menu
zavřít

Revoluční řešení dopravy v centru Zlína

18. 2. 2020

Aktuality

2

Zlín - Pro budoucí řešení dopravy ve Zlíně je navrhován krátký hloubený tunel v délce cca 1 km v ose silnice I/49 na ulici třídy Tomáše Bati. Tento infrastrukturní rozvoj tak má zajistit možnost zklidnění a vyloučení individuální automobilové dopravy z centra města. Rada města Zlína na svém pravidelném zasedání schválila vypracování studie proveditelnosti této stavby.

stred-mesta-velky-tunel.jpg

Zlín - Pro budoucí řešení dopravy ve Zlíně je navrhován krátký hloubený tunel v délce cca 1 km v ose silnice I/49 na ulici třídy Tomáše Bati. Tento infrastrukturní rozvoj tak má zajistit možnost zklidnění a vyloučení individuální automobilové dopravy z centra města. Rada města Zlína na svém pravidelném zasedání schválila vypracování studie proveditelnosti této stavby.

Tunel by měl být hloubený s betonovým skeletem, což umožní průjezdnost, ale i komfortní pohyb chodců nad ním. Oblast nad tunelem bude moci být obsluhována například vozidly MHD.

V rámci vybudování tunelu pod centrem města bylo posouzeno několik variant, ze které vyšla jako nejvýhodnější trasa od budovy 21 po městské divadlo doporučená dokumentem Generelem dopravy pro město Zlín. Před schválením tohoto záměru byly dopravní komisi a Radě města Zlína předneseny možné varianty řešení v návaznosti na zklidnění centra, které předložil Michal Čížek, odpovědný radní za dopravu.

„Myšlenka na zklidnění centra pomocí hloubeného tunelu je zajímavá. Přestože se nejedná o levné řešení, je stále nejvýhodnější z posuzovaných asi 10 variant. Jakmile se prokáže, že je stavbu možné vybudovat a budeme znát přibližný rozpočet na stavbu tohoto hloubeného tunelu, je potřeba začít vyjednávat se státem o spolufinancování a pokračovat v dalších stupních projektové dokumentace,“ prozrazuje Michal Čížek.

V této souvislosti bude nutná změna organizace provozu, na ulicích Štefánikova a Osvoboditelů se předpokládá obousměrný provoz, včetně přestavby dotčených křižovatek.

Cílem je zpracovat vedení zahloubeného tunelu podle schválené varianty vyplývající z dokumentu Generel dopravy pro město Zlín, což vyhotoví studie proveditelnosti. Tato dokumentace tak prověří prostorové vedení stavby, jejíž nedílnou součástí bude také návrh úprav povrchového řešení všech druhů dopravy v místech pěších tras, komunikace, cyklostezek i odstavných a parkovacích ploch v rozsahu podle zadání. Současně tato studie zmapuje nároky na přeložky inženýrských sítí, výstavbu souvisejících inženýrských objektů jako je odvodnění, požární zabezpečení, vzduchotechnika uvnitř tunelu, únikové cesty aj. Důležitou částí dokumentu bude sloučený odhad stavebních nákladů členěný na základě jednotlivých stavebních objektů a etap výstavby. Tunelem by mělo podle odhadů za den projet kolem 18 tisíc aut v obou směrech.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru