Turistické cíle C - jih

1. Hrad Malenovice (5 km)

tel.: 577 103 379
e-mail: kastelan.malenovice@razdva.cz
url: www.sweb.cz/hradmalenovice

Malenovický hrad patří k několika málo dochovaným památkám středověké architektury v této oblasti. Hlavní stavba pochází z první poloviny 16. století, kdy byly Malenovice v držení rodu Tetourů z Tetova. V roce 1953 přešel celý objekt do správy Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně a byly zde zřízeny jak výstavní prostory, kde si lze prohlédnout archeologické sbírky a expozici o historii orientačního běhu, tak i pracovny a depozitáře muzea.

2. Napajedla (15 km)

Městské informační centrum
tel.: 577 944 247
e-mail: infocentrum@napajedla.cz
url: www.napajedla.cz

 Starobylé městečko připomínané roku 1355 se hospodářsky výrazně rozvíjelo v 16. století. Rozvoji napomohla železnice Břeclav-Přerov (1841), důležitý byl zdejší cukrovar (1836 - 1837), známým se stal napajedelský hřebčín (1886). Průmysl se rozrostl o strojírnu (1922), zaniklý cukrovar nahradila baťovská chemická továrna Fatra (1935). Na město byla Napajedla povýšena roku 1898. Výraznou památkou je rozměrný barokní zámek od F. A. Grimma (1764 - 1769), barokní farní kostel (1712) obsahuje pěkné renesanční náhrobky. Náměstí dominuje secesní radnice s vysokou věží (1904). Rodiště klavíristy R. Firkušného (1912). K zámeckému parku přiléhá dodnes zachovalý komplex původních stájí hřebčína (hrebcinnapajedla@atlas.cz, tel.: 577 941 009). Konají se zde dražby ročků, na které se sjíždějí chovatelé z celého světa. Dnes je hřebčín nejvýznamnějším producentem dostihových koní v České republice (kolem 60 hříbat ročně).

3. Spytihněv - Baťův kanál (20 km)

Informační centrum Baťova kanálu
Zámecká 2
698 01 Veselí n. Moravou,
tel.: 518 325 330
e-mail: agentura_abk@batacanal.cz
url: www.batacanal.cz

 Baťův kanál - historická vodní cesta na řece Moravě, kterou je dnes možno proplout na vypůjčených či vlastních plavidlech všeho druhu. Kanál je průjezdný ze Spytihněvi do Strážnice. Prodloužení (až do Petrova) splavného úseku se připravuje. Prochází přes Huštěnovice, Uherské Hradiště. Kostelany nad Moravou. Uherský Ostroh. Veselí nad Moravou. Vnorovy. Tato atrakce se dnes těší velkému zájmu turistů, kteří mohou poznávat místní kraj a jeho půvaby i z vodní hladiny. Pro návštěvníky jednotlivce i skupiny) je připraveno několik variant pobytů s možností kombinace s cykloturistikou. V současné době je přístupno a propojeno 43 km původní trasy Baťova kanálu a 17 km navazujících říčních kilometrů. Po vodě tak jsou spojena města Otrokovice a Strážnice. mezi nimiž se propluje 10 plavebními komorami.

4c 4. Velehrad (30 km)

Obecní úřad Velehrad
tel.: 572 571 115
e-mail: ou.velehrad@iol.cz
url: www.velehrad.cz

Významné poutní místo spojované s Velkomoravskou říší a cyrilometodějskou tradicí. Ve Velehradě se nachází areál s bazilikou a lapidáriem, který patří k největším a nejhodnotnějším klášterním stavbám na Moravě. Raně středověký klášter cisterciáků byl založen v roce 1205 a prošel řadou přestaveb. Současný klášter spolu s kostelem Nanebevzetí Panny Marie vytváří rozsáhlý komplex s pozůstatky románsko - gotických staveb. Turistickým lákadlem jsou zdejší vinné sklepy.

5. Zámek Buchlovice (35 km)

Informační centrum
tel.: 572 595 996
e-mail: tic@buchlovice.cz
url: www.buchlovice.cz
Barokní zámek v Buchlovicích vznikl na přelomu 17. a 18. století. Tvoří jej dvě proti sobě stojící půlkruhové budovy s bohatou výzdobou. vystavěné ve stylu italské vily. Součástí komplexu je unikátní terasovitá zahrada francouzského typu a anglický park. v němž rostou vzácné letité stromy .

6. Hrad Buchlov (40 km)

tel.: 572 595 161
e-mail: hradbuchlov@cmail.cz
url: www.pruvodce.com/buchlov

Tyčí se na jednom z nejvyšších kopců Chřibů nad městečkem Buchlovice. Náleží k nejznámějším a nejstarším středově kým hradům na Moravě. Byl vybudován za účelem ochrany obchodní cesty přes Chřiby a je skvělou ukázkou středověké opevňovací techniky. Později se stal sídlem správy královských lesů a lovčího. Hrad nikdy nebyl dobyt. Nachází se zde památné stromy - dub letní o stáří asi 300 let, roku 1992 byl ošetřen a restaurován Jižně od hradu u parkoviště na hlavní silnici), a dub letní o stáří 200 let (severozápadně od hradu).

 

7. Rozhledna Brdo (41 km)

Kamenná rozhledna vysoká 24 m je postavená v roce 2004 na nejvyšším vrcholku Chřibů (Brdo 587 m) z pískovcového kamene. Je zřejmě jediná kamenná, pouze s proskleným nejvyšším patrem, která má neobvyklý kapkovitý tvar. Projekt připravil architekt Svatopluk Sládeček, jednotná patra rozhledny poslouží také jako výstavní prostor. Pokud vystoupíte na vrchol a bude dobrá viditelnost, můžete spatřit nejen Vysočinu, Jeseníky, Beskydy, Vsetínské vrchy, Bílé a Malé Karpaty, ale výjimečně i Malou Fatru, vzácně i Roháče a Alpy.

 

 

 8. Archeoskanzen Modrá (31 km)

správce tel.: 724 178 591, 603 914 730
url: www.archeoskanzen.cz

 Archeologický skanzen v Modré se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu. Představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech. Nadzemní hmota staveb má charakter hypotetických rekonstrukcí, které však vznikly na podkladě konkrétních nálezů. Skanzen-sídliště se člení na funkční celky a areály. První představuje opevnění se vstupní branou a strážními věžemi. Na něj navazuje areál sídlištněhospodářský, který plynule přechází v areál mocenský. Poněkud osamoceně stojí areál církevní. Okruh skanzenem uzavírá řemeslnický areál a informační centrum se zázemím .

 

9. Uherské Hradiště (30 km)

Městské informační centrum
tel.: 572 525 525
e-mail: mic@mic.uh.cz
url: www.mic.uh.cz

 Královské město Uherské Hradiště bylo založeno Přemyslem Otakarem II. v roce 1257 s cílem zabezpečit jihovýchodní hranici českého království proti zhoubným nájezdům. Město je odedávna přirozeným středem Moravského Slovácka. Nachází se zde zbytky gotických hradeb. Mezi významné památky patří pozdně gotická radnice, dále kostel sv. Františka Xaverského, kostel Zvěstování P. Marie - je součástí areálu františkánského kláštera, Slovácké muzeum, Galerie Slováckého muzea, Slovácké divadlo apod.

Novinkou je uherskohradišťská vinařská stezka. Každoročně zde probíhá Letní filmová škola.

S Uherským Hradištěm sousedí Staré Město (Informační centrum, www.mujweb.cz/www/ticinfo. tel.: 583 239 134, ticinfo@email.cz).

Zdejší nálezy z dob Velkomoravské říše (9. století) řadí lokalitu k nejvýznamnějším archeologickým nalezištím v České republice. Staroslovanské sídliště (9. a 10. století), Velkomoravský památník expozice nálezů velkomoravské architektury (šperky, zbraně, nástroje, keramika). Kostel sv. Michala se hřbitovní kaplí (pol. 13. století).

10. Ostrožská Nová Ves (36 km)

tel.: 572 437 200
e-mail: laznenovaves@laznenovaves.cz
url: www.onves.cz, www.laznenovaves.cz

Obec je známá svými sirnatými lázněmi a turisticky významnými novoveskými jezery, která slouží i pro letní rekreaci, vodní sporty a rybolov.

11. Uherský Brod (31 km)

Městské informační centrum
tel.: 572 634 802
e-mail: mic@ub.cz
url: www.mic.ub.cz

Významným městem Slovácka je Uherský Brod proslulý především Muzeem J. A. Komenského, rodáka tohoto regionu. Muzeum je umístěno v renesančním zámku z 1. poloviny 16. století, upraveném v 2. polovině 17. století. V Uherském Brodě naleznete i další pamětihodnost , např. dominikánský klášter - původně gotický klášterní kostel, poutní místo, Černá madona, tzv. panský dům. Uherský Brod je proslulý tradičním vařením piva, které se datuje od r. 1614, postavením měšťanského pivovaru (nyní pivovar Janáček).

12. Bojkovice (40 km)

Informační centrum Mikroregionu Bojkovska
tel.: 572 641 152
url: www.bojkovice.cz

Převážná část území Bojkovic se nachází uvnitř chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Okolní hrady včetně Nového Světlova (tel.: 572 641 440, http://hrady.dejiny.cz/novy_svetlov/) byly budovány jako opevněná centra proti nájezdníkům. Kromě Nového Světlova všechny zanikly. Mimo obrannou funkci měly tyto hrady i funkci hlásnou, signalizační. V případě napadení přijímaly a předávaly výstražné signály dále do vnitrozemí, kde varovaly před přicházejícími nájezdníky. I název Světlov pochází pravděpodobně od výstražných planoucích ohňů. Pro svůj vzhled byl nazýván Slovácké Miramare. Pro veřejnost je zde v objektu zámku otevřena od dubna do září expozice Muzea Bojkovska.

13. Luhačovice (28 km)

Městské informační středisko - Luha info
tel.: 577 133 980
e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz
url: www.mesto.luhacovice.cz

Lázeňská péče má v Luhačovicích tradici již od 17. století. Město je plné secesních staveb architekta Dušana Jurkoviče inspirovaných valašskou lidovou architekturou. Nejstarší památkou je trojkřídlý barokní zámek (1738). V lázeňském centru stojí barokní kaple, dále Společenský dům (1935), novější je kolonáda, Bruselská fontána atd. Atmosféru dotvářejí vilové čtvrti (Pražská, Bílá). Ve vile Lipová je muzejní expozice. V Luhačovicích vyvěrá 16 hydro - uhličitano - chlorido - sodných kyselek a jeden sirný pramen. Každou hodinu se zde na povrch dostává 15 tisíc litrů minerální vody, obsahující velké množství rozpuštěných minerálních látek, zejména sodík, vápník, hořčík, chlór, bróm, jód, kyselinu uhličitou, rozpuštěný oxid uhličitý. Teplota vyvěrající vody se pohybuje mezi 10 - 12 o C. Nejznámější prameny, tvořící často cíl mnoha vycházek a povinnou zastávku lázeňských hostů, jsou Vincentka, Aloiska, Ottovka, Pramen Dr. Šťastného a Sv. Josefa. V lázních se léčí převážně choroby zažívacího ústrojí, cukrovky a dýchacích cest.

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«červenec '21»
PÚSČPSN
   
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)