Sběr bioodpadu

Projekt sběru bioodpadů

 

 

Co je to bioodpad?

  • Za biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) je považován jakýkoli odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu mikroorganismy. Pojem je užíván ve zjednodušené podobě jako "komunální bioodpad". BRKO vzniká jednak z domácností (např. zbytky potravin), dále z údržby městské zeleně nebo zahrádek(posečená tráva, listí, dřevní hmota).

Bioodpad ze zahrad

  •  tráva, listí, zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny, kousky
  • větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované štěpkovačem)

Bioodpad z domácností

  • zbytky zeleniny a ovoce, slupky z brambor, mrkve, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec 

 Sběrné nádoby

Sběr bioodpadů probíhá v hygienicky provětrávané nádobě typu Compostainer. Nádoba je opatřena na bočních stěnách a víku velkým množstvím malých otvorů, víko je chráněno před deštěm/sněhem/. Otvory slouží pro přívod vzduchu a odpařování vlhkosti. Distanční žebra na vnitřních stěnách zabrání přilepování odpadu na stěny a umožňují dobré provětrání celé nádoby a též zajištění cirkulace vzduchu potřebného pro aerobní přeměnu. Nad dnem je umístěn mřížkový rošt, kterým prosakuje vlhkost odpadu na dno, kde se následně odpařuje.

 

 

Rozšíření sběru bioodpadu ve Zlíně v roce 2018

Od dubna 2018 bude na Jižních Svazích na ulicích Družstevní, Nad Vývozem, Na Výsluní zahájen sběr bioodpadu.

Bioodpad bude svážen ve 14ti denních intervalech střídavě se směsným komunálním odpadem v období od dubna do poloviny listopadu. V zimním období bude komunální odpad svážen každý týden.

Na všech adresách s nárokem na bionádobu bude na nově zaváděných adresách od dubna probíhat také pytlový svozu plastů, poprvé 25. dubna (a následně každou poslední středu v měsíci). Pokud budete mít také zájem o kompost, můžete si jej vyzvednout na kompostárně v areálu skládky Suchý důl.

Přesné adresy, kterých se rozšíření týká a termíny svozu:

- ul. Gahurova: č.p. 452 a K Pasekám: č.p. 591; 3769; 3801

budou sváženy v pondělky, počátek svozu 3. 4. 2018

- ul. Družstevní: 2705; 4234; 4235; 4236; 4237; 4238; 4239; 4294; 4295; 4296; 4297; 4298; 4299; 4300; 4301; 4302; 4303

ul. Na Výsluní: 4409; 4410; 5134; 5179; 5242

ul. Nad Vývozem: 4822; 4823; 4824; 4825; 4826; 4827; 4828; 4829; 4833; 4834; 4835; 4836; 4837; 4838; 4839; 4840; 4841; 4842; 4843; 4844; 4845; 4846; 4847; 4848; 4849; 4850; 4851; 4852; 4853; 4854; 4855; 4856; 4857; 4858; 4859; 4860; 4861; 4862; 4863; 4864; 4865; 4866; 4867; 4868; 4869; 4870; 4871; 4872; 4873; 4874; 4875; 4976; 4977; 5122; 5123; 5124; 5125; 5126; 5127; 5128; 5129; 5130; 5131; 5132; 5140

budou sváženy ve středy, počátek svozu 5. 4. 2018

Výdej nádob:

v areálu Technických služeb Zlín, s.r.o., v Loukách (v pracovní dny) od 7 do 14 hodin


Veřejné nádoby na bioodpad

Na základě zkušebního provozu, který probíhal v minulém roce  bude nově na území města umístěno 45 veřejných nádob na bioodpad.
Patří do nich především rostlinný odpad z kuchyní (slupky, zbytky ovoce a zeleniny, kořenové baly…). Žádáme občany, aby odpad do hnědých nádob vkládali volně ložený, bez igelitových nebo papírových sáčků, aby mohlo proběhnout jejich bezproblémové zpracování na kompostárně v areálu skládky Suchý důl.

Nádoby budou sváženy ve 2 týdenním intervalu od začátku dubna až do poloviny listopadu, v zimních měsících 1x za měsíc.

 Lokality umístění: ulice M. Knesla, Zborovská, 2x ul. Kvítková, 2x ul. Lorencova, Díly IV, Bratří Jaroňků, Hluboká, Lešetín II, IV, V a VI, Santražiny, 2x ul. Ševcovská, 2x třída Tomáše Bati, 6x ul. Nad Stráněmi, 2x ul. Okružní, křižovatka ul. Středová a Okružní, Družstevní, Jílová, Luční, Zelinova, Nad Vývozem, 3x Kúty, Obeciny, Obeciny III, VI, IX, XI a XIX, Padělky II, Zálešná I - vždy u stanovišť na tříděné složky odpadu nebo u kontejnerů na směsný odpad.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů na BIOODPAD

Novou službou rozšiřující možnosti separace biologicky rozložitelných odpadů budou  kontejnery přistavené na vyjmenovaných stanovištích místních částí U Majáku, Lhotka, Chlum, Jaroslavice, Kudlov, Kostelec, Štípa, Velíková a Klečůvka.

Kontejnery budou přistaveny vždy v sobotu od 8 do 12 hodin a jsou určeny pro větve, listí a trávu. Tento bioodpad ukládejte pouze volně ložený – bez pytlů a neodkládejte bioodpad mimo kontejnery. 

Termíny přistavení: 5. 5., 2. 6., 23. 6., 15. 9., 20. 10., 24. 11.

 Termíny: 7. 4., 19. 5., 9. 6., 1. 9., 22. 9., 3. 11.

 Termíny: 21. 4., 26. 5., 16. 6., 8. 9., 6. 10., 10. 11.

Zpracování bioodpadů

Pravidelný svoz BRKO je realizován pomocí vozidel Technických služeb Zlín, s.r.o. Zpracování takto svezeného biodpadu, ale i biodpadu ze sběrných dvorů probíhá v areálu skládky Suchý důl prostřednictvím aerobních fermentorů nebo na kompostárně.

Při kompostování probíhá přeměna bioodpadu stejným způsobem jako přirozeně v půdě, ale lze ji technologicky ovládat a urychlit. Řízeným procesem se optimalizují podmínky pro mikroorganismy, které efektivním způsobem rozloží organický substrát na jednodušší látky, které pak dále slouží jako hnojivo. Díky této poměrně jednoduché technologii pak můžeme podpořit zvýšení úrodnosti půdy náhradou za průmyslové organické hnojiva, což kromě ekonomického efektu má významný přínos ekologický, tzn. dochází k přirozené recyklaci, kdy se biologický materiál vrací zpět po půdy.

TS Zlín umožní odběr kompostu za těchto podmínek:

Svozy BRKO

.pdf Termíny svozu bioodpadu 2019 217,82 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '19»
PÚSČPSN
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
   
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky