Výzva k zaslání projektů do ITI Zlínské aglomerace

Co je ITI a k čemu slouží?
Na základě řady zkušeností ze stávajícího období bude i v novém programovém období EU 2021-2027 využíván územní nástroj „Integrované teritoriální investice Zlínské aglomerace" (ITI), který v ČR pomohl nastartovat společné plánování a spolupráci velkých měst a jejich přirozeného zázemí. Aby mohli zástupci statutárního města Zlín - nositele ITI Zlínské aglomerace s řídícími orgány operačních programů EU (ministerstvy) vyjednat co nejlepší podmínky pro financování projektů v aglomeraci, potřebujeme znát aktuálně připravované strategické projekty ve Zlínské aglomeraci.

Město Zlín již oslovilo obce a města v aglomeraci a touto formou oslovuje další subjekty působící na území aglomerace s výzvou k zaslání strategických projektů, které by mohly být do ITI Zlínské aglomerace zařazeny.

Jak se zapojit?
Prosíme o vyplnění jednoduché tabulky v přiloženém souboru. Tabulku pro vyplnění v elektronické podobě naleznete níže v dokumentech ke stažení.

Co vyplňovat?
Očekáváme projekty, které jsou pro aglomeraci zásadní, mohou být zrealizovány do roku 2027 a mají strategickou povahu.

V rámci operačních programů jsou pro ITI vymezeny následující specifické cíle:

Integrovaný regionální operační program pro období 2021 – 2027
• 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány (egovernment, ehealth, kybernetická bezpečnost)
• 2.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství (kolejová vozidla a ostatní vozidla, stanice, telematika, terminály, bezpečnost a cyklostezky)
• 2.2 Posilování ochrany a zachování přírody, biologické rozmanitosti a zelené infrastruktury, a to i v městských oblastech, a omezování všech forem znečištění (revitalizace veřejných prostranství)
• 4.1 Zlepšování rovného přístupu k inkluzivním a kvalitním službám v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a celoživotního učení pomocí rozvoje přístupné infrastruktury, mimo jiné posilováním odolnosti pro distanční a online vzdělávání a odbornou přípravu (MŠ, ZŠ, neformální vzdělávání)
• 4.2 Podpora socioekonomického začlenění marginalizovaných komunit, domácností s nízkými příjmy a znevýhodněných skupin včetně osob se zvláštními potřebami, pomocí integrovaných opatření, včetně bydlení a sociálních služeb (sociální bydlení a sociální služby)
• 4.4 Posilování úlohy kultury a udržitelného cestovního ruchu v hospodářském rozvoji, sociálním začleňování a sociálních inovacích (památky, knihovny, muzea a cestovní ruch)

Operační program Doprava 2021 – 2027
• 1.2 Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T a přeshraniční mobility (inteligentní dopravní systémy ITS)
• 3.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství (výstavba nové infrastruktury a modernizace

Operační program Jan Amos Komenský (2021 – 2027)
• 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií (dlouhodobá mezisektorová spolupráce a předaplikační výzkum)

Operační program Životní prostředí 2021 – 2027
• 1.1 Podpora energetické účinnosti a snižování emisí skleníkových plynů
• 1.2 Podpora energie z obnovitelných zdrojů v souladu se směrnicí (EU) 2018/2001, včetně kritérií udržitelnosti stanovených v uvedené směrnici
• 1.3 Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům
• 1.5 Podpora přechodu na oběhové hospodářství účinně využívající zdroje

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (2021 – 2027)
• 1.1 Rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií

Operační program Zaměstnanost plus 2021-2027 (v rámci ITI ZA nebude využit)
• 1.1 zlepšit přístup k zaměstnání a aktivačním opatřením pro všechny uchazeče o zaměstnání, zejména mladé lidi, především prováděním systému záruk pro mladé lidi, dále pro dlouhodobě nezaměstnané a znevýhodněné skupiny na trhu práce a pro neaktivní osoby, jakož i podporou samostatné výdělečné činnosti a sociální ekonomiky
• 2.1 posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin


Co nevyplňovat?
Projekty malé nebo projekty lokálního významu.

Co se bude dít dál?
Z došlých a již dříve sesbíraných projektů následně vytvoříme pracovní seznam strategických projektů, který bude sloužit jako podklad pro jednání o financování projektů v rámci ITI. S došlými projektovými záměry budou dále pracovat členové pracovních skupin pro tvorbu nového strategického dokumentu ITI 2021-2027.

Své projekty nám prosím zašlete na e-mailovou adresu iti@zlin.eu.

 

dokumenty ke stažení

.xlsx Zásobník projektů_čistopis 13,97 kB
.png Vymezení ITI Zlínské aglomerace 4749,29 kB

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '22»
PÚSČPSN
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 8 - 17
Út, Čt, Pá po předchozím objednání


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa POHŘEBNICTVÍ ZLÍN Informační a prezentační stránky Pohřebnictví Zlín
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)