menu
zavřít

Parkoviště na Jižních Svazích je otevřeno veřejnosti

25. 2. 2021

Aktuality

5

Zlín - S ohledem na velký nedostatek parkovacích míst na sídlišti Jižní Svahy se v prostoru bývalého staveniště „torzo“ vybudovalo parkoviště, kterým město chce aktivně pomoci řešit nedostatek těchto míst.

Parkoviště na sídlišti Jižní Svahy v prostoru bývalého staveniště „torzo“

Zlín - S ohledem na velký nedostatek parkovacích míst na sídlišti Jižní Svahy se v prostoru bývalého staveniště „torzo“ vybudovalo parkoviště, kterým město chce aktivně pomoci řešit nedostatek těchto míst.

„Chtěl bych se občanům omluvit, že se parkoviště nepodařilo otevřít dříve, ještě před zimním obdobím. Dřívější otevření nebylo možné z legislativních důvodů. Během stavby se projevilo několik problémů, kdy musel být projekt upraven, a to během stavby,“ uvedl Michal Čížek, radní pro oblast dopravy.

Nájezd na parkoviště je vybudován z ulice Okružní. Pro umožnění bezpečného přecházení chodců přes silnici byl vybudován nový přechod pro chodce včetně ochranného dopravního ostrůvku a jeho přisvětlení. V návaznosti na přechod pro chodce se doplňují dva úseky přístupových chodníků, které vedou ze sídliště na ulici Okružní na parkoviště. Součástí stavby je i výsadba zeleně a osvětlení. Parkoviště má celkovou kapacitu 70 vozidel a parkovat zde mohou nejen osobní vozidla, ale mimo jiné i dodávková vozidla, pro které zde město vybudovalo přibližně 20 míst.

Parkoviště na Jižních Svazích na místě bývalého torza je tedy veřejnosti zpřístupněno. 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru