Oprava chodníku třída Tomáše Bati 81. budova - křižovatka Prštné

Popis akce:

     Stavební objekt SO 101.1 ZÁLIV BUS ZASTÁVKY je součástí projektu celé opravy chodníku podél tř.T.Bati ve Zlíně v úseku od 81.budovy po křižovatku Prštné (u Intersparu). Oprava chodníku je povolena spec.stavebním úřadem Magistrálu Města Zlína na základě projektu DSP. Pouze samotný SO 101.1 ZÁLIV BUS ZASTÁVKY, jako součást krajské silnice I/49, spadá do kompetence krajské-ho spec.stavebního úřadu Zlínského kraje.
    Projekt DSP opravy chodníku řeší úsek chodníku pro pěší ve Zlíně, po pravé straně tř.T.Bati, me-zi 81.budovou Baťova a reálu a přechodem pro chodce v křižovatce Zlín-Prštné (u Intersparu).
Tř.T.bati je v tomto úseku čtyřproudá silnice I/49, po obou stranách opatřená chodníkem, odděle-ným od vozovky zeleným dělícím pásem. Chodník po levé straně je opravován podle jiného projektu. Předchozí úseky chodníku – podél 21.budovy, křižovatkou Antonínova, zastávkou MHD Poliklinika a podél obnovené tovární zdi před 71.budovou, už byly opraveny dříve. Od 81.budovy po křižovatku v Prštném je pravostranný chodník v původním provedení z litého asfaltu, místy značně narušeném.  Chodník ve svých detailech nesplňuje nové požadavky na bezpečnost a bezbarierovost. Proto tento projekt navrhuje opravu chodníku s doplněním chybějících bezpečnostních a bezbariérových prvků.
Oprava chodníku bude spočívat v rozebrání stávající konstrukce chodníku z litého asfaltu a polo-žení nové konstrukce, směrově i výškově vedené v trase chodníku stávajícího. Nová konstrukce chodníku je navržena s krytem z betonové dlažby 30x30 tl.8cm na štěrkových podkladních vrstvách.
Oprava chodníku končí s koncem původního povrchu chodníku z litého asfaltu. Dříve opravený chodník od přechodu prochodce v křižovatce Prštné u Intersparu, provedný dnes z betonové zámkové dlažby, nebude podle tohoto projektu opravován.
V rámci opravy chodníku bude provedena také úprava veřejného osvětlení – některé stožáry bu-dou zrušeny a světla z nich přeložena na blízké sloupy trakčního vedení trolejbusů, zbývající stožáry budou vyměněny, v celém úseku opravy chodníku bude provedena výměna kabelů VO. Bude posíleno osvětlení místa pro přecházení s novým děl.ostrůvkem. Podrobněji viz IO401 Veřejné osvětlení.

Součástí chodníku je i dvojzastávka BUS a MHD Zahradnická s podchodem. Zastávka MHD je opatřena kasselského bezbarierovým zastávkovým obrubníkem a chodník/nástupiště je již vydláž-děn ze zámkové dlažby – v této části není potřeba chodník opravovat. Přilehlá autobusová zastávka, využívající spolu s MHD zastávkou společný záliv přilehlé komunikace I/49, je zatím ještě v původním stavu s žulovým obrubníkem a chodníkem/nástupištěm z litého asfaltu a bude tedy spolu s dalším chodníkem opravena, opatřena zastávkovým bezbarierovým obrubníkem, signálním pasem, novým označníkem atd. Projekt navrhuje prodloužení BUS zastávky o cca 8m (8m nástupní hrana + 2m přechodový obrubník + 15m nájezdový „klín“ a značka IJ4ce), na úkor části zálivu využívané pro krátkodobé parkování před 91.budovou, s předsazením svislé značky začátek zastávky tak, aby mohly v zastávce pohodlně zastavit najednou nejméně 2 autobusy linkové přepravy a nebránily jim v tom automobily parkující v první polovině dlouhého společného zálivu. Na délku nového bezbariérového zastávkového ob rubníku BUS zastávky bude provedena výměna pojížděné konstrukce zálivu – stávající cementoasfaltový povrch, a v prodloužení zastávky také stáv.žulová kostka, budou na-hrazeny novým betonovým krytem.

dokumenty ke stažení

.pdf B212_1_koositu__ZSPD-1 140,97 kB
.pdf B212_2_koositu__ZSPD-2 243,56 kB
.pdf B212_3_koositu__ZSPD-3 169,76 kB
.pdf B212_4_koositu__ZSPD-4 191,91 kB

Kontakt:

Hana Večerková
tel.: +420 577 630 621
email: hanavecerkova@zlin.eu

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«říjen '20»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 9 - 11 a 14 - 17
Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě občana
s pracovníkem odboru


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)
'), } ] }); --->