Venkovní restaurační zahrádky v centrální části města

Centrální část Zlína je současně i centrálním územím Městské památkové zóny Zlín. Město je garantem ochrany funkcionalistické architektury a urbanismu meziválečného období a chce na tradici stavební kultury tohoto nejvýznamnějšího období novodobé historie města navázat mj. i řešením prvků parteru, tedy i restauračních zahrádek. Proto byla Radou města Zlína schválena "Pravidla pro jednotný vizuální styl restauračních zahrádek v centrální části města Zlína"´platný od 1. ledna 2009. (novelizované usnesení 65/7R/2011)

Důvody pro stanovení regulačních podmínek pro tvar, vnější výraz, konstrukci restauračních zahrádek a mobiliář v centrální části města Zlína vycházejí z potřeby omezit živelnou produkci venkovních restauračních zahrádek, nepříliš vhodně architektonicky i technicky řešených, bez výrazového opodstatnění, navíc často nevhodně umístěných ve veřejném prostoru. Tato regulace navazuje na okolní zástavbu s bohatou tradicí masivní funkcionalistické zástavby z 20. - 30. let 20. století.

Stanovení základních regulačních požadavků pro restaurační zahrádky na polohu, velikost, tvar, vnější výraz, konstrukci a způsob použití mobiliáře bude provedeno dle obecných podmínek, které lze ještě minimálně konkretizovat dle technické individuality místa.

V ostatních veřejných částech správního území města bude celkové řešení restauračních zahrádek posuzováno individuálně, ale s ohledem na stanovená Pravidla.

Umístění a konstrukce restaurační zahrádky bude respektovat vyhlášku č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, zejména čl. 1.2.10. v příloze č. 1.

Konkrétní konstrukční a rozměrové řešení budoucí realizace restaurační zahrádky bude stanoveno v příslušné dokumentaci. Dokumentací se rozumí jeden výkres formátu A4 nebo A3, na kterém bude patrna poloha (situace), půdorys, a dva pohledy restaurační zahrádky, počet a typ mobiliáře. Vše bude patřičně okótováno a popsáno. Bude uvedena provozovna a její provozovatel.

 Poloha a umístění

Konkrétní umístění a rozsah zastavěné plochy dle potřeb uživatele nové restaurační zahrádky bude posuzován individuálně. Bude zohledňována dopravní návaznost v území.

Zastřešení

Zahrádková plocha

Základní tvar a velikost vymezené plochy zahrádkového mola vychází z primárních typologických potřeb, které jsou v návaznosti na provoz a ergonomii nutné.

Základním stavebním modulem vymezené plochy nebo zahrádkového mola může být např rozměr 2250 x 750 mm. Je to plocha, do které lze umístit 2 místa k sezení a stolek. Postupnou kombinací základního modulu lze vytvořit síť celkové plochy pro vymezení restaurační zahrádky a přizpůsobit ji daným požadavkům jak k místu umístění, tak i k provozu samotnému. Konstrukce restauračních zahrádek bude mít tato omezení

       o   překližka s protiskluzovou úpravou (stavební lištovka či laťovka apd.) s příslušným vodovzdorným nátěrem,
       o   dřevěný rošt s příslušnou povrchovou úpravou a napouštěním (dřevěný masiv, tropické dřeviny apd.),
       o   kovový svařovaný nebo válcovaný rošt s povrchovou úpravou nátěrem, stříkáním, práškováním (RAL 900                                odstín hliník) nebo pozink.

 Konkrétní konstrukční a rozměrové řešení bude stanoveno v příslušné dokumentaci

Zábradlí

Volné nebo přisazené zábradlí bude transparentní, bez plné výplně, z konstrukce s jednoduchým vodorovným členěním z kovového materiálu, s povrchovou úpravou nátěrem, stříkáním, práškováním (RAL 9006 odstín hliník) nebo pozink. V profilaci to bude tyčovina v příslušných průřezech Jäckelů, kruhové průřezu a pásové oceli. Konkrétní konstrukční a rozměrové řešení bude stanoveno v příslušné dokumentaci.

Nábytek

Venkovní mobiliář (nábytek) bude vycházet z jednoduchých forem navazujících na konstrukci zahrádky. Použitý materiál bude kov, dřevo, ratan nebo plastové detaily. Tyto uvedené materiály lze i mezi sebou kombinovat.

Použití tradičního celoplastového mobiliáře je nepřípustné.

Reklama a označení provozovny

Konstrukce zábradlí nesmí sloužit jako podklad pro umístění plošné nebo prostorové reklamy dalšímu subjektu či osobě. Tuto lze použít pouze částečně k označení provozovny.

Hranice předmětného území, pro které byl odsouhlasen jednotný vizuální styl venkovních restauračních zahrádek v centrální části města Zlína, je stanovena na situačním výkrese, který je součástí schváleného materiálu.

Zábory veřejného prostranství pro konkrétní umisťování restauračních zahrádek, jejichž zpoplatnění, resp. osvobození od místního poplatku se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 13/2007, budou v centrální části města navíc podmíněny schválením dokumentace Oddělení prostorového plánování dle uvedeného výčtu hlavních zásad a regulačních podmínek. Oddělení prostorového plánování poskytne budoucím zřizovatelům venkovních restauračních zahrádek konzultace, popř. také výkresy variantních řešení některých konstrukčních prvků.

Věříme, že nejen město, ale i provozovatelé venkovních restauračních zahrádek mají zájem na kulturnost veřejného prostoru a že budeme schopni společně dotvořit kultivovaný, atraktivní parter městského centra tak, jak to známe z řady českých a evropských měst.

červen 2008 / novelizace duben 2011

dfc25005-b-3-p1090067.jpg b0be7005-b-5-centrum-zahradka-loft-20120718-0001.jpg 18d25005-b-4-43cb1784-b-0-b-vizostylrezahr-trtbzlin-cz.jpg 4dc25005-b-2-p1040461.jpg

dokumenty ke stažení

.pdf Grafická schémata a příklady řešení 3468,37 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)