Miroslav Kašný - odpovědi na dotazy

Odpovědi na dotazy

Dotaz č. 1

Datum: út 18. 6. 2013, 21.11 hod.
EMAIL: lib0044@centrum.cz

DOTAZ

Vážený pane náměstku, rekonstrukce náměstí ve Štípě se skutečně podařila. V projektu ale bylo plánováno ještě parkoviště u pošty. Kdy bude tato část dokončena? Změní se ještě i prostor kolem starého štípského kostelíka? A co bude s kostelíkem až skončí archoeologický průzkum?
Děkuji
Libuše Cholastová

ODPOVĚĎ

Dobrý den, paní Cholastová,
jsem rád, že se Vám nové náměstí líbí a děkuji Vám za pochvalu. I já mám z výsledku velkou radost, ale důležitější je pro mne spokojenost obyvatel ve Štípě. Vždyť pro ně jsme toto náměstí rekonstruovali.
Přípravu investiční akce "Úprava Mariánského nám. Zlín-Štípa, parkoviště" jsme zahájili v březnu 2012 zajištěním finančních prostředků na projekční a legislativní činnost. V dubnu 2012 byly zahájeny projekční práce, v průběhu kterých bylo nutné řešit přeložku přípojky středotlakého plynu, jako vyvolanou investici. V prosinci 2012 byla projektová dokumentace zpracována. Farní rada Římskokatolické farnosti dala souhlas s vybudováním parkoviště na jejich pozemcích u pošty a mateřské školy, následně byla uzavřena smlouva o právu stavby a územní řízení bylo zahájeno. Poté ale muselo být přerušeno, neboť v rámci probíhající stavby byly vysázeny nové stromy, které si vyžádají s největší pravděpodobností zmenšení rozsahu parkovací plochy - úpravy projektu po dohodě s Ing. Arch. Habartou a podání nové žádosti o územního řízení a stavebního povolení.
Parkoviště na náměstí (před poštou a mateřskou školou) nemohly být dříve v souvislosti s projektem celého náměstí řešeny, neboť to nedovoloval územní plán, muselo se čekat až na jeho změnu, která proběhla v prosinci 2011.
A co se týká Vašeho dotazu ke starému kostelíku, jistě jste si všimla, že od loňského roku prochází celkovou rekonstrukcí. Naše občanské sdružení Communitas auxilium – společenství pro pomoc si ho vzalo od farnosti do výpujčky. V loňském roce jsme opravili střechu včetně omítek, oplechování a restaurování křížku ve štítu a zahájili jsme archeologický průzkum v rámci přípravy na odvlhčení kostelíka. Možná z tisku již víte, že jsme objevili očekávané historické krypty i s kosterními pozůstatky. Tento průzkum doufám v letošním roce dokončíme, vyřešíme odvlhčení celého kostela a nově položíme odvětrávanou podlahu z původního pískovcového kamene. Co se týká využití okolního prostoru, tak v současnosti architekt připravuje návrhy, které diskutujeme s farností. Kolem kostelíka bychom chtěli vytvořit klidový prostor se zelení a lavičkami pro odpočinek i meditaci obyvatel Štípy i návštěvníků. A až dokončíme veškeré opravy, tak se kostelík zase začlení do celého prostoru náměstí, budou v něm slouženy mše a těším se i na komorní koncerty nebo výstavy, protože prostor je to nádherný.

Dotaz č. 2

Datum: út 18. 6. 2013, 22.00 hod.
EMAIL: vasek.zak@seznam.cz

DOTAZ

Dobrý den, pane Kašný, chystáte se kandidovat v parlamentních volbách? Co vás naučila komunální politika?
Děkuji
Václav Žák

ODPOVĚĎ

Dobrý den, pane Žáku.
Děkuji Vám za zajímavou otázku. Jsem členem KDU – ČSL a tato strana mě nominovala na 2. místo kandidátky do parlamentních voleb. Tuto výzvu jsem přijal, protože není mým zvykem jen kritizovat, ale vždy se chci podílet na změnách k lepšímu. A možná víte, že každý rok vyvíjím tlak na Ministerstvo práce a sociálních věcí společně s poskytovateli sociálních služeb ve Zlíně ohledně výše financování těchto služeb. Ale je to bohužel vždy jen kosmetická úprava. Základní zákony, kterými se v sociální oblasti řídíme nejsou dobré a navíc se velmi často radikálně mění. Mnohokrát jsme je připomínkovali, ale většinou zcela zbytečně. A protože tuto problematiku dobře znám, tak chci tyto chyby napravit. Z komunální politiky za ta mnohá léta vím, že to bude obtížné, ale chci se o to pokusit. V městském zastupitelstvu pracuji již čtvrté volební období a z toho na pozici náměstka primátora druhé. Při práci komunálního politika jsem poznal mnoho lidí i s jejich charaktery, naučil jsem se toleranci a diskuzi . Při obhajování vlastních názorů jsem se snažil vždy poslouchat i toho druhého. Určitě není mým cílem vyhrávat za každou cenu, ale chci vždy najít to nejlepší řešení. A hlavně než někomu něco slíbím, tak si třikrát rozmyslím, zda tento slib dokáži splnit.

Dotaz č. 3

Datum: st 19. 6. 2013, 07:04 hod.
EMAIL: vavrovas@tisacali.cz

DOTAZ

Dobrý den, pane náměstku. Prosím Vás, jak je ve Zlíně vyřešena terénní služba pro seniory? Jsou tady organizace, které pomáhají seniorům v domácnosti, případně radí rodinám, jak se o nemohoucího starého člověka, který není v nemocnici, postarat? Děkuji
Silvie Vávrová

ODPOVĚĎ

I já Vám přeji hezký den, paní Vávrová. Nevím, co přesně myslíte pod pojmem terénní služba, ale předpokládám, že máte na mysli pečovatelskou službu. Tato služba umožňuje seniorům zůstat déle v rodinném prostředí, které umožňuje kvalitnější život, než pobyt v zařízeních. Tuto ve Zlíně provozuje Charita Zlín a Český červený kříž. Statutární město Zlín tyto organizace významně finančně podporuje a můžete se na ně s důvěrou obrátit. Kontakty jsou na našich internetových stránkách v našem Katalogu poskytovatelů sociálních služeb, popř. v knižní podobě na informačním středisku na radnici. Jakýkoli dotaz rádi zodpoví i naše pracovnice na Odboru sociálních věcí (tel. 577 630 801). A v případě potřeby jsem i já k dispozici a přidávám ještě několik informací.

Charitní pečovatelská služba ZLÍN
Adresa: Zálešná I/3222, 760 01 Zlín (služba poskytovaná v domácím prostředí)
Tel.: (+420) 577 435 737, mobil: (+420) 731 459 168; e-mail
Díky této péči mají uživatelé možnost žít doma ve svém přirozeném prostředí a zachovat si tak křehkou síť emocionálních a sociálních vazeb na své okolí. Uživateli služby jsou především senioři a lidé s fyzickým nebo mentálním handicapem. Komplexní péči pro ně zajišťuje tým profesionálních pracovníků v sociálních službách, který je schopen obstarat všechny bio-socio-psycho-spirituální potřeby uživatelů. Pečovatelská služba zahrnuje například úklid, nákup, doprovod na vyšetření, koupání a pomoc při osobní hygieně, podávání jídla a další úkony.

Poslání poskytované služby: Charitní pečovatelská služba poskytuje pomoc a podporu osobám se zdravotním a tělesným postižením a seniorům se sníženou soběstačností, která vznikla v důsledku věku či nemoci. Podporuje úsilí uživatele setrvat co nejdéle ve svém domácím prostředí.
Cíl poskytované služby: zajistit bezpečné a odborné služby, podpořit běžný resp. dosavadní způsob života uživatele, podpořit jeho soběstačnost a zmírnit osamělost a bezmocnost, umožnit, aby uživatel zůstal co nejdéle ve svém přirozeném prostředí, zajistit péči v době, kdy rodinní příslušníci vykonávají svá zaměstnání.
Základní činnosti:
1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
2. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
3. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
4. pomoc při zajištění chodu domácnosti
5. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín – Agentura Domácí péče
Adresa: Potoky 3314, Zlín (tel. 577 210 607)
Poskytuje domácí ošetřovatelskou a pečovatelskou službu seniorům, osobám se ztíženou sebeobsluhou, dlouhodobě nemocným, osobám po úrazech či s jiným tělesným omezením.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '21»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)