Pracovní skupiny

V projektu MAP II je ustaveno pět pracovních skupin, které se pravidelně scházejí minimálně
4x ročně.

1. Pracovní skupina pro financování

plánuje náklady a identifikuje finanční zdroje pro realizaci naplánovaných aktivit. Podporuje činnost všech ostatních pracovních skupin, zabývá se podporou vedení škol a zřizovatelů při financování a rozvoji kapacit školských zařízení, projektovým managementem pro školy a grantovým poradenstvím, usiluje o posílení vzájemné spolupráce aktérů ve vzdělávání v oblasti využití infrastruktury (MŠ, ZŠ, SŠ, SVČ, ZUŠ, rodiče, nevládní neziskové organizace, zaměstnavatelé, zřizovatelé).

 

Jméno a přímení

Instituce

Pozice

1.

Mgr. Josef Zdražil

Město Otrokovice

Odborný konzultant PS Financování

2.

RNDr. Otakar Prudil

Regionální rozvojová agentura Východní Moravy

Odborný koordinátor činnosti PS Financování/Partner

3.

Věra Johaníková

17. ZŠ

Člen

4.

Věra Králíková

MŠ Štefánikova

Člen PS Financování a odborník/místní lídr pro polytechnické vzdělávání v MŠ a začleňování do procesu vzdělávání

5.

Jaromír Schneider

SMZ

Člen

2. Pracovní skupina pro rovné příležitosti

vede odbornou diskusi o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávání, posuzování konkrétních aktivit, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělávání, navrhuje opatření k nastavení rovných příležitostí a eliminaci selektivity, zabývá se problematikou přechodů ve vzdělávacím systému, usiluje o budování profesního společenství na území MAP a zajištění smysluplného profesního rozvoje učitelů v této oblasti, pracuje na zlepšení kariérového poradenství na ZŠ a zabývá se prevencí předčasných odchodů ze vzdělávacího systému. Usiluje o propojení sociální práce a práce s mládeží.

 

Jméno a přímení

Instituce

Pozice

1.

Mgr. Lenka Mikulášková Sladká

DD, MŠ ZŠ a Praktická škola, SPC

Odborný koordinátor činnosti PS Rovné příležitosti

2.

PhDr. Petra Sakáčová

DOBRÁ Montessori škola Zlín

Člen

3.

Mgr. Eva Sovjáková

11. ZŠ

Člen

4.

PhDr. Ivana Vymětalová

MŠ Zlín-Louky

Člen PS Rovné příležitosti a odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

5.

Ing. Marián Greš

DDM Astra

Člen

3. Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

pomáhá s výměnou zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti a potenciálu každého žáka, podporuje spolupráci a aktivity škol v rámci ČG a rozvoje potenciálu každého žáka, motivuje rodiče k rozvoji čtenářské pregramotnosti v rodině, usiluje o zajištění smysluplného profesního rozvoje učitelů v této oblasti, podporuje školy v zachování a rozvoji školních knihoven a k jejich propojení se školními družinami a školními kluby, snaží se o rozvoj spolupráce škol s místními knihovnami. Vytváří podmínky k podpoře žáků se specifickými vzdělávacími potřebami i žáků s nadáním.

 

Jméno a přímení

Instituce

Pozice

1.

Mgr. Pavlína Vaculíková

8. ZŠ

Odborný koordinátor činnosti PS Čtenářská gramotnost a pedagogický pracovník s min. 5 letou zkušeností

2.

Mgr. Jana Trunkátová

16. ZŠ

Člen PS Čtenářská gramotnost a pedagogický pracovník s min. 5 letou zkušeností

3.

Mgr. Klára Trynerová

17. ZŠ

Člen PS Čtenářská gramotnost, odborník/místní lídr pro digitální kompetence a začleňování ICT do procesu vzdělávání a pedagogický pracovník s min. 5letou zkušeností

4.


Mgr. Eva Katolická

10. ZŠ

Člen PS Čtenářská gramotnost

4. Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

podporuje výměnu zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG, digitální gramotnosti a potenciálu každého žáka, využívání ICT ve vzdělávání, iniciuje návrhy spolupráce a aktivit škol v rámci MG a rozvoje potenciálu každého žáka, usiluje o zajištění kontinuity rozvoje matematické gramotnosti žáků a prostupnosti vzdělávacích stupňů od MŠ přes 1. stupeň až ke 2. stupni ZŠ, pracuje na budování profesního společenství na území MAP, podporuje rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání.

 

Jméno a přímení

Instituce

Pozice

1.

Mgr. Jana Lorencová

12. ZŠ

Odborný koordinátor činnosti PS Matematická gramotnost a pedagogický pracovník s min. 5 letou zkušeností

2.

Mgr. Monika Zelíková

11. ZŠ

Člen PS Matematická gramotnost

3.

Mgr. Věra Daňková

16. ZŠ

Člen PS Matematická gramotnost , odborník/místní lídr pro digitální kompetence a začleňování ICT do procesu vzdělávání a pedagogický pracovník s min. 5letou zkušeností

4.

Mgr. Lenka Klímová

Církevní ZŠ a MŠ

Člen PS Matematická gramotnost a pedagogický pracovník s min. 5 letou zkušeností

5. Pracovní skupina rodiče

se zabývá problematikou rozvoje potenciálu každého žáka, snaží se o zapojení rodiny do vzdělávacího procesu, zapojení rodičů do života školy, klade důraz na nezbytnost jednoty rodiny a školy, usiluje o nastavení pozitivní a funkční komunikace mezi rodinou a školou, odstraňování komunikačních bariér. Za cíl si klade rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků, rozvoj jejich sociálních a občanských kompetencí, kulturního povědomí a vztahu k místu, kde děti a žáci žijí, otevírá téma mezigeneračního soužití, propojení školy s komunitou, rozvoj komunity. Plánuje aktivity pro smysluplné trávení volného času, prázdnin, zapojování a rozvoj mimoškolních zdrojů a prostředí pro vzdělávání dětí a žáků.

 

Jméno a přímení

Instituce

Pozice

1.

Michaela Nutilová, DiS.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín

Odborný koordinátor činnosti PS Rodiče a odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

2.

Bc. Lenka Špendlíková

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. Vsetín

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

3.

Mgr. Martina Stavjaníková

Unie Kompas

Člen

4.

Věra Hartigová

Centrum pro rodinu

Člen

5.

Mgr. Šárka Vojáčková

4. ZŠ

Člen PS Rodiče a pedagogický pracovník s min. 5letou zkušeností

6.

Monika Hiblerová

DDM Astra

Člen

Místní lídři

Mgr. Jana Gavendová

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Mgr. Markéta Hrozová, Ph.D.

Univerzitní mateřská škola Qočna

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Mgr. Jana Hunáková

Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

PeadDr. Zdeňka Jančíková, PhD.

Základní škola, tř. Svobody 868

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

PhDr. Jana Langerová

Církevní základní a mateřská škola Zlín

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Mgr. Eva Machů, Ph.D.

Národní institut pro další vzdělávání, Krajská síť podpory nadání

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

Mgr. Zbyněk Ořechovský

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Odborník/místní lídr pro rovné příležitosti ve vzdělávání

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '19»
PÚSČPSN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)