Turistické cíle B - východ

1. Lesní hřbitov ve Zlíně (2 km)

Vybudován počátkem třicátých let podle návrhu architekta F. L. Gahury. Iniciátorem byl především dr. R. Gerbec, městský lékař. Lesní hřbitov byl koncipován na roštovém pravoúhlém půdorysu jako společný ústřední hřbitov pro obce Velkého Zlína. Dominuje mu kamenný kříž s Gahurovou plastikou Ukřižovaného Krista v průsečíku os. Vysvěcen na Dušičky v roce 1932. Tomáš Baťa a A. Brouček byli jedni z prvních pochovaných. Od roku 1978 je součástí hřbitova krematorium, jehož autorem je architekt Jiří Čančík. Rozloha přírodního prostředí činí zhruba 21 ha.

2. Hotel Lázně Kostelec (5 km)

tel.: 577 914 340
e-mail: lazne@hotel-kostelec.cz
url: www.hotel-kostelec.cz

Minerální prameny se léčebně využívaly od roku 1742, počátkem 20. století byl zbudován lázeňský komplex. V současné době se na kopci nachází budova hotelu a rekreačního střediska. Hotel a Lázně Kostelec jsou situovány v blízkosti města Zlína, v dosahu městské hromadné dopravy, v krásném prostředí předhůří Hostýnských a Vizovických vrchů. Hotel slouží lázeňským i hotelovým hostům a s koupalištěm, tenisovým kurtem, golfovým hřištěm, tělocvičnou s indoor golfem a dalšími rekreačními a relaxačními zařízeními umožňuje celoroční lázeňský a hotelový provoz. V letní sezoně je hostům k dispozici vyhřívaný venkovní bazén, hotel poskytuje lázeňskou péči, sportovní vyžití - zejména golfové hřiště, pořádají se zde pravidelně diskotéky nebo živá hudba.

V blízkosti se nachází cyklostezka.

3. Štípa (7 km)

Dominantu obce Štípa tvoří barokní chrám Panny Marie, který je pomyslnou spojnicí významných poutních míst Hostýna a Provodova. Základní kámen štípského kostela byl položen roku 1616. Stavbu dokončili roku 1762. O dva roky později sem byla slavnostně přenesena zázračná soška Panny Marie. Soška neznámého původu je oděna drahocenným rouchem, zdobena zlatem, stříbrem, perlami i drahokamy. Chrám je považován za jeden z největších a nejkrásnějších v celém okolí. Na hřbitově ve Štípě se nachází kaple s hrobkou hrabat Seilernů (kolern r. 1905).

Jihovýchodně od obce stojí větrný mlýn "Větřák" u čp. 130, napravo od silnice ze Štípy na Hvozdnou. Byl postaven v letech 1858 - 1860 štípskýrn starousedlíkern Kristiánem Kovářem. Zařízení mlýna zhotovil sárn s pomocí svého syna Josefa. Mlýn pracoval pro občany okolních obcí až do druhé světové války, kdy byl zapečetěn. I za války se však ve mlýně načerno mlelo obilí na mouku. Po válce sloužil mlýn ještě pár let pro šrotování. Roku 1964 byl mlýn odejmut majiteli Rudolfu Kováři a předán do péče státu. V současné době získal mlýn v restituci syn Rudolfa Kováře. Mlýn je hodnotným dokladem lidového stavebnictví a jedinou dochovanou památkou tohoto druhu ve zlínském okrese. Ve mlýně se zachovalo kompletní technické zařízení.

 

 

4. Zoologická zahrada a zámek Lešná (7 km)

tel.: 577 914 180
e-mail: office@zoolesna.cz
url: www.zoolesna.cz

Jedinečný přírodní areál, zahrnující na ploše 52 ha anglický park s romantickým zámkem a oboru s volným chovem jelenů, muflonů a daňků, je zvláštností mezi evropskými zoologickými zahradami. Secesní "pohádkový" zámek z let 1887 - 1894 byl vybaven nejmodernější technikou v harmonii s bohatou dřevořezbářskou výzdobou interiérů, vykládaným nábytkem, sbírkami porcelánu, obrazů i památek z cest.

Dodnes je ojedinělou slohovou památkou se stálou expozicí dobové bytové kultury. Rozsáhlý anglický park z let 1884 - 1888 obsahuje kromě některých stromů barokního parku mnohé vzácné dřeviny Evropy, východní Asie a Severní Ameriky i pavilony, výběhy a voliéry zvířat.

Také v chovu zvířat má Lešná dlouholetou tradici. Soukromá zoo rodiny Seilernů zanikla koncem války. Na její místo nastoupila Zoo Lešná, otevřená v roce 1948. V současné době zde chovají 240 druhů zvířat. U objektu jsou hlídaná parkoviště, uvnitř areálu možnost stravování, odpočinkový prostor, dětský koutek, možnost projížděk na koních a ponících. V zoo pro návštěvníky připravují každý rok asi 20 kulturních programů, komentovaná krmení zvířat, okružní jízdy zoovláčkem, večerní prohlídky, prodej suvenýrů, soutěže pro děti a školní exkurze.

5. Hrad Lukov (9 km)

Nad obcí Lukov se tyčí zřícenina rozsáhlého gotického hradu, který pochází z 1. pol. 13. stol. Roku 1626 tento významný strážní hrad dobyli a poničili valašští povstalci a od roku 1870 je zcela opuštěn. Rozsáhlé předhradí je od vlastního hradu odděleno hlubokým příkopem, dochovaly se mohutné mostní pilíře, zbytky paláce, věží a obvodových hradeb.

Částečně rekonstruovaný středověký hrad obklopuje krásná přírodní scenérie bukového lesa a pískovcových skal, které pro svůj výcvik využívají v hojné míře horolezci.

Při cestě k hradu je socha sv. Jana Nepomuckého. V obci pod hradem budova starého pivovaru, farní kostel sv. Josefa (1812), panská vila Tusculum z konce 19. století (dnes hotel) .

6. Zámek Klečůvka (3 km)

tel.: 577 901 132
url: www.pamatky-jvm.cz

V kopcovitém pásmu lemujícím pravý břeh Dřevnice leží obec Klečůvka; je dnes součástí Zlína a tvoří nejvýchodnější výběžek jeho administrativního obvodu. Obec Klečůvka byla r. 1662 odtržena od lukovského panství - stala se samostatným feudálním statkem, majitelem zámku byl rytíř Jan Zehentner z Reichersdorfu. Dominantou obce je zdejší zámek výrazně umístěný na vyvýšenině nad návsí. V současné době je zde umístěn státní okresní archiv.

 

7. Slušovice (12 km)

url: www.mestoslusovice.cz

Nejstarší zachovaný písemný dokument z archivu o městečku Slušovice je z roku 1562. V 70. - 80. letech došlo k expanzi a rozvoji družstevního zemědělství (Agrokombinát Slušovice), rozsáhlé bytové, průmyslové i sportovní výstavby. V roce 1996 byla obec Slušovice jmenována městem.

Slušovice proslavila dostihová dráha. Byla vybudována v roce 1981. Nahradila tak starou a nevyhovující dráhu ve Vizovicích. Dominantou areálu je budova DERBY Centrum, která slouží při dostihových dnech dostihové komisi a rozhodčím, jinak je využívána pro pořádání diskoték. Pro návštěvníky dostihů jsou určeny otevřené tribuny, ale protože celý komplex má podobu přírodního amfiteátru, je možné sledovat dostihy z kteréhokoli místa areálu. Slušovické závodiště se svou úrovní řadí mezi čtyři nejvýznamnější v České republice. Svým vybavením splňuje podmínky pro zařazení do nejvyšší kategorie A, mohou se zde pořádat dostihy chovatelské, ale i klasické, včetně překážkových dostihů první kategorie.

8. Hotelový areál Všemina (13 km)

tel.: 577 116 111
e-mail: hotel@vsemina.cz
url: www.vsemina.cz 

Hotelový areál Všemina se nachází v krásném horském údolí s jezerem, pouhých 15 minut jízdy od centra krajského města Zlína. Areál nabízí celou řadu sportovních služeb jak v letním, tak i zimním období. Služby jsou nabízeny individuálně nebo formou výhodných sport paketů, programů a turnajů. Je zde krytý bazén, sauna, tenisový areál s tenisovou halou, jízda na koních, horská kola.

9. Vizovice (16 km)

tel.: 577 453 111
url: www.mestovizovice.cz

Město proslulo pálením pravé valašské slivovice. Její milovníci se zde každoročně sjíždějí na lidovou slavnost Trnkobraní, kde se kromě slivovice podávají i tradiční švestkové knedlíky. Další specialitou města je výroba figurálního vizovického pečiva.

Zdejší pozdně barokní zámek byl vystavěn ve francouzském stylu v letech 1750 - 1770 podle plánů architekta F. A. Grimma. V jeho prostorách lze zhlédnout sbírky uměleckého nábytku, porcelánu, zbraní, obrazů, cenná je výzdoba zámecké kaple a hlavního sálu. Přilehlý park je ve stylu francouzském a anglickém. Poblíž zámku je pozdně barokní nemocnice Milosrdných bratří (1781), farní kostel s farou (18. století), na náměstí Mariánský sloup. Rodiště hudebního skladatele A. Háby (1897 -1973).

Ve Vizovicích sídlí firma RUDOLF JELíNEK, a. s. (tel.: 577 686 111, www.rjelinek.cz) zabývající se výrobou alkoholických nápojů, která se zde, ve Vizovicích, traduje od konce 16. století. Počátkem 18. století se začaly používat pro pálení švestky. Od roku 1934 se vyráběla základní řada destilátů pod značkou RUDOLF JELÍNEK. V současné době nabízí společnost RUDOLF JELíNEK, a.s., kompletní řadu značkových ovocných destilátů, které jsou vyráběny tradičními postupy. V areálu je možnost exkurzí, využití široké nabídky nové podnikové prodejny, možnost pronájmu kinosálu pro pořádání privátních oslav, firemních akcí, prezentací nebo školení. V areálu probíhá kromě Trnkobraní také Valašský frgál, Masters of Rock .

10. Rozhledna Loučka (20 km)

Železná rozhledna, která má 173 schodů, se nachází v nadmořské výšce 676 m n. m. Rozhledna dosahuje výšky 55 m. Cesta k ní vede z Loučky. kde odbočíte směrem do Vizovic a na vrcholu u rozcestníku turistických tras je možné za parkovat (u asfaltové odbočky). Dále vede cesta pěšky lesem. Rozhledna je vzdálená jen pár metrů, ale je nutné překonat velké převýšení (přímo naproti odbočce). Vlastníkem rozhledny je Lesní družstvo Loučka.

Kontakt: František Andrýs, Loučka 72, telefon 577 350152.

 

 

11. Památník Ploština (30 km)

url: http://muzeum.zlin.cz/plosina.htm

Osada Ploština byla 9. dubna 1945 vypálena německými okupanty za přechovávání a podporu partyzánů. V 70. letech byla Ploština vyhlášena Národním kulturním památníkem. Dominantou celého místa je památník obětem II. světové války a okupace ze zlínského okresu, který byl vybudován na malém návrší nad osadou v roce 1975 ke 30. výročí osvobození. Upomínkou na samotnou ploštinskou tragédii je kaple se jmény zavražděných pasekářů. V jednom místním domku je umístěna expozice věnovaná historii protifašistického odboje ve zlínském okrese.

 

 

 

12. Jasenná Mikuláštíkovo fojtství (19 km)

tel.: 577 456 118

V roce 1748 je postaviI erbovní fojt Jiří Mikuláštík. Jedná se o nejlépe dochovanou stavbu svého druhu na Valašsku. Dřevěná patrová budova fojtství č.p. 60 je typickým roubeným domem s pavlačí na průčelí. V současnosti je zde instalována expozice o historii obce Jasenná, okolních vesnic a vesnickém životě na Valašsku .

 

 13. Vsetín (22 km)

Informační centrum
tel.: 571 491 517
e-mail: ic@mestovsetin.cz
url: www.mestovsetin.cz

Město Vsetín se rozkládá na obou březích řeky Bečvy, která je rozděluje na Horní a Dolní město. Je východiskem turistických cest do Vizovických, Hostýnských a Vsetínských vrchů. V regionu se zachovaly roubené dřevěné stavby a významné kulturní památky, zejména v samotném Vsetíně. Valašskou kulturní tradici rozvíjejí soubory písní a tanců Vsacan a Jasénka. Rodiště malířů Františka (1885 - 1952) a Emila Hlavici (1887 - 1952) a regionálního spisovatele J. Misárika-Slavičínského (1881-1932).

14. Karolinka (53 km)

Městský úřad Karolinka
tel.: 571 450 421
url: www.mukarolinka.cz

Obec se nachází v údolí sevřeném Vsetínskými vrchy a Javorníky. Je významná lidovou architekturou, sklárnami a výbornými podmínkami pro pěší turistiku a cykloturistiku na hřebenech okolních vrchů. Můžete zde nalézt valašské dřevěnice patřící k nejcennějším souborům lidových staveb dochovaných na původním místě, galerii s ateliérem Ilji Hartingera, sklárny Crystalex v areálu je stálá expozice skla s možností exkurzí.

15. Velké Karlovice (57 km)

Informační centrum
tel.: 571 444 039
e-mail: karlovice@mvk.cz
url: www.velkekarlovice.cz

Je to místo ideální pro letní i zimní sporty a oddech. V místě je prales Razula státní přírodní rezervace Razula, jediný zachovaný zbytek jedlobukového pralesa (stáří stromů 200 let) v povodí horní Vsetínské Bečvy, v údolí Malá Hanzlůvka. Dalším místem k návštěvě může být karlovický kostel, karlovické fojtství či muzeum.

16. Rozhledna Súkenická (90 km)

url: http://rozhledny.webzdarma.cz/cartak.htm

Rozhledna se nachází 200 m od hotelu Súkenická a nabízí výhledy na hřebeny Beskyd, Javorníků a slovenských hor .

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '21»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)