Územní studie Zlín

Územní studie Zlín, lokalita BH 1150 - aktualizace 07/2021

.pdf Územní studie Zlín, lokalita BH 1150 16401,74 kB

Územní studie Zlín - Růmy, lokalita BI 489

.pdf Průvodní zpráva 779,64 kB
.pdf Výkres širších vztahů 1152,91 kB
.pdf Hlavní výkres 365,54 kB
.pdf Výkres řezů územím 83,29 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury 355,79 kB

Územní studie Zlín - Růmy, SO.1 - 484, 485, 488, P" 437

.pdf Průvodní zpráva 155,67 kB
.pdf Koordinační výkres - varianta A 1063,04 kB
.pdf Hlavní výkres - varianta A 1004,2 kB

Územní studie Zlín - VEDENÍ KAPACITNÍ SILNICE TZV. PRAVOBŘEŽNÍ KOMUNIKACE

.pdf Průvodní zpráva 8989,77 kB
.pdf Hlavní výkres 2550,88 kB
.pdf Návrh nad ortofoto mapou 10422,86 kB

Územní studie Zlín - ZOO Lešná - územní rezerva DS 306 (podklad pro změnu ÚP)

.pdf Průvodní zpráva 3018,53 kB
.pdf Situační výkres 1164,65 kB
.pdf Výkres řezu územím 169,34 kB

Územní studie Zlín - Jaroslavice, lokalita BI 375 - I. etapa

.pdf Průvodní zpráva 133,96 kB
.pdf Výkres širších vztahů 1169,25 kB
.pdf Výkres etapizace 349,05 kB
.pdf Hlavní výkres 517,79 kB
.pdf Koordinační výkres 756,57 kB

Územní studie Zlín - Jaroslavice, lokalita BI 376

.pdf Průvodní zpráva 96,6 kB
.pdf Výkres širších vztahů 2580,25 kB
.pdf Hlavní výkres 189,78 kB
.pdf Koordinační výkres 568,81 kB
.pdf Výkres vlastnických vztahů s návazností na dopravní napojení 918,75 kB

Územní studie Zlín - Jaroslavické paseky

.pdf Územní studie 10431,41 kB

Územní studie Jaroslavice - doplnění zastavěného území o možné stavby v zahradách

.pdf US_Jaroslavice_text 61,99 kB
.pdf 01_US_Jaroslavice_SIRSI_VZTAHY-Rozvržení2 145,07 kB
.pdf 02_US_Jaroslavice_letecká_mapa-Rozvržení2 186,87 kB
.pdf 03_US_Jaroslavice_UP-Rozvržení2 1584,19 kB
.pdf 04_US_Jaroslavice-Rozvržení2 340,19 kB

Územní studie Zlín - Klečůvka, lokalita Lazy

.pdf Průvodní zpráva 1093,64 kB
.pdf Výkres situace vlastnických vztahů 690,56 kB
.pdf Výkres situace zastavovací - hlavní výkres 742,13 kB
.pdf Výkres situace inženýrských sítí 709,56 kB

Územní studie Zlín - Kudlov, lokalita Václavská

.pdf Územní studie Zlín - Kudlov, lokalita Václavská 2255,48 kB

Územní studie Zlín - Kudlov, lokalita Zážlebí (Villa park Zlín)

.pdf Průvodní zpráva 154,64 kB
.pdf Výkres situace řešení 459,92 kB
.pdf Výkres situace vlastnických vztahů 64,79 kB
.pdf Výkres situace širších vztahů 288,61 kB

Územní studie Zlín - Louky nad Dřevnicí, ul. Záluští - 1. etapa

.pdf Průvodní zpráva 1369,18 kB
.pdf Výkres situace varianty B - etapizace 1352,5 kB
.pdf Výkres situace varianty B - parcelace 1307,64 kB
.pdf Výkres situace vlastnických vztahů 1355,23 kB
.pdf Výkres situace širších vztahů 3391,79 kB

Územní studie Zlín - Louky, lokalita SO 950

.pdf Průvodní zpráva 500,5 kB
.pdf Výkres širších vztahů 1277,5 kB
.pdf Hlavní výkres 2393,11 kB
.pdf Výkres řezů územím 1114,27 kB

Územní studie Zlín - Lužkovice, lokalita Nadevsí

.pdf Průvodní zpráva 153,64 kB
.pdf Výkres situace vlastnických vztahů 591,55 kB
.pdf Výkres situace zastavovací - varianta D 609,6 kB
.pdf Výkres situace inženýrských sítí 348,98 kB
.pdf Výkres situace širších vztahů 347,49 kB
.pdf Doplnění územní studie 3982,73 kB

Územní studie Zlín - Lužkovice, lokalita Padělky - I. etapa

.pdf Územní studie Zlín - Lužkovice, lokalita Padělky - I. etapa 11324,23 kB

Územní studie Zlín - Malenovice, lokalita BI 50

.pdf Průvodní zpráva 418,07 kB
.pdf Výkres situace vlastnických vztahů 668,21 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 892,29 kB
.pdf Výkres situace urbanistického řešení 933,09 kB
.pdf Výkres řezu územím 79,07 kB
.pdf Výkres řezu uličním prostorem 73,64 kB

Územní studie Zlín - Ostrá Horka

.pdf Průvodní zpráva 208,51 kB
.pdf Hlavní výkres 2751,57 kB
.pdf Výkres řezu územím 191,15 kB

Územní studie Zlín - Paseky, obytný soubor 55 RD

.pdf Průvodní zpráva 172,47 kB
.pdf Výkres situace vlastnických vztahů 189,59 kB
.pdf Výkres situace technického řešení 650,9 kB
.pdf Výkres situace inženýrských sítí a komunikací 970,37 kB
.pdf Výkres situace urbanistického řešení 1834,12 kB

Územní studie Zlín - Příluky

.pdf Průvodní zpráva 198,14 kB
.pdf Hlavní výkres 504,1 kB
.pdf Výkres situace - parcelace, vlastnické vztahy 462,08 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 486,62 kB

Územní studie Zlín - Příluky, lokalita Boněcko

.pdf Výkres situace zastavovací - hlavní výkres 717,68 kB
.pdf Změna prostorových regulací 205,24 kB
.pdf Průvodní zpráva 122,5 kB
.pdf Výkres situace vlastnických vztahů 86,53 kB
.pdf Výkres situace inženýrských sítí 230,9 kB

Územní studie Zlín - Příluky, lokalita Boněcký rybník

.pdf Územní studie 37101 kB

Územní studie Zlín - Příluky, lokalita Ronzovy Paseky - Záhoří

.pdf Průvodní zpráva 1945,32 kB
.pdf Výkres širších vztahů 2695,7 kB
.pdf Výkresy dopravní a technické infrastruktury 4564,95 kB
.pdf Výkres veřejných prostranství 811,55 kB
.pdf Výkres urbanistického návrhu 917,82 kB
.pdf Výkres etapizace 410,82 kB
.pdf Výkres řezu územím 2185,38 kB
.pdf Výkresy vizualizace 2081,06 kB

Územní studie Zlín - Prštné, lokalita POD ROZVODNOU

.pdf Průvodní zpráva 182,22 kB
.pdf Výkres situace inženýrských sítí 410,66 kB
.pdf Výkres situace řešení 1345,63 kB
.pdf Příčný řez 92,86 kB
.pdf Vyhodnocení projednání 88,31 kB

Územní studie Zlín - Prštné, lokalita B 118

.pdf Průvodní zpráva 232,55 kB
.pdf Výkres širších vztahů 838,38 kB
.pdf Výkres urbanistického řešení 444,06 kB
.pdf Výkres dopravní a technické infrastruktury 443,41 kB
.pdf Výkres řezů územím 28,9 kB

Územní studie Zlín - Štípa, lokalita SO.2 298 (aktualizace r. 2021)

.pdf Výkres širších vztahů 20668,79 kB
.pdf Průvodní zpráva 517,8 kB
.pdf Hlavní výkres 245,84 kB
.pdf Výkres urbanistického řešení 360,42 kB
.pdf Výkres technické infrastruktury 375,94 kB
.pdf Zákres do leteckého snímku 29955,73 kB

Územní studie Zlín - Vršava

.pdf Průvodní zpráva 103,82 kB
.pdf Výkres širších vztahů 361,11 kB
.pdf Výkres návrhu dopravní a technické infrastruktury 781,91 kB
.pdf Výkres urbanistického řešení 1099,51 kB
.pdf Výkres řezu územím 141,25 kB

Územní studie Zlín - Vršava, lokalita BI 227

.pdf Průvodní zpráva 372,72 kB
.pdf Výkresová část 3059,11 kB

Do územních studií je možno nahlížet:

- na Magistrátu města Zlína, Oddělení prostorového plánování, středisku územního plánování,

- na Magistrátu města Zlína, Odboru stavebních a dopravních řízení - stavebním úřadu,

- na Krajském úřadu Zlínského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu (u studií pořízených po 1. 1. 2018).

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)