Projekty podpořené dotacemi ze SFDI

Statutární město Zlín počínaje rokem 2006 úspěšně čerpá příspěvky na realizaci projektů v oblasti dopravy, které poskytuje Státní fond dopravní infrastruktury ze svých tří programů:

Od roku 2006 bylo ve Zlíně podpořeno dotacemi ze SFDI a realizováno celkem 10 projektů s celkovými náklady 54,7 mil. Kč, na jejich realizaci přispěl státní fond celkovou částkou 27,8 mil. Kč. Město Zlín tak získalo:

Podíl dotace u jednotlivých akcí činil 65 % až 80 % z uznatelných nákladů. Na neuznatelné náklady se příspěvky SFDI nevztahují, hradilo je přímo město Zlín, nicméně tyto jsou pro realizaci projektů nezbytné, představují zejména návazné úpravy místních komunikací a křižovatek při budování cyklistických stezek, sadovnické úpravy a podobně.


CYKLISTICKÉ STEZKY

Cyklistická stezka Zlín západ - Zlín východ

Akce byla zaměřena na vybudování páteřní cyklistické stezky Zlín západ – Zlín východ v úseku Cigánov (Fügnerovo nábřeží) – Havlíčkovo nábřeží (po Krajskou nemocnici T. Bati) o celkové délce 1 646 m v šířce 3,5 m, povrch je živičný. Součástí akce byla i rekonstrukce části přilehlé místní komunikace.

Cyklistická stezka Prštné - Louky

Vybudovaný úsek o délce 1 426 m a základní šířce 3 m je součástí plánované páteřní cyklostezky Zlín západ – východ, začíná u nákupního centra Interspar, pokračuje západním směrem podél levého břehu Dřevnice po ul. Jateční, končí vyústěním na místní komunikace ul. U Dřevnice v části Louky, povrch je živičný. Součásti akce byla i rekonstrukce místní komunikace na ul. Jateční a výstavba odpočívky.

Cyklistická stezka Zlín východ – Zlín západ 3. etapa (úsek Malenovice)

V rámci akce byla vybudována cyklistická stezka v intravilánu Malenovic v úseku tř. Svobody – Husova ul. o celkové délce 1 095 m a základní šířce 3,3 – 3,5 m, s povrchem z betonové zámkové dlažby bez zkosených hran. Současně byly provedeny navazující úpravy místních komunikací a křižovatek a sadovnické úpravy podél cyklostezky.


ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY A JEJÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBÁM S OMEZENÝMI SCHOPNOSTMI POHYBU A ORIENTACE

Realizované akce vyhovují vyhlášce č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, resp. nové vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výběr jednotlivých míst realizace bezbariérových úprav byl konzultován s dopravci a se zástupci sdružení handicapovaných občanů (Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje).

Bezbariérové úpravy zastávek MHD

V rámci akce byly provedeny bezbariérové úpravy na 5 zastávkách integrovaného dopravního systému ve Zlíně:

Nástupní hrany zastávkových zálivů byly vybaveny bezbariérovými obrubníky, které umožňují maximální vodorovné i svislé přiblížení podlahy vozidla k nástupišti. Nástupiště byly předlážděny a dále byly vybaveny varovnými pásy a signálními pásy pro nevidomé. Bylo tak docíleno snadnějšího, rychlejšího a bezpečnějšího nástupu či výstupu do/z dopravního prostředku.

Bezbariérové BUS zálivy Zlín

V rámci akce byly provedeny bezbariérové úpravy na 2 zastávkách integrovaného dopravního systému ve Zlíně:

Nástupní hrany zastávkových zálivů byly vybaveny bezbariérovými obrubníky, které umožňují maximální vodorovné i svislé přiblížení podlahy vozidla k nástupišti. Nástupiště byly předlážděny a dále byly vybaveny varovnými pásy a signálními pásy pro nevidomé. Bylo tak docíleno snadnějšího, rychlejšího a bezpečnějšího nástupu či výstupu do/z dopravního prostředku.

Bezbariérové BUS zálivy Zlín 2009

V rámci akce byly provedeny bezbariérové úpravy na 8 zastávkách integrovaného dopravního systému ve Zlíně:

Nástupní hrany zastávkových zálivů byly vybaveny bezbariérovými obrubníky, které umožňují maximální vodorovné i svislé přiblížení podlahy vozidla k nástupišti. Nástupiště byly předlážděny a dále byly vybaveny varovnými pásy a signálními pásy pro nevidomé. Bylo tak docíleno snadnějšího, rychlejšího a bezpečnějšího nástupu či výstupu do/z dopravního prostředku.

Přechod pro pěší I/49 Podhoří-sídliště

V rámci akce byly provedeny bezbariérové úpravy přechodu pro chodce přes městskou páteřní silnici č. I/49 v části Podhoří-sídliště. Přechod navazuje na zastávky IDS Podhoří sídliště, které byly ve stejné době bezbariérově upraveny. Přechod byl dále vybaven světelnou signalizací, akustickou signalizací pro nevidomé a nočním nasvětlením.

Informační tabule zobrazující rychlost vozidla

V rámci akce bylo pořízeno 6 ks zobrazovačů okamžité rychlosti vozidel, které byly instalovány na kritických úsecích komunikací v místních částech Zlína, tedy v místech, kde dochází k častému překračování maximální povolené rychlosti.


PRŮZKUMNÉ A PROJEKTOVÉ PRÁCE

Komplexní posouzení dopravních investic v oblasti Zlín – hranice ČR/SR

Studie zahrnuje komplexní posouzení dopravních investic na území statutárního města Zlína s vazbami na okolní dopravní síť, zejména úseku Otrokovice – Zlín – Vizovice (zlínská aglomerace), řeší souvislosti se záměrem realizace pravobřežní komunikace, silnice R49 a modernizace železniční trati č. 331 Otrokovice – Vizovice, včetně dopravních návazností na území zlínského kraje, ostatních krajů ČR a příhraničních vztahů se Slovenskou republikou. Výsledky stude slouží jako podklad pro další plánování.

Posouzení mostu Podvesná XVII

V rámci akce bylo provedeno posouzení mostu Podvesná XVII ve Zlíně, který se nachází v trase plánovaného propojení R49 - I/49 (3. úsek - tzv. "Obchvat Zálešná"). Bylo provedeno posouzení aktuálního stavu mostu a jeho statické únosnosti, byly analyzovány možnosti rozšíření mostu pro potřeby výstavby propojení R49 - I/49 včetně návrhu variant s orientačním propočtem nákladů. Studie je důležitým podkladem v rámci přípravy připojení Zlína na nadřazenou mezinárodní síť dálnic a rychlostních silnic.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)