Oddělení ochrany přírody a zemědělství

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu

.doc Formulář pro vynětí pozemku ze ZPF 50 kB
.doc Formulář vstupních údajů pro výpočet odvodu 39 kB

Formulář vstupních údajů pro výpočet odvodů není třeba u staveb rodinných domů umisťovaných na jednom stavebním pozemku, pokud je stavebníkem fyzická osoba a rodinný dům má sloužit bytové potřebě stavebníka.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - soukromé pozemky

.doc Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les 107 kB
.doc Plná moc k zastupování ve věci žádosti o povolení kácení dřevin 43,5 kB

Online formuláře (pouze pro držitele platného elektronického podpisu)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les - soukromé pozemky

Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba dle § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb., v platném znění, povolení:

a)       dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b)      zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c)       dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin a

d)      ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Výše uvedené platí pouze za předpokladu, že dřeviny nejsou součástí významného krajinného prvku (§ 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění) – typicky např. podél řek, u rybníků apod., nebo stromořadí (tj. více než 10 dřevin za sebou jakéhokoliv obvodu) či jinak chráněny, např. jako památné stromy.

Povolení ke kácení vydává příslušný obecní úřad.

Kácení dřevin se podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března.

Od 1. 1. 2018 v souvislosti s novelou stavebního zákona povolení ke kácení dřevin v rámci stavebního záměru ve stanovených řízeních vydává stavební úřad. Jedná se o tato řízení: územní řízení, územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, společné územní a stavební řízení nebo společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. U stavebního úřadu je v rámci těchto řízení nutno doložit jako podklad pro rozhodnutí závazné stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody ke kácení dřevin rostoucích mimo les. U ostatních řízení, jako je např. ohlášení nebo územní souhlas, je nutno podat u příslušného orgánu ochrany přírody samostatnou žádost o povolení kácení. Příslušnými orgány k vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin jsou vždy obecní úřady. Na území města Zlína je toto závazné stanovisko součástí koordinovaného závazného stanoviska a je nutno vyplnit přílohu č. 1 této žádosti. U staveb v obcích mimo Zlín je nutno, aby stavebník podal žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin u příslušného obecního úřadu a doložil ho stavebnímu úřadu.

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

.doc Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les 78 kB
.doc Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les 15 dní před 86 kB

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les

Online formuláře (pouze pro držitele platného elektronického podpisu)

Žádost o závazné stanovisko ke kácení dřevin v rámci stavebního záměru

.doc Žádost o závazné stanovisko v rámci stavebního záměru 104,5 kB

Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku

.doc Žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku 68,5 kB

Žádost o vydání souhlasu orgánu ochrany přírody k zásahu do krajinného rázu

.doc Žádost o souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do krajinného rázu 66,5 kB

Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Podnět ke kácení dřevin rostoucích mimo les

.doc Podnět ke kácení dřevin 65,5 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '22»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)