Územní studie

Územní studie Březůvky, lokalita Padělky BI 29

.pdf Průvodní zpráva 1193,79 kB
.pdf Výkres širších vztahů 7452,52 kB
.pdf Hlavní výkres 910,97 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 1145,87 kB
.pdf Výkres hydrotechnického řešení 914,73 kB

Územní studie Dobrkovice

.pdf Průvodní zpráva 266,01 kB
.pdf Výkres širších vztahů 425,62 kB
.pdf Urbanistický návrh 1165,7 kB
.pdf Schéma vlastnických vztahů 4590,26 kB

Územní studie Hvozdná, lokalita BI 12

.pdf Územní studie Hvozdná - lokalita BI 12 - U Hvozdenského potoka 5054,26 kB

Územní studie Hvozdná, lokalita BI 21 - Vrcha II

.pdf Územní studie Hvozdná, lokalita BI 21 - Vrcha II 2647,5 kB

Územní studie Hvozdná, okolí hřbitova

.pdf Územní studie Hvozdná - okolí hřbitova 35166,8 kB

Územní studie Hvozdná, systém zeleně

.pdf Průvodní zpráva 12296,34 kB
.pdf Výkres systému zeleně 2167,42 kB

Územní studie Hvozdná, lokality BI 8, OS 34, PZ 36 a PV 37

.pdf Průvodní zpráva 142,48 kB
.pdf Koordinační výkres 903,62 kB

Územní studie Kašava, lokalita BI 11

.pdf Územní studie Kašava, lokalita BI 11 5348,76 kB

Územní studie Lípa, lokalita Kusy

.pdf Průvodní zpráva 703,49 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury 741,2 kB
.pdf Výkres vlastnických vztahů 1150,35 kB
.pdf Hlavní výkres 784,14 kB
.pdf Perspektivní pohled 8641,65 kB
.pdf Výkres širších vztahů 198,23 kB

Územní studie Lukov, lokalita Hradská

.pdf Územní studie Lukov, lokalita Hradská 4756,18 kB

Územní studie Lukov, lokalita Nade Mlýnem SO.3 29 a 30

.pdf Průvodní zpráva 1390,06 kB
.pdf Výkres urbanistického řešení 394,73 kB
.pdf Výkres situace ortofoto 565,2 kB
.pdf Výkres řezu územím 236,59 kB
.pdf Výkres řezu ulicí 143,59 kB

Územní studie Lukov, lokalita Padělky

.pdf Průvodní zpráva 603,27 kB
.pdf Výkres urbanistického řešení 408,4 kB
.pdf Výkres situace ortofoto 416,64 kB

Územní studie Lukoveček, lokalita BI 12

.pdf Průvodní zpráva 1034,8 kB
.pdf Výkres koordinace situace 330,05 kB
.pdf Výkres situace zastavovací 295,4 kB
.pdf Výkres situace vlastnických vztahů 322,91 kB

Územní studie Lukoveček, lokalita POD LESEM

.pdf Územní studie Lukoveček, lokalita POD LESEM 1908,82 kB

Územní studie Mysločovice, lokalita BI 10

.pdf Průvodní zpráva 1288,45 kB
.pdf Koordinační výkres 428,96 kB
.pdf Výkres regulace 359,33 kB
.pdf Výkres řezů územím 125,66 kB

Územní studie Šarovy, lokalita SO.3 7

.pdf Průvodní zpráva 673,32 kB
.pdf Územní studie Šarovy, lokalita SO.3 7 21405,22 kB

Územní studie Tečovice, obytná zóna Z 9_6

.pdf Územní studie Tečovice, obytná zóna Z 9_6 9465,54 kB

Územní studie Zlín - Jaroslavice, lokalita BI 375 - I. etapa

.pdf Průvodní zpráva 133,96 kB
.pdf Výkres širších vztahů 1169,25 kB
.pdf Výkres etapizace 349,05 kB
.pdf Hlavní výkres 517,79 kB
.pdf Koordinační výkres 756,57 kB

Územní studie Zlín - Jaroslavice, lokalita BI 376

.pdf Průvodní zpráva 96,6 kB
.pdf Výkres širších vztahů 2580,25 kB
.pdf Hlavní výkres 189,78 kB
.pdf Koordinační výkres 568,81 kB
.pdf Výkres vlastnických vztahů s návazností na dopravní napojení 918,75 kB

Územní studie Zlín - Jaroslavické paseky

.pdf Územní studie 10431,41 kB

Územní studie Zlín - Klečůvka, lokalita Lazy

.pdf Průvodní zpráva 1093,64 kB
.pdf Výkres situace vlastnických vztahů 690,56 kB
.pdf Výkres situace zastavovací - hlavní výkres 742,13 kB
.pdf Výkres situace inženýrských sítí 709,56 kB

Územní studie Zlín - Kudlov, lokalita Zážlebí (Villa park Zlín)

.pdf Průvodní zpráva 154,64 kB
.pdf Výkres situace řešení 459,92 kB
.pdf Výkres situace vlastnických vztahů 64,79 kB
.pdf Výkres situace širších vztahů 288,61 kB

Územní studie Zlín - Louky nad Dřevnicí, ul. Záluští - 1. etapa

.pdf Průvodní zpráva 1369,18 kB
.pdf Výkres situace varianty B - etapizace 1352,5 kB
.pdf Výkres situace varianty B - parcelace 1307,64 kB
.pdf Výkres situace vlastnických vztahů 1355,23 kB
.pdf Výkres situace širších vztahů 3391,79 kB

Územní studie Zlín - Louky, lokalita SO 950

.pdf Průvodní zpráva 500,5 kB
.pdf Výkres širších vztahů 1277,5 kB
.pdf Hlavní výkres 2393,11 kB
.pdf Výkres řezů územím 1114,27 kB

Územní studie Zlín - Lužkovice, lokalita Nadevsí

.pdf Průvodní zpráva 153,64 kB
.pdf Výkres situace vlastnických vztahů 591,55 kB
.pdf Výkres situace zastavovací - varianta D 609,6 kB
.pdf Výkres situace inženýrských sítí 348,98 kB
.pdf Výkres situace širších vztahů 347,49 kB
.pdf Doplnění územní studie 3982,73 kB

Územní studie Zlín - Lužkovice, lokalita Padělky - I. etapa

.pdf Územní studie Zlín - Lužkovice, lokalita Padělky - I. etapa 11324,23 kB

Územní studie Zlín - Malenovice, lokalita BI 50

.pdf Průvodní zpráva 418,07 kB
.pdf Výkres situace vlastnických vztahů 668,21 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 892,29 kB
.pdf Výkres situace urbanistického řešení 933,09 kB
.pdf Výkres řezu územím 79,07 kB
.pdf Výkres řezu uličním prostorem 73,64 kB

Územní studie Zlín - Malenovice, lokalita Tyršova

.pdf Soubor ke stažení 762,85 kB

Územní studie Zlín - Ostrá Horka

.pdf Průvodní zpráva 208,51 kB
.pdf Hlavní výkres 2751,57 kB
.pdf Výkres řezu územím 191,15 kB

Územní studie Zlín - Paseky, obytný soubor 55 RD

.pdf Průvodní zpráva 172,47 kB
.pdf Výkres situace vlastnických vztahů 189,59 kB
.pdf Výkres situace technického řešení 650,9 kB
.pdf Výkres situace inženýrských sítí a komunikací 970,37 kB
.pdf Výkres situace urbanistického řešení 1834,12 kB

Územní studie Zlín - Příluky

.pdf Průvodní zpráva 198,14 kB
.pdf Hlavní výkres 504,1 kB
.pdf Výkres situace - parcelace, vlastnické vztahy 462,08 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 486,62 kB

Územní studie Zlín - Příluky, lokalita Boněcko

.pdf Výkres situace zastavovací - hlavní výkres 717,68 kB
.pdf Změna prostorových regulací 205,24 kB
.pdf Průvodní zpráva 122,5 kB
.pdf Výkres situace vlastnických vztahů 86,53 kB
.pdf Výkres situace inženýrských sítí 230,9 kB

Územní studie Zlín - Příluky, lokalita Boněcký rybník

.pdf Územní studie 37101 kB

Územní studie Zlín - Příluky, lokalita Ronzovy Paseky - Záhoří

.pdf Průvodní zpráva 1945,32 kB
.pdf Výkres širších vztahů 2695,7 kB
.pdf Výkresy dopravní a technické infrastruktury 4564,95 kB
.pdf Výkres veřejných prostranství 811,55 kB
.pdf Výkres urbanistického návrhu 917,82 kB
.pdf Výkres etapizace 410,82 kB
.pdf Výkres řezu územím 2185,38 kB
.pdf Výkresy vizualizace 2081,06 kB

Územní studie Zlín - Prštné, lokalita POD ROZVODNOU

.pdf Průvodní zpráva 182,22 kB
.pdf Výkres situace inženýrských sítí 410,66 kB
.pdf Výkres situace řešení 1345,63 kB
.pdf Příčný řez 92,86 kB
.pdf Vyhodnocení projednání 88,31 kB

Územní studie Zlín - Prštné, lokalita B 118

.pdf Průvodní zpráva 232,55 kB
.pdf Výkres širších vztahů 838,38 kB
.pdf Výkres urbanistického řešení 444,06 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 443,41 kB
.pdf Výkres řezů územím 28,9 kB

Územní studie Zlín - Růmy, lokalita BI 489

.pdf Průvodní zpráva 779,64 kB
.pdf Výkres širších vztahů 1152,91 kB
.pdf Hlavní výkres 365,54 kB
.pdf Výkres řezů územím 83,29 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury 355,79 kB

Územní studie Zlín - Růmy, SO.1 - 484, 485, 488, P" 437

.pdf Průvodní zpráva 155,67 kB
.pdf Koordinační výkres - varianta A 1063,04 kB
.pdf Hlavní výkres - varianta A 1004,2 kB

Územní studie Zlín - Štípa, lokalita SO.2 298 (platná ve variantě I.)

.pdf Výkres širších vztahů 7538,66 kB
.pdf Výkres návrhu etapizace I. 241,84 kB
.pdf Výkres návrhu dopravní a technické infrastruktury 666,99 kB
.pdf Průvodní zpráva 14921,15 kB
.pdf Výkres regulace pro umístění a prostorové uspořádání stavby 627,34 kB
.pdf Výkres situace vlastnických vztahů 367,16 kB
.pdf výkres urbanistického řešení zóny "A" - I. etapa 360,42 kB
.pdf Výkres současného stavu území 604,52 kB

Územní studie Zlín - Štípa, Mariánské náměstí

.pdf Územní studie - Úprava Mariánského náměstí 7121,01 kB

Územní studie Zlín - Vršava

.pdf Průvodní zpráva 103,82 kB
.pdf Výkres širších vztahů 361,11 kB
.pdf Výkres návrhu dopravní a technické infrastruktury 781,91 kB
.pdf Výkres urbanistického řešení 1099,51 kB
.pdf Výkres řezu územím 141,25 kB

Územní studie Zlín - Vršava, lokalita BI 227

.pdf Průvodní zpráva 372,72 kB
.pdf Výkresová část 3059,11 kB

Územní studie Zlín, lokalita ZUŠ Malá scéna

.pdf Průvodní zpráva 397,61 kB
.pdf Výkres širších vztahů 4133,63 kB
.pdf Koordinační výkres - var. 1 872,71 kB
.pdf Koordinační výkres - var. 2 872,89 kB
.pdf Výkres řezů územím - 1.a 195,68 kB
.pdf Výkres řezů územím - 1.b 195,39 kB
.pdf Výkres řezů územím - 2 208,79 kB
.pdf Výkres řezů územím - 2 B 229,1 kB

Územní studie Zlín - VEDENÍ KAPACITNÍ SILNICE TZV. PRAVOBŘEŽNÍ KOMUNIKACE

.pdf Průvodní zpráva 8989,77 kB
.pdf Hlavní výkres 2550,88 kB
.pdf Návrh nad ortofoto mapou 10422,86 kB

Územní studie Zlín - ZOO Lešná - územní rezerva DS 306 (podklad pro změnu ÚP)

.pdf Průvodní zpráva 3018,53 kB
.pdf Situační výkres 1164,65 kB
.pdf Výkres řezu územím 169,34 kB

Územní studie Želechovice nad Dřevnicí, lokalita Díly

.pdf Průvodní zpráva 73,17 kB
.pdf Výkres širších vztahů 836,22 kB
.pdf Hlavní výkres 549,78 kB

Územní studie Želechovice nad Dřevnicí, lokalita Pod Stráží BI 3

.pdf Průvodní zpráva 2132,81 kB
.pdf Situace širších vztahů 665,72 kB
.pdf Hlavní výkres 468,03 kB

Územní studie Želechovice nad Dřevnicí, lokalita Želechovické paseky

.pdf Průvodní zpráva 1741,07 kB
.pdf Výkres hranice území 970,49 kB

Územní studie Mysločovice - plocha BI 11

.pdf A_1_K_Machove_pruvodni_zprava_R6 4605,32 kB
.pdf B_1_K_Machove_sirsi 947,7 kB
.pdf B_2_K_Machove_katastr 169,18 kB
.pdf B_4_K_Machove_situace_koordinacni_RA_14_8 645,19 kB
.pdf B_4_K_Machove_situace_koordinacni_RB_14_8 662,32 kB
.pdf B_4_K_Machove_situace_koordinacni_RC_14_8 647,29 kB
.pdf B_4_K_Machove_situace_koordinacni_RD_14_8 640,62 kB
.pdf B_6_K_Machove_rez 143,24 kB

Územní studie Jaroslavice - doplnění zastavěného území o možné stavby v zahradách

.pdf US_Jaroslavice_text 61,99 kB
.pdf 01_US_Jaroslavice_SIRSI_VZTAHY-Rozvržení2 145,07 kB
.pdf 02_US_Jaroslavice_letecká_mapa-Rozvržení2 186,87 kB
.pdf 03_US_Jaroslavice_UP-Rozvržení2 1584,19 kB
.pdf 04_US_Jaroslavice-Rozvržení2 340,19 kB

Územní studie Machová (bývalé zahradnictví - plocha VZ)

.pdf 02_US_grafika 6333,72 kB
.pdf 01_US_text 174,62 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«září '19»
PÚSČPSN
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna detašovaná pracoviště)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8.00 - 17.00
Út, Čt, Pá po dohodě občana
s pracovníkem odboru

výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
ZTRÁTY A NÁLEZY
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)