Pozemky

Nakládání s pozemky ve vlastnictví SMZ

Území města je vymezeno rozsahem patnácti katastrálních území o rozloze přesahující 100 km2. Město samotné pak vlastní pozemky o rozloze téměř 15 km2. Pozemky ve vlastnictví města patří možná k tomu nejvíce cennému majetku, neboť jde o jedinečný nástroj ovlivňování rozvoje území města a kultivace veřejného prostoru. Převážnou většinu tedy tvoří pozemky, které městu nepřináší příjmy, ale zakládají udržovací náklady, neboť je třeba sekat trávu a udržovat chodníky a silnice. Některé pozemky však jsou pronajímány ke komerčním účelům a právě do městských pozemků jsou nejčastěji ukládány sítě jejich jednotlivými provozovateli (jde zejm. o plyn, elektřinu, telekomunikace). Množina pozemků ve vlastnictví města zdaleka není statická. Je například nezbytné majetkoprávně vypořádat pozemky před rekonstrukcí či budováním nových komunikací (v gesci Odboru dopravy). Pro tyto a další záměry města (například nová sportoviště) jsou také sjednávány směny pozemků, a to zejména s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Státním pozemkovým úřadem či Lesy ČR.

Nakládání s pozemky patří do samostatné působnosti města. Na posuzování žádostí se tedy nevztahují žádné lhůty stanovené právními předpisy zejména pro rozhodování v rámci přeneseného výkonu státní správy (památková péče, stavební úřad ad.). Je v zájmu města, aby jeho obyvatelé své domy opravovali či stavěli nové. Není však povinno žadateli vyjít vstříc za každou cenu, například proto, aby si žadatel „zarovnal“ hranici svého pozemku, vybudoval parkovací stání před domem, v němž nebydlí, či postavil nový bytový dům v hustě zastavěném území. Město ve všech případech zvažuje, zda a v jaké míře potřeba jednotlivce omezí potřeby ostatních obyvatel města. Jinými slovy zda individuální zájem neomezí zájem veřejný. V této souvislosti stojí za to zmínit, že město netvoří výhradně jeho představitelé vzešlí z voleb a pracovníci magistrátu, ale především jeho občané. Je tedy v zájmu každého jednotlivého občana, aby jeho město mělo dostatek majetku pro zajištění potřeb svých občanů a staralo se o něj řádně.

Jakékoliv nakládání s pozemky je proto velmi pečlivě projednáváno. Než je pozemek vypůjčen, pronajat, propachtován nebo prodán, probíhá posuzování tohoto úkonu jednotlivými dotčenými útvary magistrátu (jde o pohled odborníků na životní prostředí, městskou zeleň, prostorové plánování, investice, stavební řád a dopravu). Rozhodovací pravomoc však mají orgány města (rada a zastupitelstvo). Žadatelé a žadatelky tedy musí počítat s procesem, který potrvá minimálně 4 měsíce, i když jde o jednoduchý případ. V kratší době zpravidla nelze učinit všechny kroky stanovené zákonem o obcích. Zdaleka ne všechny žádosti jsou jednoduché pro přípravu podkladů, není výjimkou, že majetková komise doporučí prověření dalších aspektů, čímž se celý proces minimálně o měsíc prodlouží. Rychlost projednání také závisí na kvalitě podkladů, což je podstatné především u developerských projektů. Někdy totiž není zřejmé, jaký rozsah pozemku je předmětem žádosti. 

Proces projednání žádosti o pozemek

 

Katastrální území............. Rozloha
Jaroslavice u Zlína............ 4,32 km2
Klečůvka........................... 2,63 km2
Kostelec u Zlína................ 9,13 km2
Kudlov............................... 6,28 km2
Lhotka u Zlína................... 4,63 km2
Louky nad Dřevnicí............ 3,65 km2
Lužkovice.......................... 4,66 km2
Malenovice u Zlína.......... 17,83 km2
Mladcová.......................... 9,87 km2
Prštné............................... 3,74 km2
Příluky u Zlína................... 5,70 km2
Salaš u Zlína..................... 1,12 km2
Štípa................................. 6,90 km2
Velíková............................ 3,51 km2
Zlín................................. 18,83 km2
Celkem......................... 102,8 km2

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '22»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)