Ondřej Běták - odpovědi na dotazy

Dotaz č. 1

Datum: po 14.3.2011 9:24
E-mail: mikelpa@gmail.com

DOTAZ: Dobrý den, jsem rekreační sportovec a rád bych pravidelně trénoval běh na oválu Stadionu mládeže. Prosím sdělte mi za jakých podmínek je to možné a jaký je případný kontakt na správce oválu. Děkuji a jsem s pozdravem, Pavel Mikel, Zlín.

ODPOVĚĎ: V současné chvíli je zpracováván systém provozu Stadionu mládeže a rozhoduje se, jakým způsobem bude provozován. Ještě v minulém týdnu proběhla kontrola z Ministerstva školství a dobíhalo předávání stavby.

Dotaz č. 2

Datum: po 14.3.2011 9:52
E-mai: jung47@seznam.cz

DOTAZ: Přečíslování domků není opodstatněné,dle stavebního záko- na nejde o 2domy,ale o jeden dům s 2byty.Zákon 227/2009 hovoří o nových budovách,kdy občan žádá o přidělení čísla popisného.Domy mají jednu nosnou zeď a 1střechu.Nelze tento dům rozdělit.Špatný je vžitý název půldomek,jde o jednodomek, se ddvěma majiteli.Prosím odpověď.

ODPOVĚĎ: Chápu rozhořčení všech majitelů půldomků, které vyvolává nutnost přečíslování. Nicméně je třeba konstatovat, že tuto povinnost nám určuje zákon, což potvrdilo i vyjádření ombudsmana a Ministerstva vnitra. Město jako takové prověřovalo nutnost přečíslování konkrétně u "baťovských půldomků" a přesto, že opakovaně vznášelo námitky, výsledek byl vždy stejný. Je nutno přečíslovat.
I pro město tento krok ztrácí opodstatnění a zatěžuje jeho rozpočet, dle mého názoru, zbytečnými výdaji. Na závěr si dovolím říci svůj osobní názor. Celé přečíslování považuji za "naprostou kravinu" přinášející jen problémy jak městu, tak hlavně jeho obyvatelům.

Dotaz č. 3

Datum: po 14.3.2011 12:53
E-mail: jano.kar@seznam.cz

DOTAZ: Ve Zlíně se nyní hodně kácí stromů, má město Zlín prospěch z prodeje tohoto dřeva ? Je nějaká evidence o něm ? Jedná se o značné množství dřeva vhodného např. k topení.

ODPOVĚĎ: Kácení probíhá vždy v období "vegetačního klidu" tj. do konce března. Předchozí Rada města Zlína schválila smlouvy s několika subjekty, které dřevo z pokácených stromů vykupují. Finanční zisk ale není důvodem kácení. Vždy se přísně posuzuje, které stromy budou pokáceny. Kácí se stromy nemocné, nevyhovující svým stářím anebo jinak poškozené.

Dotaz č. 4

Datum: po 14.3.2011 14:43
E-mail: vludmila@seznam.cz

DOTAZ: Děti z Kolektivního domu nemají v okolí svého bydliště možnost si hrát. Z hriště je parkoviště pro auta a velké hřiště, které patří školce a je kromě dopoledne nevyužité, bývá pro děti bydlící v Kolektivním domě nedostupné. A park Komenského je pro děti samotné bez rodičů docela nebezpečný. Neuvažuje radnice s nějakým vhodným řešením pro tyto děti?

ODPOVĚĎ: Tento problém se jistě netýká jen dětí z Kolektivního domu. Většina obyvatel středu města Zlína nemá k dispozici těsně u domu možnost sportovního vyžití nebo klidového zázemí. Určitě se budeme snažit, aby těchto ploch v centru města přibývalo, ale jistě pochopíte, že není možné u každého domu vybudovat - ať už jakékoliv - klidové zázemí.

Dotaz č. 5

Datum: út 15.3.2011 7:44
E-mail: hastam@zl.ipex.cz

DOTAZ: Dobrý den, pane Běták,
v prvé řadě dovolte vyslovit naději, že vaše nové vedení ( na rozdíl od toho minulého..), bude podporovat prosperitu a trendy pro trvale udržitelný rozvoj, naší městské aglomerace a lidí v ní žijících.. \" ....dle zásady a hesla: Místní lidé, místní firmy a město - sobě!\" Prosím o zodpovězení nebo vyslovení názoru na zcela zásadní a strategické otázky: Proč nám teplo, vodu a energie ve 100% dodávají zahraniční firmy? Proč silnice a dálnice staví v 80-90% zahraniční firmy? Jsou levnější, kvalitnější, zaměstnají více lidí a dají jim větší mzdu než původní naše společnosti....? Proč musel zaniknout obuvnický gigant Svit? Obrovským způsobem se zvýšil dovoz...! Proč v takové míře necháme budovat, státy ve státě, supermarkety? Opravdu nás tento systém obohacuje nebo nám ujídá z krajíce? O tomto způsobu hospodaření, představitelů uplynulých 20-ti let, mám já i většina lidí, zcela zásadní a odlišnou představu..! Děkuji!
ŠTĚPÁN RAK, ŠTÍPA. 15.3.2011

ODPOVĚĎ: Děkujeme za důvěru. Určitě se budeme zasazovat o to, aby každá koruna utracená v tomto městě tady, pokud možno, zůstávala. Můj názor na makroekonomickou situaci je velmi podobný tomu Vašemu. Proč nám dodávají služby zahraniční firmy? No, nejspíš proto, že jsme jim všechno prodali….

Dotaz č. 6

Datum: út 15.3.2011 10:21
E-mai: jordanovav@hptronic.cz

DOTAZ: Dobrý den, obracím se na Vás s dotazem týkajícím se Vámi přislíbeného umístění dopravní značky zákazu stání /zastavení v zatáčce na ulici Zelinova - Jižní Svahy. Děkuji Vám za odpověď. Veronika Jordánová

Dobrý den,
po dotazu na řešení situace na ulici Zelinova jsme se tímto zabývali. Společně s pracovníky MP jsme se souhlasně vyjádřili k umístěním značení omezující možnost stání (Až už svislé dopravní značky nebo vodorovného značení). V současné to době řeší odbor dopravy MMZ a dopravní oddělení PČR. Bohužel spousta věcí, které se řeší v zákonných lhůtách a musí projít celým "úřednickým kolečkem", trvá opravdu dlouho
.

Dotaz č. 7

Datum: út 15.3.2011 10:35
E-mail: frantisek.kolek@tiscali.cz

DOTAZ: Dobrý den, v měsíci srpnu a září r. 2010 byla v Bartošově čtvrti na ul. Zborovská provedena přeložka tepelných rozvodů s výstavbou nové výměníkové stanice. Tuto stavbu zajišťovalo Teplo a.s. Zlín, pro EVON Invest s.r.o. Zlín. Zajímá nás proto jak finančně nákladná byla tato akce a kdo ji financoval.
Děkujeme za odpověď. Kolek

ODPOVĚĎ: Tyto údaje nejsem schopen vysypat z hlavy. Proto tyto informace zjistím a požádám tiskového mluvčího, aby ihned poté, co je budeme mít k dispozici, byly zde na tomto místě uveřejněny. Děkuji za trpělivost.

Výše uvedenou stavbu provádělo a investovalo Teplo Zlín, a.s. pro potřeby zásobování teplem uvedeného sídliště, ne pro EVON Invest s.r.o. Důvodem k této investici byly tyto skutečnosti:

  1. objekt, ve kterém byla stávající výměníková stanice umístěna patří EVON Investu, který měl záměr ho demolovat a tím by byla ohrožena dodávka tepla pro sídliště
  2. technologie výměníkové stanice mimo opotřebení způsobené jejím stářím byla v r. 2000 značně poškozena při povodních a neskýtala záruky bezpečného a bezporuchového provozu

Celkové náklady na výstavbu stavební i strojní části výměníkové stanice, systému měření a regulace včetně komunikace na dispečink a připojovací tepelné kanály byly ve výši 7 mil Kč. Výměníková stanice zásobuje teplem uvedené sídliště, t.j. 352 bytů a objekt služeb.

Dotaz č. 8

Datum: út 15.3.2011 10:46
E-mail: vallova@zlin.cz

DOTAZ: Dobrý den, bydlím v nájemním bytě v baťovském domku ve vlastnictví města Zlína na Obecinách. Město dosud využívalo deregulaci ve 100 % výši a tak dnes nájemné za tři roky v tomto bytě odpovídá zhruba prodejní ceně baťovských domků podobné velikosti na Podvesné. Raději bych byla vlastní, protože bych si zateplila dům. Město domy v dané oblasti prodávat nechce,protože se jedná o byty pro sociálně slabé občany a o zateplení také neuvažuje, to si mám podle písemného sdělení MMZL udělat na vlastní náklad. Je možné, že pokud podám novou žádost na město, že MMZL přehodnotí stanovisko a započte mi zhodnocení nemovitosti vůči nájemnému? Nebo po žádosti více nájemců v budově převede dům do vlastnictví nájemců?

ODPOVĚĎ: Rada města Zlína zastavila prodeje bytů a bytových domů v majetku města. Město Zlín v minulých letech masově prodávalo byty, případně bytové domy. Dnes je počet bytů v jeho majetku cca 2300. Stojíme před zpracováním koncepce a rozhodnutím, jaký celkový konečný počet bytových jednotek by mělo zůstat ve vlastnictví města. Přesto samozřejmě je možné, že některé byty nebo domy nakonec prodány ještě budou. Vše je věcí jednání a nastavení bytové koncepce.

Dotaz č. 9

Datum: út 15.3.2011 11:48
E-mail: ivan.panik@seznam.cz

DOTAZ: Dobrý den, začala cyklistická sezona a s ní opět ohrožování chodců. Dokdy ještě bude Městská policie tolerovat toto protiprávní počínání? Ještě větší nešvar je užívání přechodů pro chodce cyklisty, kdy si dokonce vynucují přednost před auty? To čekáte na první smrtelnou nehodu? Jízdu po chodníku ZAKAZUJE Silniční zákon.
Děkuji za odpověď. 

ODPOVĚĎ: Dobrý den,
Městská policie nemůže tolerovat jakékoliv protiprávní jednání. Žádné nařízení o případné toleranci jízdy po chodníku na jízdním kole určitě v našem městě neexistuje. Strážníci městské policie jsou povinni při zjištění protiprávního jednání zakročit.
  

Dotaz č. 10

Datum: st 16.3.2011 12:45
E-mail: Jencek99@seznam.cz

DOTAZ: Již tři roky jezdím kolem rozestavěného hřiště ve Zlíně Pasekách. Co udělá MM pro dokončení jediného hřiště v okruhu Jižních Svahů?

ODPOVĚĎ: Toto hřiště není v majetku našeho města. Je tedy na místě ptát se toho komu hřiště patří. Město Zlín se bude snažit, pokud k tomu budou finanční prostředky, podporovat sport i budování nových sportovišť. Momentálně ale řešíme spíše různé havarijní stavy. Není přece možné, aby kdokoliv, s jakýmkoliv investičním záměrem, začal něco budovat a v případě, že mu dojdou finanční prostředky, spoléhal na to, že to vyřeší město. To může přispívat pokud na to má. Mimochodem, různých hřišť, klidových a odpočinkových zón pro volnočasové využití je přímo na Jižních Svazích určitě více.Tady si myslím, že bývalé vedení odvedlo i kus dobré práce.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '21»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)