O poskytnutí dotace do 30.6.2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - Šance pro život, z. s.

08. 07. 2016 - 12. 07. 2019 | Jana Ryšková, Odbor sociálních věcí

Šance pro život, z. s., IČ 70876185, č. smlouvy 2500 16 0014

.pdf 2500 16 0014 380,89 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín

08. 07. 2016 - 12. 07. 2019 | Jana Ryšková, Odbor sociálních věcí

Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín, IČ 65792068, č. smlouvy 2500 16 0012

.pdf 2500 16 0012 430,03 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - Handicap Zlín, z.s.

08. 07. 2016 - 12. 07. 2019 | Jana Ryšková, Odbor sociálních věcí

Handicap Zlín, z.s., IČ 46277633, č. smlouvy 2500 16 0011

.pdf 2500 16 0011 421,81 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - Handicap Zlín, z.s.

08. 07. 2016 - 12. 07. 2019 | Jana Ryšková, Odbor sociálních věcí

Handicap Zlín, z.s., IČ 46277633, č. smlouvy 2500 16 0010

.pdf 2500 16 0010 385,5 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - Centrum pro rodinu Zlín z.s.

08. 07. 2016 - 12. 07. 2019 | Jana Ryšková, Odbor sociálních věcí

Centrum pro rodinu Zlín z.s., IČ 48473936, č. smlouvy 2500 16 0009

.pdf 2500 16 0009 374,77 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - Centrum pro rodinu Zlín z.s.

08. 07. 2016 - 12. 07. 2019 | Jana Ryšková, Odbor sociálních věcí

Centrum pro rodinu Zlín z.s., IČ 48473936, č. smlouvy 2500 16 0008

.pdf 2500 16 0008 381,34 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160126

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160126 1581,93 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160123

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160123 1600,34 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160122

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160122 1576,76 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160120

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160120 1590,08 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160118

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160118 1605,87 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160115

30. 06. 2016 - 03. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160115 1597,25 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160113

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160113 1602,14 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160090

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160090 1583,01 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160089

30. 06. 2016 - 03. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160089 1597,02 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160074

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160073

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160073 1605,58 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160072

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160072 1642,75 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160064

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160064 1615,81 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160059

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160059 1662,72 kB

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 2800160052

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160052

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160052 1589,79 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160051

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160048

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160048 1632,83 kB

Smlouva o poskytnutí dotace z Kulturního fondu 2800160047

30. 06. 2016 - 03. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160047 1616,01 kB

Smlouva o poskytnutí dotace z Kulturního fondu 2800160043

30. 06. 2016 - 03. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160043 1590,28 kB

Smlouva o poskytnutí dotace z Kulturního fondu 2800160025

30. 06. 2016 - 03. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160025 1634,65 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160022

30. 06. 2016 - 03. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160022 1560,33 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu zdraví města Zlína - Nadace Most k domovu Zlín

09. 06. 2016 - 10. 06. 2019 | Jaroslava Richtrová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu zdraví města Zlína - Česká obuvnická a kožedělná asociace

09. 06. 2016 - 10. 06. 2019 | Jaroslava Richtrová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu zdraví města Zlína - Mamma HELP, z.s.

09. 06. 2016 - 10. 06. 2019 | Jaroslava Richtrová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu zdraví města Zlína - Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín

09. 06. 2016 - 10. 06. 2019 | Jaroslava Richtrová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z FMTV města Zlína - Tělocvičná jednota Sokol Zlín

09. 06. 2016 - 12. 06. 2019 | Ivana Paštěková, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Tělocvičná jednota Sokol Zlín, IČ: 00530719

.pdf 410016_0087_dodatek 1 262,06 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Domek - prevence, podpora, výchova, vzdělání, terapie, z.s.

07. 06. 2016 - 09. 06. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Domek- prevence, podpora, výchova, vzdělání, terapie, z.s.

.pdf 410016_0161 513,17 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - NEKKY

07. 06. 2016 - 09. 06. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

NEKKY o.s.

.pdf 410016_0046 529,7 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Spojené sportovní kluby Malé kopané Zlín

07. 06. 2016 - 10. 06. 2019 | Ivana Paštěková, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Spojené sportovní kluby Malé kopané Zlín

.pdf 410016_0084 525,23 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy - Tanečně - gymnastický klub Domu Kultury Zlín

01. 06. 2016 - 03. 06. 2019 | Ivana Paštěková, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Tanečně - gymnastický klub Domu Kultury Zlín

.pdf 410016_0091 496,7 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Golf Club Lázně Kostelec u Zlína

01. 06. 2016 - 03. 06. 2019 | Ivana Paštěková, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Golf Club Lázně Kostelec u Zlína

.pdf 410016_0071 508,02 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Centrum pro rodinu Zlín, z.s.

30. 05. 2016 - 31. 05. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Centrum pro rodinu Zlín, z.s.

.pdf 410016_0038 549,64 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Běhy Zlín, z.s.

30. 05. 2016 - 01. 06. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Běhy Zlín, z.s. - akce 1/2 maraton

.pdf 410016_0163 508,68 kB

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína - HC PSG Zlín, z.s.

25. 05. 2016 - 27. 05. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

HC PSG Zlín z.s., IČ: 00531928

.pdf 410016_0100_dodatek 1 391,59 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '19»
PÚSČPSN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)