menu
zavřít

Město navyšuje kapacity parkování na Jižních Svazích

10. 9. 2020

Aktuality

2

Zlín - S ohledem na velký nedostatek parkovacích stání na sídlišti Jižní Svahy se v prostoru bývalého staveniště „Torzo“ buduje dočasné parkoviště. Město Zlín chce tímto krokem navýšit počet parkovacích stání, který je na tomto sídlišti již nedostačující.

Zlín - S ohledem na velký nedostatek parkovacích stání na sídlišti Jižní Svahy se v prostoru bývalého staveniště „Torzo“ buduje dočasné parkoviště. Město Zlín chce tímto krokem navýšit počet parkovacích stání, který je na tomto sídlišti již nedostačující. 

„Kromě parkovací plochy na místě bývalého torza plánujeme další projekty, jako jsou například drobná parkovací místa, parkovací plochy nebo domy, které pomůžou dalším lokalitám sídliště, čímž opět navýšíme kapacitu parkování,“ sdělil Michal Čížek, radní pro oblast dopravy.

Stavba započala v letních prázdninách. Jelikož dočasné parkoviště vzniká v místě a na základech po bývalém zbouraném torzu, na začátku musely proběhnout přípravné práce.

Nájezd na parkoviště bude vybudován ze silnice III. třídy z ulice Okružní. Pro umožnění bezpečného přecházení chodců přes tuto silnici se buduje nový přechod pro chodce včetně ochranného dopravního ostrůvku a jeho přisvětlení. V návaznosti na přechod pro chodce se doplňují dva úseky přístupových chodníků, které vedou ze sídliště na ulici Okružní na dočasné parkoviště. Součástí stavby bude i výsadba zeleně a osvětlení.

Celková kapacita parkoviště bude přibližně 70 vozidel. Na místě budou moci parkovat nejen osobní vozidla, ale mimo jiné i dodávky, pro které zde bude zbudováno zhruba 20 stání.

Stavbu realizují Technické služby Zlín, s. r. o., které se snaží o dokončení parkoviště ještě v tomto roce. Prozatímní náklady jsou odhadovány kolem 7 milionů korun.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru