menu
zavřít

Odpadové hospodářství

Sběr bioodpadu

Co je to bioodpad?

  • Za biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) je považován jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu mikroorganismy. Pojem je užíván ve zjednodušené podobě jako "komunální bioodpad". BRKO vzniká jednak z domácností (např. zbytky potravin), dále z údržby městské zeleně nebo zahrádek(posečená tráva, listí, dřevní hmota).

Bioodpad ze zahrad

  • tráva, listí, zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, kousky
  • větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem)

Bioodpad z domácností

  • zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec 

Sběrné nádoby

Sběr bioodpadů probíhá v hygienicky provětrávané nádobě typu Compostainer. Nádoba je opatřena na bočních stěnách a víku velkým množstvím malých otvorů, víko je chráněno před deštěm/sněhem/. Otvory slouží pro přívod vzduchu a odpařování vlhkosti. Distanční žebra na vnitřních stěnách zabrání přilepování odpadu na stěny a umožňují dobré provětrání celé nádoby a též zajištění cirkulace vzduchu potřebného pro aerobní přeměnu. Nad dnem je umístěn mřížkový rošt, kterým prosakuje vlhkost odpadu na dno, kde se následně odpařuje.

Veřejné nádoby na bioodpad

Vzhledem k zájmu občanů o třídění bioodpadu rozmístí město Zlín další veřejné nádoby na bioodpad. Celkem tak bude na území města od března k dispozici 235 nádob.
Patří do nich rostlinný odpad z kuchyní (kávová sedlina, slupky, zbytky ovoce a zeleniny), kořenové baly, drobné větve a tráva. Žádáme občany, aby odpad do hnědých nádob vkládali volně ložený, bez igelitových nebo papírových sáčků (nevkládejte ani rozložitelné a kompostovatelné pytlíky), aby mohlo proběhnout jejich bezproblémové zpracování na kompostárně v areálu skládky Suchý důl.
Nádoby budou sváženy ve 2 týdenním intervalu od začátku dubna až do poloviny listopadu, v zimních měsících asi 1x za měsíc podle klimatických podmínek.

MAPA SE STANOVIŠTI:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1sP4Kvv2P-IqII2Zq1rddvQRldVQ&usp=sharing

Přistavení velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD v roce 2022

Kontejnery budou přistaveny na vyjmenovaných stanovištích po dobu 8 – 12 hod. a jsou určeny pro větve, listí a trávu. Tento bioodpad ukládejte volně ložený – bez pytlů a neodkládejte bioodpad mimo kontejnery.

Termíny: 2.4.; 14.5.; 18.6.; 3.9.; 8.10.; 12.11.
Zlínské Paseky - točna MHD
Lazy - parkoviště naproti spec. ZŠ
Lesní čtvrť - hřiště u křiž. Prostřední x Lesní čtvrť I

Termíny: 9.4.; 21.5.; 25.6.; 10.9.; 15.10.; 19.11.
Lužkovice – hasičská zbrojnice
Klečůvka - u hřiště
Jaroslavice - křiž. Svažitá x K Dolině
Jaroslavice – ul. Březová (vedle obecní studny)

Termíny: 30.4.; 4.6.; 9.7.; 24.9.; 29.10.; 3.12.
Lhotka – u zastávky MHD
Malenovice – ul. Zabrání
Salaš – u parkoviště vedle RD s č.p. 42

Termíny: 16.4.; 28.5.; 2.7.; 17.9.; 22.10.; 26.11.
Kostelec - hasičská zbrojnice
Štípa – u obchodu
Velíková - u požární nádrže

Termíny: 26.3.; 7.5.; 11.6.; 27.8.; 1.10.; 5.11.
Maják - parkoviště ul. K Majáku
Kudlov - parkoviště Václavská x Zelená
Kudlov – Na Vrchovici, kancelář místní části
Fabiánka - garáže Fabiánka I

Zpracování bioodpadů

Pravidelný svoz BRKO je realizován pomocí vozidel Technických služeb Zlín, s.r.o. Zpracování takto svezeného biodpadu, ale i biodpadu ze sběrných dvorů probíhá v areálu skládky Suchý důl na kompostárně.

Při kompostování probíhá přeměna bioodpadu a řízeným procesem se optimalizují podmínky pro mikroorganismy, které efektivním způsobem rozloží organický substrát na jednodušší látky, které pak dále slouží jako hnojivo. Díky této poměrně jednoduché technologii pak můžeme podpořit zvýšení úrodnosti půdy náhradou za průmyslové organické hnojiva, což kromě ekonomického efektu má významný přínos ekologický, tzn. že se biologický materiál vrací zpět po půdy.

Podmínky odběru kompostu

TS Zlín umožní odběr tohoto kompostu za těchto podmínek:

  • bezplatný odběr do výše limitu je umožněn občanům statutárního města Zlína,

  • limit je 250 kg 1x za kalendářní pololetí na jeden občanský průkaz (250 kg je cca 0,5 m3); tedy jedenkrát v období leden – červen, podruhé v období červenec - prosinec, limity nelze sčítat,

  • odběr kompostu nad limit lze pouze za úhradu ve výši 500,- Kč/t vč. DPH (0,5 Kč/kg)
  • odběr je umožněn na skládce Suchý důl a to pouze do výše disponibilních zásob provozovatele kompostárny,
  • výdej kompostu každou středu od 16:00 do 19:00 a v sobotu od 8:00 do 13:00,
  • odvoz, nakládku kompostu a případně i obalové prostředky si zajišťuje každý občan vlastními silami a prostředky.

Dokumenty ke stažení ze složky Svozy BRKO

Termíny svozu bioodpadu 2022

0.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru