápis z 8. jednání PS č. 4 ze dne 27.5.2014 118,96 kB
.pdf Zápis z 8. jednání PS č. 3 ze dne 27.5.2014 175,52 kB
.pdf Zápis z 8. jednání PS č. 2 ze dne 27.5.2014 120,53 kB
.pdf Zápis z 8. jednání PS č. 1 ze dne 27.5.2014 113,48 kB

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 24.4.2014

.pdf Zápis ze 7. jednání PS 1 ze dne 24.4.2014 116,97 kB
.pdf Zápis ze 7. jednání PS 2 ze dne 24.4.2014 323,53 kB
.pdf Zápis ze 7. jednání PS 3 ze dne 24.4.2014 127,41 kB
.pdf Zápis ze 7. jednání PS 4 ze dne 24.4.2014 307,66 kB

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 11.3.2014

.pdf Zápis ze 6. jednání PS 1 ze dne 11.3.2014 85,74 kB
.pdf Zápis ze 6. jednání PS 2 ze dne 11.3.2014 108,9 kB
.pdf Zápis ze 6. jednání PS 3 ze dne 11.3.2014 132,47 kB
.pdf Zápis ze 6. jednání PS 4 ze dne 11.3.2014 110,84 kB

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 18.2.2014

.pdf Zápis z 5 jednání PS 1 ze dne 18.2.2014 99,73 kB
.pdf Zápis z 5. jednání PS 2 ze dne 18.2.2014 193,74 kB
.pdf Zápis z 5. jednání PS 3 ze dne 18.2.2014 152,49 kB
.pdf Zápis z 5. jednání PS 4 ze dne 18.2.2014 2154,77 kB

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 23.1.2014

.pdf Zápis ze 4. jednání PS 1 ze dne 23 .1.2014 137,64 kB
.pdf Zápis ze 4. jednání PS 2 ze dne 23.1.2014 102,58 kB
.pdf Zápis ze 4. jednání PS 3 ze dne 23 .1.2014 170,51 kB
.pdf Zápis ze 4. jednání PS 4 ze dne 23 .1.2014 475,19 kB

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 28. 11. 2013

.pdf Zápis ze 3. jednání PS 1 ze dne 28 .11.2013 123,33 kB
.pdf Zápis ze 3. jednání PS 2 ze dne 28.11.2013 219,66 kB
.pdf Zápis ze 3. jednání PS 3 ze dne 28.11.2013 116,17 kB
.pdf Zápis ze 3. jednání PS 4 ze dne 28.11.2013 148,43 kB

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 26. 9. 2013

.pdf Zápis z 2. jednání PS 1 ze dne 26. 9. 2013 125,1 kB
.pdf Zápis z 2. jednání PS 2 ze dne 26.9.2013 182,74 kB
.pdf Zápis z 2. jednání PS 3 ze dne 26 .9. 2013 119,59 kB
.pdf Zápis z 2. jednání PS 4 ze dne 26 .9. 2013.pdf 101,35 kB

Zápisy z jednání pracovních skupin ze dne 6. 6. 2013

.pdf Zápis z 1. jednání PS 1 ze dne 6. 6. 2013 144,38 kB
.pdf Zápis z 1. jednání PS 2 ze dne 6. 6. 2013 104,59 kB
.pdf Zápis z 1. jednání PS 3 ze dne 6. 6. 2013 269,74 kB
.pdf Zápis z 1. jednání PS 4 ze dne 6. 6. 2013 125,8 kB

Články

.pdf Informace o veřejném setkání s občany dne 21. 5. 2013 75,41 kB
.pdf Pozvánka na veřejné setkání s občany dne 21. 5. 2013 80,86 kB
.ppt Prezentace č. 1 z veřejného setkání s občany 391,5 kB
.ppt Prezentace č. 2 z veřejného setkání s občany 423,5 kB
.ppt Prezentace č. 3 z veřejného setkání s občany 503,5 kB
.pdf První setkání pracovních skupin 74,01 kB
.pdf Ve Zlíně proběhlo veřejné setkání s občany k tématu _Komunitní plánování sociálních služeb ve Zlíně_ 1051,41 kB
b7b9c125-b-2-dsc03625-zm.jpg 86b9c125-b-1-dsc03600-zm.jpg

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)