tiskové zprávy / aktuality

Nouzový stav

VLÁDA ČR VYHLÁSILA NA 30 DNÍ NOUZOVÝ STAV v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území ČR

Související dokumenty

COVID-19

Související odkazy

Zveřejněné články

1Dub

2020

Souhrn preventivních opatření vlády ČR a Krizového štábu obce s rozšířenou působností Zlín

Zlín - Níže v článku naleznete souhrn preventivních opatření vlády ČR a Krizového štábu obce s rozšířenou působností Zlín v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu. celá zpráva »

26Bře

2020

Co je VISO a k čemu slouží? Aneb proč nehrálo Není nutno

Zlín - Na zlínskou radnici dorazilo i několik dotazů, proč město nevyužilo hlášení rozhlasu k vysílání písně Není nutno, která byla hromadně vysílána ve sdělovacích prostředcích... celá zpráva »

26Bře

2020

Covid 19 ohrožuje především seniory, všímejte si více lidí kolem sebe

Zlín - Magistrát města Zlína si dovoluje požádat všechny obyvatele města, aby byli v těchto dnech všímavější nejen ke svým blízkým, ale také k sousedům,... celá zpráva »

25Bře

2020

Nájemné v městských prostorech je možné odložit

Zlín - Vedení města Zlína se vzhledem k současnému stavu dohodlo, že společnosti a občané, kteří by z důvodů nařízených preventivních opatření proti šíření COVID-19 měli... celá zpráva »

25Bře

2020

Pošta na Podlesí je do odvolání uzavřena

Zlín - Česká pošta informuje, že vzhledem k současné situaci s šířením koronaviru v ČR, je provozovna pošty Partner na adrese Podlesí IV 5307, Zlín – Jižní Svahy uzavřena až do odvolání... celá zpráva »

25Bře

2020

Autobusy a vlaky jezdí v prázdninovém režimu

Zlín - V souvislosti s vládním nařízením spočívajícím v omezeném pohybu osob v České republice z důvodu zamezení šíření koronaviru připomínáme občanům, že až do odvolání... celá zpráva »

24Bře

2020

Pokyny k nakládání s kontaminovaným odpadem

Zlín – Jak správně nakládat s kontaminovaným odpadem v době pandemie? celá zpráva »

24Bře

2020

Upozornění k vyvážení odpadu

Zlín – Technické služby Zlín informují občany, že svoz popelnic bude i nadále probíhat v běžném režimu. celá zpráva »

24Bře

2020

Karanténa prodloužena. Pomocnou ruku nabízí i LINKA SOS ZLÍN

Zlín - Karanténa, platící původně do 24. března, byla dle očekávání Vládou ČR prodloužena do 1. dubna. Zejména pro starší a osamělé lidí je toto období také velkým náporem na psychiku... celá zpráva »

24Bře

2020

Informace k zápisu dětí do 1. tříd ve Zlíně

Zlín – Mimořádná opatření vlády chránící obyvatelstvo před nákazou koronavirem si vyžádala změnu při zápisu dětí do základních škol. celá zpráva »

24Bře

2020

Za svoz odpadů a ze psů lze zaplatit až do 15. června

Zlín - V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 sdělujeme, že místní poplatky za komunální odpad a ze psů bude možné na pokladně Magistrátu města Zlína platit nejdříve až od 4. května 2020... celá zpráva »

17Bře

2020

Hlášení místního rozhlasu ze dne 17.3.2020

Zlín - Na území statutárního města Zlína proběhlo v úterý 17.3. 2020 ve 14 a 17 hodin hlášení místního rozhlasu. Znění zprávy v písemné podobě naleznete zde. celá zpráva »

17Bře

2020

Dobrovolníci šijí roušky, s rozvozem potřebným pomůže zase radnice

Zlín - Doporučení nosit roušky, ústenky či respirátory naráží na jejich nedostatek. Řada lidí se tak rozhodla roušky šít doma ručně a to nejen pro sebe, ale také pro potřebné ve svém okolí... celá zpráva »

17Bře

2020

Svoz odpadu bude zajištěn za všech okolností, jiné služby mohou být omezeny

Zlín - Svoz odpadu. To je klíčová role Technických služeb Zlín. Zatímco některé činnosti s ohledem na snížení rizika nákazy koronavirem společnost omezuje, svoz popelnic probíhá v běžném režimu. celá zpráva »

17Bře

2020

Při jízdě trolejbusem nebo autobusem si zakrývejte ústa a nos

Zlín - Pracovníci Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice cestujícím doporučují, aby si ve vozidlech MHD zakrývali ústa a nos. Nejlépe speciální rouškou, ale podobného účinku lze... celá zpráva »

17Bře

2020

Pošta na Podlesí dočasně uzavřela

Zlín – Provozovna pošty Partner v ulici Podlesí IV 5307 na sídlišti Jižní Svahy dočasně uzavírá provoz. celá zpráva »

16Bře

2020

Krizový štáb města řešil pomoc seniorům, ochranu dýchacích cest a další preventivní opatření

Zlín - V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a schválených usnesení vlády České republiky zasedl v pondělí 16. 3. 2020 dopoledne Krizový štáb města Zlína, který rozhodl o následujících preventivních opatřeních. celá zpráva »

16Bře

2020

ZOO Zlín je uzavřena

Zlín – Dnešním dnem – 16. března – došlo k uzavření ZOO Zlín pro veřejnost. celá zpráva »

16Bře

2020

Finanční úřad informuje

Zlín – Od pondělí 16. března 2020 jsou pracoviště Finančního úřadu pro Zlínský kraj přístupná pro veřejnost pouze na podatelnách a pokladnách. celá zpráva »

14Bře

2020

Hlášení místního rozhlasu ze dne 13.3.2020

Zlín - Na území statutárního města Zlína proběhlo v pátek 13. 3. 2020 v 16 hodin hlášení místního rozhlasu. Znění zprávy v písemné podobě naleznete zde. celá zpráva »

13Bře

2020

Změny v provozu MHD

Zlín - Dopravní společnost Zlín – Otrokovice reaguje na schválená usnesení vlády České republiky a Krizového štábu města Zlína týkající preventivní ochrany před šířením koronaviru a přijímá následující opatření. celá zpráva »

13Bře

2020

MP Zlín reaguje na nouzový stav a přijímá protiepidemická opatření

Zlín - V návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky a doporučená protiepidemická opatření uzavírá Městská policie Zlín všechny své objekty pro veřejnost. celá zpráva »

13Bře

2020

Krizový štáb města vyhlašuje opatření proti šíření koronaviru

Zlín - V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a schválených usnesení vlády České republiky zasedl Krizový štáb města Zlína, který vydává preventivní opatření týkající se uzavření mateřských škol zřizovaných městem, dále pak změny v rámci provozu MHD, Městské policie, ZOO Zlín a magistrátu města Zlína. celá zpráva »

12Bře

2020

Na základě vyhlášení nouzového stavu zasedl krizový štáb města

Zlín – Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky zasedl ve čtvrtek 12. 3. 2020 krizový štáb statutárního města Zlín. celá zpráva »

12Bře

2020

Krajská knihovna zrušila akce pro veřejnost. I ty pod sto návštěvníků.

Zlín – Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zrušila v souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR veškeré březnové akce pro veřejnost. celá zpráva »

10Bře

2020

Bezpečnostní rada města vydává doporučení městským i soukromým institucím

Zlín - V kontextu mimořádných nařízení Ministerstva zdravotnictví doporučuje Bezpečnostní rada města Zlína uzavření některých městských i soukromých institucí. celá zpráva »

10Bře

2020

DSZO ruší od středy po dobu přerušení výuky všechny školní spoje

Zlín - V souvislosti s opatřeními vlády ČR proti šíření koronaviru a přerušením výuky ve školách ruší od středy 11. března Dopravní společnost Zlín – Otrokovice všechny školní spoje MHD. Ostatní trolejbusové a autobusové spoje budou jezdit nadále podle jízdních řádů pro pracovní dny. celá zpráva »

10Bře

2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Zlín - Ministerstvo zdravotnictví nařizuje k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 mimořádné opatření. celá zpráva »

9Bře

2020

V karanténě jsou takřka dvě stovky dětí ze školských zařízení

Zlín - Z důvodu předběžné opatrnosti byly v pondělí 9. března uzavřeny zlínské základní školy. Příčinou byly končící jarní prázdniny a důvodné podezření, že se bude řada rodin vracet ze zahraniční dovolené, a to i z rizikové Itálie. celá zpráva »

9Bře

2020

Souhrn mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví

Zlín - Ministerstvo zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice i jednotlivé instituce přistupují v rámci zpomalení šíření koronaviru KOVID19 k řadě mimořádných opatření. Zde naleznete souhrn aktuálních opatření... celá zpráva »

6Bře

2020

INFORMACE PRO RODIČE PŘI NÁVRATU ZE ZEMÍ S VÝSKYTEM ONEMOCNĚNÍ COVID-19

Zlín - Vzhledem k tomu, že klinické příznaky onemocnění COVID-19 se mohou objevit v různé míře intenzity do 14 dnů po návratu z rizikových oblastí, postupujte dle níže uvedeného. celá zpráva »

6Bře

2020

Koronavirus: KHS považuje celou Itálii za rizikovou oblast

Zlín - V rámci předběžné opatrnosti považuje Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně celou Itálii za rizikovou oblast. celá zpráva »

6Bře

2020

Školská zařízení dostala doporučení k postupu k zajištění ochrany před nakažením koronavirem

Zlín - Krajská hygienická stanice vydala výzvu školám a školským zařízením, ve které doporučuje, aby se do aby do kolektivů nepřijímaly děti, žáky a studenty škol přijíždějící z regionů s výskytem onemocnění COVID-19. Školy zřizované statutárním městem Zlín dostaly doporučení k dalšímu postupu. celá zpráva »

6Bře

2020

Všem zařízením a provozovnám pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji

Zlín - Epidemiologická situace ve světě ukazuje, že se zvyšuje počet onemocnění COVID-19 způsobené virem SARS-CoV-2. Klinické příznaky onemocnění se mohou... celá zpráva »

3Bře

2020

Výzva hygienické stanice obyvatelům a institucím Zlínského kraje

Zlín - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje vyzývá obyvatele a instituce k dodržování základních pravidel, které pomohou k zabránění koronaviru (COVID-2019). celá zpráva »

2Bře

2020

Hygienická stanice aktualizovala informace ke koronaviru

Zlín – Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně aktualizovala informace týkající se onemocnění COVID-19. celá zpráva »

27Úno

2020

Proběhlo preventivní jednání Bezpečnostní rady města

Zlín – Proběhlo preventivní jednání Bezpečnostní rady města. Probírala se aktuální připravenost jednotlivých složek IZS v případě, že občany Zlína zasáhne epidemie koronaviru. celá zpráva »

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«duben '20»
PÚSČPSN
  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

Neplatí do odvolání
výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)