Regulace stavební činnosti na správním území města Zlína

Stavební činnost je obecně upravena Zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími vyhláškami a na správním území města Zlína je regulována především podle:

1. platného Územního plánu Zlína z r. 2011. Územní plán stanovuje koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošné a prostorové uspořádání (více viz § 48 stavebního zákona). Územní plán je závazný a každá jeho změna musí být projednána stejným legislativním postupem jako územní plán.

2. územních studií. Územní studie je definována § 30 stavebního zákona. Navrhuje, prověřuje a posuzuje možná řešení nebo rozvoj v území ve větších podrobnostech než územní plán. Územní studie se pořizuje především v případě, kdy je to uloženo územním plánem. Územní studie projednaná s dotčenými orgány a vlastníky dotčených pozemků se stává vložením do evidence územně plánovací činnosti Ústavu územního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj www.uur.cz územně plánovacím podkladem.

3. urbanistických, architektonicko-urbanistických a regulačních studií. Tyto studie navrhují a prověřují možná řešení nebo rozvoj v území stejně jako územní studie.

4. regulačních podmínek vydávaných oddělením prostorového plánování v lokalitách, pro které není zpracována územní, urbanistická, architektonicko-urbanistická nebo regulační studie nebo se jimi upřesňuje.

5. obecně závazných vyhlášek (OZV) statutárního města Zlín, a to:
- OZV č. 8/2005 o požadavcích pro umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení ve znění OZV č. 15/2006
- OZV č. 13/2007 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění OZV č. 13/207 s vazbou na "Jednotné požadavky statutárního města Zlín na vzhled nebo funkčnost staveb ve vybraných lokalitách".

6. hlavních zásad památkové péče v řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v Městské památkové zóně Zlín.

Městská památková zóna Zlín
Revitalizace bytových domů
Regulace - nové lokality rodinných domů, územní a urbanistické studie
Venkovní restaurační zahrádky v centrální části města
Režim povolování reklamních zařízení na území statutárního města Zlína
Regulace - krytí velkých odpadových a recyklačních kontejnerů
Městský mobiliář

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '22»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)