Regulační podmínky pro výstavbu rodinných domů Příluky - Padělky, I. etapa, Zlín

Pro lokalitu je zpracována architektonicko-urbanistická studie, ve které je území lokality zónováno podle typu objektů RD (typ A – E) do 5-ti ucelených enkláv. Terénní reliéf lokality Příluky – Padělky je výrazně svažitý. Studie řeší zástavbu s ohledem na terénní podmínky a s ohledem na atraktivní výhledy z jednotlivých objektů RD jednak formou kompaktních ulic trasovaných po vrstevnici, jednak formou ulic trasovaných po spádnici s rozvolněnou zástavbou. Lokalita je řešena se zřetelně vymezenými prostory ulic s jasně definovanými objemy RD, veřejnými prostranstvími, střídáním kompaktní a rozvolněné zástavby v jasně čitelném rytmizování. Lokalita jako celek vykazuje nadstandardní hustotu obyvatel, využití území je vysoce efektivní při zachování kvality urbanismu i architektury.
Pro všechny RD v lokalitě je architektonicko-urbanistickou studií stanovena uliční čára k hlavní hmotě objektu RD, počet nadzemních podlaží s určením podlažnosti směrem do ulice, úroveň ± 0,000 m prvního nadzemního podlaží, typ oplocení se specifikací uličního oplocení, limity pro terénní úpravy a zpevněné plochy. Typ zastřešení je určen následovně:
1. Typ A – rodinný dvojdům bude mít plochou střechu,
2. Typ B – rodinný řadový dům bude mít plochou střechu,
3. Typ C – rodinný řadový dům bude mít plochou střechu,
4. Typ D – solitérní rodinný dům bude mít plochou střechu,
5. Typ E - solitérní rodinný dům bude mít plochou střechu.

Upřesňující podmínky pro atypické objemové řešení pro RD E03 - E10 musí být stanoveny v předstihu konzultací s ÚHA MMZ.
Typy A – C jsou řešeny objemovou studií a jejich architektonické řešení bude respektováno. Typy D + E mají stanoveny základní regulace, konkrétní řešení jednotlivých RD bude s ÚHA v rozpracovanosti konzultováno.
Zdůrazňujeme, že dodržování regulačních podmínek daných architektonicko-urbanistickou studií bude bezpodmínečně vyžadováno. Lokalita je na pohledově exponovaném území a bezvýhradné respektování regulací je základním předpokladem vzniku kvalitního bydlení v nově utvářeném městském prostředí.

dokumenty ke stažení

.jpg Situační schéma 300 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«květen '22»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)