Oprava parkovacích stání a opěrné zídky - Zlín, ul. Vodní

Popis akce:

Předmětem akce jsou:

Parkoviště
     Nové parkoviště je navržené ze zámkové dlažby tl. 80mm (200x100x80mm). Je vyprojektované na 7 parkovacích stání, včetně jednoho pro imobilní osoby. Všechna parkovací stání jsou kolmá. Rozměr jednoho parkovacího stání je 2,50 x 5,0m (krajní 2,75 x 5,0m) - rozměr stání pro imobilní osoby je 3,5 x 5,0m. Parkovací stání bude provedeno v zámkové dlažbě (200x100x80mm) – barva šedá, oddělující lajny budou v barvě červené. Parkoviště bude ohraničeno z jedné strany nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) a z druhé nově navrženou opěrnou zdí. Obrubník bude osazen 20 mm nad zpevněnou plochu parkoviště. Obruba bude osazena v betonovém loži - zavlhlý beton min. C12/15 s boční betonovou opěrou. Podklad pro betonové lože musí být pevný a řádně zhutněný. Úprava obrubníků se bude provádět řezáním nebo broušením. Příčný sklon parkoviště je navržen 2% - 2,40% (navázání na stávající stav) a podélný vychází s konfigurace stávajícího terénu -1,60%. Kolem nově položené nájezdové obruby se provede rozšíření komunikace v šířce 1,16m a ve styku se stávající vozovkou se zapraví asfaltem š. - 0,5m. V části, kde je zámková dlažba se pás šířky 0.50m předláždí a v betonové ploše se položí silniční beton tl. 250mm. U styku dvou asfaltových ploch se zařeže styčná spára asfaltu a zalije se bitumenovou zálivkou. Odvodnění povrchových dešťových vod u parkoviště je navrženo pomocí příčného a podélného sklonu do stávající uliční vpusti. Zemní pláň bude odvodněna pomocí drenáže (DN 100 – PIPE LIFE), která bude napojena do drenážní šachtice DN 400 (pojížděný poklop D400). Odtud se voda pomocí kanalizační přípojky PVC DN 150 odvede do stávající kanalizace. V místě opravy parkoviště se nachází stožár VO. Tento stožár bude přemístěn do ozeleněné plochy tak, aby se byla zachována linie osvětlení.


Stání pro kontejnery
    U nového parkoviště je navržený nový box (pohledové krytí odpadních a recyklačních kontejnerů ve veřejném prostoru) pro 6 kontejnerů. Rozměr boxu je 5,0x4,5m. Kryt v boxu bude provedeno ze zámkové dlažby tl. 80mm, šedé barvy. Ohraničení ze strany komunikace bude provedeno nájezdovým obrubníkem BO 15/15 (150/150/1000mm) - převýšení 20mm. Z boční strany je navržen silniční obrubník BO 15/30 (150/300/1000mm), převýšený 20-200mm nad niveletu betonové zpevněné plochy. Odvodnění plochy se provede příčným sklonem a podélným sklonem do stávající uliční vpusti. Kolem nově položené nájezdové obruby se provede rozšíření komunikace v šířce 1,16m a ve styku se stávající vozovkou se zapraví asfaltem š. - 0,5m. Poté se znovu zařeže styčná spára asfaltu a zalije se bitumenovou zálivkou.

Oprava opěrné zdi
    Nově řešená oprava a rekonstrukce opěrné zdi má celkovou délku 24,53 m. Tloušťka opěrné zdi 0,20 m. Volná výška opěrné zdi je 0,98 a 1,24 m. Opěrná stěna je navržena z monolitického ŽB (beton C30/37 XF2) – pohledový beton. Opěrná zeď bude ve svahu chráněná nopovou fólií. Založení stěny koresponduje s upraveným terénem, tj. hloubka min. 1,0 m. Pata opěrné stěny v šířce 0,75m, bude založena na konsolidačním štěrkopískovém podsypu tl. 100mm. Výška opěrné stěny ze strany komunikace vychází z nivelety navržené opravy parkoviště. Dilatace stěny bude provedena podle fází opravy a bude opatřena lepenkou A 500H. Šířka spáry min. 10 mm. Těsnící pásy do dilatační spáry. Za zdí bude provedena drenáž z potrubí prům. 100mm, která bude podélným spádem vyvedená do drenážní plastové šachtice DN 400. Odtud se voda pomocí kanalizační přípojky odvede do stávající dešťové kanalizace. Za opěrnou stěnou se opraví bezpečnostní zábradlí, tak aby bylo s navrženou opěrnou zdí rovnoběžné - vzdálenost 0.55m.

Dopravní značení
     Na parkovišti je navrženo jedno stání pro imobilní osoby. Imobilní symbol bude vyskládán z červené zámkové dlažby (parkoviště – zámková dlažba

dokumenty ke stažení

.pdf _situace_2 584,71 kB

Kontakt:

Magdaléna Zmeškalová
tel.: +420 577 630 722
email.: magdalenazmeskalova@zlin.eu

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«říjen '20»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 9 - 11 a 14 - 17
Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě občana
s pracovníkem odboru


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)
'), } ] }); --->