Rozbory vody - prameny ve Zlíně a Zboženský rybník

Prameny Svatá voda a Příluky

Pro informaci občanů uvádíme přehled nejznámějších sledovaných ukazatelů kvality z obou využívaných pramenů - u točny MHD v Přílukách a Svatá voda v Malenovicích. Rozbory provádí na základě objednávky města Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, a to 4x ročně. Další sledované ukazatele (fyzikální a mikrobiologické) jsou k dispozici na Magistrátu města Zlína - Odboru životního prostředí a zemědělství, odd. vodního hospodářství, kanc. č. 328 v budově na Zarámí 4421 (bývalá Česká pojišťovna). Vzhledem k tomu, že se jedná o nezabezpečené zdroje vody, nutno brát uvedené údaje jako orientační, které vypovídají o kvalitě vody v době odběru. Nelze vyloučit změnu kvality v období mezi jednotlivými odběry. Vodu lze využívat k pitným účelům pouze na vlastní zodpovědnost.

Kvalita vody v pramenech Příluky a Malenovice 2009

pramen Přílukypramen Malenovice 
ParametrII/09IV/09VII/09X/09II/09IV/09VII/09X/09limit
dusitany (mg/l) <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 <0,01 <0,01 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 8,7 9,0 8,6 8,7 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,2 3,2 2,86 2,86 4,2 4,2 3,67 3,81 2,0 až 3,5 DH**
mangan (mg/l) 0,03 0,044 0,042 0,045 <0,005 <0,005 <0,0007 <0,0007 max. 0,05
železo (mg/l) <0,02 0,03 0,017 0,023 <0,02 <0,02 <0,0009 <0,0009 max. 0,20
koliformní bakterie (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 3 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci 
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

 Kvalita vody v pramenech Příluky a Malenovice 2010

pramen Přílukypramen Malenovice 
ParametrIIVVIIIXIIIVVIIIXILimit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 49 <2,0 7,1 9,7 9,4 10 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 2,85 2,95 3,55 2,88 3,67 3,15 3,76 3,6 2,0 až 3,5 DH**
železo (mg/l) 0,029 0,029 0,012 0,036 <0,0009 <0,0009 <0,006 0,003 max. 0,20
koliformní bakterie (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci 
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

Kvalita vody v pramenech 2011

 Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
Parametr II VI VIII XI II VI VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 11  13  14  11 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,09  3,21  3,12  3,16 3,92  4,04  4,00  4,00 2,0 až 3,5 DH**
železo (mg/l) 0,065  0,041  0,040  0,035 0,004  0,003  0,017  0,003 max. 0,20
koliformní bakterie (KTJ/100ml)* 0  0  66  0 0  18  0 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0  0  0  0 0  18  0 0 max. 0
 Prštné u rybníka 
Tomášova studánka 
Prštné u rybníka 
pramen u Tomášovy studánky 
 
Parametr II VI VIII XI II VI VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 <0,02 <0,02  <0,02  <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 49,0 56  45  59 29,0  21  24  20 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,78 3,87  3,78  3,77 4,25  4,52  4,20  4,36 2,0 až 3,5 DH**
železo (mg/l) 0,004 0,004  0,003  0,004 0,004  0,013  0,007  0,003 max. 0,20
koliformní bakterie (KTJ/100ml)* 0 0  0  7 0  6  6  17 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0  0  0 0  2  0  0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci 
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

 Kvalita vody v pramenech 2012

 Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 11  <2,0 <2,0 <2,0 <0,2  9,1 10 10 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,21  3,02 2,82 3,07 4,19  3,96 3,33 3,93 2,0 až 3,5 
DH**
železo (mg/l) 0,031  0,04 0,032 0,032 0,001  0,004 0,002 <0,0009 max. 0,20
koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)*
0  0 0 0 0  0 0 4 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0  0 0 0 0  0 0 0 max. 0
 Prštné u rybníka 
Tomášova studánka
Prštné u rybníka 
pramen u Tomášovy studánky
 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 25 46 58 47 50 17 14 13 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 4,51 3,69 3,47 3,93 3,89 4,29 4,10 4,45 2,0 až 3,5 
DH**
železo (mg/l) 0,002 0,004 0,003 <0,0009 0,002 0,032 0,002 <0,0009 max. 0,20
koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)*
0 50 8 >100 0 0 0 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 3 0 >100 0 0 0 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci 
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

Kvalita vody v pramenech 2013

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 10 12 13 12 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,04 2,97 3,03 2,87 3,95 3,51 4,11 3,85 2,0 až 3,5 
DH**
železo (mg/l) 0,073 0,155 0,03  0,024 0,005 <0,0009 0,004 0,002 max. 0,20
koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)*
0 0 0 0 0 0 2 11 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
 Prštné u rybníka 
Tomášova studánka
Prštné u rybníka 
pramen u Tomášovy studánky
 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 49 53 44 43 26 32 18 15 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 4,01 3,37 3,84 3,63  4,37 3,99 4,41 4,33 2,0 až 3,5 
DH**
železo (mg/l) 0,006 <0,0009 <0,0009 0,006 0,003 0,006 0,001 0,013 max. 0,20
koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)*
26 0 >100 >100 79 14 13 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 1 1 79 9 1 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci 
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

 

Kvalita vody v pramenech 2014

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) 0,022  <0,02  <0,02  <0,02 <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0  <2,0  <2,0  <2,0 11  11  9,3  11 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,06  3,11  2,98  3,21 4,04  4,08  3,95  4,09 2,0 až 3,5 
DH**
železo (mg/l) 0,032  0,026  0,031  0,039 0,019  0,009  0,012  0,015 max. 0,20
koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)*
0  0  0  0 56  0  9  32 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0  0  0  0 3  0  1  1 max. 0
 Prštné u rybníka 
Tomášova studánka
Prštné u rybníka 
pramen u Tomášovy studánky
 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02  <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 37  59  48  63  20  17  11  23 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,92  3,84  3,78  4,06  4,43  4,46  4,35  4,54 2,0 až 3,5 
DH**
železo (mg/l) 0,02  0,002  0,002  0,032  0,007  0,007  0,006  0,059 max. 0,20
koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)*
51  8  >100  >100  58  7  2  27 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0  0  0  0  0  0  0  0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci 
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 
 
 

Kvalita vody v pramenech 2015

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) 0,022 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 12 9,7 7,4 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,14 3,22 3,00 3,31 3,48 4,24 3,97 4,33 2,0 až 3,5 
DH**
železo (mg/l) 0,048 0,114 0,035 0,074 0,018 <0,0009 0,004 0,002 max. 0,20
koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)*
0 0 3 0 >100 0 >100 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 2 0 1 0 8 0 max. 0
 Prštné u rybníka 
Tomášova studánka
Prštné u rybníka 
pramen u Tomášovy studánky
 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 77 48 46 35 31 27 14 5,9 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,75 3,95 3,85 4,29  4,34 4,58 4,56 4,81 2,0 až 3,5 
DH**
železo (mg/l) 0,001 0,002 0,002 0,004  0,001 <0,0009 0,004 0,001 max. 0,20
koliformní bakterie 
(KTJ/100ml)*
92 0 >100 44 0 0 62 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 2 0 2 0 0 0 40 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci 
** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

 

Kvalita vody v pramenech 2016

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 8,1 11 9,3 8,1 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,04 3,14 3,14 3,20 3,98 4,10 4,07 4,22 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,044 0,0450 0,054 0,0420 0,004 <0,0009 0,002 0,0010 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
 Prštné u rybníka  Tomášova studánkaPrštné u rybníka  pramen u Tomášovy studánky  
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 30 56 48 41 7,2 16 13 9,5 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 4,05 3,89 3,89 4,12 4,57 4,43 4,45 4,68 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,003 <0,0009 0,002 0,002 <0,0009 0,01 0,002 0,005 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 22 8 >100 25 0 0 13 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 52 1 0 0 2 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci  ** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

 

 Kvalita vody v pramenech 2017

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 8,0 8,7 7,2 7,1 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 2,99 3,12 3,15 3,18 3,94 3,99 4,18 4,05 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,052 0,04 0,048 0,051 0,006 0,001 0,005 0,001 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
 Prštné u rybníka  Tomášova studánkaPrštné u rybníka  pramen u Tomášovy studánky  
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,02 <0,02 <0,02 <0,02  <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 44 49 45 37 16 16 8,2 7,1 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,90 3,97 4,10 4,18 4,28 4,39 4,54 4,70 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,008 0,003 0,003 0,003 0,001 0,001 0,002 0,005 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 6 13 70 0 0 >100 12 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 1 0 0 0 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci  ** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

 

Kvalita vody v pramenech 2018

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 2,7 8,5 8,2 7,3 6,4 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,13 2,98 3,19 3,09 3,96 3,82 4,03 4,01 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,055 0,059 0,074 0,1 0,003 <0,003 <0,003 0,005 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 21 0 0 0 0 0 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 max. 0
 Prštné u rybníka  Tomášova studánkaPrštné u rybníka  pramen u Tomášovy studánky  
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04  <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 49 50 53 43 22 16 10 8,2 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 4,04 3,63 3,96 3,86 4,26 4,22  4,55 4,54 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,003 <0,003 0,003 0,004 0,006 <0,003 <0,003 <0,003 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 >100 >100 >100 0 18 53 7 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 >100 3 0 5 2 3 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci  ** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

Kvalita vody v pramenech 2019

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 8,2 6,5 7,1 7,1 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 2,88 3,90 3,29 3,11 3,73 4,86 4,06 4,09 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,169 0,227 0,228 0,573 0,007 <0,015 <0,006 <0,006 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 1 14 0 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 6 0 0 max. 0
 Prštné u rybníka  Tomášova studánkaPrštné u rybníka  pramen u Tomášovy studánky  
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04  <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 31 50 49 56 16 11 9,6 18 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,90 4,60 3,98 3,98 4,11 5,32 4,6 4,56 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,004 <0,015 <0,006 <0,006 0,006 <0,015 <0,006 <0,006 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 22 0 >100 >100 0 0 >100 3 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 1 0 0 1 0 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci  ** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

Kvalita vody v pramenech 2020

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 <2,0 <2,0 <2,0  6,4 7

8,5

7,6 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l)   3,26 3,26 3,14   3,54 3,96 3,76 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,412 0,508 0,469 0,580 0,01 <0,006 <0,006 0,01 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 26 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 0 0 0 0 0 3 max. 0
 Prštné u rybníka  Tomášova studánkaPrštné u rybníka  pramen u Tomášovy studánky  
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 max. 0,5
dusičnany (mg/l) 63 57 49 54 22 20 12 29 max. 50
vápník a hořčík (mmol/l)   3,48 3,97 4,00   4,06 4,48 4,34 2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) 0,006 0,006 <0,006 <0,006 0,007 <0,006 <0,006 <0,006 max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0 0 84 12 0 0 19 41 max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0 0 2 3 0 0 5 39 max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci  ** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

Kvalita vody v pramenech 2021

Příluky u točny MHDMalenovice Svatá voda 
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,04 < < < <0,04 < < < max. 0,5
dusičnany (mg/l) <2,0 < < < 8,8  

 

  max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 2,89       0,31       2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) <0,015       0,033       max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0       0       max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0       0       max. 0
 Prštné u rybníka  Tomášova studánkaPrštné u rybníka  pramen u Tomášovy studánky  
parametr II V VIII XI II V VIII XI limit
dusitany (mg/l) <0,04 < < < <0,04 < < < max. 0,5
dusičnany (mg/l) 48       30       max. 50
vápník a hořčík (mmol/l) 3,49       4,05       2,0 až 3,5  DH**
železo (mg/l) <0,015       <0,015       max. 0,20
koliformní bakterie  (KTJ/100ml)* 0       0       max. 0
bakterie E-coli (KTJ/100ml)* 0       0       max. 0
* KTJ kolonii tvořící jedinci  ** DH doporučená hodnota (jedná se o látky, jejichž přítomnost je ve vodě žádoucí) 

 

 

Rozbor vody z pramene Příluky po vyčištění 3/2021

.pdf Rozbor vody po vyčištění 2021 448,92 kB

Zboženský rybník - rozbory vody

.pdf 26.8.2020 125,59 kB
.pdf 29.7.2020 130,99 kB
.pdf 16.6.2020 121,43 kB
.pdf 8.2019 114,23 kB
.pdf 7.2019 118,89 kB
.pdf 10.6.2019 582,49 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«duben '21»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
  
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)