O poskytnutí dotace do 30.6.2016

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - Šance pro život, z. s.

08. 07. 2016 - 12. 07. 2019 | Jana Ryšková, Odbor sociálních věcí

Šance pro život, z. s., IČ 70876185, č. smlouvy 2500 16 0014

.pdf 2500 16 0014 380,89 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín

08. 07. 2016 - 12. 07. 2019 | Jana Ryšková, Odbor sociálních věcí

Salesiánský klub mládeže, z. s. Zlín, IČ 65792068, č. smlouvy 2500 16 0012

.pdf 2500 16 0012 430,03 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - Handicap Zlín, z.s.

08. 07. 2016 - 12. 07. 2019 | Jana Ryšková, Odbor sociálních věcí

Handicap Zlín, z.s., IČ 46277633, č. smlouvy 2500 16 0011

.pdf 2500 16 0011 421,81 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - Handicap Zlín, z.s.

08. 07. 2016 - 12. 07. 2019 | Jana Ryšková, Odbor sociálních věcí

Handicap Zlín, z.s., IČ 46277633, č. smlouvy 2500 16 0010

.pdf 2500 16 0010 385,5 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - Centrum pro rodinu Zlín z.s.

08. 07. 2016 - 12. 07. 2019 | Jana Ryšková, Odbor sociálních věcí

Centrum pro rodinu Zlín z.s., IČ 48473936, č. smlouvy 2500 16 0009

.pdf 2500 16 0009 374,77 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace ze Sociálního fondu statutárního města Zlína - Centrum pro rodinu Zlín z.s.

08. 07. 2016 - 12. 07. 2019 | Jana Ryšková, Odbor sociálních věcí

Centrum pro rodinu Zlín z.s., IČ 48473936, č. smlouvy 2500 16 0008

.pdf 2500 16 0008 381,34 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160126

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160126 1581,93 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160123

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160123 1600,34 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160122

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160122 1576,76 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160120

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160120 1590,08 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160118

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160118 1605,87 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160115

30. 06. 2016 - 03. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160115 1597,25 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160113

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160113 1602,14 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160090

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160090 1583,01 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160089

30. 06. 2016 - 03. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160089 1597,02 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160074

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160073

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160073 1605,58 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160072

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160072 1642,75 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160064

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160064 1615,81 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160059

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160059 1662,72 kB

Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 2800160052

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160052

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160052 1589,79 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160051

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160048

30. 06. 2016 - 30. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160048 1632,83 kB

Smlouva o poskytnutí dotace z Kulturního fondu 2800160047

30. 06. 2016 - 03. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160047 1616,01 kB

Smlouva o poskytnutí dotace z Kulturního fondu 2800160043

30. 06. 2016 - 03. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160043 1590,28 kB

Smlouva o poskytnutí dotace z Kulturního fondu 2800160025

30. 06. 2016 - 03. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160025 1634,65 kB

Smlouva o poskytnutí dotace 2800160022

30. 06. 2016 - 03. 07. 2019 | Michaela Doleželová, Odbor kultury a památkové péče
.pdf 2800160022 1560,33 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu zdraví města Zlína - Nadace Most k domovu Zlín

09. 06. 2016 - 10. 06. 2019 | Jaroslava Richtrová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu zdraví města Zlína - Česká obuvnická a kožedělná asociace

09. 06. 2016 - 10. 06. 2019 | Jaroslava Richtrová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu zdraví města Zlína - Mamma HELP, z.s.

09. 06. 2016 - 10. 06. 2019 | Jaroslava Richtrová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu zdraví města Zlína - Oblastní spolek Českého červeného kříže Zlín

09. 06. 2016 - 10. 06. 2019 | Jaroslava Richtrová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z FMTV města Zlína - Tělocvičná jednota Sokol Zlín

09. 06. 2016 - 12. 06. 2019 | Ivana Paštěková, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Tělocvičná jednota Sokol Zlín, IČ: 00530719

.pdf 410016_0087_dodatek 1 262,06 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Domek - prevence, podpora, výchova, vzdělání, terapie, z.s.

07. 06. 2016 - 09. 06. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Domek- prevence, podpora, výchova, vzdělání, terapie, z.s.

.pdf 410016_0161 513,17 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - NEKKY

07. 06. 2016 - 09. 06. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

NEKKY o.s.

.pdf 410016_0046 529,7 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Spojené sportovní kluby Malé kopané Zlín

07. 06. 2016 - 10. 06. 2019 | Ivana Paštěková, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Spojené sportovní kluby Malé kopané Zlín

.pdf 410016_0084 525,23 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy - Tanečně - gymnastický klub Domu Kultury Zlín

01. 06. 2016 - 03. 06. 2019 | Ivana Paštěková, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Tanečně - gymnastický klub Domu Kultury Zlín

.pdf 410016_0091 496,7 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Golf Club Lázně Kostelec u Zlína

01. 06. 2016 - 03. 06. 2019 | Ivana Paštěková, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Golf Club Lázně Kostelec u Zlína

.pdf 410016_0071 508,02 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Centrum pro rodinu Zlín, z.s.

30. 05. 2016 - 31. 05. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Centrum pro rodinu Zlín, z.s.

.pdf 410016_0038 549,64 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Běhy Zlín, z.s.

30. 05. 2016 - 01. 06. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Běhy Zlín, z.s. - akce 1/2 maraton

.pdf 410016_0163 508,68 kB

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína - HC PSG Zlín, z.s.

25. 05. 2016 - 27. 05. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

HC PSG Zlín z.s., IČ: 00531928

.pdf 410016_0100_dodatek 1 391,59 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - AEROBIK SPORT CENTRUM ZLÍN

19. 05. 2016 - 20. 05. 2019 | Ivana Paštěková, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

AEROBIK SPORT CENTRUM ZLÍN

.pdf 410016_0065 517,15 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - FC Kostelec

16. 05. 2016 - 18. 05. 2019 | Ivana Paštěková, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

FC Kostelec

.pdf 410016_0066 546,17 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Sportovní škola judo, jiu-jitsu Zlín

12. 05. 2016 - 15. 05. 2019 | Ivana Paštěková, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Sportovní škola judo, jiu-jitsu Zlín

.pdf 410016_0086 535,91 kB

Neinvestiční dotace OUTDOOR FILMS s.r.o.

11. 05. 2016 - 11. 05. 2019 | Jan Vejmělek, Odd. cestovního ruchu a informací

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - FK Lužkovice - Želechovice

11. 05. 2016 - 13. 05. 2019 | Ivana Paštěková, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

FK Lužkovice - Želechovice

.pdf 410016_0068 531,4 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - FC Malenovice

29. 04. 2016 - 01. 05. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

FC Malenovice, IČ: 26642727

.pdf 410016_0067 526,83 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Aerobik klub Zlín, z.s.

29. 04. 2016 - 01. 05. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Aerobik klub Zlín, z.s.

.pdf 410016_0063 542,43 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Florbalový klub Zlín Lions, z.s.

29. 04. 2016 - 01. 05. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Florbalový klub Zlín Lions, z.s.

.pdf 410016_0095 532,81 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Sportovní kluby policie Zlín, z.s.

26. 04. 2016 - 28. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Sportovní kluby policie Zlín, z.s.

.pdf 410016_0078 509,71 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - FK Štípa

26. 04. 2016 - 28. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

FK Štípa

.pdf 410016_0070 525,6 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - SPORT KLUB ZLÍN - MLADCOVÁ

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

SPORT KLUB ZLÍN - MLADCOVÁ, IČ: 26590891

.pdf 410016_0083 559,75 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Tělocvičná jednota Sokol Zlín

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Tělocvičná jednota Sokol Zlín, IČ: 00530719

.pdf 410016_0087 525,25 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Sportovní klub Jaroslavice, z.s.

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Sportovní klub Jaroslavice, z.s., IČ: 46276211

.pdf 410016_0079 549,71 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - SK Rytmik Zlín, z.s.

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

SK Rytmik Zlín, z.s., IČ: 46307478

.pdf 410016_0080 525,34 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Nordica Ski Zlín

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Nordica Ski Zlín

.pdf 410016_0075 508,35 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - NEMO Zlín, pobočný spolek SPMS

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

NEMO ZLÍN, pobočný spolek SPMS, IČ: 71249419

.pdf 410016_0094 567,26 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - IHC DEVILS ZLÍN, z.s.

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

IHC DEVILS ZLÍN, z.s., IČ: 65823265

.pdf 410016_0073 513,43 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Oceán Pro

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Oceán Pro, IČ: 70953813

.pdf 410016_0077 534,93 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - SK Zlín 1931 z.s.

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

SK Zlín 1931 z.s., IČ: 02647567

.pdf 410016_0096 560,69 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Lezecký klub Vertikon Zlín

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Lezecký klub Vertikon Zlín, IČ: 27024989

.pdf 410016_0074 578,99 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Fotbalový klub Mladcová, z.s.

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Fotbalový klub Mladcová, IČ: 46276351

.pdf 410016_0088 547,03 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - ThaiBoxing Gym Zlín

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

ThaiBoxing Gym Zlín

.pdf 410016_0093 524,14 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Tenšin dódžó z.s.

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Tenšin dódžó z.s.

.pdf 410016_0090 528,94 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - HC Junior Zlín

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

HC Junior Zlín, z.s.

.pdf 410016_0072 529,33 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - SK Louky, z.s.

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

SK Louky, z.s.

.pdf 410016_0082 535,24 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - FK Příluky, spolek

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

FK Příluky, IČ: 18757821

.pdf 410016_0069 536,94 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Sportovní kluby Zlín, z.s.

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Sportovní kluby Zlín, IČ: 00531944

.pdf 410016_0085 501,12 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Taneční klub FORTUNA Zlín, z.s.

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Taneční klub FORTUNA Zlín, IČ: 48472166

.pdf 410016_0092 562,54 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Orel jednota Zlín

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Orel jednota Zlín, IČ: 64467317

.pdf 410016_0076 619,68 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Tělocvičná jednota Sokol Jižní Zlín - 5

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Tělocvičná jednota Sokol Jižní Svahy Zlín - 5, IČ: 22848410

.pdf 410016_0089 567,98 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Akademie karate Zlín, z.s.

19. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Akademie karate Zlín, z.s.

.pdf 410016_0081 539,89 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína - Zlínský plavecký klub, z.s.

15. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Zlínský plavecký klub, IČ: 22865047

.pdf 410016_0108 478,45 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína - Plavecký klub Zlín, z.s.

15. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Plavecký klub Zlín, z.s., IČ: 49157540

.pdf 410016_0107 507,82 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína - Tělocvičná jednota Sokol Zlín

15. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Tělocvičná jednota Sokol Zlín, IČ: 00530719

.pdf 410016_0098 537,66 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína - Orel jednota Zlín

15. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Orel jednota Zlín, IČ: 64467317

.pdf 410016_0101 524,01 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína - Tělocvičná jednota Sokol Malenovice

15. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Tělovýchovná jednota Malenovice

.pdf 410016_0102 541,87 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína - Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné

15. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Tělocvičná jednota Sokol Zlín - Prštné, IČ: 65823061

.pdf 410016_0099 541,57 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Český svaz házené, z.s.

15. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Český svaz házené, IČ: 00548979

.pdf 410016_0017 532,88 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Český svaz házené, z.s.

15. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Český svaz házené, IČ: 00548979

.pdf 410016_0018 524,02 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína - Volejbalový sportovní klub Zlín, z.s.

15. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Volejbalový sportovní klub Zlín, IČ: 00567931

.pdf 410016_0106 515,09 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Skupina Šikulové - CVAK

15. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Skupina Šikulové - CVAK, IČ: 72023074

.pdf 410016_0033 480,01 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Kamarád - Nenuda z.s.

15. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Kamarád - Nenuda z.s., IČ: 22692398

.pdf 410016_0042 480,2 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Dětské sportovní centrum KOŤATA A KOCOUŘI ZLÍN z.ú.

15. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Dětské sportovní centrum KOŤATA A KOCOUŘI ZLÍN z.ú.

.pdf 410016_0036 494,2 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Salesiánský klub mládeže, z.s.

15. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Salesiánský klub mládeže Zlín, IČ: 65792068

.pdf 410016_0030 488,83 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu mládeže a tělovýchovy města Zlína - Junák - český skaut, okres Zlín, z.s.

15. 04. 2016 - 20. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Junák - český skaut, okres Zlín, z.s., IČ: 61716804

.pdf 410016_0043 503,71 kB

poskytnutí neinvestiční dotace

12. 04. 2016 - 12. 04. 2019 | Jan Vejmělek, Odd. cestovního ruchu a informací

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu SMZ - "Dětem", o.p.s.

05. 04. 2016 - 06. 04. 2019 | Jaroslava Richtrová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína - Sportovní kluby Zlín, z.s.

04. 04. 2016 - 06. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

Sportovní kluby Zlín, IČ: 00531944

.pdf 410016_0097 4333,41 kB

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu statutárního města Zlína - HC PSG Zlín, z.s.

04. 04. 2016 - 06. 04. 2019 | Petra Bellayová, Oddělení prevence kriminality a sportovišť

HC PSG Zlín z.s., IČ: 00531928

.pdf 410016_0100 581,87 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«březen '19»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky