menu
zavřít

Přestavba křižovatky Mostní - Březnická může začít

28. 6. 2022

Aktuality

77

Zlín - V těchto dnech získala další strategická stavba města Zlína stavební povolení. Statutární město Zlín se chystá v nejbližších týdnech vypsat veřejnou soutěž na zhotovitele přestavby křižovatky Mostní - Březnická. Půjde-li vše hladce, stavební práce by mohly začít na podzim letošního roku a celé dílo by mohlo být dokončeno v roce 2023.

Vizualizace nové podoby křižovatky Mostní - Březnická

Zlín - V těchto dnech získala další strategická stavba města Zlína stavební povolení. Statutární město Zlín se chystá v nejbližších týdnech vypsat veřejnou soutěž na zhotovitele přestavby křižovatky Mostní - Březnická. Půjde-li vše hladce, stavební práce by mohly začít na podzim letošního roku a celé dílo by mohlo být dokončeno v roce 2023.

„Mám radost, že se odboru dopravy po překonání mnohých překážek podařilo získat pravomocné stavební povolení. Finanční prostředky byly přiděleny v červnovém zastupitelstvu a v nejbližších týdnech chceme vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele přestavby. Pokud vše půjde dobře, tak by se mohlo na podzim začít stavět,“ řekl zlínský radní pro dopravu, Michal Čížek.

Zlínská křižovatka Mostní - Březnická je jedním ze strategických bodů dopravní infrastruktury města. K velmi vytížené krajské silnici II/490, po které směřují vozidla ve směru na Uherské Hradiště, Uherský Brod i Luhačovice, se připojuje místní komunikace, ulice Mostní, která je dopravní páteří celé čtvrti Letná, a po které je vedena především trolejbusová hromadná doprava. Motoristé již řadu let cítili, že křižovatka je na hraně své propustnosti a že naléhavě potřebuje přestavbu.

Projekt zahrnuje rekonstrukci ulic Březnická, Mostní a rovněž U Zimního stadionu. V rámci rekonstrukce bude upraveno křížení ulice Březnická a Mostní, kde vznikne průsečná křižovatka řízená světelnou signalizací. Křižovatka se posune na úroveň nynější odbočky k hotelu Zlín (bývalý hotel Moskva). Přilehlý park u budovy Univerzity T. Bati se zvětší. Vybuduje se nová společná stezka pro cyklisty a chodce, nové chodníky a současné chodníky budou zrekonstruovány. V Mostní ulici je navržena dvojice zastávkových zálivů. Zrušena pak bude nynější nástupní zastávka v prostoru točny MHD pod sportovní halou. Na území mezi křižovatkou a sportovní halou má město Zlín hotovou architektonickou soutěž, takže již nyní zná podobu celého prostoru.

Rekonstrukce křižovatky Mostní – Březnická patří mezi tzv. strategické stavby města a její financování je promítnuto do střednědobého finančního plánu radnice.  „Přípravu této stavby komplikovala a časově prodlužovala celá řada překážek. V roce 2020 jsme pak víceméně začínali od nuly se všemi povoleními. Získat stavební povolení na takto rozsáhlou stavbu během dvou let považuji za naprostý unikát, za kterým stojí opravdu hodně práce. Při realizaci také počítáme se spoluúčastí Ředitelství silnic Zlínského kraje, které je majetkovým správcem silnice II/490 a chceme se ucházet i o dotační peníze na tuto stavbu,“ dodal Michal Čížek.

Během projekčních prací se zvažovala i možnost výstavby okružní křižovatky místo průsečné, ale odborné posudky a výpočty prostupnosti ukázaly, že kruhový objezd by mohl být při větší intenzitě provozu zahlcen, takže by se před ním vytvářely kolony vozidel, které by mohly narušovat plynulost provozu a blokovat důležitou křižovatku na třídě Tomáše Bati u zlínské jednadvacítky.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru