Miroslav Adámek - odpovědi na dotazy

Dotaz č. 1

Datum: po 25. 3. 2013, 19.39 hod.
Email: nsk@post.cz

DOTAZ:

Dobrý den pane primátore,
rád bych se zeptal na další kroky při rekonstrukci památníku T.Bati. Už uběhla nějaká doba od Vašeho vyjádření o sbírce a důležitosti této budovy a zatím jsem nezaznamenal další posun.
Děkuji a přeji hodně zdaru.


Petr Holeček

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, pane Holečku,
nebojte, tento záměr určitě nespí. Společně s odborníky pracujeme na vnější i vnitřní podobě obnoveného památníku. Chystáme také vyhlášení veřejné sbírky, věříme, že lidé v souladu s heslem Zlíňané sobě na obnovu památníku přispějí. Veřejná sbírka bude mít hned několik forem, vše s předstihem zveřejníme. V souvislosti s tímto objektem máme celou řadu nápadů, zvažujeme třeba možnost prohlídek atd. Pro vaši informaci, předběžné odhady počítají s tím, že přeměna bývalého Domu umění na Památník T. Bati vyjde na asi 100 milionů korun.

Dotaz č. 2

Datum: po 25. 3. 2013, 21.11 hod.
Email: tomas@hecko.cz

DOTAZ:

Dobrý den,
nedávno jsem viděl Váš rozhovor pro Zlín.cz, kde jste zmínil torzo na Jižních Svazích, ale myslíte si sám za sebe, že je nějaké procento, aby se časem ten prostor využil více účelně? Když mi bylo 6, tak jsem se mámi ptal co to je, ale nyní je mi přes 20 a zkusím se zeptat Vás. Můžou pro to udělat i něco občané? Podepsat nějakou petici nebo tak něco? Někdo v Rakousku kdo tu nebydlí to asi moc řešit nebude :(. Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, pane Hečko,
naději určitě máme. Situace kolem torza na Jižních Svazích je ale velmi komplikovaná. Jeho majitel už touto stavbou ani pozemkem nedisponuje, dal tento majetek v zástavu jistému rakouskému bankovnímu domu. Právě před několika dny jsme představitelům této banky zaslali dopis, ve kterém je vyzýváme k jednání. Jsme připravení se do Rakouska za nimi vydat. Tento problém je prostě nutné vyřešit. My o to máme velký zájem. Na místě dnešního torza by mohl vzniknout třeba objet, který by nabídnul obyvatelům Jižních Svahů třeba různé služby.
Děkuji vám za to, že by jste chtěl jako občan města přispět k řešení tohoto problému. Velmi si toho vážím. Za této situace ale si ale musíme poradit sami a dostat k jednacími stolu zástupce rakouské banky.

Dotaz č. 3

Datum: út 26. 3. 2013, 7.00 hod.
Email: wehu@centrum.cz

DOTAZ:

Dobrý den, zajímá mne, zda se pro tento rok či jinou blízkou dobu plánuje dostavba chodníku na Mokré I na Mladcové (chodník je tam velmi rozbitý) a také rekonstrukce zastávky K pasekám, která je svým povrchem v dezolátním stavu a chybí zde např. nájezd pro kočárky?? Dále bych se chtěl zeptat z jiného soudku, a sice zda se smí či nesmí kouřit na zastávkách MHD?? Jako nekuřákovi mě velmi obtěžují právě ti občané, kteří nařízení nerespektují, zarážející je ovšem také to, že např. na zastávce Dlouhá u Zlatého jablka či U zámku jsou kuřákům k dispozici popelníky. Jak to tedy je a jak se proti tomu mohu bránit? Děkuji

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,
v nejbližší době se s komplexní opravou chodníků v ulici Mokrá I nepočítá. Chodníků potřebných k opravě je velké množství a opravdu nelze udělat vše najednou. Opravy se řeší postupně v závislosti na jejich stavebním stavu a financích. Stavební stav chodníku v ulici Mokrá I eviduje náš Odbor realizace investičních akcí pod číslem 2, v současné době řešíme opravy se stavebním stavem 4 a 5.
Co se týká zastávky MHD K Pasekám, je v současné době objednána studie, řešící křižovatku na Mokrou a komunikaci, chodníky, zastávky MHD a mosty přes Pasecký potok v prostoru mezi uvedenou křižovatkou a ulicí Klabalská I. Bude se jednat o finančně náročný projekt, který by se v následujících letech realizoval postupně po etapách.
Pokud Vás zajímá, které investice letos město určitě zrealizuje, podívejte se na http://www.zlin.eu/article/102631.stavebni-prace-zacinaji-na-co-letos-dojde-/
K dotazu ke kouření na zastávkách: v prostorách krytých zastávek MHD je kouření zakázáno, na nekrytých se kouřit smí. Co se týká popelníků, předpokládám, že jde o odpadkové koše s popelníkem nahoře. Pořizovány byly v dobách, kdy se kouřit na krytých zastávkách MHD ještě smělo, dnes ale slouží už jen pouze jako odpadkové koše.

Dotaz č. 4

Datum: út 26. 3. 2013, 12.29 hod.
Email: jano.kar@seznam.cz

DOTAZ:

Pane Adámek, jaký je Váš názor na to, zda by nebylo vhodné vyvolat jednání s Otrokovicemi a Napajedly o možnosti sloučení s městem Zlín. Větší krajské město má lepší možnosti rozvoje, což by snad bylo i v zájmu obyvatel Otrokovic a Napajedel.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den,
Otrokovice a Napajedla jsme už s nabídkou úzké spolupráce oslovili a to už předloni. Pokud budeme spolupracovat, bude to k užitku nás všech. Naše žádosti o různé dotace budou mít větší váhu, budeme atraktivnější pro velké zaměstnavatele.
To, že vysoký počet obyvatel v aglomeraci je výhodou se ukázalo i při našich nedávných neúspěšných námluvách se společností RWE. Přestože tato firma naší nabídku ocenila, nakonec k nám nezamíří. Jako jeden z důvodů uvedla i to, že Zlín má málo obyvatel.
S Otrokovicemi a Napajedly už spolupracujeme. S oběma městy například v rámci VaK Zlín, s Otrokovicemi v rámci DSZO nebo při výstavbě cyklostezky, která naše města spojí.
Možnost sloučení všech těchto měst, jak uvádíte, ale určitě nepřipadá v úvahu. Obyvatelé Otrokovic a Napajedel by určitě nestali o to, aby jejich města zanikla.

Dotaz č. 5

Datum: út 26. 3. 2013, 16.25 hod.
Email: balsan.roman@seznam.cz

DOTAZ:

Dobrý den pane primátore. Rád bych věděl zda je podle Vás v pořádku, když u drobných zakázek si vybere např. řed. školky firmu která zakázku provede za 18 000,-Kč i přesto, že jiná firma nabídla provedení za 15 000,-Kč. Přičemž žádné jiné důvody hodné zřetele (mimo jejich soukromých - které mi odmítla sdělit) zde nejsou. Vedoucí školského odboru mi odpověděl, že je to v pořádku... Jsou vůbec nějaká pravidla, která určují jak se má v těchto případech postupovat nebo je to skutečně na libovůli třeba ředitelky? Může se živnostník který není nějak \"provázaný\" s příslušným zaměstnancem města ucházet o takové drobné zakázky, nebo snad finančních prostředků má Zlín nadbytek, a může si volně bez pravidel přilepšovat ten kdo je \"u toho\"?
Děkuji za případnou odpověď.
Roman Balšán

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, pane Balšáne,
k vámi popisovanému případu se nelze jednoznačně vyjádřit z toho důvodu, že není přesně specifikován, neboť objednávky a veřejné zakázky jsou poptávány dle platné legislativy podle výše objednávky či zakázky. Z vašeho sdělení není také zcela zřejmé, zda například firma nabízející levnější služby se o zadání práce neucházela až po výběru konkrétního dodavatele atd. Mateřská škola je samostatná příspěvková organizace, zadání práce ve vámi uvedeném rozsahu je skutečně v pravomoci ředitelky této MŠ. Abych mohl tento případ objektivněji posoudit, navrhuji Vám osobní jednání.

Dotaz č. 6

Datum: út 26. 3. 2013, 17.01 hod.
Email: lez@volny.cz

DOTAZ:

Pane primátore,
proč nemůžou občané reagovat na články ve Zlínském magazínu? Nekolikrát jsem chtěl vyvrátit nepravdy uveřejněné zástupci města a vždy mě bylo řečeno, že kritické připomínky neboudou zveřejněny a že zástupci magistrátu rozhodnou co zveřejní a co ne. Nepřipadá vám postoj radnice trošku totalitní? Lada

ODPOVĚĎ:

Vážený, vy jste nikdy redakční tým Magazínu Zlín nekontaktoval. To, co jste napsal, jsou vaše výmysly, proto jste ani neuvedl své celé jméno.
Redakce Magazínu Zlín s čtenáři pravidelně komunikuje a odpovídá na každý dotaz. V našem časopise je prostor i pro kritické názory, pravidelně zde třeba zveřejňují své postoje zástupci opozice. Na stránkách časopisu přiznáváme i to, co se nám nepovede. V aktuálním čísle třeba uvádíme, že naše jednání s firmou RWE skončilo neúspěchem.
O obsahu magazínu rozhoduje redakční tým, případně redakční rada. A ty tvoří nejen zástupci magistrátu.

Dotaz č. 7

Datum: út 26. 3. 2013, 20.58 hod.
Email: dotaz.ma@seznam.cz

DOTAZ:

Dobrý den, pane primátore bohužel se vám nemohu představit skutečným jménem, ale klidně mi říkejte Jiří. Mám na Vás poměrně zásadní otázku, kterou nemusíte zodpovídat veřejně, ale na email bych Vás o odpověď poprosil. Jak by měl postupovat zaměstnanec úřadu, který je zastrašován výpovědí za své rozhodnutí, které vydal v rámci zákona, ale nebylo pochuti top managementu mmz. Další věc předražování veřejných zakázek ze strany dodavatelů, bohužel lidé co o zakázce rozhodují, nezohledňují dílčí položky, ale celkovou cenu. Každý má v dnešní době strach o práci, takže zaměstnanci nemají jinou možnost než takové chování a jednání přehlížet. Většinou jsou lidé za práskače a ze zaměstnání jsou vypuzeni, nebo se rozhodnutím rady ruší místa pro nadbytečnost. Abych se přiznal, doufal jsem po volbách, že budou změny, ale ty bohužel nejsou patrné. Děkuji s pozdravem \"Jiří\"

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, pane Jiří,
je potřeba, aby jste mi dodal konkrétní fakta. Takových to mlhavých podnětů dostávám poměrně hodně. Bez faktů to jsou pro mě jen informace typu "jedna paní povídala."

Dotaz č. 8

Datum: út 26. 3. 2013, 23.18 hod.
Email: PavelVanhara@seznam.cz

DOTAZ:

Dobrý den!! Velmi si vážím vaší práce! Ze všech měst v české republice, které jsem doposud měl možnost navštívit, patří Zlín k těm, které mi nejvíce přirostly k srdci. Především svou čistotou, bezpečím a milou povahou obyvatel!! Pracuji ve Zlíně jako obchodník na ulici. Zajímalo by mě, jak se nová vyhláška města platná od 1. dubna dotkne prodeje SIM karet, případně nabízení nového pojištění nebo nabízení změny praktického lékaře? Jsou tyto činnosti považovány za legální, nebo nelegální? Ať se daří!! Pavel Vaňhara

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, pane Vaňharo,
děkuji za sympatie, které jste vyjádřil našemu městu. Velmi nás těší, že je Zlín takto pozitivně vnímán.
Co se týče pochůzkového prodeje na veřejných prostranstvích, byl tento na území města zakázán již historicky od roku 2007, s výjimkou jeho provádění na sportovních podnicích,prodeje tisku prostřednictvím kamelotů a prodeje v souvislosti s neziskovými akcemi humanitárního, zdravotního, sociálního či jiného veřejně prospěšného charakteru. Novela tržního řádu účinná od dubna letošního roku v oblasti pochůzkového prodeje pouze zpřísnila podmínky výjimky v souvislosti s neziskovými akcemi (nově bude možno tuto výjimku aplikovat jen v případech veřejných sbírek oficiálně ohlášených a osvědčených krajským úřadem).
Pochůzkový prodej ve smyslu tržního řádu nezahrnuje pouze vlastní prodej zboží, ale i poskytování služeb a jejich předchozí související nabídku. S ohledem na uvedené musím konstatovat, že pokud jsou poskytovány na veřejných prostranstvích zprostředkovatelské služby či jsou nabízeny služby lékařů a zároveň je následně na veřejném prostranství uzavírána příslušná smlouva, považujeme tuto činnost za pochůzkový prodej , bez ohledu na to, zda úplatu hadí zákazník či subjekt, v jehož prospěch je smlouva uzavřena. Naopak nepovažujeme za pochůzkový prodej pouhou propagaci zboží,služeb či subjektů, neboť bez návazné nabídky na uzavření smlouvy se sjedná jen o reklamu.
Lituji, že vám v dané věci nemohu podat příznivější zprávu, tuto regulaci však město dlouhodobě prosazuje v zájmu kultivace některých aktivit na veřejných prostranstvích a v zájmu ochrany části spotřebitelů před úskalími, které pro ně může znamenat uzavření smlouvy mimo běžnou provozovnu.

Dotaz č. 9

Datum: st 27. 3. 2013, 02.33 hod.
Email: mrochovansky@volny.cz

DOTAZ:

Dobrý den, pane primátore.
rád bych se zeptal, proč se stále tolik peněz z městského rozpočtu věnuje na hokej (přímá dotace 16 mil.) a kdy se dočkáme toho šetření a přerozdělení mezi jiné sporty - viz Vaše vyjádření v MF Dnes 8.1.2011 a stále visící na webu TOP 09: \"...Adámek totiž naznačil, že město bude šetřit. A možná částečně ořeže peníze, které do hokeje tečou. "Budeme se snažit zvýšit podporu i jiných sportů ve Zlíně. Brzy zveřejníme první úspory, tam bude rezerva pro ostatní sporty," poznamenal Adámek. ?
Celková suma letos rozdělená FMTV je pouhých 7,23 mil. Kč. Kde zůstaly peníze z výherních automatů a loterií?
Děkuji za odpověď
M.Rochovanský

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, pane Rochovanský,
Město Zlín podporuje město sport výrazně vyšší částkou než uvádíte. Nechal jsem si zpracovat seznam za loňský rok:

Dotace z rozpočtu města na úhradu nákladů tělovýchovných zařízení
Z rozpočtu města, § 3419 Tělovýchovná a zájmová činnost, jsou každoročně poskytovány dotace velkým sportovním organizacím, které mají vlastní sportoviště nebo sportoviště v dlouhodobé výpůjčce nebo nájmu na území města Zlína, na úhradu nákladů těchto tělovýchovných zařízení. Dotace u organizací HC PSG Zlín, FC Tescoma (FC FASTAV) a Zlínské aplikované sporty byly navýšeny z přijmu loterijních a sázkových her.

Dotace na činnost schválené zastupitelstvem:
TJ Sokol Malenovice 206 000 Kč
TJ Sokol Prštné 154 000 Kč
Orel - jednota Zlín 378 000 Kč
TJ Sokol Zlín 344 000 Kč
Sportovní kluby Zlín 5 990 000 Kč
HC PSG Zlín, o.s. 9 428 000 Kč
HC Zlín 800 000 Kč
VSC Zlín 800 000 Kč
SK basketbalu 300 000 Kč
FC Tescoma (FC FASTAV) 3 250 000 Kč
Plavecký klub Zlín 400 000 Kč
Zlínský plavecký klub 300 000 Kč
Zlínské aplikované sporty 150 000 Kč

Celkem byly dotace poskytnuty ve výši 22,5 mil. Kč.

Investiční a neinvestiční dotace:
Sportovní kluby Zlín 240 000 Kč
na "částečnou rekonstrukci a modernizaci výměníkové stanice – Hradská ul. 854"
FK Lůžkovice 250 000 Kč
na "havarijní opravu šaten sportovního areálu"
Klub moderní gymnastiky SK Zlín 80 000 Kč
na "pořízení 3 ks gymnastických koberců"
Sportovní kluby policie Zlín o.s. 45 000 Kč
na " pořízení nových dílů speciálních žíněnek tatami"
Koupaliště Louky s.r.o. 500 000 Kč
na " opravu bazénu – vybetonování a utěsnění bazénu, položení folie"
PRO – HOCKEY Cz, s.r.o. 250 000 Kč
na akci "Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let"

Dále Správní rada Fondu mládeže a tělovýchovy v roce 2012 projednala 212 žádostí, na kterých bylo vyplaceno celkem 9 893 211,00 Kč.
Ještě doplnění k příjmu z loterií: město Zlín si ponechává z celkového ročního výnosu částku 20 milionů korun, větší část tedy přerozděluje na sportovní, kulturní a sociální aktivity organizací – na základě jimi předložených žádostí.
Ptáte se také na hokej. Ano, v klubu PSG Zlín jsme začali tvrdě šetřit. Už pro sezonu 2011/2012 jsme řadou opatření snížili rozpočet klubu o deset milionů korun, úspory se výrazně dotknuly i platů hráčů. Díky tomu se nám podařilo dostat hospodaření klubu po více než deseti letech do kladných čísel. V tomto trendu hodláme pokračovat i nadále.
Hokej má zcela jinou pozici než ostatní sporty. Naši předchůdci na radnici před několika lety rozhodli o odkupu obchodního podílu v tomto klubu ve výši 49 procent, jsme tedy jeho spoluvlastníci. A tak k němu, na základě uzavřených smluv, musíme i přistupovat.

Dotaz č. 10

Datum: st 27. 3. 2013, 9.33 hod.
Email: petrpernickazl@seznam.cz

DOTAZ:

Dobrý den pane primátore, chci Vás požádat o vysvětlení jak se dostal p. Zdeněk Blažek jako zástupce RMZ do komise místní části Příluky (kdo a proč zrovna jej navrhl do této KMČ). Možná, že rada to jako problém nevidí, ale maličkost to rozhodně není. Ví vůbec rada co svým rozhodnutím způsobila u lidí, kteří bydlí v ulici Pod Boněckem (tou jezdí náklaďáky do kopce a trhají dlažbu), v ulici Boněcko I, dále Michalova (zde praskají domy), Mezní atd. Ty všechny jsou zasaženy nedomyšlenou koncepcí výstavby na Boněcké louce a jejím průběžném zabezpečování pouze z východní strany. P. Blažek vlastní a dříve vlastnil a následně prodával snad všechny pozemky na předmětné Boněcké louce a na protější straně Příluku - tzv. Rezidence. Příjezd na Boněckou louku ze západní strany je naprostou prioritou pro lidi na Příluku, jenže p. Blažek už má připravený další prodej zbývajících stavebních parcel a s průjezdovou komunikací se nepočítá. Když se KMČ Příluky dozvěděla o rozhodnutí RMZ t!
ak nastala doslova bouřlivá nesouhlasná reakce a používané periferní výrazy nelze publikovat. V přídadě, že p. Blažek už někde musí dle rozhodnutí RMZ zastupovat město, tak ať je to např. v Malenovicích, kde jako nově dosazený člen dozorčí rady Technických služeb může činnost této servisní organizace kontrolovat a ne si na Příluku hájit vlastní zájmy. Pro Vaši informaci, v našem \"rajónu\" bydlí např. další člen RMZ p. Rábek. Ale to už zasahuje do Vašich pravomocí.
S pozdravem Ing. Petr Pernička, předseda KMČ Zlín-Příluky.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, pane Perničko,
sám víte, že práce v KMČ je neplacená a její členové ji dělají ve svém volném čase. Pokud chce pan Blažek tímto způsobem pomoci městu Zlínu, nebudeme mu v tom bránit. Působení pana Blažka v KMČ se ostatně může stát pro občany příležitostí k tomu, aby si s ním případné spory a problémy vyřešili z očí do očí.

Dotaz č. 11

Datum: st 27. 3. 2013, 10.32 hod.
Email: mkzvk@centrum.cz

DOTAZ:

Dobrý den pane primátore,
kdy budou k dispozici informace o VaK Zlín ( ohledně financí; výsledcích soudního sporu o jeho vytunelování Veolií pomocí zastupitelů, a jaká je odezva na rozsudek; podivných lidech v jeho představenstvu a dozorčí radě atd.)?
Třeba webové stránky by nebyly od věci. Podobný dotaz jsem Vám už zde kdysi pokládal, a odpověď byla taková , no jako od politika :-).
Druhý dotaz: Proč máme tak drahou vodu?
Já jako okrádaný občan to sice vím, ale rád bych to slyšel od Vás.
Děkuji za odpovědi
Michal Kovář

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, pane Kováři,
řadu informací o VaK Zlín naleznete na našich webových stránkách, vydali v souvislosti s touto společností a vodou hned několik tiskových zpráv, ty poslední naleznete na http://www.zlin.eu/article/102563.kauza-vak-miroslav-rafaja-byl-odvolan-chtela-to-tak-ods-/, http://www.zlin.eu/article/101446.verdikt-soudu-nic-nemeni-mesto-bude-cenu-vody-nadale-8222-mrazit-8220-/
Pokud vás zajímá audit VaK Zlín, je archivován na radnici a kdokoliv o něj může požádat. Tedy i vy.
Audity společností určitě nejsou materiály, které by se měly zveřejňovat na webových stránkách města. Mimo jiné i proto, že často mají stovky stran.
K vašemu druhému dotazu: pokud se cítíte být okrádaným občanem, kontaktujte Policii ČR. Za sebe a město vám jen připomenu, že to je právě naše koalice, která dosáhla "zmrazení" cen vody na současné úrovni. Pokud se tedy bude cena vody zvedat, tak jen minimálně o DPH, které určuje stát a které my neovlivníme. Takže zatímco jinde v kraji bude cena vody často i výrazně stoupat, ve Zlíně ne. A to považuji za velký úspěch.

Dotaz č. 12

Datum: st 27. 3. 2013, 15.07 hod.
Email: weselka@volny.cz

DOTAZ:

Dobrý den pane primátore,
chtěl bych zeptat na dotace pro sportovní kluby v roce 2013.
Jak je možné, že Plavecký klub Zlín - klub s největší základnou a největšími úspěchy v rámci Zlína, možná i kraje, který přes platby pronájmu (který se každoročně zvyšuje) se stává největším sponzorem města, nedostane na dotacích ani korunu?
Sám jste prohlásil, že budete chtít podporovat i jiné sporty než je hokej. ( http://www.top09.cz/regiony/zlinsky-kraj/tiskove-zpravy/adamek-se-stal-sefem-hokeje-budeme-setrit-naznacil-4942.html)
Tuto situaci považuji za likvidační pro klub který vychoval olympioniky Málka, Kubalčíkovou, Havla a dále vychovává přes 400 dětí všech věkových skupin.
Ano Plavecký klub Zlín nepotřebuje od města žádnou dotaci, ale pouze za předpokladu, že mu vytvoříte podmínky pro jeho fungování. Tak jak to funguje v jiných klubech nebo městech ČR, kde je sportoviště majetkem města a kde klub neplatí nic nebo jen symbolickou částku.
Přeji pěkný den
Petr Veselý

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, pane Veselý,
vaše a naše informace o podpoře města plaveckému klubu se značně liší. Mohu vás ujistit, že Plavecký klub Zlín rozhodně není sponzorem města, mimo jiné i proto, že není příjemcem žádných finančních prostředků ze společnosti STEZA s.r.o. Částka, kterou ročně hradíte této společnosti, není příspěvkem do městského rozpočtu, ale je to cena za pronájmy bazénů, které si plavecký klub objednává.
Zároveň musím prohlásit, že město zásadním způsobem přispívá na činnost Plaveckého klubu Zlín, ale i Zlínského plaveckého klubu. V letošním roce jde o částku 1,3 milionu korun. Tyto peníze jsou určeny pro žáky plaveckých tříd školy Emila Zátopka a to bez rozdílu, ke kterému plaveckému klubu zrovna patří. Město podpořilo plavání i prostřednictvím dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy.
Pro vaši informaci, město Zlín v současnosti podporuje přímými dotacemi z rozpočtu mnohem více sportovních odvětví než tomu bylo v minulosti. Vedle hokeje může počítat s pravidelními ročními částkami také třeba fotbal, házená nebo volejbal. Naši podporuji směřujeme výhradně do mládežnických kategorií. Přehled částek, která dalo město Zlín do sportu v loňském roce, naleznete v jedné z předchozích odpovědí.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«srpen '21»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)