menu
zavřít

Vyjádření k situaci připravované elektrifikace trati Otrokovice - Zlín - Vizovice

12. 11. 2019

Aktuality

4

Zlín – Odbor dopravy Statutárního města Zlína reaguje na zavádějící interpretace připravované elektrifikace trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic. Nejvíce rezonuje otázka přejezdu přes koleje u společnosti Eurocar v Přílukách.

Zlín – Odbor dopravy Statutárního města Zlína reaguje na zavádějící interpretace připravované elektrifikace trati z Otrokovic do Zlína a Vizovic. Nejvíce rezonuje otázka přejezdu přes koleje u společnosti Eurocar v Přílukách.

Problém na daném místě trvá již přes dva roky. Bývá však mylně interpretováno, že Magistrát města Zlína učinil rozhodnutí o zrušení přejezdu u společnosti Eurocar. Návrh na zrušení přejezdu ve skutečnosti vzešel ze strany Správy železničních a dopravních cest (SŽDC) s ohledem na bezpečnost, stavební úřad poté rozhodl o zrušení tohoto přejezdu.

Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství bylo dne 11. 7. 2018 vydáno rozhodnutí, kterým bylo zrušení přejezdu u společnosti Eurocar zrušeno a vráceno k novému projednání.

V současné době je řízení znovu obnoveno. Žadatel, kterým je SŽDC, zastoupen projekční kanceláří SUDOP, doplnil všechny požadované podklady, tzn. návrh řešení, jak bude zajištěna dopravní obslužnost v dané oblasti apod.

„Doufám, že se jedná o poslední odložení stavby a apeluji na všechny dotčené subjekty, aby se pokusili najít tolik potřebný kompromis. Město Zlín investici do elektrizace tratě nutně potřebuje, jelikož je na ni navázána spousta doprovodných staveb, které nebudou mít bez investice SŽDC tak zásadní efekt. Společně máme velkou šanci zmodernizovat tolik potřebnou dopravní mapu Zlína,“ řekl radní Michal Čížek.

Město Zlín nechce nijak komplikovat už tak složitou situaci při povolování stavby, proto se nyní soustředí na stanovení podmínek výstavby. „Je potřeba si říci, jak celý proces povolování probíhá. Prvním krokem je získání územního rozhodnutí pro železniční trať, současně se pracuje i na územním rozhodnutí navazujících dopravních staveb SŽDC. Následně musí mít všechny stavby stavební povolení. Stavby města jsou sice připravovány v koordinaci se stavbou SŽDC, ale neovlivňují přímo stavební povolení samotné železniční tratě,“ doplnil Michal Čížek.

Nejvíce stěžejních bodů, kterých se kompletní modernizace trati dotkne, bude právě ve Zlíně. Z tohoto důvodu inicioval radní pro dopravu Michal Čížek sestavení týmu pracovníků města i dopravní společnosti (DSZO), kteří mají dohlížet na průběh stavby a mají za úkol domluvit takové podmínky, aby Zlín mohl dopravně fungovat i při výstavbě nové železniční tratě, která potrvá nejméně 3 roky. Po zdvoukolejnění trati musí město stavbu SŽDC doplnit jednotlivými stavbami, které jsou stěžejními body pro dopravu ve Zlíně.

Dle informací, které má město Zlín k dispozici, počítá SŽDC i nadále s financováním modernizace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice. Jedná se o důležitou stavbu, na jejíž přípravu byly investovány nemalé finanční prostředky. Zdroje z operačního programu OPD 1 jsou v tuto chvíli vyčerpány. Intenzivně se připravuje nové programovací období s využitím evropských dotačních prostředků pro roky 2021 až 2027. Podle předpokladu, budou ve zmíněném období prostředky i pro železniční infrastrukturu.

Přípravné práce se stále směřují na druhou polovinu roku 2021. Stavební práce by měly být zahájeny v roce 2022 budováním tunelu na Kvítkovické křižovatce v Otrokovicích. Důležitým faktorem ve vývoji situace bude majetkové vypořádání v rámci pozemků kolem železniční tratě a případné obstrukce v územním a stavebním řízení.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru