menu
zavřít

Křižovatku ulic Vodní, Trávník a Bartošova nahradí kruhový objezd

14. 10. 2020

Aktuality

2

Zlín - Vrcholí přípravy stavby nového dopravního řešení stávající křižovatky ulic Vodní, Bartošova a Trávník, a to formou okružní křižovatky včetně doplnění tras pro pěší a cyklisty včetně jeho zatrolejování. Stavba má zabezpečit komfortní obsluhu území od osobních aut, vozidel veřejné dopravy, cyklisty až po chodce.

Vizualizace okružní křižovatky Vodní, Bartošova a Trávník. Vlevo nahoře je OC Čepkov.

Zlín - Vrcholí přípravy stavby nového dopravního řešení stávající křižovatky ulic Vodní, Bartošova a Trávník, a to formou okružní křižovatky včetně doplnění tras pro pěší a cyklisty včetně jeho zatrolejování. Stavba má zabezpečit komfortní obsluhu území od osobních aut, vozidel veřejné dopravy, cyklisty až po chodce.

V současné době je křižovatka řešena jako úrovňová bez usměrnění dopravních proudů.  Slouží pro průjezd vozidel z ul. Vodní na ul. Bartošova anebo na ul. Trávník, kde je umístěno autobusové nádraží. 

Místo kapacitně nevyhovující křižovatky se vybuduje nová okružní křižovatka se dvěma přídavnými pruhy, tzv. bypassy, oba budou mezi ulicí Trávník a Vodní. Okružní křižovatka zajistí dostatečnou kapacitu pro průjezd osobní i hromadné dopravy vč. kloubových vozů MHD. Stávající pěší trasy budou rekonstruovány a doplněny o střední dělící ostrůvky pro bezpečný pohyb chodců a cyklistů.

„V rámci realizace stavby bude velmi složitá koordinace dopravy. Projekt je nyní fázi podání žádost o změnu územního rozhodnutí, současně probíhá projektová příprava dokumentace pro získání stavebního povolení. Zahájení stavebních prací se předpokládá v roce 2021. Předpokládané finanční náklady stavby dosahují téměř 30 mil. korun,“ sdělil Michal Čížek.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru