Okrskové volební komise - delegování členů a náhradníků OVK politickou stranou, hnutím, koalicí

Zákon č. 62/2003 Sb. - o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů - výňatek

Organizační informace Odboru kanceláře primátora:

Z důvodu časové náročnosti technického zpracování dat členů OVK, přivítáme předání či zaslání seznamů s delegováním členů s časovým předstihem oproti stanovenému termínu.

Prosím, upozorněte členy okrskových volebních komisí (dále OVK) delegovaných za vaši volební stranu na níže uvedené informace:

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek 23. a v sobotu 24. 5. 2014.

Volební místnosti jsou otevřeny v pátek od 14 do 22 hod., v sobotu od 8 do 14 hod. (následně probíhá sčítání výsledků voleb v jednotlivých OVK).

Dle § 16 (d) zák. 62/2003 Sb. starosta svolává 1. zasedání OVK tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 21 dnů přede dnem voleb.

Z důvodu zákonného termínu delegování členů volebních stran do OVK (do 23. 4. 2014 do 16 hod.) a technickým možnostem doručení zásilek obdrží členové pozvánky na 1. zasedání OVK v nejbližším možném termínu cca 28. 4. 2014.

1. zasedání OVK se bude konat v termínu:
- pro OVK č. 26 – 50 ve středu 30. 4. 2014 od 9:00 do 10:30 hod., v Kongresovém sále Hotelu Moskva,
- pro OVK č. 51 – 74 ve středu 30. 4. 2014 od 13:00 do 14:30 hod., v Kongresovém sále Hotelu Moskva,
- pro OVK č. 1 – 25 ve středu 30. 4. 2014  od 16:30 do 18:00 hod., v Kongresovém sále Hotelu Moskva.

Účast na 1. zasedání OVK je povinná!

Instruktáž metodiky k vyhodnocení výsledků voleb proběhne pravděpodobně v termínu 21. - 22. 5. 2014 (pozvánka bude předávána na 1. zasedání OVK).
 
Mj. dle § 18:

- odst. (5) vzniká členství v OVK vzniká složením slibu
- odst. (6) zaniká členství v OVK např.: trvá-li nepřítomnost člena okrskové volební komise ve volební místnosti déle než 3 hodiny.

Člen OVK má dle § 61 zákona č. 62/2003 Sb. nárok na zvláštní odměnu za výkon funkce. Člen OVK, který je v pracovním poměru nebo poměru obdobném pracovnímu poměru, má nárok na pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu a na náhradu mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku od uvolňujícího zaměstnavatele. Členovi OVK, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, přísluší paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK.
Doklad pro zaměstnavatele k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku vč. informací k refundaci mzdy či omluvenku do školského zařízení dostanou členové OVK na místě.

Odměna člena komise bude v plné výši vyplacena jen při 100% účasti na všech jednáních OVK (školení, dny voleb, aj.).

V případě, že se člen ze závažných důvodů (např. nemoc) nebude moci jednání OVK zúčastnit, bude mu dle vyhlášky § 10 vyhlášky MV č. 409/2003 Sb. zvláštní odměna za výkon funkce člena OVK poměrně krácena.

 

 

Kontaktní osoba:

V případě dotazů se obraťte na J. Peškovou, Odbor kanceláře primátora, tel. 577 630 139, e-mail: jolanapeskova@zlin.eu.

 

dokumenty ke stažení

.xls Doporučený vzor delegovani členů a náhradníků - Volby do EP 2014 26 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '19»
PÚSČPSN
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky