Miroslav Adámek - odpovědi na dotazy

Odpovídá MUDr. Miroslav Adámek

Dotaz č. 1

DOTAZ:

Dobrý den pane primátore,
rád bych se zeptal na aktuální stav přípravy rekonstrukce památníku T.Bati.
Děkuji Petr Holeček

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, pane Holečku, děkuji za dotaz.

stojíme před výběrovým řízením na projekční práce, vyhlásit ho chceme co nejdříve. Pokračuje také sbírka Zlíňané sobě, v jejímž rámci mohou lidé přispět na plánovanou rekonstrukci tohoto vzácného objektu. Všem dárcům za jejich příspěvky děkuji. Sám se také snažím o zajištění peněz od státu či z jiných zdrojů, pomoc odjinud bude důležitá a věnuji této snaze maximální pozornost. Mým cílem je, aby se podařilo vrátit památník do původní podoby v termínu do roku 2018.

Dotaz č. 2

DOTAZ:

Vážený pane primátore, mohl byste říct, které 3 věci se za vaší vlády opravdu nepovedly a naopak 3 věci na které jste doopravdy pyšný - mimo vyhrané volby:-).

ODPOVĚĎ:

Začnu neúspěchy.
1/ Je škoda, že se nám nepodařilo přivést do Zlína nového významnějšího investora a zaměstnavatele. Určitě se to budeme snažit změnit.
2/ Mrzí mě, že se nám měnila koalice. Bylo to jako hlídání pytle blech.
3/ Usiloval jsem o přeměnu dvou jeslí, které jsou poloprázdné, ve školky, kde nám místa chybí. Opozice to dvakrát shodila ze stolu.

A úspěchy:
1/ I když se nám měnila koalice, dokázali jsme dokončit volební období. Za to jsem rád.
2/ Podařilo se nám navýšit kapacitu školek o cca 200 míst.
3/ Podařilo se vylepšit centrum města, zejména díky rekonstrukci parku Komenského a spodní části Gahurova prospektu.

Dotaz č. 3

DOTAZ:

Dobrý den,
bydlím na Podhoří a je to už rok co tady měly být nové chodníky ( zvláště na hodně frekventovaných místech kolem mateřské školky je jich už hodně třeba). Chci se zeptat - budou tento rok ? A co nákupní centrum jehož vizualizaci jsme dostali do schránek ? Zatím bylo zrušeno papírnictví a masna za něž mi jako chabá náhrada přijde "hospoda "...
Také hřiště je tady na sídlišti jen jedno pro mrňata a ostatní hřišťata mají už dvacet let to nejlepší za sebou. Chtělo by to například hřiště číslo 320 ( dle vašich stránek ) vyměnit za vhodnější pro mládež.
děkuji, Tereza

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, Terezo,

máte naprostou pravdu, k sídlišti Podhoří má město velký dluh. Letos zrealizujeme II. etapu rekonstrukce, která se týká ulice Svatopluka Čecha. Silnice se bude rozšiřovat, spravovat budeme chodníky, vznikat zde budou parkovací místa, přes ulici povedou přechody. Hřiště je součástí III. etapy, ale protože je opravdu potřeba, tak chceme jeho výstavbu urychlit. Jsem přesvědčen, že se nám to podaří. Vaše sídliště určitě budeme postupně modernizovat.

Dotaz č. 4

DOTAZ:

Vážený pane primátore,
chtěl bych se zeptat, zda náhodou neuvažujete po zákazu konzumace alkoholu na určitých místech, také o zákazu kouření na některých místech.
Jako kandidát mě napadá třeba parčík okolo fontány na náměstí. V létě je to velice oblíbené místo pro odpočinek, často ale stává, že si někdo (často i lidé, vůči kterým je zaměřen zákaz konzumace alkoholu) zapálí a obtěžuje cigaretovým zápachem své okolí.
A upřímně, cigarety jsou v sobotní slunné odpoledne mnohem více obtěžující než otevřený krabičák.
Děkuji předem za zamyšlení se nad tématem a jsem s pozdravem.
Stanislav Veselý

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, pane Veselý, děkuji za dotaz.

V této věci jsme na jedné lodi, jako lékař kouření nemohu podporovat, je to velká neřest. Jenže není v možnostech města někde zakazovat tento nešvar, tohle se řeší celostátně, mimo nás.

Dotaz č. 5

DOTAZ:

Vážený pane primátore,
dopravní situace ve městě Zlíně se ve špičce stává neúnosnou. Vhodná by byla podpora městské hromadné dopravy a do této oblasti směřují mé dvě otázky:
1. Dne 13.6.2014 jste v příloze Zlínského deníku s názvem Trolejbusový deník psal o možnosti vedení linky do Prštného - Návsi. Dopravní společnost má hybridní trolejbusy. Jistě by byla přínosem linka z této lokality k nemocnici či na točnu v Bartošově čtvrti mezi linkami, které tam v současné době jezdí. Linky 2 a 8 jezdí totiž ve směru z města k nemocnici téměř ve stejných časech a to samé platí v opačném směru u linek 2 a 9. Navíc neprošel projekt prodloužení linky 38 k novějším objektům nemocnice. Co se v této záležitosti dá dělat nebo se již vykonalo od měsíce června loňského roku?
2. Druhý zástupce valné hromady DSZO p. starosta Otrokovic mgr. Budek uvedl v již zmiňované příloze Zlínského deníku, že za zvážení stojí uvažovat o častější frekvenci linky 70. tzv. přímáku mezi centrem Zlína a nádražím v Otrokovicích. Všechny vlakové spoje projíždějící Otrokovicemi nemají vlakový přípoj do Zlína - střed. Kromě toho zlínské vlakového nádraží je v dlouhodobě špatném stavu a není dobrou reprezentací pro přijíždějící návštěvníky města Zlína. Realizace výstavby zlínské nádražní budovy je zatím v nedohlednu. Pokud se někdo chce v Praze dostat z vlakového nádraží na letiště v Ruzyni, může použít přímou linku. Udělá se něco nového ohledně zvýšení přímých spojů mezi Zlínem a Otrokovicemi v nejbližším období?
Děkuji za obě odpovědi
Libor Š.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, Libore, děkuji za dotazy.

V případě prvního a části druhého dotazu jsem požádal o informace zástupce DSZO:

• 1. Myšlenka na zavedení pravidelné linky městské hromadné dopravy do místní části Prštné se objevuje v připomínkách občanů již delší dobu a tento záměr byl rovněž předmětem některých studií zpracovávaných na půdě DSZO. Podle hodnocení DSZO jde o požadavek oprávněný, neboť docházkové vzdálenosti z Prštného na nejbližší zastávku MHD jsou v současnosti relativně dlouhé. Řadě požadavků na přiblížení MHD obyvatelům docházkově vzdálenějších částí města již DSZO v posledních letech vyhověla (Lužkovice, Lhotka, Chlum, stará část Příluků, čtvrť U Majáku, ulice Kvítková, tovární areál), několik lokalit ještě k vyřešení zbývá (Salaš, Klečůvka a právě Prštné). Z pohledu DSZO by nyní přicházelo v úvahu zajíždění některé linky do Prštného s konečnou zastávkou na křižovatce v lokalitě Náves.
Toto řešení je však podmíněno vybudováním světelné signalizace na křižovatce ulice Přímé a Nábřeží (což není v kompetenci DSZO). V současnosti je tato křižovatka silně zatížena zejména proudem vozidel projíždějících po hlavní silnici. Odbočení z této hlavní silnice v přímém směru do Prštného a v opačném směru najíždění z Prštného na hlavní silnici je často spojeno s nutností delšího čekání. Pravidelné jízdy trolejbusů nebo autobusů bez funkční světelné signalizace by dopravní situaci na této křižovatce komplikovaly a nepochybně by tak docházelo i k častým nepravidelnostem v jízdním řádu.
• Nerovnoměrný časový interval mezi linkami 2 a 8, resp. 2 a 9 v úseku mezi centrem města a Baťovou nemocnicí je bohužel dán současným trasováním linek a nutností dodržet rovnoměrný interval v prioritních úsecích sítě – na páteřní trase do Otrokovic a na větvi směřující do sídliště Jižní Svahy. Pokud by se v jízdních řádech vytvořil rovnoměrný interval v úseku k Baťově nemocnici, nerovnoměrný interval by se přesunul na Jižní Svahy nebo na dlouhou trasu vedoucí do Otrokovic.
• Proti prodloužení linky 38 po Havlíčkově a Peroutkově nábřeží až do Příluků se postavili zástupci Krajské nemocnice T. Bati. Z hlediska samotné DSZO by bylo vedení MHD podél Baťovy nemocnice, za předpokladu objednání této dopravy městem, možné.
• 2. Linka 70 představuje v současné době jen využití autobusů, které najíždějí z vozovny na linku 55 do Otrokovic nebo se z Otrokovic vracejí do vozovny. Nejde o samostatnou linku, na které by po celý den jezdily vyčleněné autobusy. Pokud by se tak mělo stát a pokud by si města takovou linku objednala, DSZO by ji samozřejmě dokázala provozovat. Z ekonomického hlediska by však šlo o řešení značně problematické. Přepravní kapacita MHD mezi Zlínem a Otrokovicemi je v současnosti dostatečná a je plně pokryta ekologickou trolejbusovou dopravou. Pokud by měl mezi oběma městy jezdit častěji autobus linky 70, bylo by zřejmě nutno snížit frekvenci trolejbusových spojů. Není racionální ani ekologické posílat na zatrolejovanou trasu autobusy. Přitom časový rozdíl mezi jízdou trolejbusem linky 2 nebo 6 v porovnání s autobusem linky 70 od zastávky Náměstí Práce na zastávku Otrokovice, železniční stanice, činí jen 3–4 minuty ve prospěch autobusu.
Nová nádražní budova v nedohlednu není, naopak, je součástí připravované modernizace železničního spojení Otrokovice – Zlín – Vizovice. Stavět by se mělo začít v roce 2018 a hotovo má být o dva roky později. Po zkapacitnění trasy naroste i počet spojů do Otrokovic, spoje by měly mít ve špičce patnáctiminutové intervaly. O navýšení počtu spojů v nejbližší době nevím, otázku, prosím, spíše směřujte na České dráhy.

Dotaz č. 6

DOTAZ:

Proč na 4proudové silnici ze Zlína do Kvítkovic je stále povolená max.rychlost 50km/h? Projednejte prosím zvýšení na 70 km/h. Bystřice p/Hostýnem, Holešov alespnˇna části města mají 70 sátku a to nemjí 4 proudou silnici. Zlín je přece stále mladé a dynamické město. Padesátka je anachronismus. Děkuji za projednání a odpovědˇ. Jiří Laciga , Slunečná 4552 Zlín- J.S.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, pane Lacigo, děkuji za dotaz.

Komunikace I/49 není v majetku našeho města, jde o krajskou silnici. To je potřeba říci hned na úvod. Podle mých informací ale ani nejde zařídit zvýšení rychlosti. Máme zde konečně zrealizovanou zelenou vlnu, semafory komunikují s vozy MHD. Na tento čtyřproud také navazují okolní silnice, výjezd aut na hlavní komunikaci byl také pracně zkoordinován. Z vlastní zkušenosti vím, že když dodržuji padesátku, je jízda do Otrokovic i k nám do Zlína plynulá.

Dotaz č. 7

DOTAZ:

Pane primátore,
mohl byste mi prosím sdělit z jakého důvodu město přichází o cca 3 mil.Kč ročně na tržbách, tím , že bylo umožněno parkování zdarma u ZOO Lešná. Za poslední tři roky je to cca 9 mil. Kč. Tyto finance by mohly být využity
na obnovu ZOO Lešná, nebo na jiné důležité investice ve Zlíně. Předem
děkuji za odpověď. Sovadinová L.

ODPOVĚĎ:

Dobrý den, paní Sovadinová,

parkování zdarma je službou návštěvníkům Zoo, která se v konečném součtu bohatě vyplácí. Možnost pohodlně a zdarma zaparkovat je věcí, kterou návštěvníci velmi oceňují. I proto do zlínské Zoo jezdí ve vysokém počtu, takže je už několik let nejnavštěvovanějším místem na Moravě a druhou nejnavštěvovanější zoologickou zahradou v ČR.
Parkování zdarma je běžnou věcí i u zoologických zahrad ve vyspělé západní Evropě. Návštěvníci platí vstupné a v jeho rámci mají už i parkování. Tento model mi přijde smysluplný.

 

Ještě jednou všem děkuji za zaslané dotazy.
Přeji Vám hezké dny.
MUDr. Miroslav Adámek

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '21»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)