menu
zavřít

Město má hotovou podrobnou studii pro Pravobřežní komunikaci v úseku Prštné - Podbaba

21. 4. 2021

Aktuality

2

Zlín - Statutární město Zlín má hotovou podrobnou studii proveditelnosti pro vedení pravobřežní komunikace v I. etapě. Jedná se o úsek propojující místní část Prštné s lokalitou Podbaba pod Jižními Svahy.

pravobrezka-fb-01.jpg

Zlín - Statutární město Zlín má hotovou podrobnou studii proveditelnosti pro vedení pravobřežní komunikace v I. etapě. Jedná se o úsek propojující místní část Prštné s lokalitou Podbaba pod Jižními Svahy.

„Jsem rád, že nyní můžeme pokračovat v projektové přípravě této strategické stavby. V letošním roce zadáme zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí. Výstavbu pravobřežní komunikace I. etapy Prštné – Podbaba bychom chtěli zahájit v roce 2024. Přesné datum bude záviset na vydání stavebního povolení a na plánu výstavby elektrizace trati Otrokovice - Zlín,“ sdělil záměr radní Michal Čížek.

Nová kapacitní komunikace nahradí tu stávající a povede podél areálu Rybníky v ulicích Nábřeží, Přímá a v části ulic Gahurova a Mladcovská. Původní záměr vedení komunikace přes areál Rybníky se ukázal jako velmi komplikovaný a nákladný skrz soukromé vlastnictví pozemků. Navržená trasa byla proto upravena a povede tak podél celého rybnického areálu. Současně byl upraven záměr na stavbu okružní křižovatky, který byl nahrazen křižovatkou světelnou, tak aby mohla být koordinovaně řízena s novou mimoúrovňovou křižovatkou na silnici I/49 třídy Tomáše Bati.

Od areálu Svitu z ulice Šedesátá vznikne nové přemostění přes Dřevnici na ulici Nábřeží. Druhý mostní objekt bude vytvořen za hypermarketem Albert. Napojení v těchto místech bude navazovat na další strategickou stavbu tzv. Prštenskou příčku, která bude spojovat třídu Tomáše Bati s ulicemi L. Váchy a Nábřeží. Stavba Prštenské příčky souvisí s další významnou stavbou Modernizace a elektrizace železniční tratě Otrokovice-Zlín-Vizovice.   

 „V případě, že ve Zlíně budujeme nové stavby, počítáme u nich s kompletním řešením dopravní obslužnosti, která zahrnuje hromadnou dopravu, pěší i cyklistickou,“ dodal radní.

Nová pravobřežní komunikace počítá po celé délce s chodníky a smíšenou stezkou pro pěší i cyklisty včetně přechodů pro chodce. Součástí budou také nové lávky pro cyklisty a chodce. Pro budoucí obsluhu celého území hromadnou dopravou byly navrženy zastávky MHD.

Předpokládaná cena samotné stavby je odhadovaná na 350 milionů korun.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru